Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2019. gada 21. janvāris

         

Jaunumi

2016-12-19
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem "Mazirbītes" un "Vistiņu ceļš", Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā.

Olaines novada dome 2016. gada 26. oktobra sēdē (prot. Nr. 10, 25. §) pieņēma lēmumu "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma "Mazgailīši" zemes vienībām "Mazirbītes" un "Vistiņu ceļš" un grozījumiem Olaines novada domes lēmumā (prot. Nr. 6, 29. §)".

Saskaņā ar spēkā esošo Olaines pagasta teritorijas plānojumu 2008.–2020. gadam nekustamā īpašuma "Mazirbītes" zonējums ir "Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas" (75%) un "Dabas pamatnes teritorijas" (25%), savukārt nekustamā īpašuma "Vistiņu ceļš" zonējums ir "Turpmākas izpētes un plānošanas teritorija". Detālplānojums precizēs izmantošanas iespējas un apgrūtinājumus.

Ar detālplānojuma materiāliem varēs iepazīties elektroniskajā vidē Olaines novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.olaine.lv sadaļā  "Attīstība" – "Detālplānojumi".

Papildu informāciju un konsultācijas sniedz Olaines novada pašvaldības speciāliste teritoriālplānojuma un zemes ierīcības jautājumos Aija Zandere (tālr. 67146060, e-pasts: aija.zandere@olaine.lv) un detālplānojuma izstrādātāja IK "Plānošanas eksperti" projekta vadītājs Pauls Grants (tālr. 29209638, e-pasts: pauls@planosana.lv).

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: pasts@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Datu aizsardzības speciālists
Tālrunis: 26658265, 27753113
e-pasts: 
datu.specialists@olaine.lv
 

 
 

Vārda dienas svin:
Agnese, Agnija, Agne
Jaunumi e-pastā