Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2018. gada 18. jūnijs

    

Jaunumi

2016-08-01
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ar būvprojektēšanu nekustamajam īpašumam ‘’Kallas’’ Stūnīšos, Olaines pagasta, Olaines novadā (kad. apz. 8080 001 0077).

Olaines novada dome 2016. gada 27. jūlija sēdē Nr.(7.prot,21.p). pieņēma lēmumu ‘’Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ar būvprojektēšanu nekustamajam īpašumam ‘’Kallas’’ (kad.apz. 8080 001 0077)

SIA “BIZNESA CENTRS RĪGA” reģistrācijas numurs 40103706563,

SIA “MARKETEKS”, reģistrācijas numurs 40103272992,

SIA “RP7”, reģistrācijas numurs 50103911981,

Aleksandrs Kaļinka, personas kods 250865-11072  ir detālplānojuma pasūtītājs un finansētājs, zemes gabaliem ‘’Kallas’’ kad. apz. 8080 001 0077.

Nekustamajam īpašumam Kallas saskaņā ar Olaines pagasta padomes 16.07.2008. saistošo noteikumu Nr.8 „Olaines pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020. gadiem grafiskā daļā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (izdoti ar lēmumu prot izr. Nr.15, 3.§., spēkā no 25.07.2008.) III.daļas 3.sējuma Grafiskā daļa karte M1:10000 „Olaines pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” nosaka plānoto (atļauto) teritorijas izmantošanu īpašumam “Kallas” 26.0ha platībā:

1. „Komerciālu objektu apbūves teritorijas”-60%%;

2.  „Dabas pamatnes teritorijas”-33%;

3.  „Turpmākās izpētes un plānošanas teritorijas”;

4.  Perspektīvais pagasta nozīmes ceļš;

5.  Ūdensobjektu teritorijas;

6.  Autotransporta līnijbūvju teritorijas.

Un sekojoša aizsargjoslas: kapsētu aizsargjosla, dzelzceļu ekspluatācijas aizsargjosla,ceļu ekspluatācijas aizsargjosla.

 Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Olaines novada domes Būvvaldes speciālists teritoriālplānojuma un zemes ierīcības jautājumos Aija Zandere.

Ar detālplānojumu materiāliem varēs iepazīties elektroniskajā vidē Olaines novada domes tīmekļa vietnē www.olaine.lv/Attīstība//Detālplānojumi.

Ja nepieciešami papildus informācija konsultēties ar Olaines novada domes Būvvaldes speciālists teritoriālplānojuma un zemes ierīcības jautājumos Aija Zandere un izstrādātāja pārstāvi projekta vadītāju Tāli Skuju (tālr. 26526565, ivo@rp.lv).

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: olainesdome@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Datu aizsardzības speciālists
Tālrunis: 26658265, 27753113
e-pasts: info@fpda.lv 
 

Vārda dienas svin:
Alberts, Madis
Jaunumi e-pastā
Jūnijs, 2018
P
O
T
C
Pk
S
Sv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930