Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2019. gada 21. janvāris

Noslēgtie iepirkuma līgumi 2012.gadā

Olaines novada pašvaldība

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
Par lietoto biroja mēbeļu saņemšanu SIA "Samsung Electronics Baltics" bez atlīdzības No: 07.12.2012.
Līdz: 27.12.2012.
Par meliorācijas sistēmas apsekošanu (Akācijas iela un tai pieguļošā teritorija) SIA "OCK" LVL 544,50 No: 22.11.2012.
Līdz: 20.12.2012.
Mājas lapas uzlabošanas līgums SIA "SENET" LVL 60,50 No: 17.12.2012.
Līdz saistību izpildei
Par meža zemes transformācijas projekta plāna izgatavošanu (Puplas mežs) SIA "A.Lapsas mērniecības birojs" LVL 181,50 No: 03.12.2012.
Līdz: 17.12.2012.
Par Sila kapu kapličas meta izstrādi SIA "ADZ birojs" LVL 2995,00 No: 13.12.2012.
Līdz: 18.01.2013.
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu IK "KHV" LVL 80,00 07.12.2012.
Par pedagogu tālākizglītības programmas kursu "Jaunākie metodiskie paņēmieni piecgadīgo un sešgadīgo bērnu mācību aktivitātes veicināšanai" Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs" LVL 750,00 No: 07.12.2012.
Līdz: 17.12.2012.
Par optimālās nomas maksas noteikšanu nekustamajam īpašumam "Birznieki - 3", Olaines pagastā, Olaines novadā AS "BDO" LVL 181,50 No: 03.12.2012.
Līdz: 06.12.2012.
Par NAIS lokālās versijas lietošanu SIA "Exigen Services Latvia" LVL 31,01 mēnesī No: 01.10.2012. uz nenoteiktu laiku
Par jaunas dienesta automašīnas piegādi operatīvajā līzingā SIA "Skandi Motors" LVL 17569,46 No: 03.12.2012.
Līdz: 03.12.2017.
Par nodarbību vadīšanu pērļu pīšanā Ligita Jegorova LVL 144,00 No: 07.11.2012.
Līdz: 27.12.2012.
Par informatīvi izglītojoša sižeta atkārtotu pārraidīšanu 24.11.2012. "Skatupunkti" SIA ""TV studio AG LVL 121,00 25.11.2012.
Mājas lapas izstrādes līgums SIA "SENET" LVL 423,50 14.11.2012.
Par vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla pieslēgumu abonēšanu Piegādātāju apvienība, Olaines Kultūras centrs, valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas LVL 833,04 No: 30.10.2012.
Līdz: 31.12.2012.
ZZ Dats pašvaldību programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšanas līgums U-novads-2013 ZZ Dats LVL 1800,33 No: 22.10.2012.
Līdz: 31.12.2013.
Par objekta novērtēšanu - "Vesti", Olaines pagastā SIA "NIRA fonds" LVL 278,30 No: 01.11.2012.
Līdz: 20.11.2012.
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu IK "KHV" LVL 60,00 20.11.2012.
Par Olaines novada Jaunolaine un Gaismas satiksmes un pilsētas vides attīstības projekta - "Vienotās ielu nosaukumu un norāžu sistēmas (INS)" izgatavošanu un uzstādīšanu SIA "Gaismastehnikas dizaina centrs" LVL 2831,80 15.11.2012.
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu SIA "VCG Ekspertu grupa" LVL 205,70 No: 01.11.2012.
Līdz: 15.11.2012.
Par avārijas stāvoklī siltumtīklu posmu nomaiņu (Skolas 2 - Zemgales 35 un Stacijas 14 - Stacijas 12) AS "Olaines ūdens un siltums" LVL 37831,83 No: 14.11.2012.
Līdz: 14.12.2012.
Par Olaines novada pašvaldības galda kalendāra 2013.gadam iespiešanu SIA "FINMARK TRADE" filiāle Latvijā LVL 2822,00 No: 12.11.2012.
Līdz: 19.12.2012.
Par informatīvi izglītojoša sižeta par bērnu drošību izgatavošanu un pārraidīšanu SIA "TV studio AG" LVL 96,80 No: 09.11.2012.
Līdz: 14.11.2012.
Par Ziemassvētku noformējuma uzstādīšanu un demontāžu Olaines novadā SIA "ELEKOMS" LVL 1740,52 No: 13.11.2012.
Līdz: 20.01.2013.
Par novērtēšanas darbu veikšanu SIA "INTERBALTIJA" LVL 121,00 05.11.2012.
Par karogu stiprinājuma kronšteinu uzstādīšanas darbiem uz apgaismojuma stabiem Jaunolainē, Medemciemā, "Gaismās" ciematā, Olaines novadā SIA "ELEKOMS"    LVL 2475,30 No: 13.11.2012.
Līdz: 30.11.2012.
Zemes topogrāfiskā uzmērīšana, inženiertopogrāfiskā plāna sagatavošana un sarkano līniju nospraušana dabā objektā Vērdiņu iela, Olaines pag., Olaines nov. SIA "A-GEO"    LVL 544,50 No: 15.10.2012.
Līdz: 19.10.2012.
Par Ziemassvētku noformējuma nomu 2012./2013.gadā SIA "STUDIO DES FETES LATVIJA" LVL 2990,00 No: 25.10.2012.
Līdz: 22.02.2013.
Par divpusēju lielformāta plakātu (PVC baneru) izgatavošanu SIA "ABI 2" LVL 2867,70 No: 31.10.2012.
