Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2018. gada 15. novembris

Noslēgtie iepirkuma līgumi 2018.gadā

 Olaines novada pašvaldība

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par toneru un kartridžu piegādi Olaines novada pašvaldības vajadzībām SIA "Sufficio" pēc rēķina saņemšanas No: 01.11.2018.
Līdz: 31.10.2020.
Par ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbiem SIA "Agrosēta" līdz EUR 169 421,49 No: 16.10.2018.
Līdz: 15.10.2019.
Ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Olaines novadā SIA "Agrosēta" līdz EUR 41 999,99 No: 16.10.2018.
Līdz: 15.10.2019.
Vienošanās Nr.1 pie 2018.gada 23.jūlija  līguma Nr.ONP 2018/34/03 "Par bērnu rotaļu laukumu un atpūtas vietu izveidi un labiekārtošanu Olaine novadā 3.daļu "Bērnu rotaļu laukumu izbūvi Olaines novadā"" SIA "Ksil Baltic" EUR 40 407,42 No: 01.10.2018.
Līdz: 15.10.2018.
Par būvprojekta izstrādi "Daudzstāvu administratīvās ēkas Zemgales ielā 33, Olainē, konstruktīvā stāvokļa uzlabošana, pagraba telpu atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana" SIA "Baltex Group" EUR 25 300,00 No: 28.09.2018.
Līdz: 27.05.2019.
Par būvprojekta izstrādi daudzstāvu ēku, ar jaukta tipa funkciju Zemgales ielā 29 un Zemgales ielā 31, Olainē, energoefektivitātes paaugstināšanai SIA "Baltex Group" EUR 22 500,00 No: 28.09.2018.
Līdz: 27.03.2019.
Par pašvaldības policijas formas tērpu iegādi SIA "VIK" EUR 11 376,00 No: 21.09.2018.
Līdz: 21.10.2018.
Par koplietošanas teritorijas apgaismojuma ierīkošanu DKS "VEF Baloži" 6. un 7.sektorā Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA EUR 53 891,60 No: 31.07.2018.
Līdz: 11.12.2018.
Vienošanās Nr.2 pie 2018.gada 29.marta  līguma Nr.ONP 2018/11 "Par ārējā apgaismojuma izbūvi un daļēju rekonstrukciju Olaines novadā" Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA EUR 117 032,13 No: 27.07.2018.
Līdz: 28.12.2018.
Par bērnu rotaļu laukumu un atpūtas vietu izveidi un labiekārtošanu Olaine novadā 1.daļu "Jaunolaines bērnu rotaļu pilsētiņas izbūvi" SIA "Fixman" EUR 52 115,60 No: 26.07.2018.
Līdz: 15.11.2018.
Par bērnu rotaļu laukumu un atpūtas vietu izveidi un labiekārtošanu Olaine novadā 2. daļu "Jaunolaines bērnu pilsētiņas izbūvi un individuāli izbūvējamo labiekārtojuma elementiem" SIA "Fixman" EUR 17 424,02 No: 26.07.2018.
Līdz: 04.10.2018.
Par bērnu rotaļu laukumu un atpūtas vietu izveidi un labiekārtošanu Olaine novadā 3.daļu "Bērnu rotaļu laukumu izbūvi Olaines novadā" SIA "Ksil Baltic" EUR 30 404,61 No: 23.07.2018.
Līdz: 01.10.2018.
Par automašīnas nomu Olaines novada pašvaldības policijas dienesta vajadzībām SIA "Pilna Servisa Līzings" EUR 27 192,60 No: 03.07.2018.
Līdz: 02.07.2021.
Par saimniecības preču, higiēnas preču, tīrīšanas līdzekļu un telpu tīrīšanas un uzturēšanas piederumu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 26.06.2018.
Līdz: 25.06.2020.
Par profesionālo tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 26.06.2018.
Līdz: 25.06.2020.
Vienošanās Nr.3 pie 2017.gada 9.maija Līguma Nr. ONP 2017/17 "Par ārējā apgaismojuma izbūvi un daļēju rekonstrukciju Olaines novadā" Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA EUR 84 596,81 No: 25.06.2018.
Līdz: 17.12.2018.
Vienošanās Nr.1 pie 2018.gada 29.marta  līguma Nr.ONP 2018/11 "Par ārējā apgaismojuma izbūvi un daļēju rekonstrukciju Olaines novadā" Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA EUR 117 051,85 No: 25.06.2018.
Līdz: 28.12.2018.
Vienošanās Nr.1 pie 2018.gada 10.aprīļa  līguma Nr.ONP 2018/14 "Par telpu remontdarbiem Olaines novada pašvaldības ēkā Zemgales ielā 33,Olainē" SIA "Jelgavas Būve-V" EUR 36 019,98 No: 08.06.2018.
Līdz: 09.06.2018.
Par peldošas laipas izbūvi Līduma karjerā SIA "We Build Parks" EUR 19 635,64 No: 11.06.2018.
Līdz: 10.08.2018.
Par pastaigu takas, koka laipas izbūvi un atpūtas vietu labiekārtošanu Līduma karjerā AS "Master Industry" EUR 54 940,55 No: 07.06.2018.
Līdz: 06.08.2018.
 Vienošanās Nr.8 pie 2016.gada 24.oktobra Līguma Nr. ONP 2016/43 "Par toneru un kartridžu piegādi Olaines novada pašvaldības vajadzībām"  SIA "Sufficio" paliek nemainīga No: 18.05.2018.
Līdz: 31.10.2018.
Vienošanās Nr.2 pie 2017.gada 9.maija Līguma Nr. ONP 2017/17 "Par ārējā apgaismojuma izbūvi un daļēju rekonstrukciju Olaines novadā" Ražošanas komerciālā firma "ELEKOMS" SIA paliek nemainīga No: 27.04.2018.
