Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2018. gada 16. decembris

Noslēgtie iepirkumu līgumi 2013.gadā

Olaines novada pašvaldība

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa Līguma termiņš
Par dokuemntu pārvaldības sistēmas DocLogix pakalpojumu sniegšanu SIA "Lattelecom" atkārībā no atteicīga rēķina saņemšanas No: 19.12.2013.
Līdz: 27.12.2014.
Par Olaines pilsētas atklātā meliorācijas kanāla (pie Zeiferta ielas) tīrīšanu SIA "Agrosēta" LVL 2554.84 No: 09.12.2013.
Līdz: 27.12.2013.
Dziļurbuma likvidācija - tamponāža Olaines novadā, Olaines pagastā, zemes vienība "Puplas mežs"  SIA "Urbšanas centrs", SIA "Rīgas meži" LVL 3606.65 No: 17.12.2013.
Līdz: 28.02.2014.
Vienošanās pie 2012.gada 1.aprīļa apsaimniekošanas līguma Nr. ONP 2011/30 SIA "Zemgales 29" paliek nemainīga paliek nemainīgs
Par pasākuma organizēšanu SIA "Rāmkalni serviss" LVL 1128.00 No: 10.12.2013.
Līdz: 13.12.2013.
Par velo šova priekšensumu "Jauniešu gada balva" Biedrība "Green Extreme Team" LVL 150.00 No: 13.12.2013.
Līdz: 17.12.2013.
Par Beatbox šova programmas sniegšanu Gunārs Romanovs LVL 44.35 No: 13.12.2013.
Līdz: 17.12.2013.
Pakalpojuma līgums par meliorācijas grāvja padziļināšanu pie mājām "Avoti" SIA "Pro Work Agency" LVL 233.30 No: 04.12.2013.
Līdz: 14.12.2013.
Vienošanās Nr.1 pie līguma Nr. ONP 2013/21 "Par videonovērošanas sistēmas ierīkošanu Olainē un Jaunolainē" SIA "Belam-Rīga" paliek nemainīga paliek nemainīgs
Objekta Jelgavas 23, Olainē, tirgus vērtības noteikšana  SIA "Eiroeksperts" LVL 200.00 No: 12.12.2013.
Līdz: 19.12.2013.
Par atzinuma izstrādāšanu objektam "Olaines sporta bāze" SIA "VIKIT" LVL 450.00 No: 03.12.2013.
Līdz: 20.12.2013.
Par lekcijas nolasīšanu Ilona Laizāne  LVL 40.00  26.11.2013. 
Par ielu apgaismojuma, Ošu ielā, pieslēgšanu elektroapgādei AS "Latvenergo"  LVL 5467.23  19.11.2013. 
Par Olaines novada pašvaldības galda kalendāra 2014.gadam iespiešanu SIA "FINMARK TRADE filiāle Latvijā"  LVL 2956.00  No: 29.10.2013.
Līdz: 23.12.2013. 
Par sporta aprīkojuma izvietojumu Olaines sporta bazē SIA "EJA"  LVL 605.00  No: 11.11.2013.
Līdz: 16.12.2013. 
Par Zemgales ielas 33, Olaine, Olaines novads ēkas IV stāva telpu grupas remontu SIA "Slokas celtnieks E"  LVL 9996.08  No: 14.11.2013.
Līdz: 23.12.2013. 
Par programmatūras Bently Navigator v8i 1 licences piegādi SIA "MikroKods"  LVL 275.00  08.11.2013.
Par ēkas demontāžas darbiem Jelgavas ielā 10, Olainē SIA "Westbūve"  LVL 6633.58  No: 07.11.2013.
Līdz: 30 kalendāras dienas no līguma parakstīšanas
Par optimālās nomas maksas noteikšanu īpašumam "Stacijas Baloži 2" - 3, Stūnīšos, Olainē AS "BDO"  LVL 181.50  No:22.10.2013.
Līdz: 04.11.2013.
Par remonta darbiem dzīvoklī Zemgales ielā 45-11 AS "Olaines ūdens un siltums"  LVL 2661.73  No: 01.11.2013.
Līdz: 01.12.2013.
Par Olaines novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam izstrādi  SIA "REĢIONĀLIE PROJEKTI" LVL 8240.00  No: 19.11.2013.
Līdz: 23.10.2014.
Vienošanās Nr.1 pie līguma ONP 2013/10 "Par ārēja apgaismojuma rekonstrukciju un dāļēju izbūvi Olaines novadā" SIA "ELEKOMS" LVL 42971.93 No: 31.10.2013.
Līdz: 29.11.2013.
Par apgaismojuma ierīkošanas darbiem Priežu ielā, Jaunolainē līdz gājēju pārējas estakādei autoceļam A8 SIA "ELEKOMS" LVL 7013.69 No: 31.10.2013.
Līdz: 10.12.2013.
Par ārējo tīklu elektroapgādes projekta apgaismojuma tīklu pieslēgumam Priežu ielā, Jaunolainē izstrādi SIA "S.O.S. projekti" LVL 770.00 No: 22.10.2013.
Līdz: 1 mēn. laikā no topogrāfijas saņemšanas un vienošanās ar AS "Sadales tīkls"
Par poligrāfisko pakalpojumu sniegšanu (informatīvais izdevums "Olaines domes vēstis") SIA "Poligrāfijas grupa Mūkusala" LVL 2986.79 No: 02.01.2013.
Līdz saistību izpildei
Par Ziemassvētku noformējuma nomu SIA "STUDIO DES FETES LATVIJA" LVL 2990.00 No: 23.10.2013.
Līdz: 15.11.2013.
Par Sila kapu kapličas izbūves autoruzraudzību SIA "Ota un partneri" LVL 2996.00 No: 25.10.2013.
Līdz: 01.06.2014.
Par būvuzraudzības veikšanu objektā Sila kapi SIA "Būvuzraugi LV" LVL 2900.00 No: 28.10.2013.
Līdz: 28.05.2014.
Par kapličas izbūvi Olaines novadā Sila kapos SIA "Ota un partneri" LVL 72322.98 No: 28.10.2013.
Līdz: 28.05.2013.
Par autorkursu programmas "Radošumu veicinošu vizuālās mākslas tehniku izmantošana pirmsskolā un sākumskolā" novadīšanu Sarma Geka LVL 151.00 No: 07.10.2013.
Līdz: 29.10.2013.
Olaines novada pašvaldības policijas Jelgavas ielā 32, Olainē, serveru telpas ierīkošana  SIA "Slokas celtnieks E" LVL 3565.12 No: 24.10.2013.
Līdz: 11.11.2013.
Par zinātniski tehnsikās produkcijas izstrādāšanu un nodošanu, zinātniski tehniskā pakalpojuma sniegšanu SIA "Gaismastehniskas dizaina centrs" LVL 2998.64 No: 22.10.2013.
Līdz: 45 kalendārās dienas pēc avansa saņemšanas
Par būvuzraudzības veikšanu objektā Zemgales iela 33A SIA "Būvuzraugi LV" LVL 2900.00 No: 22.10.2013.
Līdz: 22.06.2014.
Par Olaines sporta bāzes rekonstrukciju SIA "Kvadrum" LVL 461777.43 No: 22.10.2013.
Līdz: 22.06.2014.
Kafijas piegādes līgums SIA "KAFE SERVISS" pēc pasūtījuma No: 22.10.2013.
Līdz: 22.10.2015.
Par konsultācijas sniegšanu Olaines novada teritorijā esošo meliorācijas sistēmu apsaimniekošanai ZS "Madaras"  LVL 980.00  No: 15.10.2013.
Līdz: 15.03.2014. 
Medemciema novadgravja rekonstrukcija gar autoceļu A8 Olaines novadā, Olaines pagastā VSIA "Melioprojekts" LVL 2990.00 No: 14.10.2013.
Līdz: 3 mēn. laikā no darbu uzsākšanas
Par Olaines novada autoceļu tīkla kartes un informācijas sistematizācijas sistēmas izstrādi AS "Ceļuprojekts" LVL 1210.00 No: 17.10.2013.
Līdz: 20.12.2013.
Vienošanās Nr.1 pie līguma "Par dzīvokļa Jelgavas ielā 18-48, Olainē, renovāciju" SIA "PSP GROUP" līgumcena paliek nemainīga No: 16.09.2013.
Līdz: 25.10.2013.
Pakalpojumu līgums Biedrība "Eiropas Reģionālā attīstības biedrība" LVL 1452.00 No: 10.10.2013.
Līdz: 05.11.2013.
Par būvuzraudzības veikšanu autoceļš A8 - Kūdras fabrika, Medemciemā SIA "JURĒVIČS un PARTNERI" LVL 1000.00 No: 09.09.2013.
Līdz: 30.10.2013.
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu IK "KHV" LVL 60.00 No: 01.10.2013.
Līdz: 10.10.2013.
Par metodiskās konsultācijas sniegšanu novada kolektīvu vadītājiem deju repertuāra apguvē Jānis Precinieks LVL 45.00 No: 02.09.2013.
Līdz: 08.10.2013.
Vienošanās Nr. 1 pie līguma Nr. ONP 2013/22 "Par Olaines 2 vidusskolas stadiona rekonstrukciju" SIA "Union Asphaltechnik" līgumcena paliek nemainīga No: 08.09.2013.
Līdz: 20.09.2013.
Vienošanās Nr.4 pie 2011.gada 30.jūnija vispārīgās vienošanās Nr. ONP 2011/3/3 "Par pārtikas produktu piegādi iepirkumu sistēmas dalībniekiem" SIA "VALKS" līgumcena paliek nemainīga No: 19.09.2013.
Līdz: 31.08.2014.
Par informatīva stenda uzstādīšanu un remontu Olaines novadā IK "TP i PU" LVL 1871.89 No: 25.09.2013.
Līdz: 45 dienas no avansa saņemšanas
Par izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu Olaines pagasta zemnieka saimniecība "CĒRPAS" LVL 168.00 No: 19.10.2013.
Līdz: 29.09.2013.
Par Zemgales ielas 33, Olainē, esošo balkonu apdares atjaunošanu SIA "Zemgales 29"  LVL 436.38  No: 26.09.2013.
