Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2018. gada 21. februāris

Jaunumi

2018-01-26
Pašvaldība iznomā zemes gabalus dārzkopību sabiedrību teritorijā
Olaines novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā atrodas nekustamie īpašumi – zemes gabali, kuri atrodas dārzkopību sabiedrību teritorijā un kurus pašvaldība ir iecerējusi iznomāt (NĪLM – 0601 - Dzīvojamo māju apbūve).

Ar nomai paredzētajiem zemes gabaliem var iepazīties dabā pēc to atrašanās vietas, kā arī tīmekļa vietnē www.kadastrs.lv, meklētājā ieliekot zemes vienības kadastra apzīmējumu.

Saņemot interesenta iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabalu (konkrētu zemes gabalu), pašvaldība iznomās konkrēto zemes gabalu:

  • uz 10 gadiem;
  • ar nosacījumu – ka zemes nomnieks viena gada laikā no nomas līguma noslēgšanas, veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par saviem finanšu līdzekļiem un iesniedz zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānus pašvaldībā;
  • šī nosacījuma neizpildes gadījumā, pašvaldība vienpusēji izbeidz noslēgto nomas līgumu;
  • nomas maksa - 1.5% no zemes kadastrālās vērtības (bet ne mazāk kā 28 euro gadā) un maksājams pievienotās vērtības nodoklis;
  • nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli.

Pēc robežu plānu saņemšanas, pašvaldība veiks zemes gabala īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Pēc zemes gabalu īpašuma tiesību ierakstīšanas zemesgrāmatā (ja zemesgrāmatā netiek ierakstīts aizliegums - piecus gadus atsavināt), nomniekam būs pirmtiesības ierosināt zemes gabala atsavināšanu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma prasībām un izpirkt zemes gabalu. Ja, zemesgrāmatā ierakstīts aizliegums – nomniekam atsavināšanas ierosinājuma tiesības iestājas pēc 5 gadu notecējuma (no datuma, kad zemesgrāmatā ir ierakstīts zemes gabals).  

Nr.p.k.

Dārzkopības sabiedrība

(nosaukums)

Kadastra

apzīmējums

Platība ha

1.

Atlantika b/n, Jāņupe, Olaines

pagasts, Olaines novads

(starpgabals)

80800200774

0,0537

2.

Atlantika Nr.149, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800200893

0,0500

3.

Atlantika Nr.163, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800200258

0,0470

4.

Atlantika Nr.208, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800201276

0,0730

5.

Atlantika Nr.67, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800200202

0,0737

6.

Bērziņi Nr.166, Rājumi,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800150248

0,0591

7.

Bērziņi Nr.174, Rājumi,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800150252

0,0580

8.

Celtnieks Nr.160A, Stīpnieki,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800180122

0,0640

9.

Ceriņi-M Nr.4647, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800210857

0,0600

10.

Druva Nr.157, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800230847

0,0600

11.

Ezītis Nr.219, Ezītis,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800120341

0,0260

12.

Ežupe Nr.14, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800200288

0,0593

13.

Gavana Nr.4, Stīpnieki,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800190042

0,0700

14.

Ieviņa-99 Nr.189, Medemciems,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800022210

0,0600

15.

Lazdas Nr.2841, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800220695

0,0600

16.

Lejas Nr.513, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800220280

0,0600

17.

Liepas Nr.112, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800230744

0,0600

18.

Liepas Nr.91, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800230311

0,0623

19.

Medņi Nr.14, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800201061

0,0590

20.

Medņi Nr.194, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800201237

0,0600

21.

Medņi Nr.20, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800201067

0,0600

22.

Mežsētu dārzs Nr.51, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800200948

0,0600

23.

Mežsētu dārzs Nr.69/70, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800200962

0,1200

24.

Ostinieks Nr.29, Stīpnieki,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800190197

0,0700

25.

Ozollejas Nr.2161, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800211069

0,0600

26.

Plakanciema Egles Nr.112, Vaivadi,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800160706

0,0600

27.

Plakanciema Egles Nr.66, Vaivadi,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800160675

0,0570

28.

Puriņi Nr.3008, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800220381

0,1100

29.

Puriņi Nr.3103, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800220439

0,0500

30.

Puriņi Nr.3107, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800220443

0,0600

31.

Rīga Nr.123, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800200648

0,0500

32.

Rīga Nr.155, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800200664

0,0600

33.

Rīga Nr.91, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800200618

0,0600

34.

Rīts Nr.21, Medemciems,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800022330

0,1213

35.

Rīts Nr.425/426, Medemciems,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800021060

0,1237

36.

Sputņiks Nr.4, Dāvi,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800170155

0,0600

37.

Stars Nr.55, Dāvi,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800170340

0,0900

38.

Straume Nr.126, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800230626

0,0600

39.

Straume Nr.22, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800230549

0,0621

40.

Tiltiņi Nr.113, Stīpnieki,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800180412

0,0610

41.

Tiltiņi Nr.129, Stīpnieki,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800180423

0,0600

42.

Tiltiņi Nr.196, Stīpnieki,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800180487

0,0800

43.

Tiltiņi Nr.290, Stīpnieki,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800180582

0,0500

44.

Vaivadi Nr.187, Vaivadi,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800160570

0,0800

45.

Vizbuļi -2 Nr.3730, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800210674

0,0600

46.

Vizbuļi-2 Nr.3821, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800210730

0,0704

47.

Vizbuļi-2 Nr.3838, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800210746

0,0659

48.

Vizbuļi-2 Nr.3849, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800210756

0,0400

49.

Vizbuļi-2 Nr.3864, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800210770

0,0400

50.

Ziediņi Nr.197, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800200848

0,0643

51.

Ziediņi Nr.5, Jāņupe,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800200671

0,0635

52.

Zīles Nr.187, Vaivadi,

Olaines pagasts, Olaines novads

80800160423

0,0920

53.

 

Vaivadi Nr.219, Vaivadi,

Olaines pagasts, Olaines novads

(No 01.02.2018)

80800160587

0,0600

54.

Zīles 278, Vaivadi,

Olaines pagasts, Olaines novads

(No 01.02.2018)

80800160496

0,0660

IESNIEGUMA VEIDLAPA

 

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: olainesdome@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Vārda dienas svin:
Eleonora, Ariadne
Jaunumi e-pastā
Februāris, 2018
P
O
T
C
Pk
S
Sv
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728