Līdz: 31.08.2018.
Par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu SIA  Zemgales 29" EUR 114 543,12 No: 27.04.2018.
Līdz: 30.04.2019.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanu Veselības ielā 7, Olainē SIA  Zemgales 29" EUR 32 113,92 No: 27.04.2018.
Līdz: 30.04.2020.
Par telpu remontdarbiem Olaines novada pašvaldības ēkā Zemgales ielā 33, Olainē SIA "Jelgavas Būve-V" EUR 36 379,62 No: 10.04.2018.
Līdz: 09.06.2018.
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un telpu atjaunošana Olaines Vēstures un mākslas izveidei Jelgavas ielā 9, Olainē SIA  TORENSBERG" EUR 390 000,00 No: 06.04.2018.
Līdz: 05.12.2018.
Par Olaines novada pašvaldības autoceļa CA023 Namiķi - Birzuļi pārbūvi SIA "CBS "IGATE"" EUR 204 026,26 No: 03.04.2018.
Līdz: 22.10.2018.
Par Olaines novada pašvaldības autoceļa CA002 Pēternieki-Ķesteri posma no km 0.93 līdz km 1.52 pārbūves darbiem SIA "CBS "IGATE"" EUR 45 968,40 No: 03.04.2018.
Līdz: 12.07.2018.
Par kancelejas preču piegādi Olaines novada pašvaldības vajadzībām SIA "Officeday Latvia" pēc rēķina saņemšanas No: 01.04.2018.
Līdz: 31.03.2019.
Par degvielas piegādi Olaines novada pašvaldības vajadzībām SIA "Neste Latvija" EUR 25 500,00 No: 01.04.2018.
Līdz: 31.03.2019.
Par ārējā apgaismojuma izbūvi un daļēju rekonstrukciju Olaines novadā RKF "Elekoms"SIA EUR 92 327,90 No: 29.03.2018.
Līdz: 28.12.2018.
Par ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbiem SIA "Agrosēta" EUR 991 735,54 No: 06.03.2018.
Līdz: 31.09.2019.
Par Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošanu RKF SIA "Elekoms" EUR 35 904,92 No: 01.03.2018.
Līdz: 28.02.2019.
Vienošanās Nr.3 pie 2017.gada 28.septembra  līguma Nr.ONP 2017/43 "Par videonovērošanas sistēmas izbūvi Olainē un Jaunolainē" SIA "Belam-Rīga" paliek nemainīga No: 22.02.2018.
Līdz: 23.02.2018.
Par Olaines novada pašvaldības 1.stāva telpas Nr.108 un biroja virtuves remontu SIA "Salta BM" EUR 4 800,02 No: 20.02.2018.
Līdz: 12.03.2018.
Par skices izveidošanu 2018. gada 20. februārī Olaines Jauniešu centra "Popkorns"pasākumā "Popkornam-2" Inta Konošonoka EUR 40,00 No: 16.02.2018.
Līdz: 20.02.2018.
Par meliorācijas grāvju tīrīšanu nosusināšanai īpašumā Rīgas ielā 23, Olainē SIA "Agrosēta" EUR 9 087,25 No: 07.02.2018.
Līdz: 31.04.2018.
 Vienošanās Nr.7 pie 2016.gada 24.oktobra Līguma Nr. ONP 2016/43 "Par toneru un kartridžu piegādi Olaines novada pašvaldības vajadzībām"  SIA "Sufficio" paliek nemainīga No: 07.02.2018.
Līdz: 31.10.2018.
Par jauna maģistrālā elektroapgādes stāvvada Nr.2 ierīkošanu Zemgales ielā 33, Olainē RKF "Elekoms"SIA EUR 9 631,56 No: 05.02.2018.
Līdz: 20.02.2018.
Par 24V sirēnu ierīkošanu no pagrabstāva uz 2.,3.,4.,5.stāvu Olaines novada pašvaldības ēkā Zemgales ielā 33, Olainē  IK "VASaps" EUR 1 545,00 No: 05.02.2018.
Līdz: 15.02.2018.
Par piedalīšanos olimpiāžu rīcības komisijas darbā Jeļena Alute EUR 90,00 No: 02.02.2018.
Līdz: 19.02.2018.
Par piedalīšanos olimpiāžu rīcības komisijas darbā Ruta Ličāgina EUR 90,00 No: 02.02.2018.
Līdz: 19.02.2018.
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu IK "KHV" EUR 90,00 No: 02.02.2018.
Līdz: 10.02.2018.
Par interviju sagatavošanu izdevumam "Olaines Domes vēstis" SIA "Tekstu Cehs" EUR 2 970,00 No: 02.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.
Par siltummezglu, aukstā un karstā ūdens, apkures un kanalizācijas sistēmu tehnisko apkalpošanu (Jelgavas iela 32) SIA "SALTA BM" EUR 42,38 No: 01.02.2018.
Līdz: 31.01.2019.
Par siltummezglu, aukstā un karstā ūdens, apkures un kanalizācijas sistēmu tehnisko apkalpošanu (Zemgales iela 33) SIA "SALTA BM" EUR 229,39 No: 01.02.2018.
Līdz: 31.01.2019
Par pirmsskolas izglītības pakalpojumiem Olaines novada bērniem SIA "PAELIKA" EUR 232,44 mēnesī par vienu bērnu No: 01.02.2018.
Līdz: 31.01.2019.
Servisa līgums firmas SHARP kopējamām iekārtām SIA "Formula" EUR 73,50 No: 02.02.2018.
Līdz: 31.01.2019.
Darba vides risku izvērtēšana projekta "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi"  SIA "Media Control" EUR 110,00 No: 25.01.2018.
Līdz: 25.02.2018.
Vienošanās Nr.2 pie 2017.gada 28.septembra  līguma Nr.ONP 2017/43 "Par videonovērošanas sistēmas izbūvi Olainē un Jaunolainē" SIA "Belam-Rīga" paliek nemainīga No: 23.01.2018.
Līdz: 23.02.2018.

