Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2018. gada 16. decembris

Noslēgtie iepirkumu līgumi 2014.gadā

 Olaines novada pašvaldība

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa  Līguma termiņš
Par DKS "Komutators" projekta "Par Sabiedrības meliorācijas grāvju atjaunošanu" finansēšanu DKS "Komutators" EUR 6730,38 No: 29.12.2014.
Līdz: līguma izpildei
Nomaksas līgums SIA "BITE Latvija" ___ No: 23.12.2014.
Līdz: 23.12.2016.
Par Medemciema novadgrāvja rekonstrukcijas gar autoceļu A-8, Olaines pagastā, Olaines novadā būvniecības darbu veikšanu SIA "Bauskas meliorācija" EUR 35389,78 No: 22.12.2014.
Līdz: 21.07.2015.
Vienošanās Nr.1 pie līguma Nr.ONP 2014/06 "Par ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbiem" SIA "Agrosēta" paliek nemainīga No: 18.12.2014.
Līdz: 01.06.2015.
Vienošanās Nr.1 pie 2014.gada 1.septembra līguma "Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu 1., 2. un 3.klases skolēniem Olaines 1.vidusskolā" SIA "Riga Catering", Olaines 1.vidusskola  paliek nemainīga No: 17.12.2014.
Līdz: 31.08.2015.
Vienošanās Nr.1 pie 2014.gada 1.septembra līguma "Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu 1., 2. un 3.klases skolēniem Olaines 2.vidusskolā" SIA "Riga Catering", Olaines 2.vidusskola paliek nemainīga No: 17.12.2014.
Līdz: 31.08.2015.
Vienošanās Nr.1 pie 2013.gada 19.decembra līguma Nr.10356717 "Par dokumentu pārvaldības sistēmas DocLogix pakalojumu sniegšanu" SIA "Lattelecom" paliek nemainīga No: 16.12.2014.
Līdz: 27.12.2015.
Vienošanās par grozījumiem 2011.gada 3.janvārī noslēgtajā līgumā "Par darba aizsardzības pakalpojumiem Nr.03-01/01-01/10/310 SIA "Media Control" paliek nemainīga No: 16.12.2014.
Līdz: 31.12.2015.
Vienošanās Nr.1 pie 2014.gada 27.novembra līguma "Par Olaines novada jauniešu iespēju apkopojuma - plakāta maketu sagatavošanu drukāšanai un izvietošanai internetā" Erna Marija Poča paliek nemainīga No: 15.12.2014.
Līdz: 06.01.2015.
Nomaksas līgums SIA "BITE Latvija" ___ No: 11.12.2014.
Līdz: 11.12.2016.
Vienošanās pie mobilo sakaru pakalpojumu līguma SIA "BITE Latvija" ___ No: 11.12.2014.
Līdz: 11.12.2016.
Par improvizācijas teātra izrādes veikšanu Biedrība "Homo Impulss" EUR 315,00 No: 10.12.2014.|
Līdz: 11.12.2014.
Vienošanās Nr.1 pie 2014.gada 10.novembra līguma SIA "Parīt būs" EUR 3972,59 No: 08.12.2014.
Līdz: 22.12.2014.
Par apsardzes un ugundrošības signalizācijas montāžu ar pieslēgumu pie centralizētās novērošanas pults (Sila kapu kapliča) IK "VASaps" EUR 880,60 No: 05.12.2014.
Līdz: 12.12.2014.
Auto nomas līgums SIA "ARMADA RENT" EUR 18,18 dienā No: 03.12.2014.
Līdz: 28.02.2015.
Par video klipu izveidošanu par "Jauniešu gada balvas" pretendentiem Andris Krūmiņš EUR 150,00 No: 03.12.2014.
Līdz: 11.12.2014.
Servisa līgums firmas SHARP kopējamām iekārtām SIA "Formula" EUR 14,70 No:02.12.2014.
Līdz: 01.12.2015.
Par pakalpojumu sniegšanu SIA "Alter Logos" EUR 1420,00 No: 01.12.2014.
Līdz: 31.12.2014.
Vienošanās Nr.1 pie 2014.gada 1.jūlija līguma Ilmārs Krieviņš paliek nemainīga No: 30.11.2014.
Līdz: 31.12.2014.
Par Olaines novada jauniešu iespēju apkopojuma - plakāta maketu sagatavošanu drukāšanai un izvietošanai internetā Erna Marija Poča EUR 150,00 No: 27.11.2014.
Līdz: 15.12.2014.
Par informācijas sistēmas "Vienotā migrācijas informācijas sistēma" izmantošanu un ziņu aktualizēšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ___ No: 27.11.2014.
Līdz: 27.11.2015.
Mobilo sakaru pakalpojumu līgums SIA "BITE Latvija" pēc rēķina No: 26.11.2014.
Līdz: 26.11.2016.
Mobilo sakaru pakalpojumu līgums SIA "BITE Latvija" pēc rēķina No: 26.11.2014.
Līdz: 26.11.2016.
Par apgaismojuma ierīkošanas darbiem Olaines sporta centra stāvlaukumam Zemgales ielā 33A, Skolas ielā 2A, Olainē, Olaines novadā SIA RKF "ELEKOMS"  EUR 2226,59  No: 25.11.2014.
Līdz: 06.01.2015.
Vienošanās pie pakalpojuma līguma Nr.2014/62 "Par elektroniskā pakalpojuma "Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa portālā www.latvija/lv" pašvaldības puses atbalstu programmatūras uzturēšanai" SIA "ZZ Dats" ____ No: 25.11.2014.
Līdz: 01.12.2014.
Par Ziemassvētku rotājumu stiprinājumu uzstādīšanas darbiem uz apgaismojumu stabiem Olaines novadā SIA RKF "ELEKOMS" EUR 1904,20 No: 21.11.2014.
Līdz: 15.12.2014.
Par informatīva sižeta sagatavošanu un pārraidīšanu par Olaines novada attīstību un realizētiem projektiem SIA "Ziņas TV" EUR 300,00 No: 21.11.2014.
Līdz: 25.11.2014.
Par karoga stiprinājumu kronšteinu uzstādīšanas darbiem uz apgaismojuma stabiem Olainē, Olaines novadā SIA RKF "ELEKOMS" EUR 2388,32 No: 20.11.2014.
Līdz: 06.01.2015.
Vienošanās Nr.1 pie 2014.gada 18.augusta līguma Ilmārs Krieviņš paliek nemainīga No: 19.11.2014.
Līdz: 31.12.2014.
Vienošanās Nr. 1 pie 2014.gada 18.augusta līguma SIA "Agrosēta" paliek nemainīga No: 19.11.2014.
līdz: 31.12.2014.
Par Ziemassvētku noformējuma - dekoru nomu 2014./2015. gadā SIA "STUDIO DES FETES LATVIJA" EUR 3999,96 No: 19.11.2014.
Līdz: 24.02.2015.
Par iekšējo pievadceļu izbūves finansējumu DKS "VIRŠI" EUR 450,00 No: 17.11.2014.
Līdz: pēc rēķina saņemšanas
Par informatīva video materiāla sagatavošanu SIA "Ziņas TV" EUR 440,00 No: 14.11.2014.
Līdz: 27.11.2014.
Vienošanās Nr.1 pie līguma Nr. ONP 2014/07 "Par ārējā apgaismojuma izbūvi un daļēju rekonstrkciju Olaines novadā" SIA RKF "ELEKOMS" paliek nemainīga No: 13.11.2014.
Līdz: 15.12.2014.
Par sižetu "Olaine - Latvijas ķīmiķu šūpulis" SIA "Ziņas TV" EUR 100,00 No: 13.11.2014.
Līdz: 18.11.2014.
Vienošanās Nr.1 pie līguma Nr.ONP 2014/07 SIA RKF "ELEKOMS" paliek nemainīga No: 13.11.2014.
Līdz: 15.12.2014.
Par Olaines novada kalendāra izgatavošanu SIA "Parīt būs" EUR 2403,42 No: 10.11.2014.
Līdz: 08.12.2014.

