Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2018. gada 16. decembris

Dzērvenīte

Adrese: Zemgales iela 39, Olaine, LV-2114
E-pasts: dzervenite@olaine.lv
Mājas lapa: www.dzervenite.lv

Iestādes darba laiks: 7.00 – 19.00

Iestādes vadītaja Silvija Tiščenko, tālr.: 67962808; 29625513.

Vadītājas vietnieka izglītības jomā tālr.: 29803483; 24337313.

Pieņem apmeklētājus:
pirmdienās 14.00 – 18.30
otrdienās 8.00 – 10.00 vai pēc individuālas vienošanās.

Medmāsa tālr.: 67966470

Lietvede tālr.: 67966472

Iestādes nolikums

 PII ,,Dzērvenīte’’ ir 10 grupiņas, kuras apmeklē 223 bērni.
Īstenojam LR IZM licenzētu:
• Vispārizglītojošo programmu latviešu valodā bērniem no 2-3 gadiem (viena grupa) un no 3-7 gadiem (četras grupas);
• Mazākumtautību vispārizglītojošo programmu krievu valodā bērniem no 2-3 gadiem (viena grupa) un no 3-7 gadiem (četras grupas).
2011./2012.m.g. mainīta iestādes pedagoģiskā procesa darba forma (reorganizējot līdz šim pastāvošo principu - pirmsskolas mācību satura apguve divos posmos) un bērniem tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības mācību satura apguve trīs posmos, mainot grupas un skolotājus, veicinot augstas kvalitātes pirmsskolas izglītības iespējas, ievērojot bērna vecumposma personības attīstības īpatnības un vajadzības, pilnveidojot un nodrošinot katram bērna vecumam nepieciešamo, atbilstošo mācību materiālo bāzi un vidi:
I posms - grupa un skolotāji, kuri strādā ar bērniem no 2-3 gadiem;
II posms - grupa un skolotāji, kuri strādā ar bērniem no 3-5 gadiem;
III posms - grupa un skolotāji, kuri strādā ar bērniem no 5-7 gadiem.

Iestādē darba organizācija balstās uz:
• atbilstoši bērnu vecumam racionāli izstrādātu un organizētu dienas kārtību, plānojot ,,Pirmsskolas izglītības programmā” izvirzīto uzdevumu īstenošanu, sekmējot bērna nepieciešamo prasmju, iemaņu un attieksmju apguvi atbilstoši bērna vecumposmam, sekmīgi virzoties nākamajā attīstības pakāpē;
• izglītības programmā noteikto izglītības saturu, kas sekmē bērna attīstību kopumā, un apgūst sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērna patstāvīgā darbībā, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi.
 

Dienas kārtība
7.00 – 9.00 Ierašanās, rīta aktivitātes, rīta vingrošana, brokastis, angļu valodas pulciņš.
9.00 – 10.30

Integrētās mācības, rotaļnodarbības – latviešu valoda, dabaszinības, matemātika, sociālās zinības un ētika, mūzika, fiziskā izglītība un veselība, vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas.

  • Piecgadīgie sešgadīgie bērni papildus apgūst lasīt un rakstītprasmes mācību.
  • Mazākumtautību bērniem no trīs gadu vecuma - latviešu valodas apmācība.
10.30 – 12.30 Pastaiga, rotaļas svaigā gaisā, darbs dabā.
12.30 – 15.00 Pusdienas, atpūta un klusā stunda.
15.00 – 16.30 Launags, individuālais darbs, skaņu izrunas traucējumu logopēdiskā korekcija (sagatavošanas un vecākās grupas bērniem), gatavošanās pastaigai.
16.30 – 18.00 Rotaļas svaigā gaisā.
18.00 – 19.00 Mierīgas nodarbes, individuālais darbs.