 Vienošanās Nr.6 pie 2016.gada 24.oktobra Līguma Nr. ONP 2016/43 "Par toneru un kartridžu piegādi Olaines novada pašvaldības vajadzībām"

 SIA "Sufficio" paliek nemainīga No: 19.01.2018.
Līdz: 31.10.2018.
Par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādi (Rail Baltica būvniecība Olaines novada teritorijā) SIA "Grupa 93 " EUR 3 500,00 No: 05.01.2018.
Līdz saistību izpildei
Par maketēšanas pakalpojumu (afišas, baneri, bukleti, apsveikumi, kalendārs ucc.) sniegšanu Jolanta Deģe EUR 3 500,00 No: 02.01.2018.
Līdz: 31.10.2018.
Par piedalīšanos Olaines novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Olaines Domes Vēstis" publicējamo materiālu sagatavošanā Jolanta Deģe pēc rēķina saņemšanas No: 02.01.2018.
Līdz: 28.12.2018.

Olaines 1.vidusskola

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par mēbeļu piegādi Olaines 1.vidusskolai SIA "NV Stils" EUR 12 549,00 No: 18.07.2018.
Līdz: 15.08.2018.
Par saimniecības preču, higiēnas preču, tīrīšanas līdzekļu un telpu tīrīšanas un uzturēšanas piederumu piegādi Olaines 1. vidusskolai SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 26.06.2018.
Līdz: 25.06.2020.
Par profesionālo tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegādi Olaines 1. vidusskolai SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 26.06.2018.
Līdz: 25.06.2020.
Vienošanās Nr.1 pie 2018.gada 16.maija Līguma Nr. ONP 2018/15 "Par Olaines 1.vidusskolas telpu vienkāršoto atjaunošanu" SIA "Latbūvnieks" paliek nemainīga No: 18.06.2018.
Līdz: 20.08.2018.
Par Olaines 1.vidusskolas telpu vienkāršoto atjaunošanu SIA "Latbūvnieks" EUR 28 733,63 No: 18.06.2018.
Līdz: 20.08.2018.
Piekļūšanas kontroles sistēmas uzstādīsana SIA "Telekom Serviss" EUR 4 999,27 No: 01.06.2018.
Līdz: 31.08.2018.
Par kancelejas preču piegādi Olaines 1.vidusskolas vajadzībām SIA "Officeday Latvia" pēc rēķina saņemšanas No: 01.04.2018.
Līdz: 31.03.2019.
 Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi Olaines 1. vidusskolā  SIA "Media Control" EUR 1 330,00  No: 01.02.2018.
Līdz: 01.02.2019.

 Olaines 2.vidusskola

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par saimniecības preču, higiēnas preču, tīrīšanas līdzekļu un telpu tīrīšanas un uzturēšanas piederumu piegādi Olaines 2. vidusskolai SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 26.06.2018.
Līdz: 25.06.2020.
Par profesionālo tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegādi Olaines 2. vidusskolai SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 26.06.2018.
Līdz: 25.06.2020.
Par ēkas energosertifikāciju SIA "VENONA" EUR 1452,00 No: 18.06.2018.
Līdz saistību pilnīgai izpildei
Par ventilācijas kanālu, šahtu tīrīšanas darbiem SIA "BALTCOLD" EUR 4482,00 No: 01.06.2018.
Līdz: 31.08.2018.
Būvuzraudzības līgums par Olaines 2.vidusskolas metodiskā informācijas centra (MIC) un trenažieru zāles atjaunošanu SIA "RBRA" EUR 6000,00 No: 22.05.2018.
Līdz: 08.11.2018.
Par Olaines 2.vidusskolas metodiskā informācijas centra (MIC) un trenažieru zāles atjaunošanu SIA "BK MĀJA" EUR 307 279,86 No: 09.05.2018.
Līdz: 08.11.2018.
Par Olaines 2.vidusskolas iekārtu tehnisko apkopi SIA "TORENSBERG" EUR 592,00 mēnesī No: 09.04.2018.
Līdz: 31.01.2023.
Par Olaines 2.vidusskolas siltummezgla rekonstrukciju SIA "SALTA BM" EUR 3 346,95 No: 05.04.2018.
Līdz: 15.05.2018.
Par veselības apdrošināšanas pakalpojumiem ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle EUR 30145,00 No: 04.04.2018.
Līdz: 03.04.2019.
Par Olaines 2.vidusskolas pagalma labiekārtošanas apliecinājuma kartes sagatavošanu un saimniecības ēkas (garāžas) nojaukšanas būvprojekta izstrādi SIA "Komunālprojekts Jelgava" EUR 3 048,42 No: 03.04.2018.
Līdz saistību izpildei
Par Olaines 2.vidusskolas ķimijas laboratorijas renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanu SIA "Komunālprojekts Jelgava" EUR 3 011,00 No: 03.04.2018.
Līdz saistību izpildei
Par kancelejas preču piegādi Olaines 2.vidusskolas vajadzībām SIA "Officeday Latvia" pēc rēķina saņemšanas No: 01.04.2018.
Līdz: 31.03.2019.
Par siltummezglu, aukstā un karstā ūdens, apkures un kanalizācijas sistēmu tehnisko apkalpošanu Olaines 2. vidusskolā SIA "Salta BM" EUR 405,25 mēnesī No: 01.02.2018.
Līdz: 31.01.2019.
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi Olaines 2. vidusskolā SIA "Media Control" EUR 84,85 mēnesī No: 17.01.2018.
Līdz: 16.01.2019.
Centralizētā apsardze Olaines 2.vidusskolā  SIA "VSV Apsardze"  EUR 326,40 mēnesī No: 01.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.
 AUT tehnisko sistēmu regulāra apsekošana un apkope Olaines 2.vidusskolā  IK "VASaps"  EUR 329,01  mēnesī No: 01.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.