Līdz: 13.12.2012.
Par video novērošanas sistēmas tehniskā projekta izstrādi SIA "Citrus Solutions" LVL 2500,00 No: 29.10.2012.
Līdz: 05.12.2012.
Vienošanās nr. 1 pie līguma no 20.septembra starp Olaines novada pašvaldību un SIA "Agrosēta" par meliorācijas sistēmas atjaunošanas darbiem SIA "Agrosēta"  LVL  7912,94 19.10.2012.
Par nodarbības "Saproti savu suni" novadīšanu Yuliu Bogomolov  LVL 63,00 No: 25.10.2012.
Līdz: 27.10.2012.
Par ceļa zimju Nr.747 izgatavošanu un piegādi SIA "Troja"  LVL 167,86 No: 16.10.2012.
Par informatīvi izglītojoša sižeta pārraidīšanu SIA "TV studio AG"  LVL 100,00 No: 19.09.2012.
Līdz: 23.09.2012.
Par informatīvi izglītojoša sižeta pārraidīšanu SIA "TV studio AG"  LVL 121,00 No: 17.09.2012.
Līdz: 21.09.2012.
Par reklāmas suvenīru, pildspalvu izgatavošanu SIA "K Dizains Print"  LVL 798,60 No: 23.10.2012.
Līdz: 16.11.2012.
Par teritorijas apgaismojuma atjaunošanu pēc ceļa negadījuma Jelgavas ielā, pretī Jelgavas 7 SIA "ELEKOMS"  LVL 329,39 No: 25.10.2012.
Līdz: 29.11.2012.
Par Veselības centra ēkas Veselības ielā 7, teritorijas apgaismojuma pieslēgšanu pilsētas apgaismojuma sistēmai SIA "ELEKOMS"  LVL 551,49 No: 25.10.2012.
Līdz: 29.11.2012.
Par nodarbību vadīšanu pērļu pīšanā Ligita Jegorova LVL 90,00 No: 19.10.2012.
Līdz: 31.10.2012.
Par neformālās diskusijas "Kafija ar politiķiem" novadīšanu Madara Peipiņa LVL 44,94 23.10.2012.
Par iedzīvotāju pārvadājumu pakalpojuma sniegšanu AS "Rīgas taksometru parks" LVL 1815,00 No: 05.10.2012.
Līdz: 31.12.2012.
Par atpūtas laukuma izveidi Olaines novadā SIA "Fixman" LVL  11423,85 No: 02.10.2012.
Par videonovērošanas sistēmas tehniskā projekta izstrādes darbu veikšanu SIA "Citrus Solutions" LVL  2999,00 No: 03.09.2012.
Līdz: 05.12.2012.
Elektroapgaismojuma tehniskā projekta izstrādāšana "Pašvaldības autoceļa "A8 - Kūdras fabrika" Medemciemā, Olaines pag." SIA "S.O.S. projekti" LVL  2660.33 No: 10.10.2012.
Līdz: 31.12.2012.
Par loga piegādi un montāžu Zemgales 25-33 SIA "Nordplast" LVL 150,00 No: 09.10.2012.
Līdz: 05.11.2012.
Par meža zemes transformācijas projekta plāna izgatavošanu - Puplas mežs, Spulles masīvs SIA "A.Lapsas mērniecības birojs" LVL 363,00 09.10.2012.
Par 2012.gada finansiālās darbības pārbaudi SIA "Auditorfirma Inspekcija AMJ" LVL 3000,00 30.08.2012.
Par bruģa atjaunošanu un pandusa remontu Gaismas 6, Stūnīšos AS "Olaines ūdens un siltums" LVL 1285,63 No: 01.10.2012.
Līdz: 15.11.2014.
Par meliorācijas sistēmas atjaunošanu SIA "Agrosēta" LVL 9917,79 No: 20.09.2012.
Līdz: 20.10.2014.
Par preču un produkcijas pirkšanu SIA "Denvers"  Līdz maksimālai summai LVL 2999,00 No: 03.09.2012.
24 kalendārie mēneši vai līdz maksimālas kopējas summas pārsniegšanai
Par āra trenažieru iekārtu piegādi un uzstādīšanu Jaunolainē SIA "INTERSPORTS" LVL 2995,00 21.09.2012.
Par jumta lūkas izbūvi Zemgales ielā 33, Olainē SIA "Slokas celtnieks E" LVL 269,14 No: 11.09.2012.
Līdz: 05.11.2012.
Par konsultāciju sniegšanu Olaines novada izglītības iestāžu vadītajiem darbā ar VIIS datu bāzi Brigita Ūdre LVL 50,00 No: 07.09.2012.
Līdz: 14.09.2012.
Par piedalīšanos Jauniešu dienā 1.septembrī, ar priekšnesumu SIA "Rodenpois" LVL 120,00 No: 31.08.2012.
Līdz: 01.09.2012.
Par dzīvokļa Skolas 2-65, remontu SIA "Nordplast" LVL 150,00 No: 11.09.2012.
Līdz: 05.10.2012.
Par elektroenerģijas tirdzniecību AS "Latvenergo" LVL 205344,92 No: 18.06.2012.
Līdz: 30.06.2015.
Par teritorijas apgaismojuma ierīkošanas darbiem Dalbes ielā, Olainē SIA "ELEKOMS" LVL 9617,93 No: 07.09.2012.
Līdz: 01.11.2012.
Pieslēguma līgums (Baložu dzelzceļa stacija) AS "Sadales tīkls"  LVL 376,13 No: 17.08.2012.
Par būvuzraudzības pakalpojumiem SIA "Jurēvičs un Partneri" LVL 995,00 No: 16.05.2012.
Līdz: 20.07.2012.
Beatbox šova programma Jauniešu dienā 1.septembrī Gunārs Romanovs LVL 22,50 No: 29.08.2012.
Līdz: 01.09.2012.
Kāpšanas sienas M2 uzstādīšana un novākšana Jauniešu dienā 1.septembrī SIA  "Outdoors" LVL 447,70 No: 30.80.2012.
Līdz: 01.09.2012.
Par skolēnu pārvadājumu pakalpojumiem SIA "KM Transports" LVL 2317,39 No: 28.08.2012.
Līdz: 31.05.2013.
