Esam vienoti svētkos un ikdienā!          Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2017. gada 30. marts

Noslēgtie iepirkuma līgumi 2017.gadā

 Olaines novada pašvaldība

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par kancelejas preču piegādi Olaines novada pašvaldības vajadzībām SIA "Officeday Latvia" EUR 13 537,19 No: 01.04.2017.
Līdz: 31.03.2018.
Par degvielas piegādi Olaines novada pašvaldības vajadzībām SIA "Neste Latvija" EUR 20 661,16 No: 01.04.2017.
Līdz: 31.03.2018.
Par Olaines novada pašvaldības autoceļa CA002 Pēternieki -Ķesteri pārbūves būvprojekta izstrādi SIA "IB Design" EUR 2 800,00 No: 20.03.2017.
Līdz: 31.07.2017.
Par Olaines novada pašvaldības autoceļa CA023 Namiķi - Birzuļi pārbūves būvprojekta izstrādi SIA "Global Project" EUR 19 770,00 No: 16.03.2017.
Līdz: 03.08.2017.
Servisa līgums firmas SHARP kopējamām iekārtām SIA "Formula" EUR 14,70 mēnesī No: 17.02.2017.
Līdz: 16.02.2018.
Vienošanās pie 2016.gada 25.augusta līguma "Par izpētes darbiem mērniecības veikšanai" SIA "MaksGEO" paliek nemainīga No: 16.02.2017.
Līdz: 22.06.2017.
Par elektroniskā kases aparāta, kases sistēmas, specializētās elektroniskās ierīces vai iekārtas apkalpošanu SIA "Latintertehserviss" EUR 23,52 ceturksnī No: 16.02.2017.
Līdz: 15.02.2018.
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu IK "KHV" EUR 130,00 No: 16.02.2017.
Līdz: 20.02.2017.
Par maketu sagatavošanu un sieta ar druku izgatavošanu ēkai Veselības ielā 1B, Olainē SIA "Visual Print" EUR 2 185,00 No: 15.02.2017.
Līdz: 21.04.2017.

Par būvprojekta izstrādi gājēju celiņa izbūvei Jelgavas ielā no Jelgavas ielas 1 līdz Rīgas ielai, Olaines pilsētā

Pilnsabiedrība "Piegādātāju apvienība SIA Latvijasmernieks.lv, SIA TERRA Standart un OU Reaalprojekt" EUR 6 000,00 No: 14.02.2017.
Līdz: 06.06.2017.
Par apgaismojuma projekta izstrādi bērnu laukumam Mežaparkā, Olainē SIA "S.O.S. projekti" EUR 600,00 No: 07.02.2017.
Līdz: 15.03.2017.
Par vides objektu iegādi SIA "MS-Būvserviss" EUR 11 115,00 No: 06.02.2017.
Līdz: 15.05.2017.
Par lietus ūdens uztvērēju izbūvi Olaines slidotavas stāvlaukumā, Kūdras ielā 5, Olainē SIA "Agrosēta" EUR 5 732,15 No: 03.02.2017.
Līdz: 27.03.2017.
Par konsultācijas pakalpojuma sniegšanu un objekta novērtēšanu SIA "Eiroeksperts" EUR 2 900,00 No: 02.02.2017.
Līdz: 07.03.2017.
Par preces iegādi SIA "LOFTIQUE" EUR 1 074,38 No: 02.02.2017.
Līdz: 21.02.2017.
Par lekcijas nolasīšanu par kalnu ultramoratonistu profesiju Mārtiņš Zvīdriņš EUR 30,00 No: 01.02.2017.
Līdz: 02.02.2017.
Par siltummezglu, aukstā un karstā ūdens, apkures un kanalizācijas sistēmu tehnisko apkalpošanu (Zemgales iela 33) SIA "SALTA BM" EUR 146,95 mēnesī No: 01.02.2017.
Līdz: 31.01.2018.
Par siltummezglu, aukstā un karstā ūdens, apkures un kanalizācijas sistēmu tehnisko apkalpošanu (Jelgavas iela 32) SIA "SALTA BM" EUR 42,22 mēnesī No: 01.02.2017.
Līdz: 31.01.2018.
Par izpētes un sagatavošanās darbu veikšanu mērniecības darbu izpildei "Vaivadi Nr.225" SIA "MaksGEO" EUR 285,12 No: 25.01.2017.
Līdz: 30.03.2017.
Par ārējo tīklu elektroapgādes projekta "Karjers Jāņupe", Olaines pag., Olaines nov. izstrādi SIA "S.O.S. projekti" EUR 2 210,00 No: 24.01.2017.
Līdz: 03.04.2017.

