Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2018. gada 16. decembris

Jaunajiem īpašumu ieguvējiem

 


Cilvēkiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu Olaines novadā, PIRMS IEGĀDĀTIES NEKUSTAMO ĪPAŠUMU būtu Olaines novada būvvaldē jānoskaidro:

  • vai nodrošināta juridiska piekļūšana līdz valsts vai pašvaldības autoceļiem,
  • vai teritorijas plānojumā vai detālplānojumā noteiktā atļautā (plānotā) izmantošana atbilst būvniecības iecerei,
  • vai detālplānojumā iekļauta sadaļa par detālplānojuma realizācijas kārtību, kurā norādīta iekļaujama informācija par pasūtītāja – īpašnieka izbūvējamām inženierkomunikācijām: 1) centralizēto ūdens apgādi vai informācija par pieslēguma pie perspektīvā maģistrālā ūdensvada izbūvi; 2) vietējās lokālās ūdens ņemšanas vietu, centralizētu kanalizācijas tīklu pieslēgumu esošām vai jaunām attīrīšanas ietaisēm, 
  • vai līdz kanalizācijas tīklu izbūvei paredzētas hermētiski slēgtas sertificētas izsmeļamās akas vai septikas, kas ir sertificētas vai bioloģiskās attīrīšanas ietaises,
  • vai ielu apgaismojums izbūvēts saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem,
  • vai izbūvētas iekšējās ielas saskaņā ar detālplānojuma ceļa shēmu un tehnisko projektu. Pirmajā etapā ceļu izbūvē un segumu veido no šķembām. Cieta seguma ceļa vai ielas, kas nav pašvaldības īpašums, izbūve notiek par zemesgabalu īpašnieku līdzekļiem,
  • vai perspektīvā paredzēta centralizēta gāzes apgāde no projektējamā gāzes vada,
  • vai nodrošināta ceļu un ielu, apgaismojuma un maģistrālo inženiertīklu uzturēšana līdz to nodošanai pašvaldībai. Pašvaldība var izskatīt jautājumu par bez atlīdzības objektu nodošanu tās īpašumā (dāvinājums) tikai par izbūvētiem un ekspluatācijā nodotiem objektiem.

Centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves gadījumā pieslēgums tīkliem ir obligāts visiem īpašniekiem attiecīgajā detālplānojuma teritorijā, neatkarīgi no īpašuma sadales.

Esošo lokālo attīrīšanas ietaišu un ūdens urbumu tamponēšana notiek par īpašnieku līdzekļiem pēc centralizēto komunikāciju pieslēgšanas.

Pie nodošanas ekspluatācijā uzrādāms atbilstošs attīrīšanas ietaišu sertifikāts un krājrezervāra sertifikāts un slēptu darbu akts par tā hermētiskumu, kā arī līgums par vietu (kas ir tiesīga pieņemt notekūdeņus) uz kurieni notiks notekūdeņu izvešana.

Detālplānojuma realizācijas noteikumus iekļauj detālplānojuma saistošajā daļā un tos paraksta visi īpašnieki (arī pēc īpašnieku maiņas) attiecīgajā detālplānojuma teritorijā. Ja kāds no īpašniekiem nav šos noteikumus parakstījis, tas neatbrīvo viņu no nosacījumu ievērošanas.

Ja paredzēta sadale vai būvniecība zemes gabalos, kam minimālā platība nosaka centralizētu pieslēgumu ūdens apgādei un kanalizācijai, komunikācijas jāizbūvē līdz ūdens ieguves un notekūdeņu novades vietai un jānodod ekspluatācijā par zemes īpašnieku līdzekļiem, būvatļaujas dzīvojamo māju būvniecībai izdod pēc būvatļaujas saņemšanas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas komunikāciju izbūvei, bet pieņem ekspluatācijā pēc komunikāciju nodošanas ekspluatācijā.

Ja esošo vai perspektīvo attīrīšanas ietaišu un ūdens ņemšanas objektu jauda nenodrošina atbilstošu apjomu, šo objektu paplašināšana var tikt realizēta par zemes īpašnieku līdzekļiem, ja attīrīšanas ietaišu un ūdens ņemšanas objektu īpašnieks tam piekrīt un pastāv tehniskas iespējas realizācijai.
 

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: olainesdome@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Datu aizsardzības speciālists
Tālrunis: 26658265, 27753113
e-pasts: 
datu.specialists@olaine.lv
 

 
 

Vārda dienas svin:
Alvīne
Jaunumi e-pastā
Decembris, 2018
P
O
T
C
Pk
S
Sv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31