Līdz: 10.10.2013. 
Par ēkas Jelgavas 10, Olainē, apsekošanu un slēdziena sagatavošanu Boriss Filatovs  LVL 100.00  No: 25.09.2013.
Līdz: 30.09.2013. 
Par apgaismojuma ierīkošanas darbiem Stadiona ielā, Olainē   SIA "ELEKOMS" LVL 1838.45  No: 26.09.2013.
Līdz: 10.10.2013. 
Par Zemgales ielas 33, Olainē, ēkas dzimtsarakstu nodaļas remontu un informācijas centra logu nomaiņu  SIA "Slokas celtnieks E" LVL 5769.56  No: 24.09.2013.
Līdz: 08.11.2013.
Vienošanās Nr. 2 pie 2012.gada 19.jūlija līguma Nr. ONP 2012/14 "Par ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbiem" SIA "Agrosēta"  līguma summa paliek nemainīga  10.09.2013.
Par telpu remontu Olaines peldbaseina zalē projekta Nr. 13-04-LL37-L413101-000006 "Olaines sporta centra pakalpojumu kvalitatīva nodrošināšana Olaines novadā" ietvaros  SIA "G KOLIZEJS"  LVL 2990.25  No: 18.09.2013.
Līdz: 7 kalendārās nedēļas no avansa saņemšanas
Par telpu apskaņošanu Olaines peldbaseina zalē projekta Nr. 13-04-LL37-L413101-000006 "Olaines sporta centra pakalpojumu kvalitatīva nodrošināšana Olaines novadā" ietvaros SIA "G KOLIZEJS"  LVL 1210.00  No: 18.09.2013.
Līdz: 7 kalendārās nedēļas no avansa saņemšanas
Par apgaismojuma ierīkošanu Olaines peldbaseina zalē projekta Nr. 13-04-LL37-L413101-000006 "Olaines sporta centra pakalpojumu kvalitatīva nodrošināšana Olaines novadā" ietvaros  SIA "ELEKOMS" LVL 623.40  No: 11.09.2013.
Līdz: 3 kalendārās nedēļas pēc avansa saņemšanas
Par transporta pakalpojumu nodrošināšnu SIA "KM Transports"  LVL 600.00  No: 18.09.2013.
Līdz: 28.09.2013. 
Par dzīvokļa Jelgavas ielā 18-48, Olainē, Olaines novadā, renovāciju SIA "PSP GROUP"  LVL 4756.07  No: 16.09.2013.
Līdz: 25.10.2013. 
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu Viršu iela 23, Olaines pagasts IK "KHV"  LVL 90.00  No: 09.09.2013.
Līdz: 18.09.2013. 
Par muzikālo noformējumu Jauniešu dienā mežaparkā SIA "PULSE EFFECT MANAGEMENT"  LVL 250.00  31.08.2013. 
Par konsultāciju sniegšanu Olaines novada izglītības iestāžu vadītājiem darbā ar VIIS datu bāzi Brigita Ūdre  LVL 50.00  No: 05.09.2013.
Līdz: 10.09.2013. 
Par skolēnu pārvadājumiem  SIA "KM Transports"  LVL 2303.84  No: 26.08.2013.
Līdz: 30.05.2014. 
Par autobusa pieturvietas nojumes, soliņa un atkritumu urnas uzstādīšanu SIA "SALMET"  LVL 1326.16  No: 05.09.2013.
Līdz: 18.10.2013. 
Par atrakciju uzstādīšanu Olainē SIA "Outdoors"  LVL 495.01  01.09.2013. 
Par skolēnu pārvadājumiem Olaines novadā AS "Rīgas Taksometru parks"  LVL 45050.00  No: 27.08.2013.
Līdz: 30.06.2014. 
Par pasākumu fotografēšanu Jauniešu dienā Zane Apša  LVL 45.00  31.08.2013. 
Par bērnu mācību filmas "Lai dzīvo bērni" finansiālu atbalstīšanu SIA "Ziņas TV"  LVL 242.00   
Par papildus būvdarbiem autoceļa "A8-Kūdras fabrika" Medemciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā rekonstrukcijai SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""   LVL 35259.38 No: 09.09.2013.
Līdz: 10.10.2013.
Par drošu un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu Olaines slidotavā vietējiem iedzīvotājiem  SIA "RIKOM" LVL 10500.00  No: 09.09.2013.
Līdz: 7 kalendāro nedēļu laikā pēc avansa saņemšanas 
Par lekcijas "Greizo spoguļu valstība jeb ar skatu uz izglītību pasaulē" nolasīšanu pedagogu konferencē Rolands Ozols  LVL 55.00  28.08.2013. 
Par lekcijas "Izglītības virtualizācija - izaicinājumi mācīšanas un mācišānas procesam" nolasīšanu pedagogu konferencē Zanda Rubene  LVL 75.00  28.08.2013. 
Par elektroapgādi Zemgales ielā 20a (garāžu bloks 6 gab.), Olainē SIA "ELEKOMS"  LVL 1108.00  No: 27.08.2013.
Līdz: 06.11.2013. 
Par ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņu uz gaismu emitējošo diožu (LED) apgaismojumu Olaines novadā SIA "ArkiLED"  LVL 37220.35  No: 27.08.2013.
Līdz: 30.08.2013. 
Par objekta, zeme Celtnieku iela1, Olaines, tirgus vērtības noteikšanu SIA "Eiroeksperts"  LVL 720.00  No: 13.08.2013.
Līdz: 28.08.2013. 
Par Domes Vēstu sagatavošanu SIA "AKTINO"  saskaņā ar vienošanos  No: 01.08.2013.
Līdz: 31.12.2014. 
Par būvuzraudzības veikšanu SIA "Telecom Serviss"  LVL 1200.00  No: 19.08.2013.
Līdz: 14.12.2013. 
Par izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu viesu mājā "Debesu bļoda" SIA "DEBESU BĻODA"  LVL 164.00 - iepriekšējās plānošanas vizīte
LVL 2356.00 - ēdināšana un semināra telpu nomas
LVL 832.00 - izmitināšana
No: 16.08.2013.
Līdz: 29.09.2013. 
Par velo šova "Greentrials Bike Tour" nodrošināšanu Jauniešu dienā Biedrība "Green Extreme Team"   LVL 320.00 31.08.2013.
Vienošanās Nr. 1 pie līguma Nr. ONP 2013/23 "Par datortehnikas ar programmatūru piegādi Olaines novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām" AS "Capital"  līgumcena paliek nemainīga  No: 15.08.2013.
Līdz: 19.08.2013. 
Par bērnu rotaļu laukuma izveidi Grēnēs, Olaines novadā SIA "VALMAR Solutions"  LVL 2580.17  No: 19.08.2013.
Līdz: 06.09.2013. 
Par izglītojoša video materiāla par Olaines pašvaldības infrastruktūras labiekārtošanu, bērnu drošības kontekstā sagatavošanu un pārraidīšanu SIA "DK Media"  LVL 490.00  No: 07.08.2013.
Līdz: 13.08.2013. 
Par ugunsdrošības sistēmas ierīkošanu Olaines pagasta pārvaldes un arhīva telpās IK "VASaps"  LVL 762.00  No: 12.08.2013.
Līdz: 16.09.2013. 
Par videonovērošanas sistēmas ierīkošanu Olainē un Jaunolainē SIA "Belam - Rīga"  LVL 87923.38  No: 14.08.2013.
Līdz: 14.12.2013. 
Par apmacības vadīšanu projektu iesniedzējiem Brigita Medne  LVL 45.00  No: 13.08.2013.
Līdz: 14.08.2013. 
Par Jauniešu dienas plakāta maketa izveidošanu Erna Marija Poča  LVL 30.00  No: 12.08.2013.
Līdz: 14.08.2013. 
Par bīstamo koku nozāģēšanu SIA "SPERO SK" LVL 280.00 No: 29.07.2013.
Līdz: 08.08.2013.
Par informatīvo stendu remontu Olaines pilsētā IK "TP i PU"  LVL 4423.04  50 darba dienu laikā no avansa saņemšanas 
Vienošanās Nr.1 pie līguma Nr. ONP 2013/16 "Par Olaines skeitparka izbūvi" SIA "MIND WORK RAMPS"  Līgumcena paliek nemainīga  24.07.2013. 
Informācijas tehnoloģiju profilakstiskā uzraudzība un tehniskā apkope  SIA "Komerccentrs DATI grupa"  LVL  9681.60 No: 06.08.2013.
Līdz: 06.08.2015.
Par objekta "Nepabeigtas automatizētas telefoncentrāles (ATS) būves Meža ielā 2, Jaunolainē, demontāža" būvuzraudzību Boriss Filatovs   LVL 146.00 No: 30.07.2013.
Līdz: 30.09.2013.
Par objekta "Dzelzceļa gājēju pārejas ierīkošana Rīga-jelgava 11,500 km Baložos, Olaines novadā" būvuzraudzību Aleksandrs Saņņikovs  LVL 400.00  No: 10.07.2013.
Līdz: 09.09.2013.
Par nepabeigtas automatizētas telefoncentrāles (ATS) būves Meža ielā 2, Jaunolainē, demontāžu un teritorijas sakārtošanu SIA "VAIDO"  LVL 9946.83  No: 22.07.2013.
Līdz: 10.09.2013.
Par Olaines pagasta teritorijas plānojuma īstenošanas ietekmes uz vidi monitoringu SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment"  LVL 1191.00  No: 25.07.2013.
Līdz: 25.10.2013.
Par būvuzraudzības pakalpojumiem SIA "Būvuzraugi LV"  LVL 2990.00  No: 10.07.2013.
Līdz: 08.09.2013.
Par datortehnikas ar programmatūru piegādi Olaines novada pašvladības un tās iestāžu vajadzībām  AS "Capital" LVL 7541.88 