Skaņas iekārtu noma un apkalpošana 2012.gada 1.septembra pasākumā SIA "Show Empire trading Co.Ltd" LVL 156,00 22.08.2012.
Par jauniešu dienas plakāta maketa izveidošanu Jānis Lazda-Lazdiņš LVL 45,00 No: 20.08.2012.
Līdz: 22.08.2012.
Par jauniešu dienas video reklāmas izveidošanu Toms Taukulis LVL 32,00 No: 20.08.2012.
Līdz: 22.08.2012.
Par tehniskā projekta "Gājēju - veloceļiņš, Jaunolaine - Olaine" autoruzraudzību SIA "A-vide"  LVL 1996,50 No: 26.07.2012.
Līdz: 31.12.2012.
Par novada lauku attīstības konsultanta darba nodrošināšanu pašvaldības teritorijā atbilstoši Valsts Lauku tīkla izvirzītajiem uzdevumiem SIA "Latvijas Lauku konsultāciju izglītības centrs"  ne mazāk kā LVL 50,00 degvielai beztermiņa
Vienošanās pie līguma Nr. ONP 2011/28 Par 2011.gada 25.novembra autoruzraudzības līguma Nr. ONP 2011/28 pagarināšanu SIA "BARRACUDA" LVL 1410,00 20.07.2012
Par apsekojuma veikšanu nekustamajā īpašumā Celtnieku 1, Olaine, zaudējumu apmēru laikā no 07.09.2006. līdz 20.08.2008. Patērētāju un īrnieku tiesību aizsardzības neatkarīgo ekspertu asociācija, Biedrība LVL 300,00 27.08.2012.
Lekcijas nolasīšana Olaines novada izglītības iestāžu pedagogu konferencē 2012.gada 28.augustā Ireta Čekse LVL 40,00 28.08.2012.
Lekcijas nolasīšana Olaines novada izglītības iestāžu pedagogu konferencē 2012.gada 28.augustā Astra Aukšmuksta LVL 40,00 28.08.2012.
Lekcijas nolasīšana Olaines novada izglītības iestāžu pedagogu konferencē 2012.gada 28.augustā Staņislava Marsone LVL 60,00 28.08.2012.
Lekcijas nolasīšana Olaines novada izglītības iestāžu pedagogu konferencē 2012.gada 28.augustā Mārtiņš Mitenbergs LVL 40,00 No: 27.08.2012.
Līdz: 28.08.2012.
Par skolēnu pārvadājumiem Olaines novadā AS "Rīgas Taksometru parks" LVL 44973,00 No: 27.08.2012.
Līdz: 28.06.2013.
Par pedagogu konferences māksliniecisko nodrošinājumu SIA "Brēmentāle" LVL 300,00 No: 14.08.2012.
Līdz: 28.08.2012.
Par Zemgales 31, 3.stāva 14.telpas remontu SIA "Zemgales 29" LVL 1502,01 30.07.2012.
Par būvuzraudzības pakalpojumiem SIA "Krustiņi M" LVL  3593,70 23.07.2012.
Par būvuzraudzības pakalpojumiem SIA "JURĒVIČS un PARTNERI" LVL 3593,70 20.07.2012.
Par ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbiem SIA "Agrosēta" LVL 743801,65 31.10.2012.
Par Olaines novada gājēju-velosipēdistu celiņa jaunolaine-Olaine izbūvi SIA "Agrosēta" LVL 164895,28 31.10.2012.
Par interneta piekļuves pakalpojumu abonēšanu Olaines Kultūras centrs, Valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas   31.03.2012.
Par būvuzraudzības pakalpojumiem SIA "Būvuzraugi LV" LVL 2998,50 25.06.2012.
Par Sila kapu kapličas meta izstrādi SIA "ADZ birojs" LVL 250,00 16.07.2012.
Par koka vainagu sakopšanu SIA "Monitorings GJ" LVL 693,24 27.06.2012.
Par IT pakalpojumu sniegšanu IK "DMV Dati" LVL 122,00 01.06.2012.
Par Jaunolaines stadiona rekonstrukciju SIA "Agrosēta" LVL 66986,63 20.08.2012.
Par logu nomaiņu ēkā Zemgales ielā 33, Olainē, 2.stāvā SIA "Slokas celtnieks E" LVL 562,86 16.07.2012.
Par informatīvi izglītojoša sižeta sagatavošanu SIA "TV studio AG" LVL 122,00 17.06.2012.
Par Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un programmas izstrādi SIA "NK Konsultāciju birojs" LVL 4990,00 No: 26.06.2012.
Līdz: 28.12.2012.
Par Jaunolaines stadiona teritorijas apgaismojuma ierīkošanas darbiem "Jaunolaines daudzīvokļu mājas", Jaunolainē, Olaines novadā SIA "ELEKOMS" LVL 5343,49 20.08.2012.
Par remonta darbu veikšanu pašvaldības ēkas Zemgales ielā 33, Olaine, 223. un 223.a.kabinetā Mārtiņš Krūmiņš LVL 650,00 27.07.2012.
Servisa līgums firmas SHARP kopējamām iekārtām SIA "Formula"  LVL 10,33 mēnesī 30.06.2013.
Par informatīvi izglītojoša sižeta par Olaines novada attīstību, Mežaparka estrādes atklāšanu, izgatavošanu un pārraidīšanu SIA "TV studio AG" LVL 195,20 08.06.2012.
Par Olaines Kultūras centra kora "Dziesma" dalības koncertturnejā Krievijā, Pēterburgā Raunas tūrisma un transporta aģentūra SIA "Balt-Go" LVL 1000,00 16.07.2012.
Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu plānveida tehniskās apkalpes un remonta līgums SIA "BDA Partneri" LVL 344,10 12.05.2012.
