Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2018. gada 23. maijs

Noslēgtie iepirkuma līgumi 2018.gadā

 Olaines novada pašvaldība

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Vienošanās Nr.2 pie 2017.gada 9.maija Līguma Nr. ONP 2017/17 "Par ārējā apgaismojuma izbūvi un daļēju rekonstrukciju Olaines novadā" Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA paliek nemainīga No: 27.04.2018.
Līdz: 31.08.2018.
Par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu SIA  Zemgales 29" EUR 114 543,12 No: 27.04.2018.
Līdz: 30.04.2019.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanu Veselības ielā 7, Olainē SIA  Zemgales 29" EUR 32 113,92 No: 27.04.2018.
Līdz: 30.04.2020.
Par telpu remontdarbiem Olaines novada pašvaldības ēkā Zemgales ielā 33, Olainē SIA "Jelgavas Būve-V" EUR 36 379,62 No: 10.04.2018.
Līdz: 09.06.2018.
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un telpu atjaunošana Olaines Vēstures un mākslas izveidei Jelgavas ielā 9, Olainē SIA  TORENSBERG" EUR 390 000,00 No: 06.04.2018.
Līdz: 05.12.2018.
Par Olaines novada pašvaldības autoceļa CA023 Namiķi - Birzuļi pārbūvi SIA "CBS "IGATE"" EUR 204 026,26 No: 03.04.2018.
Līdz: 22.10.2018.
Par Olaines novada pašvaldības autoceļa CA002 Pēternieki-Ķesteri posma no km 0.93 līdz km 1.52 pārbūves darbiem SIA "CBS "IGATE"" EUR 45 968,40 No: 03.04.2018.
Līdz: 12.07.2018.
Par kancelejas preču piegādi Olaines novada pašvaldības vajadzībām SIA "Officeday Latvia" pēc rēķina saņemšanas No: 01.04.2018.
Līdz: 31.03.2019.
Par degvielas piegādi Olaines novada pašvaldības vajadzībām SIA "Neste Latvija" EUR 25 500,00 No: 01.04.2018.
Līdz: 31.03.2019.
Par ārējā apgaismojuma izbūvi un daļēju rekonstrukciju Olaines novadā RKF "Elekoms"SIA EUR 92 327,90 No: 29.03.2018.
Līdz: 28.12.2018.
Par ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbiem SIA "Agrosēta" EUR 991 735,54 No: 06.03.2018.
Līdz: 31.09.2019.
Par Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošanu RKF "Elekoms"SIA EUR 35 904,92 No: 01.03.2018.
Līdz: 28.02.2019.
Vienošanās Nr.3 pie 2017.gada 28.septembra  līguma Nr.ONP 2017/43 "Par videonovērošanas sistēmas izbūvi Olainē un Jaunolainē" SIA "Belam-Rīga" paliek nemainīga No: 22.02.2018.
Līdz: 23.02.2018.
Par Olaines novada pašvaldības 1.stāva telpas Nr.108 un biroja virtuves remontu SIA "Salta BM" EUR 4 800,02 No: 20.02.2018.
Līdz: 12.03.2018.
Par skices izveidošanu 2018. gada 20. februārī Olaines Jauniešu centra "Popkorns"pasākumā "Popkornam-2" Inta Konošonoka EUR 40,00 No: 16.02.2018.
Līdz: 20.02.2018.
Par meliorācijas grāvju tīrīšanu nosusināšanai īpašumā Rīgas ielā 23, Olainē SIA "Agrosēta" EUR 9 087,25 No: 07.02.2018.
Līdz: 31.04.2018.
 Vienošanās Nr.7 pie 2016.gada 24.oktobra Līguma Nr. ONP 2016/43 "Par toneru un kartridžu piegādi Olaines novada pašvaldības vajadzībām"  SIA "Sufficio" paliek nemainīga No: 07.02.2018.
Līdz: 31.10.2018.
Par jauna maģistrālā elektroapgādes stāvvada Nr.2 ierīkošanu Zemgales ielā 33, Olainē RKF "Elekoms"SIA EUR 9 631,56 No: 05.02.2018.
Līdz: 20.02.2018.
Par 24V sirēnu ierīkošanu no pagrabstāva uz 2.,3.,4.,5.stāvu Olaines novada pašvaldības ēkā Zemgales ielā 33, Olainē  IK "VASaps" EUR 1 545,00 No: 05.02.2018.
Līdz: 15.02.2018.
Par piedalīšanos olimpiāžu rīcības komisijas darbā Jeļena Alute EUR 90,00 No: 02.02.2018.
Līdz: 19.02.2018.
Par piedalīšanos olimpiāžu rīcības komisijas darbā Ruta Ličāgina EUR 90,00 No: 02.02.2018.
Līdz: 19.02.2018.
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu IK "KHV" EUR 90,00 No: 02.02.2018.
Līdz: 10.02.2018.
Par interviju sagatavošanu izdevumam "Olaines Domes vēstis" SIA "Tekstu Cehs" EUR 2 970,00 No: 02.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.
Par siltummezglu, aukstā un karstā ūdens, apkures un kanalizācijas sistēmu tehnisko apkalpošanu (Jelgavas iela 32) SIA "SALTA BM" EUR 42,38 No: 01.02.2018.
Līdz: 31.01.2019.
Par siltummezglu, aukstā un karstā ūdens, apkures un kanalizācijas sistēmu tehnisko apkalpošanu (Zemgales iela 33) SIA "SALTA BM" EUR 229,39 No: 01.02.2018.
Līdz: 31.01.2019
Par pirmsskolas izglītības pakalpojumiem Olaines novada bērniem SIA "PAELIKA" EUR 232,44 mēnesī par vienu bērnu No: 01.02.2018.
Līdz: 31.01.2019.
Servisa līgums firmas SHARP kopējamām iekārtām SIA "Formula" EUR 73,50 No: 02.02.2018.
Līdz: 31.01.2019.
Darba vides risku izvērtēšana projekta "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi"  SIA "Media Control" EUR 110,00 No: 25.01.2018.
Līdz: 25.02.2018.
Vienošanās Nr.2 pie 2017.gada 28.septembra  līguma Nr.ONP 2017/43 "Par videonovērošanas sistēmas izbūvi Olainē un Jaunolainē" SIA "Belam-Rīga" paliek nemainīga No: 23.01.2018.
Līdz: 23.02.2018.