Par autobusu ar šoferi nomu Olaines novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

SIA "Lauvas Tūrs Transports",
SIA "KONTI BUSS",
SIA "Sabiedriskais autobuss",
SIA "Hansabuss Latvia",
SIA "RIXCO",
AS "Rīgas Taksometru parks"

Līdz EUR 41 999,96 No: 19.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.
Par sūtījumu piegādi SIA "Abonēšanas un piegāde centrs ACD" pēc pakalpojumu sniegšanas No: 18.01.2017.
Līdz: 31.12.2017
Par bojātā apgaismojuma nomaiņu Olaines pilsētas vides objektam - pulkstenim laukumā Zemgales ielā 29 un 31, Olainē Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA EUR 362,84 No: 17.01.2017.
Līdz: 20.01.2017.
Par bērnu rotaļu un atpūtas kompleksa izveidi Olaines pilsētas Mežaparkā

Personu apvienība
SIA "Fixman" un SIA "Buildimpeks"

EUR 237 709,16 No: 17.01.2017.
Līdz: 19.06.2017.
Par Olaines novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Olaines Domes Vēstis" iespiešanu un pēcapstrādi SIA "Poligrāfijas grupa Mūkusala" EUR 3 993,11 No: 16.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.
Par nozīmīšu izgatavošanu SIA "FOKUSS-F" EUR 1 795,00 No: 16.01.2017.
Līdz: 06.02.2017.
Par muzikālo priekšnesumu sadarbības novadu izglītības iestāžu vadītāju seminārā Samanta Čipinska EUR 90,00 No: 11.01.2017.
Līdz: 12.01.2017.
Par vienreizēju poligrāfisko pakalpojumu sniegšanu SIA "PNB Print" EUR 3 987,00 No: 10.01.2017.
Līdz: 10.02.2017.
Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi SIA "Komerccentrs DATI Grupa"  EUR 9 235,44 No: 05.01.2017.
Līdz: 04.01.2019.
Par apgaismojuma uzstādīšanu Jaunolainē, Gaismās, Olainē, Mežmaļos Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA EUR 1 434,96 No: 04.01.2017.
Līdz: 31.01.2017.
Par juridisko palīdzību Zvērinātu advokātu birojs "FORT" EUR 826,45 No: 04.01.2017.
Līdz saistību izpildei
Par būvprojekta izstrādi iekšpagalmu seguma rekonstrukcijai un labiekārtošanai Stacijas ielā 32,34,36, Olaines pilsētā SIA "Global Project" EUR 13 800,00 No: 04.01.2017.
Līdz: 09.05.2017.
Par "Olaines Domes Vēstis" veidošanu Randa Lasmane EUR 1 870,00 No: 03.01.2017.
Līdz: 30.12.2017.
Par caurtekas Rīgas ielā, Olainē, izbūvi SIA "Agrosēta" EUR 8 770,60 No: 02.01.2017.
Līdz: 15.03.2017.
Par fotogrāfa pakalpojumu sniegšanu Miervaldis Šteinbergs EUR 3 600,00 No: 02.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.
Par pakalpojuma sniegšanu SIA "SILIN" pēc pakalpojumu sniegšanas No: 02.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.
Par pirmsskolas izglītības pakalpojumiem Olaines novada bērniem SIA "PAELIKA" EUR 228,00 mēnesī par vienu bērnu No: 02.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.
Par centralizētās apsardzes veikšanu SIA "VSV Apsardze" EUR 288.85 mēnesī No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.

