Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2018. gada 20. oktobris

Izskatītie būvniecības iesniegumi

2009.gada augusts
Nr. Būves nosaukums un adrese Būvvaldes lēmums
1. Garāžas rekonstrukcija – funkcijas maiņa uz ražošanas ēku Celtnieku iela 3A, Olaine Saskaņots TP
2. Galvenā ražošanas korpusā vārtu izveidošana Celtnieku ielā 3A, Olaine Saskaņots TP
3. Dzīvojamās ēkas elektroapgāde (pieslēgums) d/s „Ziediņi” 80800200788 Saskaņots TP
4. Dārza mājas projekts „Stūnīši 91”, Stūnīši, Olaines pag. Saskaņots TP
5. 6 kv Fīderpunkta FP-05 „Olaine” rekonstrukcija Veselības iela, Olaine Saskaņots TP
6. Dārza māja, saimnioecības ēka, siltumnīcas „Celtnieks”99, Olaines pag Saskaņots TP
7. Ēkas fasādes vienkāršotā renovācija (apliec.karte) Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Stacijas ielā 2, Olainē Saskaņots TP
8. Dārza māja un pirts Jāņupe, Lazdas 2547, Olaines novads Saskaņots TP
9. Ārējā elektroapgāde d/s „VEF-Baloži” Nr.694,696 Saskaņots TP
10. Antenu sistēmas modernizācija „Rīti”, Olaines pag. Saskaņots TP
11. Ārējā elektroapgāde d/s „Ežupe” Saskaņots TP
12. Dzīvojamā māja ar verandu, saimniecības ēkas, siltumnīca Pionieru ielā 1, Jaunolaine Saskaņots TP
13. Dārza māja, pirts (izmaiņas) Mežsētu dārzs Nr.103, Jāņupe Saskaņots TP
14. Skiču projekts GSM sakaru bāzes stacijas izbūve „Līdumi”, Olaines pag., Olaines novads Saskaņots TP
15. Dārza māja d/s „Ezītis” Nr.341, Olaines pag. Saskaņots TP
16. Ceļa meteostacijas ārējā elektroapgāde Autoceļš A5 Rīgas apvedceļš 23.4km Saskaņots TP
17. Dārza mājasI,dārza mājas II, saimniecības ēkas I un saimniecības ēkas II rekonstrukcija (Izmaiņas pie TP Nr.208-2008/21-08) d/s „Ielieči – 2”, Olaines pag. Saskaņots TP
18. Dārza māja d/s „Ceriņi M”Nr.239, Jāņupe, Olaines pag. Saskaņots TP
19. Saimniecības ēkas rekonstrukcija d/s „Tulpe” Nr.142, Olaines pag. Saskaņots TP
20. Dārza mājas un saimniecības ēku izmaiņu projekts d/s „Vaivadi” Nr.107, Olaines pag. Saskaņots TP
21. Dārza mājas rekonstrukcija Jāņupe, d/s „Medņi”Nr.132, Olaines pag. Saskaņots TP
22. Saimniecības ēka d/s „Stars” Nr.36, Olaines pag. Saskaņots TP
23. Olaines 1. Vidusskolas stadiona rekonstrukcija 2.kārta, Zeiferta ielā 4, Olainē Izsniegta būvatļauja
24. 6 kv fīderpunkta FP-05 „Olaine” rekonstrukcija, Veselības ielā Izsniegta būvatļauja
25. Dārza mājas, saimniecības ēkas, siltumnīcas būvniecība „Celtnieks 99”, Stīpnieki, Olaines pag. Izsniegta būvatļauja
26. Dārza mājas, saimniecības ēkas rekonstrukcija, „Vīksnas”1817, Jāņupe, Olaines pag. Izsniegta būvatļauja
27. Dārza māja, saimniecības ēka, „Lībietis” 1137, Jāņupe, Olaines pag. Izsniegta būvatļauja
28. Dārza māja, pirts, „Mežsētu dārzs” 103, Jāņupe, Olaines pag. Izsniegta būvatļauja
29. Saimniecības ēka, d/s „Stars” Nr.36, Olaines pag. Izsniegta būvatļauja
30. Saimniecības ēka, segta terase-nojume, „Ābele O” 19, Dāvi, Olaines pag. Izsniegta būvatļauja
31. Dārza maāja, saimniecības ēka, „Medņi” 132, Jāņupe Izsniegta būvatļauja
32. Dārza māja, tualete, „Plakanciema egles” 137, Vaivadi Izsniegta būvatļauja
33. Dārza māja, pirts,tualete, „Jāņupietis” 208, Jāņupe Izsniegta būvatļauja
34. Piebraucamā ceļa ierīkošana „Vecais Purvs”, Olaines pag. Izsniegta būvatļauja
35. Dārza māja, tualete, siltumnīca, „Vaivadi’ 107, Vaivadi, Olaines pag. Izsniegta būvatļauja
36. Dārza māja, saimniecības ēka, „Vaivadi’ 135, Vaivadi, Olaines pag. Izsniegta būvatļauja
37. Dārza māja, siltumnīca, saimniecības ēka, „Medņi” 103, Jāņupe Izsniegta būvatļauja
38. Dārza māja, „Rīga” 30, Jāņupe, Olaines pag. Izsniegta būvatļauja
39. Dārza māja, saimniecības ēka, pirts, nojume, „Ielieči-2” 35, Rājumi, Olaines pag. Izsniegta būvatļauja
40. Dārza mājas rekonstrukcija, d/s „Ceriņi M” 239, Olaines pag. Izsniegta būvatļauja
41. Dārza māja, „Jāņupietis’ 285, Jāņupe, Olaines pag. Izsniegta būvatļauja