Par automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas tehnisko apkopi un reaģēšanu uz trauksmes signāliem SIA "VEGA MS"   01.06.2013.
Par informatīvi izglītojoša sižeta pārraidīšanu raidījumā "Nedēļas apskats" SIA "TV studio AG" LVL 122,00 01.06.2012.
Par reklāmas pakalpojumu sniegšanu SIA "PARS ADVERT" LVL 240,00 24.05.2012.
Ēkas Zemgales 33A, Olainē rekonstrukcijas projekta izstrāde SIA "Barracuda" LVL 2990,00 No: 02.05.2012.
Līdz: 31.08.2012.
Jaunas dienesta automašīnas piegāde operatīvajā līzingā SIA "Auto Īle un Herbst" LVL 14694,00 No: 27.04.2012.
Olaines novada svētku popularizēšanas materiālu iespiešana SIA "FINMARK TRADE filiāle Latvijā" LVL 871,32 No: 03.05.2012.
Līdz: 25.05.2012.
Apsardzes signalizācijas uzstādīšana un tās nodošana ekspluatācijā senioru biedrības "Liepas" telpās Zemgales 31 SIA "VEGA MS" LVL 375,15 07.05.2012.
Informatīvi izglītojoša sižeta pārraidīšana SIA "TV studio AG" LVL 100,00 No: 14.05.2012.
Līdz: 16.05.2012.
Bērnu vasaras eko-nometnes "Varavīksne" dalībnieku ēdināšana SIA "Nadine Plus" LVL 1243,20 No: 21.05.2012.
Līdz: 22.06.2012.
Bērnu vasaras eko-nometnes "Zaļās dienas" dalībnieku ēdināšana PII "Magonīte" LVL 370,00 No: 21.05.2012.
Līdz: 22.06.2012.
Olaines novada svētku pasākuma filmēšana un video materiāla montāža Jolanta Pāne LVL 250,00 No: 25.05.2012.
Līdz: 31.05.2012.
Stacionāro datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma piegāde SIA "Lattelecom" LVL 6271,00 No: 18.05.2012.
Līdz: 27.07.2012.
Par informatīvi izglītojoša sižeta par Olaines novada attīstību sagatavošanu un pārraidīšanu SIA "TV studio AG" LVL 250,00 24.05.2012.
Soliņu un urnu piegāde un uzstādīšana Olaines novadā SIA "MK Dizains" LVL 2977,00 No: 28.03.2012.
Līdz: 04.05.2012.
Būvprojekta ekspertīze "A-8 - Kūdras fabrika" SIA "Projekts 3" LVL 540,98 No: 02.04.2012.
Līdz: 12.04.2012.
Būvprojekta ekspertīze objektam "Gājēju - velosipēdistu celiņš Jaunolaine - Olaine" SIA "Projekts 3" LVL 250,00 No: 02.04.2012.
Līzd: 12.04.2012.
Kancelejas preču piegāde SIA "Officeday Latvia" LVL 5737,70 No: 03.04.2012.
Līdz; 31.03.2013.
Juridisko pakalpojumu sniegšana SIA "Brikman Law Office" LVL 327,87 16.04.2012.
Bērnu rotaļu laukumu rekonstrukcija un remonts Olaines novada teritorijā SIA "Ksil Baltic" LVL 6861,40 No: 10.04.2012.
Līdz: 10.06.2012.
Ielūgumu un afišu sagatavošana un iespiešana sakarā ar Olaines 45.gadadienu SIA "FINMARK" LVL 361,06 No: 23.01.2012.
Līdz: 14.02.2012.
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi Olaines novada bērniem SIA "PAELIKA" LVL 85690,00 No: 02.01.2012.
Līdz 31.12.2012.
Par DV iespiešanu SIA "Poligrāfijas grupa Mūkusala" LVL 2986,79 No: 01.02.2012.
Līdz 31.12.2012.
Izdevuma "Mūsu bērns" iegāde SIA "West Solutions" LVL 230,00 No: 07.02.2012.
Līdz: 10.04.2012.
Aktīvās atpūtas laukuma piegāde un uzstādīšana SIA "FIXMAN" LVL 19500,0  No: 06.02.2012.
Līdz: 03.05.2012.
Novērtēšanas darbu veikšana SIA "Interbaltija" LVL 310,00 No: 22.02.2012.
Līdz: saistību izpildei
Pakalpojumu līgums SIA "Silin" LVL 286,89 No: 02.01.2012.
Līdz saistību izpildei
Juridisko pakaplojumu sniegšana SIA "Brikman Law Office" LVL 450,82 No: 06.01.2012.
Līdz: saistību izpildei
Jubilejas pulksteņu izgatavošana SIA "Award & Medal Studio" LVL 1757,50 No: 05.12.2011.
Līdz: 31.01.2012.
Izglītojoša sižeta sagatavošana un pārraidīšana SIA "TV studio AG" LVL 80,00 No: 12.01.2012.
Līdz: 20.01.2012.
Tehniskā projekta izstrāde "Pašvaldības autoceļš A8 - Kūdras fabrika" SIA "IxCom" LVL 530,00 No: 23.01.2012.
Līdz: 09.03.2012.
Trīs dzīvokļu vienkāršotās renovācijas projektu izstrāde Olaines pilsētā Elita Ūbele LVL 300,00 No: 30.01.2012.
Līdz: 30.04.2012.
Video pakalpojumi IK "Digital Video plus" LVL 450,82 No: 17.01.2012.
Līdz: 17.02.2012.
Atzinības plākšņu izgatavošana SIA "Award & Medal Studio" LVL 200,00 No:24.01.2012.
Līdz: 31.01.2012.
Aktīvās atpūtas laukuma piegāde un uzstādīšana SIA "FIXMAN"   LVL 19500,00    No: 06.02.2012.
Līdz 03.05.2012.
Ārā fitnesa trenažieru piegāde un uzstādīšana SIA "FIXMAN"   LVL 18296,10  No: 27.01.2012.
Līdz: 03.05.2012.

