Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2018. gada 18. oktobris

       

Jaunumi

2018-07-31
Olaines novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu grozīt dārzkopības kooperatīvo sabiedrību un dārzkopības biedrību noslēgtos lauku apvidus zemes nomas līgumus, piešķirot tiesības nodot zemi apakšnomā
Olaines novada dome ir pieņēmusi lēmumu, kas paredz iespēju dārzkopības kooperatīviem (DKS) daļu no koplietošanas zemes, kas šobrīd nav nepieciešama DKS vajadzībām, nodot apakšnomā DKS biedriem.

Lai iznomātu daļu no DKS koplietošanas zemes, DKS biedriem koplietošanas zemes pierobežniekiem jāvēršas sava DKS valdē ar lūgumu iznomāt daļu koplietošanas zemes. Pēc DKS valdes pozitīva lēmuma ir jāsagatavo visa nepieciešamā informācija koplietošanas zemes nomas līguma grozījumiem un apakšnomas līgums, kurā iekļaujami šādi nosacījumi:
• apakšnomas termiņš nav ilgāks par noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma termiņu (bet kopā ne ilgāk kā 5 gadi);
• apakšnomas līgums stājas spēkā tikai pēc pašvaldības izpilddirektora rakstiska saskaņojuma saņemšanas;
• apakšnomas līgumam kā pielikums pievienojams apakšnomā nododamās zemes gabala daļas izpildmērījuma plāna pielikums un apakšnomnieka-pierobežnieka zemesgrāmatas izdruka;
• apakšnomā nodotā zemes gabala platība neietekmē citu dārzkopības sabiedrības īpašnieku vai nomnieku intereses, tajā skaitā komunikāciju (piebraucamie pievadceļi, ūdens apgāde, melioratīvā sistēma (notekgrāvji); elektroapgāde, bērnu rotaļu laukumi u. c.) lietošanu;
• apakšnomas līguma nomas maksu nosaka ar DKS biedru kopsapulces lēmumu vai atbilstoši DKS statūtiem – ar valdes lēmumu;
• uz apakšnomas zemes atļauta būvniecības ieceres realizācija – I grupas būvēm, saskaņojot būvniecības ieceri ar Olaines novada pašvaldības būvvaldi (saskaņā ar speciālajiem būvnoteikumiem), kuras pēc apakšnomas līguma izbeigšanās ir demontējamas par nomnieka vai apakšnomnieka līdzekļiem;
• DKS ir tiesības vienpusēji viena mēneša laikā izbeigt apakšnomas līgumu pirms termiņa, neatlīdzinot ne kāda rakstura zaudējumus, ja to pieprasa Olaines novada pašvaldība vai DKS, nosūtot rakstveida paziņojumu uz apakšnomas līgumā norādīto apakšnomnieka adresi vai e-pastu.
Papildu informācijai – Olaines novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs Jānis Prūsis, e-pasts: janis.prusis@olaine.lv.
 

Domes lēmums pieejams šeit

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: olainesdome@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Datu aizsardzības speciālists
Tālrunis: 26658265, 27753113
e-pasts: info@fpda.lv 
 

Vārda dienas svin:
Rolands, Rolanda, Ronalds, Erlends
Jaunumi e-pastā
Oktobris, 2018
P
O
T
C
Pk
S
Sv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031