 Olaines Kultūras centrs

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Elektroapgādes būvprojektu sagatavošana Zeiferta ielā 11, Olainē SIA "S.O.S. projekti" EUR 1560,00 Līdz 08.10.2018.
Grupas "Baumaņu ģimene" muzikālais nodrošinājums Dzērveņu festivālā Olaines Mežaparka estrādē Zenta Baumane EUR 900,00 15.09.2018.
Par pasākuma Rock Out aparatūras nomu un norises organizēšanu un vadīšanu Olainē SIA "REFS" EUR 3500,00 01.09.2018.
Tehniskais nodrošinājums "Dakota" koncertam Country dienā Olainē Biedrība "Vasaras Mūzikas sesija" EUR 1320,00 26.08.2018.
Par skaņas un gaismas aparatūras nomas un pakalpojumu sniegšanu Olaines ME 2018.g. 25. un 26.augustā SIA "Muzikālā Dizaina Grupa" EUR 3000,00 No: 25.08.2018.
Līdz: 26.08.2018.
Par grupas "1.kurss" muzikālo nodrošinājumu Olaines Mežaparka estrādē Jauniešu dienā SIA "KameraZ" EUR 600,00 25.08.2018.
Par grupas "Singapūras Satīns" muzikālo nodrošinājumu Jauniešu dienā Niks Evalds EUR 1936,00 25.08.2018.
Pasākuma "Prāta spēles simtgades kauss" organizēšana Biedrība "Prāta Spēles" EUR 120,00 24.08.2018.
Simtgades balles nodrošinājums ar grupu "Karakums" SIA "Četri balti krekli" EUR 984,00 11.08.2018.
Grupas "Lauku Muzikanti" muzikālais nodrošinājums Olaines Mežaparka estrādē Fonds KULTŪRA EUR 1000,00 11.08.2018.
Par siltummezglu, aukstā un karstā ūdens, apkures un kanalizācijas sistēmu tehnisko apkalpošanu SIA "Salta BM" EUR 944,94 No: 01.08.2018.
Līdz: 31.01.2019.
Par saimniecības preču, higiēnas preču, tīrīšanas līdzekļu un telpu tīrīšanas un uzturēšanas piederumu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 26.06.2018.
Līdz: 25.06.2020.
Par profesionālo tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 26.06.2018.
Līdz: 25.06.2020.
Skaņas un gaismas aparatūras noma, to pakalpojumu sniegšana, mūzikālās grupas P.V.N un dīdžeja pakalpojumi JUKOS group EUR 1500,00 No: 23.06.2018.
Līdz: 24.06.2018.
Pakalpojuma līgums par deju semināra apkalpošanu Zemnieku saimniecība "KRAUKĻI" EUR 2000,00 No: 17.06.2018.
Līdz: 22.06.2018.
Pasākums bērniem, radošās darbnīcas Olaines Mežaparka estrādē SIA "Pārsteiguma Karuselis" EUR 932,00 16.06.2018.
Pakalpojuma līgums Jana Renāte Bubinska EUR 90,00 No: 03.06.2018.
Līdz: 03.06.2018.
Servisa līgums Firmas SHARP kopējamai iekārtai Gaismu Bibliotēkai SIA "FORMULA" EUR 14,70 mēnesī No: 01.06.2018.
Līdz: 31.05.2019.
Servisa līgums Firmas SHARP kopējamai iekārtai Jaunolaines Bibliotēkai SIA "FORMULA" EUR 14,70 mēnesī No: 01.06.2018.
Līdz: 31.05.2019.
Sadarbības līgums par kinofilmas "Kriminālās ekselences fonds" demonstrēšanu un tiesības demonstrēt SIA "Art un ecēt" EUR 1010,00 No: 01.06.2018.
Līdz: 02.06.2018.
Par skaņas un gaismas aparatūras nomu un pakalpojuma sniegšanu Olaines Mežaparka estrādē SIA "Eiropas skaņa" EUR 3 304,90 No: 26.05.2018.
Līdz: 27.05.2018.
Pakalpojuma līgums par bērnu programmas "Minjonu šovs" un grupas "Apvedceļš" uzstāšanās Olaines novada svētkos Olaines Mežaparka estrādē 26.-27.2018. SIA "WALKET TEHNOLOGY" EUR 2 950,0 No: 26.05.2018.
Līdz: 27.05.2018.
Pakalpojuma līgums par muzikālās programmas nodrošināšanu koncertā "Sajūtas" Olaines Mežaparka estrādē Nodibinājums "LUCINA" EUR 2500,00 26.05.2018.
Autoratlīdzības līgums par Olaines novada svētku koncerta dziesmu programmas muzikālo interpretāciju Jānis Stībelis EUR 4 042,50 26.05.2018.
Par kasešu žalūzijām SIA "Logi un Žalūzijas" EUR 427,92 No: 17.05.2018.
Līdz: 06.06.2018.
Par krēslu un ratiņu piegādi Jaunolaines Kultūras namā AS "AJ Produkti" EUR 1 703,60 No: 16.05.2018.
Līdz: 14.06.2018.
Piegādes līgums SIA "Sound Factory" EUR 2 670,00 No: 25.04.2018.
Līdz: 25.05.2019.
Par preces izgatavošanu SIA "LUNOR" EUR 991,74 No: 23.04.2018.
Līdz: 26.06.2018.
Par tautastērpu piegādi Olaines Kultūras centram SIA  "ANVI AM" EUR 17 953,40 No: 06.04.2018.
Līdz: 01.06.2018.
Par veselības apdrošināšanas pakalpojumiem ERGO Insurance SE Latvijas filiāle EUR 7 753,68 No: 04.04.2018.
Līdz: 03.04.2019.
Par skaņas un gaismas aparatūras nomu un pakalpojuma sniegšanu konkursā "Pavasara Balsis 2018" SIA "Eiropas skaņa" EUR 1 499,19 No: 01.04.2018.
Līdz: 31.03.2019.
Par kancelejas preču piegādi Olaines Kultūras centra vajadzībām SIA "Officeday Latvia" pēc rēķina saņemšanas No: 01.04.2018.
Līdz: 31.03.2019.
Vokāli dramatiski instrumentālās grupas "Ilga" un pavadošās grupas "Jestrās Meitenes" humoristiskā koncertprogramma "TIK DĒĻ JUMS DAIĻĀS dāmas" Biedrība "BRAVISIMO" EUR 1 900,00 No: 08.03.2018.
Līdz: 08.03.2018.
Par deju sacensību zābaku izgatavošanu UAB "Promo Servisas" EUR 990,00 No: 08.03.2018.
Līdz: 30.09.2018.
Par aranžējuma un fonogrammas izveidošanu dziesmai "Lai līdzās būtu Tu man" Atis Auzāns EUR 536,00 No: 02.01.2018.
Līdz: 31.01.2018.
AUT tehnisko sistēmu regulāra apsekošana un apkope IK "VASaps"  EUR 183,63 mēnesī No: 01.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.
 Par ēku un telpu centralizēto apsardzi   SIA "VSV Apsardze"  EUR 364,16 mēnesī No: 01.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.