Uz augšu

Olaines 1.vidusskola

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
       
Uz augšu

Olaines 2.vidusskola

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
       
Uz augšu

Olaines Kultūras centrs

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
Vienošanās Nr.3 pie 2010.gada 02.februārī noslēgta līguma Nr. 3-s/10  Salaspils novada dome LVL 1600,00  31.12.2013.
Prezentācijas materiālu izgatavošana  SIA "EKODĀVANAS" LVL 245,00  21.12.2012.
Pasākuma apskaņošana 28.12.2012. IK "Mūzikas kolekcija"   LVL 450,00 04.12.2013.
Ziemassvētku dāvanu paciņu piegāde SIA "888"  LVL 699,39  20.12.2012.
Skatuves auduma piegāde 60 m SIA "KOMPĀNIJA NA"  LVL 458,40  28.12.2012.
Aigara Graubes filmas "Sapņu komanda" demonstrēšana Biedrība "Latvijas Kinomatografistu savienība"  70% no ieņēmumiem  08.12.2012.
7 latviešu meiteņu tautas tērpu - brunču ar taļļu pāršūšanu un atjaunošanu   SIA "MUDURI"  LVL 280,99 28.12.2012.
BIS ALISE-i Pakalpojumu nodrošināšana SIA "Tieto Latvia"   LVL 210,00 04.12.2013.
Interneta pakalpojumu sniegšana Olaines novada bibliotēkām   četrpusējs / KIS / Lattelecom / Olaines novada pašvaldība LVL 833,00  31.12.2012. 
Ievas Akurāteres koncerts  SIA "Latvijas mūzikas balss"  LVL 650,00 16.11.2012.
Par elektroenerģijas tirdzniecību AS "Latvenergo"  0,03544 LVL/kWh  Līdz 2015.gada 30.jūnijam
Svārku šūšana Sieviešu VA "UNDĪNE" SIA "Baltijas Modes studija" LVL 250,00 10.12.2012.
Reklāmas stenda izgatavošana Jaunolaines KN SIA "Dizaina Centrs.lv" LVL 821,33 18.12.2012.
Mopu noma jaunolaines KN AS "Emblēmu Paklāju Serviss" LVL 5,40 mēnesī Līdz 4.10.2015.
Mopu noma Olaines KN AS "Emblēmu Paklāju Serviss" LVL 5,40 mēnesī Līdz 4.10.2015.
Dalības maksa seminārā bērnu deju kolektīvam "Oļi" Drēzdenē IK "Via Baltica" LVL 960,00 No: 30.10.2012.
Līdz: 2.11.2012.
Par publiskā Internet piekļuves pakalpojumu sniegšanu Olaines bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā SIA "Lain Net" LVL 30,99 30.10.2012.
Par klavieru skaņošanas, remonta un apkopes darbu veikšanu Olaines Kultūras namā J/U "ASL Konsultants" LVL 60,00 28.09.2012.
Tehniskais nodrošinājums uz skatuves OME 1.septembrī Juris Millers LVL 1000,00 No: 1.09.2012.
Līdz saistību izpildei
Olaines bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas Kūdras ielā 16 telpu remonts SIA "ALSERVISS PLUSS" LVL 9977,98 No: 14.09.2012.
Līdz: 2.11.2012.
"Rokgrupu saieta" organizēšana "RokAut" SIA "REFS"   LVL 2479,34 8.09.2012.
Skaņas aparatūras noma un apskaņošana SIA "SHOW EMPIRE TRADING Co"  LVL 128,93  1.09.2012. no 13:00 līdz 18:00
Grupas "Autobuss debesīs" uzstāšanās  SIA "Premium Art" LVL 2479,39  25.08.2012. no 18:00 līdz 23:00
Pasākuma apskaņošana SIA "A-Sound"   LVL 2457,60 11.08.2012.
Transporta pakalpojumi autobuss uz Belozersku, Krievija SIA "Trans-Tur"  LVL 1270,00  No: 22.08.2012.
Līdz: 28.08.2012.
Aparatūras noma, apskaņošana un muzikālā pakalpojuma nodrošinājums 6 kapsētās SIA "MSMDK mūzikas studija"    
