Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2019. gada 18. janvāris

         

Jaunumi

2018-01-31
Olainē izveidota īpaša vieta jauniešiem – "Popkorna skvērs"
Olaines novada pašvaldība ir radījusi jaunu, īpaši jauniešiem domātu vietu, kas atrodas pie esošā Jauniešu centra Veselības ielā 7, Olainē. "Popkorna skvērs" ir paredzēts gan dažādiem izklaides pasākumiem, gan nesteidzīgām sarunām un atpūtai brīvā dabā.

Projekta laikā ir izbūvēta neliela skatuve ar skatītāju soliņiem, šūpuļtīkli, brīvdabas galda teniss, kā arī grāmatu maiņas punkts. Plānots, ka maijā skvērā notiks pirmie pasākumi. Iecerētas vairākas Olaines jauniešu uzstāšanās, teātra izrādes, dzejas lasījumi un citas aktivitātes, balstoties uz jauniešu vēlmēm un iniciatīvām. Par pasākumiem interesenti varēs uzzināt tīmekļa vietnē www.olainesjauniesiem.lv, Jauniešu centrā un uz pašvaldības informācijas stendiem.

Olaines novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs Kristaps Kauliņš norāda, ka “Popkorna skvērs” ir tapis pēc pašu jauniešu iniciatīvas un daudzām sarunām par viņu vēlmēm, vajadzībām un reālajām iespējām: ”Īpašs prieks, ka mums ir izdevies atrast publiskai vietai piemērotus šūpuļtīklus, jo tā bija viena no galvenajām un grūtāk īstenojamajām jauniešu vēlmēm. Novēlu, lai laukums dod vēl vairāk iedvesmas novada jauniešiem būt aktīviem un īstenot savas idejas!”

Projekta pieteikums “Popkorna skvēra labiekārtošana” (projekta Nr. 17-04-AL04-A019.2205-000004) sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības “Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.–2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā.

Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un Olaines novada pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Projekta kopējās izmaksas EUR 22 721,16, publiskais finansējums EUR 13 500.00, pašvaldības līdzfinansējums EUR 9221,16.

Plašāka informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem – biedrības ”Pierīgas partnerība” mājaslapā un sociālajos portālos

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: pasts@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Datu aizsardzības speciālists
Tālrunis: 26658265, 27753113
e-pasts: 
datu.specialists@olaine.lv
 

 
 

Vārda dienas svin:
Antons, Antis
Jaunumi e-pastā