  Olaines Mūzikas un mākslas skola

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par saimniecības preču, higiēnas preču, tīrīšanas līdzekļu un telpu tīrīšanas un uzturēšanas piederumu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 26.06.2018.
Līdz: 25.06.2020.
Par profesionālo tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 26.06.2018.
Līdz: 25.06.2020.
 Par kancelejas preču piegādi Olaines Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām  SIA "Officeday Latvia" pēc rēķina saņemšanas No: 01.04.2018.
Līdz: 31.03.2019.

  Olaines PII "Dzērvenīte"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Ventilācijas sistēmas servisa apkalpošana SIA "FRONTONS" EUR 199,65 No: 31.08.2018.
Līdz: 31.08.2023.
Par Olaines PII "Dzērvenīte" remontdarbiem SIA "Jelgavas Būve-V" EUR 25 727,00 No: 17.07.2018.
Līdz: 17.08.2018.
Par mēbeļu piegādi Olaines pirmsskolas izglītības iestādei "Dzērvenīte" SIA  "NV Stils" EUR 7 795,22 No: 16.07.2018.
Līdz: 10.08.2018.
Tehniskās apsekošanas veikšana objektam: Olaines PII "Dzērvenīte" Zemgales ielā 39, Olaine, LV-2114 SIA "Būves birojs" EUR 2400,00 No: 16.07.2018.
Līdz: 30.12.2018.
Par ēkas energosertifikāciju Olaines pirmsskolas izglītības iestādē "Dzērvenīte" Zemgales ielā 39, Olainē SIA "VENONA" EUR 900,00 No: 16.07.2018.
Līdz saistību izpildei
Olaines PII "Dzērvenīte" bērnu laukuma apgaismojuma izbūvi Zemgales ielā 39, Olaine, Olaines nov. RKF SIA "Elekoms" EUR 4795,85 No: 06.07.2018.
Līdz: 20.08.2018.
Olaines PII "Dzērvenīte" kanalizācijas guļvadu remonts (pagrabā) SIA "Salta BM" EUR 4856,59 No: 05.07.2018.
Līdz: 17.08.2018.
Par saimniecības preču, higiēnas preču, tīrīšanas līdzekļu un telpu tīrīšanas un uzturēšanas piederumu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 26.06.2018.
Līdz: 25.06.2020.
Par profesionālo tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 26.06.2018.
Līdz: 25.06.2020.
Par multifunkcionālā sporta laukuma izveidi Olaines PII "Dzērvenīte" SIA "LVS Building" EUR 19 979,44 No: 15.06.2018.
Līdz: 15.08.2018.
Par veselības apdrošināšanas pakalpojumiem ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle   No: 04.04.2018.
Līdz: 04.04.2019.
 Par kancelejas preču piegādi Olaines pirmsskolas izglītības iestādei "Dzērvenīte"  SIA "Officeday Latvia" pēc rēķina saņemšanas No: 01.04.2018.
Līdz: 31.03.2019.
Par siltummezglu, aukstā un karstā ūdens, apkures un kanalizācijas sistēmu tehnisko apkalpošanu SIA "Salta BM" EUR 187,41 No: 01.02.2018.
Līdz: 31.01.2019.
Par Olaines PII "Dzērvenīte" apgaismojuma un spēka elektrotīklu sistēmas un uzturēšanas darbiem RKF SIA "Elekoms" EUR 2843,02 No: 30.01.2018.
Līdz: 31.01.2019.
Veikt darba vides iekšējo uzraudzību, atbilstoši LR darba aizsardzības prasībām SIA "Media Control" EUR 763,77 No: 10.01.2018.
Līdz: 31.01.2019.
Par centralizēto apsardzi ar pasūtītāja uzstādītiem apsardzes, ugunsdrošības un trauksmes signalizācijas līdzekļiem, kas pieslēgti izpildītāja centralizētās novērošanas pultij SIA "VSV Apsardze" EUR 42,69 mēn. No: 01.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.
Par sadarbību apsardzes-ugunsdrošības-trauksmes tehnisko sistēmu apkopē un remontā, konsultāciju par šiem jautājumiem sniegšanā IK "VASaps" EUR 56,92 mēn. No: 01.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.

