Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2019. gada 18. janvāris

         

Jaunumi

2018-08-31
Pašvaldības atbalsts skolēniem
Vieniem tā būs atgriešanās, citiem – uzsākšana, bet vēl kāds tikai spers pirmos soļus bērnudārzā. Tieši tāpēc vēlamies atgādināt un informēt par pašvaldības atbalstu lieliem un maziem mācību gada laikā.

PAR SKOLĒNU AUTOBUSIEM

Olaines novada skolu skolēniem autobuss tiek nodrošināts bez maksas – no dzīvesvietas uz skolu un atpakaļ.

2018./2019. mācību gadā skolēnu autobusi, kurus skolēni izmantos bez maksas, uzrādot braukšanas e-karti, kursēs septiņos maršrutos – atbilstoši sarakstam tos atradīsit www.olaine.lv un pieturvietās.

Skolēniem, kuri turpina mācīties Olaines 1. vidusskolā un Olaines 2. vidusskolā, braukšanas e-kartes, kuras izsniegtas iepriekšējā mācību gadā, ir spēkā, un tās tiks aktivizētas 3. septembrī. Šiem skolēniem jaunas e-kartes saņemt nevajag.

Ja nepieciešams izgatavot jaunu skolēna braukšanas e-karti, pilngadīgajiem skolēniem, skolēnu vecākiem vai pilnvarotajām personām ir jāierodas izglītības iestādē (Olaines 1. vidusskolā vai Olaines 2. vidusskolā), jāaizpilda pieteikums skolēna braukšanas e-kartes saņemšanai un kopā ar pieteikumu jāiesniedz viena fotogrāfija (dokumentiem ar izmēru 3 x 4 cm).

Kompensāciju 50% apmērā par braukšanas izdevumiem sabiedriskajā transportā var saņemt tie izglītojamie, kuri ir deklarēti Olaines novadā, bet dzīvo ārpus Olaines pilsētas teritorijas un mācās vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.–9. klase) vai vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes 10.–12. klase) cita novada vai republikas pilsētas administratīvajā teritorijā. Izdevumiem jābūt saistītiem ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz tuvākajai izglītības iestādei Olaines novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežās un atpakaļ. Savukārt kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem var saņemt izglītojamie, kuri apmeklē speciālās izglītības iestādes (pēc medicīniskiem norādījumiem), internātskolas vai kuriem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss.

PAR MĀCĪBU LĪDZEKĻIEM

Visus mācību procesam nepieciešamos mācību līdzekļus (izņemot individuālos) un grāmatas iegādājas izglītības iestādes (vidusskolas un pirmsskolas).

PAR ĒDINĀŠANU

Skolās:

Ēdināšanas pakalpojumu Olaines 1. vidusskolā un Olaines 2. vidusskolā nodrošina SIA "Baltic Restaurants Latvia" (iepirkuma līgums spēkā līdz 31.08.2019.). Ēdināšanas pakalpojumu maksa abās skolās ir vienāda.

Pirmsskolas izglītības iestādēs:

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pirmsskolas izglītības iestādes. Nosakot ēdināšanas pakalpojuma maksu pirmsskolas izglītības iestādēs, ņemtas vērā tikai produktu izmaksas (bez pavāru atalgojuma un citām ar ēdināšanu saistītām izmaksām). Pavāru atalgojumu un tiešās izmaksas (elektrība, komunālie pakalpojumi u. c.) tiek segtas no pašvaldības budžeta.

Vecāku maksājums par trīsreizēju bērna ēdināšanu ir 1,40 EUR/ dienā (ja bērns ir vecumā no 1,5–4 gadiem). Ja bērns ir 5–6 gadus vecs, tad par trīsreizēju ēdināšanu vecākiem būs jāmaksā 1,70 EUR/dienā.

Daudzbērnu ģimeņu bērniem, maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu bērniem ēdināšanas izdevumus Olaines novada izglītības iestādēs 100% apmērā sedz pašvaldība (Olaines Sociālais dienests).

PAR SKOLAS MĀCĪBU EKSKURSIJĀM

Skolas budžetā paredzēti līdzekļi mācību ekskursijām: 160,00 EUR katrai klasei transportam un 55,00 EUR – dalības maksai (vai ieejas biļešu iegādei).

PAR STIPENDIJĀM

Olaines novada vispārizglītojošo skolu vidusskolēniem ir iespēja saņem stipendiju, ja mācību sasniegumu vērtējumi semestrī ir ne zemāki kā 7 balles. Stipendijas 10. klašu skolēniem tiek izmaksātas, sākot ar mācību gada otro pusgadu, 11.–12. klašu skolēniem – pilnu mācību gadu katru mācību mēnesi 30,00 EUR (pēc nodokļu nomaksas).

PAR DĀVANĀM

Ikviens pirmklasnieks Zinību dienā saņems rakstāmlietu komplektu ar gravējumu, bet uz Ziemassvētkiem gan pirmsskolu, gan skolu izglītojamie – Ziemassvētku paciņu! Mācību gada beigās mazie pirmsskolu absolventi arī tiks pie dāvaniņas, kuru finansēs Olaines novada pašvaldība.

PAR ĀRPUSKLASES PULCIŅIEM UN SPORTA NODARBĪBĀM

Aktuālo informāciju septembrī atradīsit skolu mājaslapās – www.o1vsk.lv un www.olaine2vsk.lv. Jāatzīmē, ka visas sporta interešu izglītības programmas novada skolās ir bez maksas.

PAR PABALSTU

Pabalstu 75 eiro apmērā bērna apģērba iegādei piešķir trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei par katru bērnu, sākot no 1. klases, ja bērns mācās dienas apmācības izglītības iestādē. Pabalstu izmaksā vienu reizi kalendārajā gadā trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa periodā.

Lai saņemtu pabalstu, personai jāiesniedz iesniegums Olaines Sociālajam dienestam.

PAR PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU

Olaines novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu vecākiem, ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu (1 gads un 6 mēneši), nav nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un apmeklē privāto izglītības iestādi, kura reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, vai saņem pakalpojumu pie bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzēja (aukles).

ATBALSTA APMĒRS 2018. GADĀ VIENAM BĒRNAM MĒNESĪ

  • bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam, kas apmeklē privāto PII, – 232,44 EUR;
  • bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei un kas apmeklē privāto PII, – 170,96 EUR;
  • bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam, kas saņem pakalpojumu pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, – 185,82 EUR.

Jaunajā mācību gadā novēlam labas sekmes un zinātkāri visiem, kuri mācās vai studē!

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: pasts@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Datu aizsardzības speciālists
Tālrunis: 26658265, 27753113
e-pasts: 
datu.specialists@olaine.lv
 

 
 

Vārda dienas svin:
Antons, Antis
Jaunumi e-pastā