 Vienošanās Nr.6 pie 2016.gada 24.oktobra Līguma Nr. ONP 2016/43 "Par toneru un kartridžu piegādi Olaines novada pašvaldības vajadzībām"

 SIA "Sufficio" paliek nemainīga No: 19.01.2018.
Līdz: 31.10.2018.
Par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādi (Rail Baltica būvniecība Olaines novada teritorijā) SIA "Grupa 93 " EUR 3 500,00 No: 05.01.2018.
Līdz saistību izpildei
Par maketēšanas pakalpojumu (afišas, baneri, bukleti, apsveikumi, kalendārs ucc.) sniegšanu Jolanta Deģe EUR 3 500,00 No: 02.01.2018.
Līdz: 31.10.2018.
Par piedalīšanos Olaines novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Olaines Domes Vēstis" publicējamo materiālu sagatavošanā Jolanta Deģe pēc rēķina saņemšanas No: 02.01.2018.
Līdz: 28.12.2018.

Olaines 1.vidusskola

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par Olaines 1.vidusskolas telpu vienkāršoto atjaunošanu SIA "Latbūvnieks" EUR 28 733,63 No: 18.06.2018.
Līdz: 20.08.2018.
Par kancelejas preču piegādi Olaines 1.vidusskolas vajadzībām SIA "Officeday Latvia" pēc rēķina saņemšanas No: 01.04.2018.
Līdz: 31.03.2019.
 Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi Olaines 1. vidusskolā  SIA "Media Control" EUR 1 330,00  No: 01.02.2018.
Līdz: 01.02.2019.