No: 15.07.2013.
Līdz: 29.07.2013.

Par ārējo tīklu elektroapgādes projekta izstrādi Olaines novada Ošu, Smilšu ielās Jaunolainē SIA "S.O.S. projekti"   LVL 423.50 No: 18.07.2013.
Līdz: 01.09.2013.
Par Olaines 2.vidusskolas stadiona rekonstrukciju SIA "Union Asphalttechnik"  LVL 98687.48  No: 08.07.2013.
Līdz: 08.09.2013. 
Par mēbeļu ražošanu, piegādi un uzstādīšanu SIA "L Bizness group"   LVL 277.00 No: 05.07.2013.
Līdz: 16.07.2013. 
Par firmas SHARP kopējamo iekārtu regulāro apkopi un remontu (2.stāvā)  SIA "Formula" LVL 10.33 mēnesī  No: 01.07.2013.
Līdz: 30.06.2014.
Par divu siltummezglu renovāciju Meža ielā 2, Jaunolainē AS "Olaines ūdens un siltums"  LVL 6119.74  No: 01.07.2013.
Līdz: 23.08.2013.
Par nekustamā īpašuma "Melderi", Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, (24.04.2013.) detālplānojumā paredzēto inženierkomunikāciju un ielu projektēšanu un šo darbu realizācijas kārtību IK "Animark"     
Vienošanās pie līguma "Par autoceļa "A8 - Kūdras fabrika", Medemciemā rekonstrukciju" SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate""  līgumcena paliek nemainīga No: 28.06.2013.
Līdz: 02.09.2013.
Par transporta pakalpojumiem iedzīvotāju pārvadāšanai maršrutā "Vaivadi - Jaunolaine - Olaine" AS "Rīgas Taksometru parks"  LVL 14400.00  No: 28.06.2013.
Līdz: 28.06.2016. 
Par XXV Vispērējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku dalībnieku ēdināšanu SIA "Nadine Plus"  LVL 538.20  No: 20.06.2013.
Līdz: 07.07.2013. 
Par XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku dalībnieku ēdināšanu SIA "Baltic Restaurants Latvia" LVL 117.00 No: 20.06.2013.
Līdz: 07.07.2013.
Par XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku dalībnieku ēdināšanu SIA "WANDA" LVL 499.20 No: 20.06.2013.
Līdz: 07.07.2013.
Vienošanās par meliorācijas kanāla tīrīšanas darbu apmaksu SIA "Rīgas Meži" LVL 2999.95 No: 20.06.2013.
Līdz: 01.07.2013.
Par bērnu rotaļu iekārtu uzstādīšanu karjerā Klīvas, Olaines novadā SIA "Ksil Baltic" LVL 1106.33 No: 18.06.2013.
Līdz: 27.06.2013.
Par āra trenažieru piegādi un uzstādīšanu SIA "INTERSPORTS"