Olaines 1.vidusskola

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par kancelejas preču piegādi Olaines 1.vidusskolas vajadzībām SIA "Officeday Latvia" EUR 5 785,12 No: 01.04.2017.
Līdz: 31.03.2018.
       

 Olaines 2.vidusskola

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par kancelejas preču piegādi Olaines 2.vidusskolas vajadzībām SIA "Officeday Latvia" EUR 3 966,94 No: 01.04.2017.
Līdz: 31.03.2018.
Par ventilācijas sistēmas apkalpošanas darbiem Olaines 2. vidusskolā SIA "BALTCOLD" EUR 166,66 No: 06.02.2017.
Līdz: 05.02.2019.
Grāmatu piegāde Olaines 2.vidusskolai SIA "NOLANS" pēc piegādes rēķina saņemšanas No: 06.02.2017.
Līdz: 31.12.2018.
Par siltummezglu, aukstā un karstā ūdens, apkures un kanalizācijas sistēmu tehnisko apkalpošanu Olaines 2. vidusskolā SIA "Salta BM" EUR 350,22 mēnesī No: 01.02.2017.
Līdz: 31.01.2018.
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi Olaines 2. vidusskolā SIA "Media Control" EUR 84,86 mēnesī No: 17.01.2017.
Līdz: 16.01.2018.
Centralizētā apsardze Olaines 2.vidusskolā  SIA "VSV Apsardze"  EUR 326,70 mēnesī No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.
AUT tehnisko sistēmu regulāra apsekošana un apkope Olaines 2.vidusskolā IK "VASaps"  EUR 271,16  mēnesī No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.

 Olaines Kultūras centrs

  Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
  Par kancelejas preču piegādi Olaines Kultūras centra vajadzībām SIA "Officeday Latvia" EUR 3 305,79 No: 01.04.2017.
Līdz: 31.03.2018.
  Skatuves skaņas un gaismas tehniskais nodrošinājums pasākumu cikla "Olainei - 50" koncertā "Mēs dāvinām sevi Tev, pilsēta" (Olaines Kultūras namā) SIA "Full Stage" EUR 1 259,60 No: 25.02.2017.
Līdz: 25.02.2017.
  Projekta "Face Box" piecu vides objektu eksponēšana "Olaines 50.gadu dzimšanas dienas" svinību pasākuma ietvaros 25.02.2017. SIA "UNO MOSSA" EUR 1 000,00 No: 25.02.2017.
Līdz: 25.02.2017.
  Tehniski radošās darbnīcas "Led laterna", "Katapulta" Olaines Mežaparka estrādē SIA "Aspired" EUR 635,30 No: 25.02.2017.
Līdz: 25.02.2017
 

Par uguņošanas priekšnesuma nodrošināšanu pasākumu cikla "Olainei-50" ietvaros, kas veltīti Olaines pilsētas 50. gadadienai