Skaņu un gaismas iekārtu noma un apkalpošana, pasākuma muzikālā apkalpošana SIA "SHOW EMPIRE TRADING Co" LVL 235,00 12.08.2012.
I. Busuļa un pavadošās grupas uzstāšanās Olaines Mežaparka estrādē SIA "deBusul MUSIC" LVL 2600,00 11.08.2012.
Paklāju nomas un maiņas līgums SIA "TEPIX" LVL 30,3x12 mēn. No: 1.06.2012.
Līdz: 31.05.2013.
Jaunolaines KN BDK "Pienenīte" dalības maksa deju seminārā Apšuciemā, Engures pagasts biedrība "VIDE UN VESELĪBA" LVL 1000,00 No: 6.08.2012.
Līdz: 12.08.2012.
Skaņu un gaismas iekārtu noma un apkalpošana, pasākuma muzik.apkalpošana SIA "SHOW EMPIRE TRADING Co" LVL 168,72 No: 4.08.2012.
Līdz: 5.08.2012.
Par automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas tehnisko apkopi un reaģēšanu uz trauksmes signāliem SIA "VEGA MS" LVL 34x12 gadā uz gadu un pagarinās kamēr pārtrauc
30.06.2013.
 Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu un palīgpakalpojumu sniegšana Olainē Zeiferta iela 11 un Jaunolaine Meža 2  AS "Sadales tīkls"    beztermiņa
Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem novada svētku pasākumā "Man vienai māsiņai" Biedrība "Latvijas Izpildītāju un producentu Apvienība"  LVL 12,62   26.06.2012.
14 pāri zābaku izgatavošana Vokālajam Ansamblim "IVUŠKI" SIA "Kristāla kurpīte"  LVL 631,12  16.07.2012.
Kopētāja SHARP AR-5012QE apkope Meža ielā 2, Jaunolaine, Jaunol. biblieotēkā SIA "Formula"  LVL 184,46   31.05.2013.
Kopētāja SHARP AR-5012QE apkope Stūnīši, Gaismas ielā 1/1 SIA "Formaula"  LVL 184,46  31.05.2013.
Par sadarbību projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" VA "Kultūras informācijas sistēmas" LVL 53,10 No: 04.05.2012.
līdz: 04.05.2013.
Novada Ģimenes dienas pasākums izklaides programma Biedrība "Skandinieki" LVL 140,00 2.06.2012.
Bērnu atrakcijas Olaines novada svētkos SIA "LEC un MINIES" LVL 690,00 26.05.2012.
Līgums par estrādes atklāšanas programmu SIA "7S" LVL 2957,00 26.05.2012.
Apgaismošanas pakalpojumi Novada svētkos SIA "7S" LVL 2790,00 26.05.2012.
Skaņas aparatūras noma un apskaņošana Olaines nov. sv. stadionā SIA "Pro Sound" LVL 468,20 26.05.2012.
Koncertprogramma "Pasaule pasaulīt" 2012.g. 2.jūnijā Jaunolainē SIA "Latvijas mūzikas balss" LVL 940,00 2.06.2012.
Tribīņu noma Novada svētku pasākumā SIA "R&T" LVL 1135,00 No: 25.05.2012.
Līdz: 28.05.2012., plkst.10:00
Dalības maksa korim "Dziesma" Sanktpēterburgas koncertturnejā SIA "BALT-GO" LVL 300,00 No: 11.07.2012.
Līdz: 16.07.2012.
Ielīgošanas pasākums brīvdabas estrādē IK "Mūzikas kolekcija" LVL 550,00 Līdz: 22.06.2012.
OKC Jaunolaines KN ārējo kāpņu remonts SIA "Marchello" LVL 2456,00 No: 16.06.2012.
Līdz:16.07.2012.
Kalēja pakalpojumi IK "Oskara kalēju darbnīca" LVL 300,00 Līdz: 26.05.2012.
Zaļumbales muzikālais pakalpojums Novada svētkos SIA "LA GET" LVL 440,00 No: 26.05.2012.
Līdz: 27.05.2012.
Prezetācijas priekšametu izgatavošana SIA "PRO-Baltic" 149,80

No: 18.04.2012.
Līdz: 31.12.2012.