LVL 1119.45

No: 11.06.2013.
Līdz: 23.07.2013.
Par informatīvi izglītojošu sižetu par Olaines novada un pilsētas attīstību pārraidi SIA "Ziņas TV" LVL 193.60 16., 18.06.2013.
Par ārējo tīklu elektroapgādes projekta izstrādi Olaines novada kapsētai SIA "S.O.S. projekti" LVL 617.10 No: 30.05.2013.
Līdz: 05.07.2013.
Par reklāmas materiālu izgatavošanu/piegādi un to saistītiem darbiem SIA "3 PUNKTI GRUPA"   LVL 4445.50 14.06.2013.
Par autobusa ar šoferi nomu Olaines novada pašvaldības iestāžu vajadzībām  SIA "ARGU", SIA "Hansabuss Latvia"  LVL 19990.00 No: 11.06.2013.
Līdz: 11.06.2014.
Par Olaines skeitparka izbūvi SIA "MIND WORK RAMPS" LVL 15269.83 No: 13.06.2013.
līdz: 28.06.2013.
Par pieslēguma nodrošināšanu un lursoft datu bāzu izmantošanu internetā Eksperta abonements SIA "Lursoft IT" LVL 120.00 No: 06.06.2013.
Līdz: 06.06.2014.
Par energoefektivitātes pagaidu sertifikāta izstrādāšanu objektam Olaines sporta bāzes rekonstrukcija, Zemgales iela 33A SIA "VIKIT" LVL 170.00 No: 06.06.2013.
Līdz: 12.06.2013.
Par Olaines sporta bāzes rekonstrukcijas būvprojekta inženierrisinājumu daļas būvkonstrukciju (BK) sadaļas ekspertīzi SIA "VIKIT" LVL 120.00 No: 06.06.2013.
Līdz: 12.06.2013.
Par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu projektam "Siltumnīcas gāzu emisiju samazināšana Olaines novada pašvaldības publosko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" Biedrība "Eiropas Reģionālā attīstības biedrība" LVL 1452.00 No: 31.05.2013.
Līdz: 15.06.2013.
Par gaismekļu piegādi un uzstādīšanu uz esoša balsta objektā Romas katoļu baznīca, Zemgales iela 7, Olainē SIA "LTS Latvija" LVL 2126.54 No: 30.05.2013.
Līdz: 27.06.2013.
Par bērnu vasaras ekonometnes "Zaļās dienas" dalībnieku ēdināšanu SIA "Nadine plus" LVL 1109.92 No: 04.06.2013.
Līdz: 21.06.2013.
Par bērnu vasaras ekonometnes "Zaļās dienas" dalībnieku ēdināšanu PII "Magonīte" LVL 337.50 No: 03.06.2013.
Līdz: 21.06.2013.
Par Olaines novada vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisiju locekļu ēdināšanu 2013.gada 1.jūnija vēlēšanu dienā SIA "Nadine plus" LVL 277.69 01.06.2013.
Par 2013.gada finansiālās darbības pārbaudi SIA "Auditorfirma Inspekcija AMJ" LVL 2999.99 No: 17.05.2013.
Līdz: 17.05.2014.
Transporta pakalpojuma līgums PA "Olaines sociālais dienests"  LVL 8.49 stundā  01.06.2013.
Par gājēju celiņa apgaismojuma dzelzceļa stacija - pāreja (autoceļš A/C-8) "Gaismas" elektroapgādes tehniskā projekta izstrādi DKS "VEF Baloži"   LVL 363.00 No: 22.05.2013.
Līdz: 22.07.2013.
Par jumta daļas virs Olaines 1.vidusskolas sākumskolas korpusa Meža ielā 2, remontu SIA "Slokas celtnieks E"   LVL 4061.92 No: 23.05.2013.
Līdz: 10.07.2013.
Par nepabeigtas ēkas Meža ielā 2, Jaunolainē, demontāžas tehniskā projekta izstrādi Boriss Filatovs   LVL 190.00 No: 17.05.2013.
Līdz: 03.06.2013.
Par pašvaldību vēlēšanu zīmju (biļetenu) izgatavošanu SIA "Baltijas Banknote"  LVL 287.50  No: 10.05.2013.
Līdz: 01.06.2013.
Par pašvaldības policijas apliecību izgatavošanu SIA "ADI KARTES"  LVL 2.10 gab.  No: 17.05.2013.
Līdz: 24.05.2013.
Par koncertprogrammas nodrošināšanu Olaines 1.vidusskolā Sabīne Berezina  LVL 180.00  13.05.2013.
Par finansējumu sacensību organizēšanai Biedrība Latvijas spēka atlētu federācija  LVL 5000.00  No: 13.05.2013.
Līdz: 25.05.2013.
Par elektronisko moduļu sagatavošanu SIA "INModul"   LVL 476.00  No: 15.05.2013.
Līdz: 25.05.2013.
Moduļu nomas līgums SIA "INModul"  LVL 274.50  No: 15.05.2013.
Līdz: 15.08.2013. 
Par ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbiem SIA "Agrosēta"  LVL 700000.00  No: 03.05.2013.
Līdz: 31.10.2013.
Servisa līgums SHARP kopējamām iekārtām SIA "Formula"  LVL 12.60 mēnesī  No: 01.05.2013.
Līdz: 30.04.2014. 
Vienošanās par elektroietaišu būvprojekta izstrādi AS "Sadales tīkls" Saskaņā ar vidējām elektroietaišu izbūves izmaksām  No: 08.04.2013.
Līdz: 08.01.2014.
Par zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna izstradāšanu SIA "NORENBERGS&Partneri" LVL 314.60 No: 05.04.2013.
Līdz: 12.04.2013.
Par meta izstrādi skeitparka izbūvei Olainē SIA "Kvartāls 13A" LVL 1239.67 No: 10.04.2013.
Līdz: 15.04.2013.
Par Olaines Domes Vēstu sagatavošanu, maketēšanu SIA "AKTINO" LVL 130.00 No: 15.04.2013.
Līdz: 31.07.2013.
Par kancelejas preču piegādi SIA "Officeday Latvia" LVL 6198.35 No: 01.04.2013.
Līdz: 31.03.2014.
Par koka skulptūru izgatavošanu Aigars Rūrāns LVL 990.00 No: 15.04.2013.
Līdz: 23.05.2013.
Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības "Jāņupe-2" projekta "Koplietošanas infrastruktūras labiekārtošanas pasākumu realizēšanai (iekšējās melioratīvās sistēmas sakārtošanai)" finansēšanu DKS "Jāņupe-2" LVL 779.94 No: 15.04.2013.
Līdz saistību izpildei
Par autobusa pieturvietu nojumju, soliņu un atkritumu urnu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu SIA "SALMET" LVL 27400.00 No: 11.04.2013.
Līdz: 11.07.2013.
Tehniskā projekta "Pašvaldības autoceļa A8-Medemciems rekonstrukcijas no 0.0-2.7 km" autouzraudzība SIA "TOMUS" LVL 2359.50 No: 06.03.2013.
Līdz: 30.12.2013.
Tehniskā projekta "Gājēju veloceļiņš Olaine-Upītes" autouzraudzība SIA "TOMUS" LVL 1996.50 No: 06.03.2013.
Līdz: 30.12.2013.
Par degvielas piegādi SIA "RusLatNafta" LVL 15402.50 No: 01.04.2013.
Līdz: 31.03.2014.
Par Sila kapličas tehniskā projekta izstrādi SIA "ADZ birojs" LVL 2995.00 No: 26.03.2013.
Līdz: 45 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas
Par ārēja apgaismojuma rekonstrukciju un daļēju izbūvi Olaines novadā SIA "Elekoms"  LVL 47724.18 No: 20.03.2013.
Līdz: 29.11.2013.
Par "Olaines Domes Vēstis" maketēšanu darbu veikšanu SIA "AKTINO"  LVL 130.00 No: 18.03.2013.
Līdz: 25.03.2013.
Par lekcijas "Kā pielāgoties ar gadiem mainīgajai gremošanas sistēmai" nolasīšanu Gaismās Edgars Bodnieks  LVL 72.00 14.03.2013.
Par lekcijas "Sieviete - pasaules krāšņums un zieds" nolasīšanu Irēna Bužinska  LVL 72.00 07.03.2013.
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu IK "KHV"  LVL 70.00 No: 04.03.2013.
Līdz: 06.03.2013.
Projekta "Olaines ielu apgaismojuma infrastruktūras modernizācijas priekšlikums plānošanas periodam 2013.-2019. energoefektivitātes paaugstināšanas kontekstā" izstrāde SIA "Myzone" LVL 2965.00 No: 04.03.2013.
Līdz: 25.04.2013.
Par vēlēšanu kabīņu izgatavošanu SIA "Galdnieks AG" LVL 1978.83 05.03.2013.
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu IK "KHV" LVL 70.00 No: 20.02.2013.
Līdz: 25.02.2013.
Par pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas noteikumiem SIA "Alīse" pēc nepieciešamības No: 02.01.2013.
Līdz: 31.12.2013.
Elektroapgaismojuma pieslēgšanas tehniskā projekta izstrāde (autoceļš A8-Kūdras fabrika, Medemciems) SIA "S.O.S. projekti" LVL 363.00 No: 20.02.2013.
Līdz: 15.04.2013.
Par izdevuma "Mūsu Bērns" iegādi SIA "West Solutions" LVL 382.50 No: 30.01.2013.
Līdz: 30.04.2013.
Programmatūras uzturēšanas un apkalpošanas līgums SIA "Ozols Grupa" LVL 822.50 12.02.2013.
Par iedzīvotāju pārvadājumiem Olaines novadā AS "Rīgas Taksometru parks" LVL 1887.60 No: 02.01.2013.
Līdz: 31.03.2013.
Par sūtījumu piegādi SIA "Abonēšanas centrs Diena" pēc rēķina izrakstīšanas No: 02.01.2013.
līdz: 31.12.2013.
Par Olaines novada meliorācijas sistēmas apsekošanu SIA "OCK" LVL 1185.80 No: 01.02.2013.
Līdz: 31.05.2013.
Par informatīvi izglītojoša sižeta pārraidīšanu SIA "TV studio AG" LVL 96.80 No: 05.02.2013.
Līdz: 08.02.2013.
Saliediešanas programma Olaines 1. un 2.vidusskolas skolēniem biedrība "Izdzīvo ideju" LVL 300.00 07.02.2013.
Par pakalpojumu sniegšanu SIA "Silin" pēc nepieciešamības No: 07.01.2013.
Līdz: 31.12.2013.
Par soliņu un atkritumu urnu piegādi un uzstādīšanu Olaines novadā SIA "Agrosēta" LVL 2934.00

No: 05.02.2013.
Līdz: 16.04.2013.

