Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2019. gada 21. janvāris

         

Jaunumi

2017-09-22
Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem pieejami "Atelpas brīža" pakalpojumi
Olaines novada pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests" informē par jauna sociālā pakalpojumu "Atelpas brīdis" saņemšanas iespējām.

"Atelpas brīža" pakalpojumus var saņemt bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuriem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, līdz astoņpadsmit gadu vecumam ieskaitot.

Kas var saņemt “Atelpas brīža” pakalpojumu

Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs , kuriem ir noteikta invaliditāte un kuriem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, līdz astoņpadsmit gadu vecumam ieskaitot.

Pakalpojums ietver:

 • bērna uzraudzību;
 • pašaprūpes nodrošināšanu;
 • speciālistu konsultācijas;
 • ēdināšanu četras reizes dienā;
 • pastaigas;
 • saturīgu brīvā laika pavadīšanu;
 • nakts "atelpas brīža" pakalpojums (tiek sniegts laikā no plkst. 20.00 līdz plkst. 8.00)

Pakalpojuma apjoms

Līdz 30 diennaktīm gadā.

Kas maksā par pakalpojumu

Pakalpojuma izmaksas priekšfinansē pašvaldība , kurai pēc tam izmaksas tiek kompensētas no Eiropas Sociālā fonda projekta līdzekļiem.

Ko jāizdara, ja vēlaties saņemt pakalpojumu

Bērna likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenei jāuzraksta iesniegumu pašvaldības sociālajam dienestam par nepieciešamību nodrošināt aprūpes pakalpojumu.

Kur var saņemt iesnieguma formu

Pašvaldības sociālajā dienestā.

Ko dara pašvaldības sociālais dienests:

 • pieņem iesniegumu;
 • pārbauda informāciju;
 • pārliecinās par pievienotiem dokumentiem un papildus informāciju;
 • izvērtē un pieņem lēmumu;
 • paziņo par lēmumu bērna likumiskajam pārstāvim;
 • organizē nepieciešamo pakalpojumu.

Kāda informācija ir nepieciešama iesniegumam:

 • bērna vārds, uzvārds un personas kods;
 • bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes kontaktinformācija un faktiskās dzīvesvietas adrese.

Kādi dokumenti jāpievieno iesniegumam:

 • bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes pārstāvības tiesību apliecinoša dokumenta kopija;
 • komisijas atzinuma kopija par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;
 • ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izsniegta izraksta kopija no bērna medicīniskās ambulatorās kartes vai izraksts no ārstniecības iestādes "Izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa Nr. 027/u) par bērna veselības stāvokli (izraksta derīguma termiņš seši mēneši), norādot bērnam ordinētos medikamentus un to lietošanas rekomendācijas.

Pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas:

- par “Atelpas brīža” pakalpojuma piešķiršanu;

- par “Atelpas brīža” pakalpojuma atteikumu:

 • ja bērnam nav izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, līdz astoņpadsmit gadu vecumam (ieskaitot);
 • ja bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes iesniegtais iesniegums nesatur visu nepieciešamo informāciju un iesniegumam nav pievienoti visi augstākminētie nepieciešamie dokumenti.

Sīkāku informāciju par “Atelpas brīža” pakalpojuma saņemšanas iespējām var iegūt Olaines novada pašvaldības aģentūrā “Olaines sociālais dienests”, sazinoties ar sociālo darbinieku Zani Joksti (215.kabinetā) pa tālruni 67146042; 25728859 vai sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāju Solvitu Degli pa tālruni 67146039; 22023169 (212.kabinetā). Dokumentu iesniegšana “Atelpas brīža” pakalpojumam, iepriekš sazinoties ar sociālo darbinieku Z.Joksti.

Informāciju sagatavoja:

Solvita Degle

Olaines novada pašvaldības aģentūras

„Olaines sociālais dienests”

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: pasts@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Datu aizsardzības speciālists
Tālrunis: 26658265, 27753113
e-pasts: 
datu.specialists@olaine.lv
 

 
 

Vārda dienas svin:
Agnese, Agnija, Agne
Jaunumi e-pastā