SIA "Svētku aģentūra" EUR 4 132,23 No: 24.02.2017.
Līdz: 24.02.2017.
  Par koncerta norises nodrošināšanu grupas "Musiqq" izpildījumā Olaines Mežaparkā pilsētas 50.gadadienai veltīto pasākumu ietvaros SIA "LAROKS&KO" EUR 5 000,00 No: 24.02.2017.
Līdz: 24.02.2017.
  Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise pasākumam "Olainei 50" ERGO Insurance SE EUR 65,00 No: 24.02.2017.
Līdz: 26.02.2017.
  Skatuves skaņas un gaismas tehniskais nodrošinājums Olaines 50.gadadienas svinīgajā pasākumā Olaines 2.vidusskolā SIA "Full Stage" EUR 2 919,97 No: 24.02.2017.
Līdz: 24.02.2017.
  Koncerta norises skatuves un apgaismojuma dizaina izstrādes darbi pasākumā "Olaines Pilsētas svētki - 50" SIA "LUMEN ART" EUR 1 457,04 No: 23.02.2017.
Līdz: 25.02.2017.
  Par iekārtu nomu un apkalpošanu Olaines Mežaparkā SIA "STORENT" EUR 3 277,01 No: 23.02.2017.
Līdz: 26.02.2017.
  Par festivāla "Staro Mežaparks" projekta "Meža sapnis" scenogrāfijas izstrādi un realizāciju Olaines Mežaparkā Olaines pilsētas 50.gadadienas ietvaros SIA "M LITE GROUP MK" EUR 10 592,00 No: 23.02.2017.
Līdz: 26.02.2017.
  Par ēkas Zeiferta ielā 11, Olainē, Olaines novadā, LV-2114, energoaudita veikšanu un termogrāfisko apsekošanu, ēkas energosertifikāta sagatavošanu atbilstoši MK Nr.383 prasībām SIA "VENONA" EUR 650,00 No: 16.02.2017.
Līdz: 31.03.2017.
  Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi SIA "Media Control" EUR 689,21 No: 01.02.2017.
Līdz: 31.01.2018.
  Par pasažieru pārvadāšanu Sanktpēterburga - Olaine SIA "KONTI BUSS" EUR 750,00 No: 29.01.2017.
Līdz: 30.01.2017.
  Par remontdarbiem Jaunolaines Kultūras namā Meža ielā 2 SIA "Jelgavas Būve-V" EUR 599,19 No: 25.01.2017.
Līdz: 20.02.2017.
  Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi SIA "Komerccentrs DATI Grupa"  EUR 3 474,72 No: 05.01.2017.
Līdz: 04.01.2019.
  Par ēku un telpu centralizēto apsardzi  SIA "VSV Apsardze" EUR 364,16 mēnesī No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.
  AUT tehnisko sistēmu regulāra apsekošana un apkope IK "VASaps"  EUR 183,63 mēnesī No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.

  Olaines Mūzikas un mākslas skola

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par kancelejas preču piegādi Olaines Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām  SIA "Officeday Latvia" EUR 661,16 No: 01.04.2017.
Līdz: 31.03.2018.
Profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas, dejas izglītības programmu finansēšana Latvijas Nacionālais kultūras centrs EUR 138 229,00 No: 16.01.2017.
Līdz saistību izpildei
Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi SIA "Komerccentrs DATI Grupa"    EUR 822,96 No: 05.01.2017.
Līdz: 04.01.2019.
AUT tehnisko sistēmu regulāra apsekošana, apkope un remonts  IK "VASaps" EUR 14,23 mēnesī No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.

  Olaines PII "Dzērvenīte"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par kancelejas preču piegādi Olaines pirmsskolas izglītības iestādei "Dzērvenīte"  SIA "Officeday Latvia" EUR 1 570,25 No: 01.04.2017.
Līdz: 31.03.2018.
Par siltummezglu, aukstā un karstā ūdens, apkures un kanalizācijas sistēmu tehnisko apkalpošanu SIA "Salta BM" EUR 226,77 mēnesī

No: 01.02.2017.
Līdz: 31.01.2018.

Par pasūtītāja veļas un apģērbu tīrīšanu un/vai mazgāšanu SIA "Nereta.lv" pēc rēķina saņemšanas

No: 24.01.2017.
Līdz: 01.02.2018.

Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi  SIA "Komerccentrs DATI Grupa"   EUR 1 097,28 No: 05.01.2017.
Līdz: 04.01.2019.
Par centralizēto apsardzi, ugunsdrošības un trauksmes signalizāciju SIA "VSV Apsardze" EUR 42,69 mēnesī No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.
Par sadarbību AUT tehnisko sistēmu apkopē un remontā, par konsultāciju sniegšanu  IK "VASaps" EUR 56,92 mēnesī No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.

  Olaines PII "Magonīte"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par kancelejas preču piegādi Olaines pirmsskolas izglītības iestādes "Magonīte" vajadzībām  SIA "Officeday Latvia" EUR 1 239,67 No: 01.04.2017.
Līdz: 31.03.2018.
Par drēbju žāvējamiem skapjiem SIA "PROLUX" EUR 3 425,00 No: 22.02.2017.
Līdz: 21.03.2017.
Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi  SIA "Komerccentrs DATI Grupa"   EUR 731,52 No: 05.01.2017.
Līdz: 04.01.2019.
Par sadzīves atkritumu regulāru apsaimniekošanu AS "Olaines ūdens un siltums" Samaksa pēc rēķina saņemšanas No: 02.01.2017.
Līdz: 15.11.2021.
Par apsardzes-ugunsaizsardzības-trauksmes tehnisko sistēmu regulāru apkopi un apsekošanu IK "VASaps" EUR 29,40 mēnesī No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2018.
Par ēkas, telpu centralizēto apsardzi SIA "VSV Apsardze" EUR 113,83 mēnesī No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2018.
Apgaismojuma un spēka elektrotīkla sistēmas uzturēšanas un apkalpošanas darbi RKF "Elekoms"SIA EUR 2 541,92 No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.

  Olaines PII "Zīle"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par kancelejas preču piegādi Olaines pirmsskolas izglītības iestādes "Zīle" vajadzībām  SIA "Officeday Latvia" EUR 991,74 No: 01.04.2017.
Līdz: 31.03.2018.
Par ugunsdzēsības un ūdens apgādes maģistrāles vadu remonta darbiem SIA "Salta BM" EUR 2 553,59 No: 16.01.2017.
Līdz: 28.02.2017.
Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi SIA "Komerccentrs DATI Grupa"     EUR 1 005,84 No: 05.01.2017.
Līdz: 04.01.2019.
Par apsardzes nodrošināšanu SIA "VSV Apsardze" EUR 2 390,40 No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.
Par apsardzes-ugunsaizsardzības-trauksmes tehnisko sistēmu regulāru apkopi un apsekošanu IK "VASaps" EUR 853,68 No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.
Par apgaismojuma un spēka elektrotīklu sistēmas un uzturēšanas darbiem  RKF "ELEKOMS" SIA  EUR 2 343,49 No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.

  Olaines SPII "Ābelīte"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par kancelejas preču piegādi Olaines SPII "Ābelīte" vajadzībām  SIA "Officeday Latvia" EUR 826,45 No: 01.04.2017.
Līdz: 31.03.2018.
Par ņieburbrunču iegādi SIA "ANVI AM" EUR 1 460,48 No: 24.02.2017.
Līdz: 28.04.2017.
Par norādīto paraugu testēšanu Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" pēc rēķina saņemšanas No: 21.02.2017.
Līdz: 21.02.2019.
Par programmas organizēšanu un apgūšanu Latvijas Universitāte EUR 190,00 No: 10.02.2017.
Līdz: 31.05.2017.
Par siltummezglu, aukstā un karstā ūdens, apkures un kanalizācijas sistēmu tehnisko apkalpošanu SIA "Salta BM" EUR 2 248,92 No: 01.02.2017.
Līdz: 31.01.2018.
Par saimniecības preču piegādi SIA "PRODLEX" EUR 250,00 No: 30.01.2017.
Līdz: 30.04.2017.
Par veļas mazgāšanas pakalpojumiem IK "RŪĶI SM" EUR 2 511,77 No: 22.01.2017.
Līdz: 21.01.2018.
Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi SIA "Komerccentrs DATI Grupa"    EUR 2 103,12 No: 05.01.2017.
Līdz: 04.01.2019.
Par centralizēto apsardzi SIA "VSV Apsardze" EUR 621,50 No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.
Par apsardzes-ugunsaizsardzības-trauksmes tehnisko sistēmu regulāru apkopi un apsekošanu  IK "VASaps" EUR 256,08 No: 01.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.