  Olaines PII "Magonīte"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Vienošanās Nr.1 pie 2018.gada 16.jūlija  līguma Nr.ONP 2018/31/03 "Par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu Olaines PII "Magonīte"" SIA "RENTRA" paliek nemainīga No: 21.08.2018.
Līdz: 10.09.2018.
Par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu Olaines PII "Magonīte" SIA "RENTRA" EUR 2 322,00 No: 19.07.2018.
Līdz: 21.08.2018.
Rotaļu laukumu gumijas segums SIA "KSIL BALTIC" EUR 6334,56 No: 17.07.2018.
Līdz: 14.08.2018.
Par Olaines PII "Magonīte" remontdarbiem SIA "Cascade mining" EUR 14 261,86 No: 17.07.2018.
Līdz: 20.08.2018.
Par saimniecības preču, higiēnas preču, tīrīšanas līdzekļu un telpu tīrīšanas un uzturēšanas piederumu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 26.06.2018.
Līdz: 25.06.2020.
Par profesionālo tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 26.06.2018.
Līdz: 25.06.2020.
Eko nometne "Zaļās dienas" Olaines novada pašvaldība  pēc rēķina saņemšanas No: 18.06.2018.
Līdz: 29.06.2018.
Logu žalūzijas SIA "Lite" EUR 1424,94 Līdz: 15.06.2018.
Bērnu rotaļu laukumu iekārtu remonts SIA "KSIL BALTIC" EUR 1997,40

No: 08.06.2018.
Līdz: 20.08.2018.

Ēkas energosertifikāta izstrāde SIA "Ekopilsēta" EUR 820,00 No: 05.06.2018.
Līdz: 20.06.2018.
Apsardzes signalizācijas kapitālais remonts OPII "Magonīte" vecajā korpusā ar pieslēgumu pie CAP IK "VASaps" EUR 2633,00 No: 01.06.2018.
Līdz: 19.08.2018.
Profesionālā virtuves iekārta SIA "PROLUX" EUR 3736,48 No: 25.05.2018.
Līdz: 22.06.2018.
Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas uzstādīšana SIA "Security System" EUR 7956,04 No: 23.05.2018.
Līdz: 20.08.2018.
Datorsistēmas "Rausītis" apkalpošana SIA "Progresija"  pēc rēķina saņemšanas No: 01.05.2018.
Līdz: 01.05.2020.
Ēkas tehniskā apsekošana SIA "Būves birojs" EUR 2904,00 No: 21.04.2018.
Līdz: 27.06.2018.
Olaines novada pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle EUR 15037,44 No: 04.04.2018.
Līdz: 03.04.2019.
Kabeļu instalēšana, tīkla aparatūras pieslēgšana, datoru pieslēgšana lokālajam tīklam un lokālā tīkla testēšana SIA "Dālderis G" EUR 2371,82 No: 03.04.2018.
Līdz: 27.04.2018.
Par kancelejas preču piegādi Olaines pirmsskolas izglītības iestādes "Magonīte" vajadzībām  SIA "Officeday Latvia" pēc rēķina saņemšanas No: 01.04.2018.
Līdz: 31.03.2019.
Darba vides iekšējā uzraudzība, ugunsdrošības pakalpojumi SIA "Media Control" EUR 75,83 mēnesī No: 01.02.2018.
Līdz: 31.01.2019.
Par precēm SIA "Salta BM" pēc rēķina saņemšanas No: 24.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.
Elektronisko sakaru pakalpojumi, aparatūras pieslēgšana, tās tehniskā apkope SIA "BALTCOM TV" EUR 24,50 mēnesī No: 12.01.2018.
Līdz: 11.01.2019.
Avota ūdens piegāde SIA "Venden" pēc rēķina saņemšanas No: 10.01.2018.
Līdz: 09.01.2020.
Par deratizācijas un medicīniskās dezinfekcijas darbiem SIA "Dezinfektors-1" EUR 660,00 No: 02.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.
Par apsardzes-ugunsaizsardzības-trauksmes tehnisko sistēmu regulāru apkopi un apsekošanu IK "VASaps" EUR 29,40 mēnesī No: 01.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.
 Par ēkas, telpu centralizēto apsardzi SIA "VSV Apsardze"  EUR 113,83 mēnesī No: 01.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.