Biroja preču piegāde SIA "Officeday Latvia"   No: 01.04.2012.
Līdz; 31.03.2012.
Kondicionēšanas sistēmas piegāde un uzstādīšana SIA "Rikon AC" LVL 2248,67 No: 30.03.2012.
Līdz: 10.05.2012.
Pakalpojuma līgums (drošs elektroniskais paraksts) Valsts AS "Latvijas Valsts Radio un televīzijas centrs" LVL 28,03 No: 03.04.2012.
Līdz: saistību izpildei
Noliktavu parīkojuma piegāde SIA "Noliktavu pasaule" LVL 281,79 No: 03.04.2012.
Līdz:20.05.2012.
Ēdināšanas pakalpojumi bērnu DK "Pienenīte" dalībniekiem PII "Magonīte" LVL 100,00 No: 12.03.2012.
Līdz 15.03.2012.
Tērpu šūšana SIA "Baltika LA" LVL 750,00 Līdz 12.04.2012.
Skaņas un gaismas aparatūras noma, apskaņošanas un gaismošanas pakalpojumi SIA "ProSound" LVL 406,70 No: 12.02.2012.
Līdz: 17.02.2012.
Kalēja pakalpojumi IK "Oskara Kalēju darbnīca" LVL 300,00 No: 07.02.2012.
Līdz: 17.02.2012.
Kultūras centra ēkas gaismas efektu elektrotīkla ierīkošanas darbi SIA "Elekoms' LVL 481,79 No: 15.02.2012.
Līdz: 17.02.2012.
Koncertprogrammas nodrošinājums SIA "Latvijas mūzikas balss" LVL 800,00 No: 27.01.2012.
Līdz: 17.02.2012.
Lāzaršova un pirotehnikas pakalpojumi SIA "PRO 1 STAGE" LVL 1639,34 No: 08.02.2012.
Līdz: 17.02.2012.
Aparatūras noma un pasākuma muzikālais nodrošinājums Jaunolaines KN pasākumā (meteņi) SIA "Mikusa nami" LVL 90,00 25.02.2012.
Aparatūras noma un pasākuma muzikālais nodrošinājums Jaunolaines KN koncertā  SIA "Mikusa nami" LVL 200,00   12.02.2012.

Uz augšu

Olaines Mūzikas un mākslas skola

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
       
Uz augšu

Olaines PII "Dzērvenīte"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
       
Uz augšu

Olaines PII "Magonīte"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
       
Uz augšu

Olaines PII "Zīle"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
Par galdniecības izstrādājumu izgatavošanu SIA "DPC"     LVL 880,20 No: 15.06.2012.
Līdz pušu saistību izpildei
Par saimniecības preču piegādi SIA "Kauf"     LVL 2500,00 No: 24.05.2012.
Līdz: 31.05.2013.
Par veļas mazgāšanu  IK "Rūķi SM"  LVL 2823,34  No: 10.05.2012.
Līdz: 09.05.2013.
Piepūšamās atrakcijas noma SIA "Salaspils daiļdārznieks"   LVL 106,56  23.05.2012. plkst.8.00-19.00
Preces izgatavošana un piegāde SIA "Baltic Montāž" LVL 425,17 No: 19.04.2012.
Līdz: 31.05.2012.
Pirmās palīdzības apmācība Latvijas Samariešu apvienība   LVL 442,62 No: 18.05.2012.
Līdz: 31.12.2012.
Darba vides iekšējās uzraudzības un ugunsdrošibas pakalpojumi SIA "Media Control" LVL 647,30 No: 18.04.2012.
Līdz: 17.04.2013.
Gultas veļas komplektu šūšana SIA "Mary's" LVL 523,00 No: 03.04.2012.
Līdz: 23.04.2012.
Ieejas kāpņu pandusa seguma nomaiņa SIA "Laguta" LVL 525,79 No: 10.04.2012.
Līdz: 24.04.2012.
Uzņēmuma līgums SIA "HUGO" LVL 400,00 No: 02.04.2012.
Līdz saistību izpildei
Kacelejas preču pirkuma līgums SIA "Officeday Latvia" LVL 4098,36 No: 26.03.2012.
Līdz: 31.03.2012.
Pirkuma līgums SIA "ETG" LVL 884,39 No: 26.03.2012.
Līdz saistību izpildei
Pirkuma līgums SIA "ZIP24.LV" LVL 1565,57 No: 26.03.2012.
Līdz: saistību izpildei
Pirkuma līgums SIA "IT Arhitekts" LVL 903,68 No: 27.03.2012.
Līdz saistību izpildei
Galdniecības izstrādājumu izgatavošana SIA "DPC" LVL 1447,99 No: 01.03.2012.
Līdz saistību izpildei
Sertifikācijas pakalpojumu sniegšana AS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"  LVL 16,38   No: 19.03.2012.
Līdz saistību izpildei
Pakalpojums "E-klase" SIA "Digitālās Ekonomikas attīstības centrs"  LVL 120,00   No: 01.01.2012.
Līdz: 31.12.2012.
Uz augšu