42. Dārza māja, pirts, Lazdas 2547, Jāņupe, Olaines pag. Izsniegta būvatļauja
43. Dārza māja, pirts, „Komutators” 85, Medemciems Izsniegta būvatļauja
44. Dārza māja, saimniecības ēka, siltumnīca, „Vaivadi” 149, Vaivadi, Olaines pag. Izsniegta būvatļauja
45. Dārza māja, „Ziediņi’ 113/114, Jāņupe, Olaines pag. Izsniegta būvatļauja
46. Dārza māja,2 siltumnīcas,saimniecības ēka, „Bitīte-2” 7, Galiņi, Olaines pag. Izsniegta būvatļauja
47. Dārza māja, saimniecības ēka,Rīga 56, Jāņupe Izsniegta būvatļauja
48. Dārza māja „Straume” 88, Jāņupe Izsniegta būvatļauja
49. Dārza māja „Komutators” 179, Medemciems Izsniegta būvatļauja
50. Dārza māja „Stūnīši” 91, Stūnīši, Olaines pag. Izsniegta būvatļauja
51. Savrupmājas, saimniecības ēkas „Upenieku” 16, Grēnes Izsniegta būvatļauja
52. Dārza māja, siltumnīca, saimniecības ēka, „Ostinieks” 133, Stīpnieki, Olaines pag. Izsniegta būvatļauja
53. Dārza māja, siltumnīca, „Ābele O” 184, Dāvi, Olaines pag. Izsniegta būvatļauja
54. Dārza māja, pirts, „Jāņupietis” 3 Jāņupe, Olaines pag. Izsniegta būvatļauja
55. Dārza mājas un saimniecības ēku renovācija, „Lazdas” 2836, Olaines pag. Izsniegta būvatļauja
56. Dārza mājas un saimniecības ēku renovācija, „Lazdas” 2835, Olaines pag. Izsniegta būvatļauja
57. Savrupmāja, saimniecības ēka, Priežu iela 46, Jaunolaine Izsniegta būvatļauja
58. Dārza māja, „Lejas-1” 612, Jāņupe, Olaines pag. Izsniegta būvatļauja
59. Dārza mājas, saimniecības ēkas rekonstrukcija, „Ābele” 68, Dāvi, Olaines pag. Izsniegta būvatļauja
60. Dārza māja, „Ceriņi-M” 4789, Jāņupe, Olaines pag. Izsniegta būvatļauja
61. Dārza māja, siltumn’ica, saimniecības ēka, „Liepas” 59, Jāņupe, Olaines pag. Izsniegta būvatļauja
62. Dārza māja, siltumnīca, garāža, pirts, „Ežupe” 37, Jāņupe Izsniegta būvatļauja
63. Dārza māja, saimniecības ēka, „Atlantika” 202, Jāņupe Izsniegta būvatļauja
64. Dārza māja, saimniecības ēkas piebūve, „Stūnīši” 411/447/448/449, Stūnīši, Olaines pag. Izsniegta būvatļauja
65. Ceļa meteostacijas ārējā elektroapgāde autoceļš A5, Rīgas apvedceļš 23.4 km, Olaines nov. Izsniegts PAU
66. Optiskā kabeļa līnijas projektēšana autoceļa V13 Tīraine-Jaunolaine 4.50-6.64 km aizsargjoslā, Olaines nov. Izsniegts PAU
67. Pirts projektēšana „Puravi”, Olaines pag. Izsniegts PAU
68. Savrupmājas un saimniecības ēku projektēšana „Lindes”, Medemciems, Olaines pag. Izsniegts PAU
69. Palīgēku projektēšana d/s „Druva 91” Nr. 91, Olaines pag. Izsniegts PAU
70. Dārza mājas projektēšana d/s „Druva 91” Nr. 92, Olaines pag. Izsniegts PAU
71. Savrupmājas rekonstrukcija Pionieru ielā 37, Jaunolainē Izsniegts PAU
72. Olaines 1.vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcija 1.kārta, Zeiferta ielā 4, Olainē Pieņemts ekspluatācijā
73. Dārza māja, Komutators 133, Medemciems, Olaines pag. Pieņemts ekspluatācijā
74. Dzīvojamā māja, Granīta iela 11, Ielejas, Olaines pag. Pieņemts ekspluatācijā
75. Dārza māja, Lazdas 2611, Jāņupe, Olaines pag. Pieņemts ekspluatācijā
76. Savrupmāja, Priežu ielā 44, Jaunolaine, Olaines pag. Pieņemts ekspluatācijā
77. Dārza māja, „Stūnīši” 241, Stūnīši, Olaines pag. Pieņemts ekspluatācijā
78. Dārza māja, Ceriņi m 180, Jāņupe, Olaines pag. Pieņemts ekspluatācijā
79. Dārza māja, Tulpe 174, Rājumi, Olaines pag. Pieņemts ekspluatācijā
80. Dārza māja, Vaivadi 173, Vaivadi, Olaines pag. Pieņemts ekspluatācijā
81. Dzīvojamā māja, Niedru ielā 4, Grēnes, Olaines pag. Pieņemts ekspluatācijā

 

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: olainesdome@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Datu aizsardzības speciālists
Tālrunis: 26658265, 27753113
e-pasts: info@fpda.lv 
 

Vārda dienas svin:
Leonīds, Leonīda
Jaunumi e-pastā
Oktobris, 2018
P
O
T
C
Pk
S
Sv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031