Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2018. gada 23. jūnijs

    

Jaunumi

2017-12-27
Paziņojums
Olaines novada dome informē, ka 2017. gada 12. decembra domes sēdē tika pieņemts lēmums "Par lokālplānojuma Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai" (17.prot., 3.p.)".

Lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts 3 nedēļas - no 2018. gada 2. janvāra līdz 23.janvārim.

Lokālplānojuma redakcijas projekta materiāli ir pieejami pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.olaine.lv/sabiedriska-apspriesana un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma redakciju izdruku veidā būs iespējams iepazīties Olaines novada pašvaldībā, Zemgales iela 33, Olaine, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā.

2018. gada 10. janvārī tiks organizēta lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas sanāksme, kura norisināsies Olaines kultūras namā, Zeiferta iela 11, Olaine plkst.18.00.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus lūdzam sniegt valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv. Tos var iesniegt arī:

- Olaines novada domē, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114 vai elektroniskā formā uz e-pastu olainesdome@olaine.lv

- SIA "Grupa93", Kr. Barona iela 3-4, Rīga, LV-1050 vai elektroniskā formā uz e-pastu kristine@grupa93.lv

Papildus informācijas saņemšanai lūdzam zvanīt SIA "Grupa93" pa tālruni 27373939 vai rakstīt uz e-pasta adresi kristine@grupa93.lv

Lokālplānojuma pilnveidotā redakcija pieejama šeit:

Paskaidrojuma raksts

1. pielikums - Biotopu vērtējums.

2. pielikums - Ornitoloģiskais vērtējums

3_pielikums - Pieslēgums Birznieku masīvam


Vides pārskats

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

Informatīvais ziņojums


Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (II daļa)


Pārskats par lokālplānojuma izstrādi

Pārskata pielikums - NOSACĪJUMI

Pārskata pielikums - ATZINUMI

Pārskats par lokālplānojuma publisko apspriešanu


Grafiskā daļa

Teritorijas plānojuma risinājumi

Lokālplānojuma teritorija

Transporta un inženierapgādes infrastruktūra

Lokālplānojuma teritorija. Topogrāfija.

Aizsargjoslas un aprobežojumi

Teritorijas funkcionālais zonējums

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: olainesdome@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Datu aizsardzības speciālists
Tālrunis: 26658265, 27753113
e-pasts: info@fpda.lv 
 

Vārda dienas svin:
Līga
Jaunumi e-pastā
Jūnijs, 2018
P
O
T
C
Pk
S
Sv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930