Bērni no trīs gadu vecuma divas reizes nedēļā apgūst deju pamatus, bet muzikālās dotības pilnveido un attīsta popgrupā. Reizi mēnesī bērniem tiek piedāvāti dažādi pasākumi - sporta izpriecas un svētki, mūzikas pēcpusdienas, koncerti, leļļu teātra uzvedumi. Regulāri notiek atklātie pasākumi vecākiem un sadarbībā skolotājs – vecāki, mēs spējam sekmēt bērnu personības vispusīgu un harmonisku attīstību.

Dienas kārtība veido struktūru, kurā:
• ietilpst aktivitātes, darbs un rotaļas;
• tiek ņemtas vērā attiecīgā vecuma bērnu attīstības vajadzības;
• paredzētas ikdienas darbības, ar ko bērni iepazīstas un kas kļūst viņiem par ieradumu;
• pietiekami daudz laika ir paredzēts bērna izvēlētām aktivitātēm, dažādu materiālu izpētei grupā, kā arī nodarbēm svaigā gaisā;
• ieplāno laiku pārejai no vienas aktivitātes uz citu (iespēja skolotājām novērot bērnus, runāt un strādāt ar viņiem individuāli un grupās);
• visi dienas kārtības grafiki atspoguļo līdzsvaru starp aktīvo un mierīgo laiku , ir pietiekami elastīgi un mainīgi, jo tajos var iekļaut īpašus pasākumus, ņemot vērā grupas noskaņojumu un pat laika apstākļus.

Ikdienā izglītības satura centrā ir pats bērns un viņa pasaule gadskārtu ritmā, tāpēc mūsu audzēkņi mērķtiecīgi tiek nodrošināti ar:
• rūpīgi izveidotu estētisku un drošu, nepārtraukti uzlabotu un modernizētu, intelektuāli rosinošu, emocionāli atbalstošu un attīstību veicinošu vidi, lai apmierinātu katra bērna vajadzības un respektētu daudzveidīgās kultūras tradīcijas;
• vidi, kur bērnam ir ļauts pārveidot, pilnveidot un radīt ritmisku dienas, nedēļas un gada kārtību;
• individuālu pieeju katram bērnam;
• augstas kvalitātes pirmsskolas izglītības iespēju – katram bērnam atbilstoši prasībām un individuālajam spējām sagatavoties pamatizglītības un valsts valodas apguvei;
• kvalitatīvu ēdināšanu trīs reizes dienā, atbilstoši veselīga uztura principiem, veicot produktu iepirkšanu, ēdiena gatavošanu. Izglītojamiem ar ārsta apstiprinātu diagnozi, kuras dēļ ir nepieciešama uztura korekcija, tiek nodrošināta atbilstoša ēdināšana.

Kolektīvs lepojas ar izkoptām ilggadējām tradīcijām, savdabīgo telpu noformējumu un zaļumiem bagāto, plašo pastaigu teritoriju. Darbojoties saliedētā komandā, izprotot gan ilgtermiņa, gan īstermiņa plānošanu, iestādē tiek nodrošināts raits un kvalitatīvs darbs. 2012.gadā iestādei apritēja darbības 35. gadskārta.

PII ,,Dzērvenīte’’ aktīvi piedalās Olaines pilsētas, Vēstures un mākslas muzeja rīkotajos pasākumos, veicinot bērniem pozitīvas attieksmes veidošanos pret sevi, līdzcilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, veidojot piederības izjūtu savam bērnudārzam un dzīves vietai.
 

Olaine – burvīgā
pasaule mūsu,
Tu esi kā dārzs,
kurā katrs mēs zieds
Bagāta, koša
plaukst, zied un zaļo
Mēs vienoti, lepni

Te dzīvot ir prieks

  


 
 
  

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: olainesdome@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Datu aizsardzības speciālists
Tālrunis: 26658265, 27753113
e-pasts: 
datu.specialists@olaine.lv
 

 
 

Vārda dienas svin:
Alvīne
Jaunumi e-pastā
Decembris, 2018
P
O
T
C
Pk
S
Sv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31