 Olaines 2.vidusskola

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par Olaines 2.vidusskolas metodiskā informācijas centra (MIC) un trenažieru zāles atjaunošanu SIA "BK MĀJA" EUR 307 279,86 No: 09.05.2018.
Līdz: 08.11.2018.
Par Olaines 2.vidusskolas siltummezgla rekonstrukciju SIA "SALTA BM" EUR 3 346,95 No: 05.04.2018.
Līdz: 15.05.2018.
Par Olaines 2.vidusskolas pagalma labiekārtošanas apliecinājuma kartes sagatavošanu un saimniecības ēkas (garāžas) nojaukšanas būvprojekta izstrādi SIA "Komunālprojekts Jelgava" EUR 3 048,42 No: 03.04.2018.
Līdz saistību izpildei
Par Olaines 2.vidusskolas ķimijas laboratorijas renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanu SIA "Komunālprojekts Jelgava" EUR 3 011,00 No: 03.04.2018.
Līdz saistību izpildei
Par kancelejas preču piegādi Olaines 2.vidusskolas vajadzībām SIA "Officeday Latvia" pēc rēķina saņemšanas No: 01.04.2018.
Līdz: 31.03.2019.
Par siltummezglu, aukstā un karstā ūdens, apkures un kanalizācijas sistēmu tehnisko apkalpošanu Olaines 2. vidusskolā SIA "Salta BM" EUR 405,25 mēnesī No: 01.02.2018.
Līdz: 31.01.2019.
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi Olaines 2. vidusskolā SIA "Media Control" EUR 84,85 mēnesī No: 17.01.2018.
Līdz: 16.01.2019.
Centralizētā apsardze Olaines 2.vidusskolā  SIA "VSV Apsardze"  EUR 326,40 mēnesī No: 01.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.
 AUT tehnisko sistēmu regulāra apsekošana un apkope Olaines 2.vidusskolā  IK "VASaps"  EUR 329,01  mēnesī No: 01.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.

 Olaines Kultūras centrs

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par tautastērpu piegādi Olaines Kultūras centram SIA  ANVI AM" EUR 17 953,40 No: 06.04.2018.
Līdz: 01.06.2018.
Par kancelejas preču piegādi Olaines Kultūras centra vajadzībām SIA "Officeday Latvia" pēc rēķina saņemšanas No: 01.04.2018.
Līdz: 31.03.2019.
Par aranžējuma un fonogrammas izveidošanu dziesmai "Lai līdzās būtu Tu man" Atis Auzāns EUR 536,00 No: 02.01.2018.
Līdz: 31.01.2018.
AUT tehnisko sistēmu regulāra apsekošana un apkope IK "VASaps"  EUR 183,63 mēnesī No: 01.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.
 Par ēku un telpu centralizēto apsardzi   SIA "VSV Apsardze"  EUR 364,16 mēnesī No: 01.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.

  Olaines Mūzikas un mākslas skola

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
 Par kancelejas preču piegādi Olaines Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām  SIA "Officeday Latvia" pēc rēķina saņemšanas No: 01.04.2018.
Līdz: 31.03.2019.

  Olaines PII "Dzērvenīte"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
 Par kancelejas preču piegādi Olaines pirmsskolas izglītības iestādei "Dzērvenīte"  SIA "Officeday Latvia" pēc rēķina saņemšanas No: 01.04.2018.
Līdz: 31.03.2019.

  Olaines PII "Magonīte"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par kancelejas preču piegādi Olaines pirmsskolas izglītības iestādes "Magonīte" vajadzībām  SIA "Officeday Latvia" pēc rēķina saņemšanas No: 01.04.2018.
Līdz: 31.03.2019.
Darba vides iekšējā uzraudzība, ugunsdrošības pakalpojumi SIA "Media Control" EUR 75,83 mēnesī No: 01.02.2018.
Līdz: 31.01.2019.
Par precēm SIA "Salta BM" pēc rēķina saņemšanas No: 24.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.
Elektronisko sakaru pakalpojumi, aparatūras pieslēgšana, tās tehniskā apkope SIA "BALTCOM TV" EUR 24,50 mēnesī No: 12.01.2018.
Līdz: 11.01.2019.
Avota ūdens piegāde SIA "Venden" pēc rēķina saņemšanas No: 10.01.2018.
Līdz: 09.01.2020.
Par deratizācijas un medicīniskās dezinfekcijas darbiem SIA "Dezinfektors-1" EUR 660,00 No: 02.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.
Par apsardzes-ugunsaizsardzības-trauksmes tehnisko sistēmu regulāru apkopi un apsekošanu IK "VASaps" EUR 29,40 mēnesī No: 01.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.
 Par ēkas, telpu centralizēto apsardzi SIA "VSV Apsardze"  EUR 113,83 mēnesī No: 01.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.

  Olaines PII "Zīle"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par kancelejas preču piegādi Olaines pirmsskolas izglītības iestādes "Zīle" vajadzībām  SIA "Officeday Latvia" pēc rēķina saņemšanas No: 01.04.2018.
Līdz: 31.03.2019.
Par zibens aizsardzības izbūvi Olaines PII "Zīle" Kūdras ielā 5 RKF "ELEKOMS" SIA EUR 2 884,66 No: 01.01.2018.
Līdz: 30.03.2018.
Par apgaismojuma un spēka elektrotīklu sistēmas un uzturēšanas darbiem RKF "ELEKOMS" SIA  EUR 2 343,49 No: 01.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.
Par apsardzes-ugunsaizsardzības-trauksmes tehnisko sistēmu regulāru apkopi un uzraudzību IK "VASaps" EUR 853,68 No: 01.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.
 Par apsardzes nodrošināšanu  SIA "VSV Apsardze" EUR 2 390,40  No: 01.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.

