Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2019. gada 21. janvāris

         

Jaunumi

2019-01-09
Aicina pieteikties darbam ar notiesātajām personām
Pasaules pieredze liecina – brīvprātīgais darbs ar likumpārkāpējiem ir efektīvs līdzeklis viņu resocializācijā. Tāpēc brīvprātīgie var sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības drošības veicināšanā. Ja esi aktīvs, sociāli atbildīgs un vēlies piedalīties likumpārkāpumu novēršanā, aicinām pieteikties darbam ar notiesātajām personām.

BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA IESPĒJAS

BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS IESLODZĪJUMA VIETĀ

Brīvprātīgie sadarbībā ar ieslodzījuma vietu personālu sniedz ieslodzītajiem atbalstu dažādās sfērās. Viņi dalās  ar savu pieredzi, prasmēm, noderīgām zināšanām, hobijiem,  veicinot nozīmīgu iemaņu pilnveidošanu ieslodzītajiem. Jomas, kurās nepieciešams sabiedrības atbalsts: 

 • lietderīga brīvā laika pavadīšana;
 • sports;
 • darbs ar notiesāto ģimenēm;
 • notiesāto personu sociālo un darba prasmju attīstīšana

LĪDZGAITNIECĪBA

Līdzgaitniecība ir process, kurā brīvprātīgais ar savu iedrošinājumu un padomu sniedz atbalstu notiesātai personai. Līdzgaitniecība ir ilgtermiņa darbs, kas notiek regulāri tiekoties ar aizbilstamo. Līdzgaitnieku darbs palīdz atsvērt negatīvi ietekmējošu draugu un paziņu ietekmi, sniedz pozitīvu uzvedības piemēru, kā arī stiprina likumpārkāpēja spējas dzīvot sabiedrībā, nepārkāpjot likumu. Brīvprātīgais līdzgaitnieks var būt nozīmīgs atbalsts notiesātajām, palīdzot risināt dažādus praktiskus jautājumus.

ATBILDĪGUMA UN ATBALSTA APĻI

Atbildīguma un atbalsta apļi ir efektīvs, pierādījumos balstīts brīvprātīgā darba veids, kas paredzēts bīstamu, vardarbīgu noziegumu novēršanai. Vienā aplī darbojas 3 -5 sagatavoti  brīvprātīgie, kuri regulāri tiekas ar bijušo likumpārkāpēju (aizbilstamo), mudinot pieņemt atbildīgus lēmumus, mazinot sociālās atstumtības izjūtu un palīdzot risināt situācijas, kas varētu mudināt uz jaunu likumpārkāpuma izdarīšanu. 

Prasības brīvprātīgajam:

 • prasme patstāvīgi plānot savu laiku;
 • augsta atbildības izjūta;
 • vismaz 18 gadu vecums;
 • gatavība sniegt atbalstu likumpārkāpumus izdarījušām personām

Brīvprātīgā ieguvumi:

 • kriminālās justīcijas speciālistu vadītas mācības;
 • pastāvīgs nozares profesionāļu atbalsts brīvprātīgā pienākumu veikšanā;
 • zināšanu paplašināšana par valsts pārvaldes darbu;
 • iespēja dalīties ar savām zināšanām un prasmēm;
 • pieredze atbalsta pasākumu organizēšanā sociālās atstumtības riskam pakļautām personām.

INFORMĀCIJAI:

www.ievp.gov.lv
www.vpd.gov.lv

PIESAKIES, AIZPILDOT ANEKTU: 

http://www.ievp.gov.lv/index.php/brivpratigais-darbs

Kontaktpersona:
Ieslodzījuma vietu pārvaldes ESF projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” Klientu ģimeņu saišu stiprināšanas un brīvprātīgā darba attīstības bloka vadītājs Jānis Nicmanis

E-pasts: janis.nicmanis@ievp.gov.lv 
Tālrunis: +371 28817390

Par iespējām iesaistīties brīvprātīgo darbā Atbildīguma un atbalsta apļos lūdzam sazināties ar Valsts probācijas dienesta Probāciju programmu nodaļas vecāko referenti Kristiānu Lapiņu

E-pasts: kristiana.lapina@vpd.gov.lv
Tālrunis: +371 67244845
Mob.t. +371 28649411

 

Informāciju sagatavoja:

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

ESF projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū”

Klientu ģimeņu saišu stiprināšanas un brīvprātīgā darba attīstības bloks

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: pasts@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Datu aizsardzības speciālists
Tālrunis: 26658265, 27753113
e-pasts: 
datu.specialists@olaine.lv
 

 
 

Vārda dienas svin:
Agnese, Agnija, Agne
Jaunumi e-pastā