  Olaines Sporta centrs

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par kancelejas preču piegādi Olaines novada pašvaldības iestādei "Olaines Sporta centrs"  SIA "Officeday Latvia" EUR 2 066,12 No: 01.04.2017.
Līdz: 31.03.2018.
Par degvielas piegādi Olaines novada pašvaldības iestādei "Olaines Sporta centrs" SIA "Neste Latvija" EUR 2 479,34 No: 01.04.2017.
Līdz: 31.03.2018.
Par Olaines slidotavas seguma atjaunošanu SIA "SPORTA TEHNOLOĢIJAS" EUR 21 196,80 No: 22.03.2017.
Līdz: 21.04.2017.
Darba aizsardzības pakalpojumi SIA "Media Control" EUR 578,89 No: 01.03.2017.
Līdz: 28.02.2018.
Par baseina ēkas energoauditu un termogrāfisko apsekošanu SIA "Venona" EUR 650,00 No: 16.02.2017.
Līdz saistību izpildei
Par mēbeļu piegādi (soli slidotavas ģērbtuvēm) AS "AJ Produkti" EUR 2 278,00 No: 02.02.2017.
Līdz: 02.02.2017.
Par mēbeļu piegādi (soli slidotavas ģērbtuvēm) AS "AJ Produkti" EUR 561,00 No: 24.01.2017.
Līdz: 24.01.2017.
Par kases aparāta tehnisko apakalpošanas pārbaudi SIA "Latintertehserviss" EUR 35,57 No: 01.02.2017.
Līdz: 01.02.2018.
Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi  SIA "Komerccentrs DATI Grupa"   EUR 457,20 No: 05.01.2017.
Līdz: 04.01.2019.
Jāšanas sporta manēžas izmantošana SIA "Ozoli Eko" EUR 413,22 No: 02.01.2017.
Līdz saistību izpildei
Sporta zāles, ģēbrtuves, dušas telpas noma Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža EUR 511,92
mēnesī
No: 02.01.2017.
Līdz: 31.12.2017.

Olaines Vēstures un mākslas muzejs

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par kancelejas preču piegādi Olaines Vēstures un mākslas muzeja vajadzībām  SIA "Officeday Latvia" EUR 909,09 No: 01.04.2017.
Līdz: 31.03.2018.

Par muzeja lielās zāles, mazās eksponātu zāles sienu kosmētisko remontu un grīdas nomaiņu mazajā zālē

 SIA "Lota-B"  EUR 2 844,95 No: 17.01.2017.
Līdz: 04.02.2017.
Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi  SIA "Komerccentrs DATI Grupa"   EUR 548,64 No: 05.01.2017.
Līdz: 04.01.2019.
       

  PA "Olaines sociālais dienests"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par kancelejas preču piegādi Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" vajadzībām  SIA "Officeday Latvia" EUR 5 371,90 No: 01.04.2017.
Līdz: 31.03.2018.
Par degvielas piegādi Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" vajadzībām SIA "Neste Latvija" EUR 5 371,90 No: 01.04.2017.
Līdz: 31.03.2018.
Par informācijas tehnoloģiju profilaktisko uzraudzību un tehnisko apkopi   SIA "Komerccentrs DATI Grupa"   EUR 3 108,96  No: 05.01.2017.
Līdz: 04.01.2019.
       

 

 

 

 

 

Drukāt

Vārda dienas svin:
Nanija, Ilgmārs
Jaunumi e-pastā
Marts, 2017
P
O
T
C
Pk
S
Sv
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031