  Olaines PII "Zīle"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Vienošanās Nr.2 pie 2018gada 13.jūnija  līguma Nr.ONP 2018/21 "Par nojumju, rotaļu iekārtu un gumijas seguma piegādi un uzstādīšanu Olaines PII "Zīle"" SIA "Ksil Baltic" paliek nemainīga No: 21.09.2018.
Līdz: 17.10.2018.
Tehniskās apsekošanas veikšana objektam: Olaines PII "Zīle" Kūdras ielā 9, Olaine, LV-2114 SIA "Būves birojs" EUR 1 580,00 No: 09.09.2018.
Līdz saistību izpildei
Vienošanās Nr.1 pie 2018gada 13.jūnija  līguma Nr.ONP 2018/21 "Par nojumju, rotaļu iekārtu un gumijas seguma piegādi un uzstādīšanu Olaines PII "Zīle"" SIA "Ksil Baltic" paliek nemainīga No: 15.08.2018.
Līdz: 21.09.2018.
Vienošanās Nr.1 pie 2018.gada 16.jūlija  līguma Nr.ONP 2018/31/02 "Par mēbeļu piegādu un uzstādīšanu Olaines PII "Zīle"" SIA  NV Stils" paliek nemainīga No: 10.08.2018.
Līdz: 11.09.2018.
Par mēbeļu piegādu un uzstādīšanu Olaines PII "Zīle" SIA  NV Stils" EUR 5 153,54 No: 16.07.2018.
Līdz: 10.08.2018.
Par saimniecības preču, higiēnas preču, tīrīšanas līdzekļu un telpu tīrīšanas un uzturēšanas piederumu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 26.06.2018.
Līdz: 25.06.2020.
Par profesionālo tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 26.06.2018.
Līdz: 25.06.2020.
Par nojumju, rotaļu iekārtu un gumijas seguma piegādi un uzstādīšanu Olaines PII "Zīle" SIA "Ksil Baltic" EUR 51 060,42 No: 13.06.2018.
Līdz: 15.08.2018.
Par Olaines PII "Zīle" telpu vienkāršoto atjaunošanu SIA "Jelgavas Būve-V" EUR 74 350,16 No: 04.06.2018.
Līdz: 20.07.2018.
Par kancelejas preču piegādi Olaines pirmsskolas izglītības iestādes "Zīle" vajadzībām  SIA "Officeday Latvia" pēc rēķina saņemšanas No: 01.04.2018.
Līdz: 31.03.2019.
Par zibens aizsardzības izbūvi Olaines PII "Zīle" Kūdras ielā 5 RKF "ELEKOMS" SIA EUR 2 884,66 No: 01.01.2018.
Līdz: 30.03.2018.
Par apgaismojuma un spēka elektrotīklu sistēmas un uzturēšanas darbiem RKF "ELEKOMS" SIA  EUR 2 343,49 No: 01.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.
Par apsardzes-ugunsaizsardzības-trauksmes tehnisko sistēmu regulāru apkopi un uzraudzību IK "VASaps" EUR 853,68 No: 01.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.
 Par apsardzes nodrošināšanu  SIA "VSV Apsardze" EUR 2 390,40  No: 01.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.

  Olaines SPII "Ābelīte"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Vienošanās Nr.1 pie 2018.gada 16.jūlija  līguma Nr.ONP 2018/31/04 "Par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu Olaines SPII "Ābelīte"" SIA "RENTRA" paliek nemainīga No: 10.08.2018.
Līdz: 10.09.2018.
Par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu Olaines SPII "Ābelīte" SIA "RENTRA" EUR 5 868,00 No: 16.07.2018.
Līdz: 10.08.2018.
Par saimniecības preču, higiēnas preču, tīrīšanas līdzekļu un telpu tīrīšanas un uzturēšanas piederumu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 26.06.2018.
Līdz: 25.06.2020.
Par profesionālo tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 26.06.2018.
Līdz: 25.06.2020.
Būvprojekta "OSPII "Ābelīte" telpu un nojumes vienkāršotā atjaunošana" būvuzraudzība SIA "Būvprocesu vadības aģentūra" EUR 2500,00 No: 11.06.2018.
Līdz: 17.08.2018.
Par Olaines SPII "Ābelīte" telpu un nojumes vienkāršoto atjaunošanu SIA  "Zemgales Būvserviss" EUR 110 163,58 No: 11.06.2018.
Līdz: 17.08.2018.
Par siltummezgla remonta veikšanu SIA "Salta BM" EUR 4196,22 No: 15.05.2018.
Līdz: 29.06.2018.
Par kanalizācijas cauruļu nomaiņu SIA "Salta BM" EUR 3743,20 No: 15.05.2018.
Līdz: 29.06.2018.
Preču piegādes pēc pasūtījuma līgums (Multi Sajūtu istabas aprīkojums) SIA "REHAVITA" EUR 2893,54 Līdz 15.08.2018.
Par rotaļu iekārtu piegādi un uzstādīšanu Olaines SPII "Ābelīte' SIA  "GoPlay" EUR 12 197,00 No: 11.05.2018.
Līdz: 29.06.2018.
Par veselības apdrošināšanas pakalpojumiem ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle EUR 18091,92 No: 04.04.2018.
Līdz: 03.04.2019.
Par apgaismojuma un spēka elektrotīklu sistēmas uzturēšanas darbiem RKF SIA "Elekoms" EUR 2352,60 No: 04.04.2018.
Līdz: 03.03.2019.
Par kancelejas preču piegādi Olaines SPII "Ābelīte" vajadzībām  SIA "Officeday Latvia" pēc rēķina saņemšanas No: 01.04.2018.
Līdz: 31.03.2019.
Par viendiska uzkopšanas iekārtas VIPER DS 350 iegādi SIA "SELDING" EUR 960,33 Līdz pušu saistību pilnīgai izpildei
Par jubilejas vakara organizēšanu un vadīšanu pieaugušajiem Valters Titajevs EUR 280,00 No: 16.03.2018.
Līdz: 16.03.2018.
Par jubilejas vakara organizēšanu ZS "Mālkalni" EUR 350,00 16.03.2018.
Par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu SIA "VALDARS" EUR 1302,07 No: 16.03.2018.
Līdz: 17.03.2018.
Pirkuma līgums Jūlija Ramza EUR 960,00 No: 27.02.2018.
Līdz: 28.02.2018.
Par ūdens piegādi SIA "METOS" EUR 863,00 No: 23.02.2018.
Līdz: 31.03.2018.
Par siltummezglu, aukstā un karstā ūdens, apkures un kanalizācijas sistēmu tehnisko apkalpošanu SIA "Salta BM" EUR 2 248,92 No: 01.02.2018.
Līdz: 31.01.2019.
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi SIA "Media Control" EUR 942,24 No: 01.02.2018.
Līdz: 31.01.2019.
Par ēkas tehnisko apsekošanu SIA "MM61" EUR 300,00 No: 31.01.2018.
Līdz: 28.02.2018.
Par apmācībām SIA "Dabas vēstniecība" EUR 396,00 No: 30.01.2018.
Līdz: 21.09.2018.
Par veļas mazgāšanas pakalpojumiem IK "RŪĶI SM" EUR 3 308,75 No: 12.01.2018.
Līdz: 17.01.2019.
Par baseina apkalpošanu SIA "AQUA SAN" EUR 900,00 No: 02.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.
Par apsardzes-ugunsaizsardzības-trauksmes tehnisko sistēmu regulāru apkopi un apsekošanu  IK "VASaps" EUR 256,08 No: 01.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.
 Par centralizēto apsardzi SIA "VSV Apsardze"  EUR 512,28 No: 01.01.2018.
Līdz: 31.12.2018.

