Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2019. gada 18. janvāris

         

Jaunumi

2018-08-31
Noslēgts būvdarbu līgums par Olaines centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošanu
2018. gada 20. augustā starp AS „Olaines ūdens un siltums” un atklāta konkursa uzvarētāju SIA “Lokširs” (reģistrācijas numurs 40003224604) noslēgts līgums par Olaines centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošanas projekta realizāciju.

 

 

Būvdarbu līguma summa 1 774 477,79 EUR (viens miljons septiņi simti septiņdesmit četri tūkstoši četri simti septiņdesmit septiņi euro, 79 centi) bez PVN.

Saskaņā ar noslēgto līgumu Olaines pilsētas centralizēto siltumapgādes tīklu rekonstrukcija turpināsies līdz 2019.gada oktobrim.

Līgums par Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētā projekta (Nr.4.3.1.0/17/A/079) realizāciju siltuma pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Olaines pilsētā starp AS „Olaines ūdens un siltums” un VA „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” tika noslēgts 2018.gada 6.martā

Projekta mērķis ir uzlabot Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitāti, atjaunojot un rekonstruējot maģistrālos siltumtīklus.

Projekta realizācija sniegs iespēju nodrošināt nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošajiem un jaunajiem siltumenerģijas patērētājiem, vienlaikus samazinot nelietderīgos siltumenerģijas zudumus. Siltumenerģijas galvenie patērētāji ir Olaines pilsētas iedzīvotāji.

Projekta realizācijas laikā tiks veikti siltumtrases montāžas un rekonstrukcijas darbi:
• esošo apakšzemes kanālos esošo maģistrālo siltumtrases cauruļu un betona elementu demontēšana;
• jaunu rūpnieciski izolētu maģistrālo cauruļu un armatūras sistēmu montāža ar bezkanāla metodi;
• asfalta seguma atjaunošana 2 170 m2 apjomā;
• betona bruģakmens seguma atjaunošana 735 m2 apjomā;
• labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi 4800 m2 apjomā.

Projekta īstenošanas rezultātā plānots samazināt Olaines pilsētas iedzīvotāju izmaksas par siltumenerģiju vai noturēt tās pašreizējā līmenī.

Detalizētāka informācija pa tālr. 67963102 vai klātienē AS “Olaines ūdens un siltums” Kūdras ielā 27, Olainē.
 

 

 

 

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: pasts@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Datu aizsardzības speciālists
Tālrunis: 26658265, 27753113
e-pasts: 
datu.specialists@olaine.lv
 

 
 

Vārda dienas svin:
Antons, Antis
Jaunumi e-pastā