Olaines SPII "Ābelīte"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
Logu mazgāšana SIA "Comfort Clean" LVL 420,00 No: 08.11.2012.
Līdz: 12.11.2012.
Par elektroenerģijas tirdzniecību AS "Latvenergo" 0,03544 LVL/kWh No: 02.11.2012.
Līdz: 30.06.2015.
Betona kāpņu remonts un polimēra pārklājuma ieklāšana SIA "Balsta Industrials"   LVL 958,17  No: 12.10.2012.
Līdz: 31.10.2012.
Klavieru skaņošana J/U "ASL Konsultants" LVL 49,59 No: 28.09.2012.
Līdz saistību izpildei
Līgums par elektronisko sakaru pakalpojumiem SIA "Lattelecom" Saskaņā ar spēkā esošajiem Lattelecom tarifiem No: 03.09.2012. uz nenoteiktu laiku
Līgums par medicīniskās apskates veikšanu A. Miķelsone ĢĀP LVL 209,92 No: 05.09.2012.
Līdz: 05.10.2012.
Līgums par medicīniskās apskates veikšanu SIA "Olaines veselības centrs" LVL 465,29 No: 03.08.2012.
Līdz: 30.09.2012.
Līgums par medicīniskās apskates veikšanu SIA "Olaines veselības centrs" LVL 88,43 No: 03.08.2012.
Līdz: 30.09.2012.
Pirkuma līgums SIA "Komerccentrs DATI grupa" LVL 2300,00 No: 25.07.2012.
Līdz līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei
Telpu durvju bloka nomaiņa SIA "SALUDS" LVL 404,96 No: 01.08.2012.
Līdz: 23.08.2012.
Piegādes līgums SIA "KSIL Baltic" LVL 2879,50 No: 27.07.2012.
Līdz abu pušu saistību izpildei
Uzņēmuma līgums Juris Kļava LVL 140,00 No: 20.07.2012.
Līdz remontdarbu pilnīgai pabeigšanai
Sistēmas pakalpojumu līgums AS "Sadales tīkls" Saskaņā ar noteikto tarifu un uzņemto skaitītāju rādītājiem No: 01.07.2012. un ir beztermiņa
Pirkuma līgums par saimniecības preču piegādi  SIA "PRODLEX"  LVL  9999,00  Līdz: 21.05.2015.
Līgums par remontdarbiem  SIA "ROYAL SYSTEM"  LVL  8866,28  Līdz: 20.07.2012.
Profilaktiskā un tehniskā apkope ventilācijas un dzesēšanas sistēmām SIA "Lafivents Serviss"     LVL 1032,00 Līdz: 31.12.2013.
Kancelejas preču piegāde SIA "Officeday Latvia" LVL 1464,00 No: 01.04.2012
Līdz: 31.03.2012.
Žāvējamo skapju piegāde un montāža SIA "Prolux" LVL 2296,00 No: 08.02.2012.
Līdz: 29.02.2012.
Apgaismojuma un spēka elektrotīkla sistēmas uzturēšanas un apkalpošanas darbi  SIA "Elekoms"  LVL 148,76  No: 02.01.2012.
Līdz: 31.12.2012

Uz augšu

Olaines Sporta centrs

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
Logu nomaiņa Olaines slidotavas ģerbtuvēs  "EUROOKNO"  LVL  1050,74  No: 05.10.2012.
Līdz saistību izpildei 
Pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise   AAS "ERGO Latvija" LVL 33,00   15.09.2012. 
Piepūšamās atrakcijas  "KIRK"  LVL 166,00  No: 18.09.2012.
Līdz: 22.09.2012. 
Peldbaseina ūdens apstrādes iekārtas cirkulācijas sūkņa piegāde un montāža  "LATINWEST"  LVL  527,63  No: 19.07.2012.
Līdz saistību izpildei 
Kopējamo iekārtu regulāras apkopes un remonts "FORMULA"  LVL  63,20  No: 02.08.2012.
Līdz: 01.08.2013. 
Sporta nometnes dalībnieku ēdināšanas pakalpojumi  Z/S "Upes Slavieši"  LVL  619,83  No: 08.08.2012.
Līdz: 22.08.2012. 
Sporta nometnes dalībnieku izmitināšanas pakalpojumi  Pašvaldības aģentūra Kokneses Sporta centrs  LVL  619,83  No: 20.07.2012.
Līdz: 22.08.2012.
Sporta nometnes dalībnieku ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojumi   Līgatnes novada dome LVL  1162,50  No: 10.07.2012.
Līdz: 18.08.2012. 
Ģeneratoru, starteru, elektrodzinēju, instrumentu un visu tipu sūkņu remonts "Pārtinējs un Partneri"  pēc nepieciešamības  No: 10.07.2012. - bez termiņa
Medicīniskās palīdzības nodrošināšana pasākumā  "Jurmālas ātrā palīdzība" LVL  263,00  No: 18.05.2012.
Līdz: 26.05.2012.
Nožogojuma materiālu piegāde SIA "ŽOGU FABRIKA"  LVL  966,61  No: 16.04.2012.
Līdz saistību izpildei 
Tribīņu izgatavošana un uzstādīšana Olaines slidotavā SIA "WESTBŪVE"  LVL  1483,30  No: 02.04.2012.
Līdz: 31.04.2012. 
E-paraksta izsniegšana "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"  LVL  16,38  09.03.2012. 
Elektroniska kases aparāta apkalpošana "JUKOMA"  LVL  25,00 

No: 02.02.2012.
Līdz: 01.02.2013. 

Pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise AAS "ERGO Latvija"  LVL  28,00  17.02.2012. 
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi SIA "Media Control"  LVL  358,75 No: 31.01.2012.
Līdz: 31.01.2013. 

Uz augšu

Olaines Vēstures un mākslas muzejs

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
       
Uz augšu

PA "Olaines sociālais dienests"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
       
Uz augšu

Drukāt

Vārda dienas svin:
Agnese, Agnija, Agne
Jaunumi e-pastā