Par pirmsskolas izglītības pakalpojumiem Olaines novada bērniem SIA "Paelika" LVL 86700.00 No: 05.02.2013.
Līdz: 30.12.2013.
Par būvuzraudzības pakalpojumiem SIA "Jurēvičs un Partneri" LVL 2970.00 No: 01.02.2013.
Līdz: 30.06.2013.
Par karogu un tekstilizstrādājumu izgatavošanu SIA "Latvijas Tekstils" pēc konkrēta pasūtījuma No: 31.01.2013.
Līdz: 01.02.2016.
Par nodarbību pērļu pīšanā vadīšanu Ligita Jegorova LVL 234.00 No: 14.01.2013.
Līdz: 27.03.2013.
Iepazīšanas un sadarbības programma Olaines novada jauniešiem SIA "Sence of Team Adventure" LVL 159.14 No: 17.01.2013.
Līdz: 04.02.2013.
Par juridisko pakalpojumu sniegšanu SIA "Brikman Law Office" LVL 2900.00  15.01.2013.
Par Olaines novada pašvaldības iestāžu apsardzes-ugunsaizsardzības tehnisko sistēmu stāvokļa apsekošanu un konsultāciju sniegšanu IK "VASaps" LVL 350.00 10.01.2013.
Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu finansēšanas līgums Kultūras ministrija, Olaines mūzikas un mākslas skola LVL 101192.00 11.01.2013.
Par informācijas sistēmas "Vienotā migrācijas informācijas sistēma" apakšsistēmas "Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēma" un "iedzīvotāju reģistrs" izmantošanu un ziņu aktualizēšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde - No: 27.12.2012.
Līdz: 27.12.2013.
Par pagaidu sadarbību apsardzes pakalpojumu sniegšanā objektā "Sporta komplekss" Zemgales ielā 33a, Olainē SIA "VEGA MS" LVL 200.00 mēnesī No: 01.01.2013.
Līdz: 31.12.2013.
Par centralizēto apsardzi SIA "VEGA MS" LVL 233 mēnesī No: 01.01.2013.
Līdz: 31.12.2013.
Par pagaidu sadarbību apsardzes-ugunsaizsardzības-trauksmes tehnisko sistēmu apkopē un remontā, konsultāciju par šiem jautājumiem sniegšanā objektā "Sporta komplekss" Zemgales ielā 33a, Olainē IK "VASaps"  LVL 20.00 mēnesī No: 01.01.2013.
Līdz: 31.12.2013.
Par sadarbību apsardzes-ugunsaizsardzības-trauksmes tehnisko sistēmu apkopē un remontā, konsultāciju par šiem jautājumiem sniegšanā IK "VASaps"  LVL 238.00 mēnesī  No: 01.01.2013.
Līdz: 31.12.2013.
Par gruntsūdens monitoringa veikšanu Olaines pagasta sadzīves atkritumu izgaztuvē SIA "Termo-Eko"   LVL 319.06  03.12.2012.
Par gruntsūdens monitoringa veikšanu Olaines pagasta Grēnes ciemā SIA "Termo-Eko"  LVL 1191.45  06.12.2012.
Par autoceļa "A8 - Kūdras fabrika" Medemciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā rekonstrukciju SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""  LVL 447465.93  No: 09.01.2013.
Līdz: 10.10.2013.
Par būvuzraudzības pakalpojumiem  SIA "Jurēvičs un Partneri" LVL 2970.00  No: 20.12.2012.
Līdz: 30.06.2013.

Uz augšu

Olaines 1.vidusskola

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
Par digitālo interaktīvo tāfeļu un aprīkojuma piegādi Olaines 1.vidusskolai SIA "Lielvārds" LVL 12392.00 No: 23.10.2013.
Līdz: 04.12.2013.
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Olaines 1.vidusskolā SIA "Rears"  LVL 12649.95  No: 19.08.2013.
Līdz: 01.11.2013.
Uz augšu