  Olaines Sporta centrs

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par saimniecības preču, higiēnas preču, tīrīšanas līdzekļu un telpu tīrīšanas un uzturēšanas piederumu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 26.06.2018.
Līdz: 25.06.2020.
Par profesionālo tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 26.06.2018.
Līdz: 25.06.2020.
Par Olaines Sporta centra peldbaseina grīdas seguma nomaiņu SIA "BK MĀJA" EUR 26 998,89 No: 18.06.2018.
Līdz: 17.08.2018.
Par kancelejas preču piegādi Olaines novada pašvaldības iestādei "Olaines Sporta centrs"  SIA "Officeday Latvia" pēc rēķina saņemšanas No: 01.04.2018.
Līdz: 31.03.2019.
 Par degvielas piegādi Olaines novada pašvaldības iestādei "Olaines Sporta centrs" SIA "Neste Latvija" EUR 2 479,34  No: 01.04.2018.
Līdz: 31.03.2019.

Olaines Vēstures un mākslas muzejs

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par saimniecības preču, higiēnas preču, tīrīšanas līdzekļu un telpu tīrīšanas un uzturēšanas piederumu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 26.06.2018.
Līdz: 25.06.2020.
Par profesionālo tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 26.06.2018.
Līdz: 25.06.2020.
Par kancelejas preču piegādi Olaines Vēstures un mākslas muzeja vajadzībām  SIA "Officeday Latvia" pēc rēķina saņemšanas No: 01.04.2018.
Līdz: 31.03.2019.

Par 1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruta izbūvi 1. daļu "Blindāžas izbūvi"

AS "Siguldas Būvmeistars" EUR 8 659,20 No: 16.03.2018.
Līdz: 30.09.2018.
Par 1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruta izbūvi 2. daļu "Laipas izbūvi un teritorijas labiekārtošanu" AS "Siguldas Būvmeistars" EUR 44 592,24 No: 16.03.2018.
Līdz: 30.09.2018.
Par 1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruta izbūvi 3. daļu "Ārējā apgaismojuma ar laternu izbūvi" RKF "ELEKOMS" SIA  EUR 1 117,41 No: 16.03.2018.
Līdz: 30.09.2018.

  PA "Olaines sociālais dienests"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par toneru un kartridžu piegādi Olaines PA "Olaines sociālais dienests" vajadzībām SIA "Sufficio" pēc rēķina saņemšanas No: 01.11.2018.
Līdz: 31.10.2020.
Par saimniecības preču, higiēnas preču, tīrīšanas līdzekļu un telpu tīrīšanas un uzturēšanas piederumu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 26.06.2018.
Līdz: 25.06.2020.
Par profesionālo tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu piegādi SIA "SELDING" pēc rēķina saņemšanas No: 26.06.2018.
Līdz: 25.06.2020.
Par kancelejas preču piegādi Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" vajadzībām  SIA "Officeday Latvia" pēc rēķina saņemšanas No: 01.04.2018.
Līdz: 31.03.2019.
 Par degvielas piegādi Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" vajadzībām  SIA "Neste Latvija"  EUR 5 135,00  No: 01.04.2018.
Līdz: 31.03.2019.

 

Drukāt

Vārda dienas svin:
Leopolds, Undīne, Unda
Jaunumi e-pastā
Novembris, 2018
P
O
T
C
Pk
S
Sv
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930