  Olaines SPII "Ābelīte"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par rotaļu iekārtu piegādi un uzstādīšanu Olaines SPII "Ābelīte' SIA  GoPlay" EUR 12 197,00 No: 11.05.2018.
Līdz: 29.06.2018
Par kancelejas preču piegādi Olaines SPII "Ābelīte" vajadzībām  SIA "Officeday Latvia" pēc rēķina saņemšanas No: 01.04.2018.
Līdz: 31.03.2019.
Par jubilejas vakara organizēšanu un vadīšanu pieaugušajiem Valters Titajevs EUR 280,00 No: 16.03.2018.
Līdz: 16.03.2018.
Pirkuma līgums Jūlija Ramza EUR 960,00 No: 27.02.2018.
Līdz: 28.02.2018.
Par ūdens piegādi SIA "METOS" EUR 863,00 No: 23.02.2018.
Līdz: 31.03.2018.
Par siltummezglu, aukstā un karstā ūdens, apkures un kanalizācijas sistēmu tehnisko apkalpošanu SIA "Salta BM" EUR 2 248,92 No: 01.02.2018.
Līdz: 31.01.2019.
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi SIA "Media Control" EUR 942,24 No: 01.02.2018.
Līdz: 31.01.2019.
Par ēkas tehnisko apsekošanu SIA "MM61" EUR 300,00 No: 31.01.2018.
Līdz: 28.02.2018.
Par apmācībām SIA "Dabas vēstniecība" EUR 396,00 No: 30.01.2018.
Līdz: 21.09.2018.
Par veļas mazgāšanas pakalpojumiem IK "RŪĶI SM" EUR 3 308,75 No: 12.01.2018.
Līdz: 17.01.2019.
Par baseina apkalpošanu SIA "AQUA SAN" EUR 900,00 No: 02.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.
Par apsardzes-ugunsaizsardzības-trauksmes tehnisko sistēmu regulāru apkopi un apsekošanu  IK "VASaps" EUR 256,08 No: 01.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.
 Par centralizēto apsardzi SIA "VSV Apsardze"  EUR 512,28 No: 01.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.

  Olaines Sporta centrs

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par kancelejas preču piegādi Olaines novada pašvaldības iestādei "Olaines Sporta centrs"  SIA "Officeday Latvia" pēc rēķina saņemšanas No: 01.04.2018.
Līdz: 31.03.2019.
 Par degvielas piegādi Olaines novada pašvaldības iestādei "Olaines Sporta centrs" SIA "Neste Latvija" EUR 2 479,34  No: 01.04.2018.
Līdz: 31.03.2019.

Olaines Vēstures un mākslas muzejs

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par kancelejas preču piegādi Olaines Vēstures un mākslas muzeja vajadzībām  SIA "Officeday Latvia" pēc rēķina saņemšanas No: 01.04.2018.
Līdz: 31.03.2019.

Par 1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruta izbūvi 1. daļu "Blindāžas izbūvi"

AS "Siguldas Būvmeistars" EUR 8 659,20 No: 16.03.2018.
Līdz: 30.09.2018.
Par 1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruta izbūvi 2. daļu "Laipas izbūvi un teritorijas labiekārtošanu" AS "Siguldas Būvmeistars" EUR 44 592,24 No: 16.03.2018.
Līdz: 30.09.2018.
Par 1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruta izbūvi 3. daļu "Ārējā apgaismojuma ar laternu izbūvi" RKF "ELEKOMS" SIA  EUR 1 117,41 No: 16.03.2018.
Līdz: 30.09.2018.

  PA "Olaines sociālais dienests"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par kancelejas preču piegādi Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" vajadzībām  SIA "Officeday Latvia" pēc rēķina saņemšanas No: 01.04.2018.
Līdz: 31.03.2019.
 Par degvielas piegādi Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" vajadzībām  SIA "Neste Latvija"  EUR 5 135,00  No: 01.04.2018.
Līdz: 31.03.2019.

Drukāt

Vārda dienas svin:
Leontīne, Leokādija, Lonija, Ligija
Jaunumi e-pastā
Maijs, 2018
P
O
T
C
Pk
S
Sv
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031