Olaines 2.vidusskola

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
       
Uz augšu

Olaines Kultūras centrs

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
Muzikālais pakalpojums Vecgada ballē Olaines Kultūras namā 28.12.2013.  Elmārs Kokins LVL 500.00 28.12.2013.
Vecgada koncerta muzikālais nodrošinājums Jaunolaines KN Kultūras darbinieku asociācijas "Baltijas varavīksne"  LVL 600.00 28.12.2013.
Aparatūras noma bērnu rītam "Ziemassvētku brīnums arī Tev" SIA "MSMDK MŪZIKAS STUDIJA"  LVL 206.62 15.12.2013.
Pasākums ar grupas "No pusvārda" piedalīšanos SIA "Rozenbergi" LVL 500.00 6.12.2013.
Izrādes "Ziemassvētki kaķīša dzirnavās" audiovizuālo pakalpojumu sniegšana  Juris Millers LVL 350.00 18.12.2013.
Bikšu šūšana "Janitai" SIA "ANVI AM" LVL 242.00 No: 19.11.2013.
Līdz: 20.12.2013. 
Atstarojošu lellīšu piegāde SIA "Promogifts" LVL 617.60 No: 19.11.2013.
Līdz: 10.12.2013.
Treniņa kostīmu izgatavošana DK "Oļi" SIA "ADAL PLU"  LVL 459.99 No: 11.10.2013.
Līdz: 20.12.2013.
Koncertprogrammas "Kurzemīte" nodrošināšana Olaines KN 2013.gada 17.novembrī SO Baltais fonds LVL 850.00 17.11.2013.
Par gaismas aparatūras nomu un tehnisko apkalpojumu 17.novembra pasākumā SIA "RJK" LVL 220.00 17.11.2013.
Mēbeļu piegāde SIA "RITCA" LVL 743.80 16.12.2013.
Par izrādes "Smurfiņi un zelta statuete norisi" SIA "Valmieras Kinostudija" LVL 399.52 22.10.2013.
Auduma iegāde OKN SVA "Ivuški" SIA "LUNOR" LVL 460.00 No: 15.10.2013.
Līdz: 22.11.2013.
Ventilācijas sistēmas izbūve Jaunolaines Kultūras namā, Meža ielā 2, Jaunolainē  SIA "PSP GROUP" LVL 460.00 No: 14.10.2013.
Līdz: 11.11.2013.
Grīdas betonēšana siltummezglā Zeifetra iela 11 SIA "PSP GROUP" LVL 645.34 No: 14.10.2013.
Līdz: 25.11.2013.
Teātra izrāde "Padomi precētiem pāriem" Biedrība "Ditas Balčus teātris - Divas acis" EUR 570.00 15.02.2014.
Par elektorinstalācijas darbiem teritorijas izgaismošanai Zeiferta ielā 11  SIA "PSP GROUP" LVL 556.94  No: 19.09.2013.
Līdz: 16.10.2013. 
10 blūžu pašūšana vokālā ansambļa "Undīnes" dalībniecēm SIA "Baltijas Modes studija"  LVL 209.00  No: 23.09.2013.
Līdz: 25.10.2013. 
Mēbeļu izgatavošana Gaismu bibliotēkai SIA "URSAJT"  LVL 108.68  No: 20.09.2013.
Līdz: 15.10.2013. 
Pasākuma muzikālais nodrošinājums SIA "MSMDK mūzikas studija"  LVL 100.00  No: 13.09.2013.
Līdz: 28.09.2013. 
Par bērnu popgrupas izveidošanu un tās vokālo iemaņu OKC 18 nodarbības SIA 'Sound Systems' LVL 630.00 30.10.2013.
Beatboksa un sintezatora spēles priekšnesums 31.08.2013. SIA "SOUL TAP management" LVL 50.00 31.08.2013.
Skolotāju dienas pasākuma mākslinieciskais noformējums Aina Liepiņa LVL 385.00 08.10.2013.
Olaines Kultūras centra mājaslapas izstrāde SIA "SENET" LVL 506.63 28.09.2013.
Par skaņas un gaismas nodrošināšanu  SIA "MUVIT" LVL 825.35 31.08.2013.
Pasākuma "Jauniešu diena" diskotēkas mākslinieciskās koncepcijas izstrādāšana un vadīšana Egons Reiters LVL 350.00 31.08.2013.
Ugunsdrošības sistēmas ierīkošana un pieslēgšana pie esošā apsardzes paneļa IK "VASaps" LVL 1815.50 16.09.2013.
Pasākuma "ROCK un alternatīvās mūzikas koncerts" muzikālais noformējums SIA "REFS" LVL 2669.42 07.09.2013.
Lielkoncerta "Zelta Vasaras ekspedīcija" nodrošinājums Biedrība "Svētki&Festivāli" LVL 1500.00 17.08.2013.
Skaņas un gaismas aparatūras nodrošinājums un apsardzes pakalpojumi IK "A.S.G.Noma"  LVL 850.00 17.08.2013.
Mākslas filmu un koncerta ieraksta demonstrēšana Olaines Mežaparka Estrādē SIA "ART un Ecēt" LVL 740.00 19.07.2013. un 03.08.2013.
Biroja un datortehnikas profilaktiskā uzraudzība un apkalpošana SIA "Komerccentrs DATI grupa" LVL 2707.20 No: 06.08.2013.
Līdz: 05.08.2015.
Pasākuma "Rock un alternatīvas mūzikas koncerts" muzikālais noformējums, organizēšana un pasākuma vadīšana SIA "REFS" LVL 2669.42 07.09.2013.
Mākslas filmu un koncerta ieraksta demontrēšana Olaines Mežaparka estrādē SIA "ART un Ecēt" LVL 740.00 19.07. un 03.08.2013.
Par autobusa nomu JK "Dziesma" braucienam uz Igauniju SIA "Hansabuss Latvia" LVL 1000.00 02.-04.08.2013.
Datortehnikas pārdošana un piegāde AS "Capital" LVL 341.00 No: 26.07.2013.
Līdz: 12.08.2013.
Skaņas un gaismas iekārtu uzstādīšana un apkalpošana SIA "Eiropas skaņa" LVL 790.00 20.07.2013.
Skaņas un gaismas aparatūras noma SIA "Muzikāla Dizaina Grupa" LVL 860.00 20.07.2013.
Pasākuma organizēšana Olaines Mežaparka estrādē SIA "Pārsteigumu karuselis" LVL 305.00 13.07.2013.
Parketa grīdas seguma remontdarbi Jaunolaines Kultūras namā, Jaunolainē, Meža ielā 2 SIA "ERAMS" LVL 4395.10 No: 04.07.2013.
Līdz: 15.08.2013.
"Nepieradinātā Folk Orķestra" koncertprogramma SIA "premium Art" LVL 1000.00 20.07.2013.
Pasažieru pārvadājumi uz Pleskavu 18.07.-25.07.2013. vokālajam ansamblim "Ivuški" SIA "Trans-Tur"  LVL 890.00  18.-25.07.2013. 
Svētku programmas nodrošināšana ielīgošanas pasākumā Jaunolainē  SIA "SO" LVL 100.00  22.06.2013. 
Mūzikālais pakalpojums "Līgo nakti pavadām" Biedrība "Bērnu un Jauniešu mūzikas klubs"   LVL 350.00 23.-24.06.2013.
Skaņas gaismas, apsardzes pakalpojumi IK "A.S.G.Noma"   LVL 496.00 23.-24.06.2013.
Mūzikālās apskaņošanas pakalpojumi vasaras sezonā SIA "Ļiza"   LVL 13 stundā 29.06/6.07/13.07/27.07/03.08.2013.
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise (Līgo svētku pasākums)  ERGO insurance SE  LVL 45.00  23.-24.06.2013.
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise (ielīgošana novadā) ERGO insurance SE  LVL 50.00  22.-23.06.2013.
Preču pārdošanas līgums  SIA "PLAZA"  ne vairāk kā LVL 100.00 mēnesī 05.06.2014.
Skatuves griestu papildkonstrukcijas uzstādīšana stangu komplekta stiprināšanai SIA "Eiropas skaņa"   LVL 1120,71 22.07.2013. 
Paceļamo un nolaižamo stangu komplekta izgatavošana un piegāde SIA "Muzikālā Dizaina Grupa"  LVL 2357.28  15.08.2013. 
Pasākuma apgaismošana, apskaņošana   SIA "Drukmeistars" LVL 227.27  07.06.2013.
Informācijas izvietošana mājaslapā SIA "Lattelecom BPO"  LVL 86.00  09.06.2014. 
Pakalpojumi bērnu atrakciju organizēšanā ģimeņu dienu pasākumā Jaunolainē  SIA "Pārsteigumu karuselis" LVL 338.00 02.06.2013.
Grupas Karakums uzstāšanās Jaunolainē SIA "Četri balti krekli" LVL 300.00 02.06.2013.
Jaunolaines ģimenes dienas uzvedums "Ceļojums pasaku pasaulē" SIA "MSMDK" mūzikas studija LVL 100.00 02.06.2013.
Karaoke programmas sagatavošana un atskaņošana Olaines novada svētkos SIA "Mr Karaoke" LVL 205.37 25.05.2013.
Piepūšamās atrakcijas ar apkalpošanu SIA "Lec un Minies" LVL 690.00 25.05.2013.
Videoekrāna noma un apkalpošana SIA "Video Centrs" LVL 1600.00 25.05.2013.
Klavieru skaņošana Jaunolaines Kultūras namā Boriss Larionovs LVL 160.00 No: 19.04.2013.
Līdz: 24.04.2013.
Smilšu zīmēšanas radošās darbnīcas nodrošināšana SIA "Deserto" LVL 150.00 25.05.2013.
Kopētāja apkope Jaunolaines bibliotēkā SIA "Formula"  LVL 10.33 mēn. No: 01.06.2013.
Līdz: 31.05.2014.
Kopētāju apkope Gaismu bibliotēkā SIA "Formula" LVL 10.33 mēn. No: 01.06.2013.
Līdz: 31.05.2014.
Apdrošināšana 25.05.-26.05. novada svētku pasākumā ERGO Insurance SE LVL 65.00 25.-26.05.2013.
BDK "Pienenīte" brauciens uz deju festivālu Bulgārijā Varnā SIA "VR Projekts" LVL 4000.00 No: 17.06.2013.
Līdz: 29.06.2013.
BDK "Oļi" un "Janita" 18 dalībnieku piedalīšanos deju festivāla Bulgārijā IK "CV Via BALTICA" LVL 1250.00 No: 2.06.2013.
Līdz: 9.06.2013.
Olaines novada svētku koncerta organizēšana ar grupas "TIPA orķestris" piedalīšanos SIA "L Tips" LVL 1500.00 25.05.2013.
Gaismas un skaņas aparatūras noma ar uzstādīšanu - Olaines Mežaparka estrādē  SIA "Eiropas Skaņa"  LVL 2990.00 25.-26.05.2013.
Tautas tērpu šūšana BDK "Pienenīte" dalībniekiem SIA "MUDURI"   LVL 1548.00 28.05.2013.
BDK "Pienenīte" jubilejas pasākuma apkalpošana SIA "Lielkalnu centrs "  LVL 719.00  26.-27.04.2013.
Kancelejas preču piegāde SIA "Officeday Latvia"   LVL 1239,67 No: 01.04.2013.
Līdz: 31.03.2013.
Ugunsdzēšamo aparātu piegāde un apkope  SIA "Grenade & Serviss" pēc cenrāža  Līdz pārtrauc (30 dienas iepriekš jābrīdina)
Aparatūras noma, apskaņošana diskotēkā Jaunolainē BDK "Pienenīte" jubilejas svinībās IK Voropajevs Igors   LVL 145.00 26.-27.04.2013.
Ieražu svētku "Meteņu (Masļeņicas)" pasākuma apskaņošana  SIA "MSMDK mūzikas studija" LVL 100.00  16.03.2013.
Sadarbības līgums Biedrība "Latvijas Kinematogrāfistu savienība"  biļešu pārdošanas ieņēmumu prorcionāla sadale - filma "Mammu, es Tevi mīlu" LVL 162.75  No: 4.03.2013.
Līdz: 31.12.2013.
Pasākuma "Olaines pilsētas 46.gadadiena" organizēšanas apdrošināšana SE "BTA Insurance Company" LVL 107.00 23.02.2013.
Ēnu teātra uzvedums mākslinieciskais un tehniskais nodrošinājums SIA "GG Audio Lab" LVL 495.00 23.02.2013.
Krūzes ar apdruku 80 gab. BDK "Pienenīte" jubilejai SIA "AR Sistēmas" LVL 191.20 28.02.2013.
Gaismas un skaņas aparatūras noma ar uzstādīšanu Olaines Mežaparka estrādē olaines pilsētas gadadienas svinību pasākumā 2013.g. 23.februārī "Show EMPIRE TRADING Co. Ltd." LVL 2396.69 23.02.2013.
Uguņošana 2013.g. 23.februāra pasākumā SIA "Svētku aģentūra" LVL 2800.00 23.02.2013.
Skaņu aparatūras īre, uzstādīšana un demontāža SIA "Fire Art" LVL 200.00 23.02.2013.
Par kinofilmas "Sapņu komanda 1935" demonstrēšanu SIA "PLATFORMA" 50% no ieņēmumiem 10.02.2013.
Kondicioniera profilaktiskā apkope 1xgadā SIA "RIKON AC" LVL 24.79 gadā 01.02.2016.
Olaines bibliotēkā periodiskā 5 (piecu) kondicionieru tehniskā apkope SIA "RIKON AC" LVL 137.40 gadā 01.02.2016.
Darba vides iekšējā uzraudzība SIA "Media Control" LVL 810.75 31.01.2014.
Par tiesībām izmantot autoru muzikālus darbus, demonstrējot filmas un translējot koncertus Biedrība Autortiesību un komunicēšanās aģentūra/Latvijas autoru apvienība pēc pasākumu norises daudzuma 31.12.2013.
Par tiesībām izmantot autoru muzikālus, literārus un horeogrāfiskus darbus publiskā izpildījumā Olaines Kultūras namā Biedrība Autortiesību un komunicēšanās aģentūra/Latvijas autoru apvienība pēc pasākumu norises daudzuma 31.12.2014.
Par tiesībām izmantot autoru muzikālus, literārus un horeogrāfiskus darbus publiskā izpildījumā Jaunolaines Kultūras namā Biedrība Autortiesību un komunicēšanās aģentūra/Latvijas autoru apvienība pēc pasākumu norises daudzuma 31.12.2014.
Tehnisko sistēmu apkope un remonts IK "VASaps" LVL 105.00 mēnesī 31.12.2013.
Ēku un telpu centralizēta apsardze SIA "VEGA MS"  LVL 245.00 mēnesī  31.12.2013.

Uz augšu

Olaines Mūzikas un mākslas skola

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
       
Uz augšu

Olaines PII "Dzērvenīte"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
       
Uz augšu

Olaines PII "Magonīte"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
       
Uz augšu

Olaines PII "Zīle"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
       
Uz augšu

Olaines SPII "Ābelīte"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
Uzņēmuma līgums Staņislavs Buraks LVL 550.00 No: 01.10.2013.
Līdz: 10.10.2013.
Līgums AS "Olaines ūdens un siltums" LVL 958.89 No: 02.09.2013.
Līdz: 02.10.2013.
Par informāciju tehnoloģiju profilakstisko uzraudzību un tehnisko apkopi SIA "Komerccentrs DATI grupa" LVL 1082.88 No: 06.08.2013.
Līdz: 05.08.2015.
Pirkšanas - pārdošanas līgums SIA "Floriana" LVL 384.30 No: 01.08.2013.
Līdz: 31.12.2013.
Līgums A.Miķelsones ĢĀP LVL189.00 No: 07.08.2013.
Līdz: 30.09.2013.
Līgums A.Miķelsones ĢĀP LVL 34.00 No: 07.08.2013.
Līdz: 30.09.2013.
Līgums SIA "Olaines veselības centrs" LVL 433.00 No: 07.08.2013.
Līdz: 30.09.2013.
Līgums SIA "Olaines veselības centrs" LVL 67.00 No: 07.08.2013.
Līdz: 30.09.2013.
Par automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas izbūvi Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestādē "Ābelīte" SIA "PRISTIS" LVL 3982.11 No: 30.07.2013.
Līdz: 30.08.2013.
Līgums SIA RKF "Elekoms" LVL 480.00 No: 01.07.2013.
Līdz: 16.07.2013
Būvuzraudzības līgums SIA "RS Būvnieks" LVL 575.00 No: 15.06.2013.
Līdz: 23.07.2013.
Par remontdarbiem Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestādē "Ābelīte" SIA "Slokas celtnieks E" LVL 15024.07 No: 06.06.2013.
Līdz: 08.08.2013.
Līgums AS "Olaines ūdens un siltums" LVL 4899.25 No: 06.06.2013.
Līdz: 05.07.2013.
Līgums RKF SIA "Elekoms" LVL 148.76 (katru mēnesi) No: 01.03.2013.
Līdz: 01.03.2014.
Piegādes līgums SIA "KSIL Baltic" LVL 2226.55 No: 15.03.2013.
Līdz: 31.05.2013.
Līgums SIA "RS Būvnieks" LVL 300.00 No: 19.03.2013.
Līdz: 02.04.2013.
Veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšana SIA "VRV" LVL 0.39 par 1 kg No: 02.01.2013.
Līdz: 02.01.2014.
Sadarbība apsardzes-ugunsaizsardzības-trauksmes tehnisko sistēmu apkopē un remontā, konsultācija par šiem jautājumiem IK "VASaps" LVL 15.00 mēnesī No: 02.01.2013.
Līdz: 31.12.2013.
Centralizētā apsardze SIA "Vega MS"  LVL 30.00 mēnesī  No: 02.01.2013.
Līdz: 31.12.2013.

Uz augšu

Olaines Sporta centrs

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
       

Uz augšu

Olaines Vēstures un mākslas muzejs

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
       
Uz augšu

PA "Olaines sociālais dienests"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
       
Uz augšu

 

 

Drukāt

Vārda dienas svin:
Alvīne
Jaunumi e-pastā
Decembris, 2018
P
O
T
C
Pk
S
Sv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31