Par ZZ DATS Vienotas Pašvaldību Sistēmas programmatūras uzturēšanu un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu

SIA "ZZ Dats" EUR 4677,12 No: 07.11.2014.
Līdz: 31.12.2015.
Par viesizrādi Biedrība "Tarba" EUR 905,00 No: 07.11.2014.
Līdz: 11.11.2014.
Par ZZ Dats Vienotas Pašvaldību Sistēmnas programmatūras uzturēšanu un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu SIA "ZZ Dats" EUR 5659,32 No: 07.11.2014.
Līdz: 31.12.2014.
Par Olaines novada pašvaldības ceļa izmantošanu kokmateriālu transportēšanai un remontu tā bojāšanas gadījumā SIA "R GRUPA" EUR 700,00
(drošības nauda)
No: 06.11.2014.
Līdz: 10.12.2014.
Par sagatavošanas un izpētes darbiem olaines novada kapsētā "Sila kapi" SIA "MaksGEO" EUR 550,00 No: 06.11.2014.
Līdz: 16.12.2014.
Par pašvaldības ēkas Zemgales ielā 33, Olainē, deformācijas plaisu marķēšanu, novērošanu un atskaites ziņojuma sagatavošanu Jānis Blumbergs EUR 1767,35 No: 04.11.2014.
Līdz: 30.04.2015.
Par piedalīšanos projekta "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" Latvijas Pašvaldību savienība EUR 4314,54 No: 03.11.2014.
Līdz: 30.04.2016.
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu IK "KHV"  EUR  100,00   No: 03.11.2014.
Līdz: 19.11.2014.
Par sadarbību apsardzes, uguns aizsardzības, trauksmes tehnisko sistēmu apkopē un remontā IK "VASaps" EUR 65,00 mēnesī No: 01.11.2014.
Līdz: 01.11.2015.
Par centralizēto apsardzi SIA "MS VEGA" EUR 90,00 mēnesī No: 01.11.2014.
Līdz:01.11.2015.
Par informācijas stendu uzlabošanu Olaines novadā IK "TP i PU" EUR 2071,62 No: 30.10.2014.
Līdz: 23.12.2014.
Par informācijas stendu uzstādīšanu Olaines novadā IK "TP i PU" EUR 3333,60 No: 29.10.2014.
Līdz: 23.12.2014.
Par teritorijas apgaismojuma ierīkošanas darbiem bērnu spēļu laukumam Zemgales iela 20a, Olainē SIA "ELEKOMS" EUR 971,04 No: 28.10.2014.
Līdz: 15.12.2014.
Par semināru "Iespējas izmantojot interaktīvo tāfeli" Lelda Balode EUR 216,00 No: 27.10.2014.
Līdz: 30.10.2014.
Par semināru "Iespējas izmantojot interaktīvo tāfeli" Ina Domina EUR 216,00 No: 27.10.2014.
Līdz: 30.10.2014.
Par teritorijas apgaismojuma ierīkošanas darbiem Zemgales ielā (gājēju pārējai pie Zemgales ielas 37, gājēju celiņam starp mājām Zemgales ielā 32 un 34) Olainē SIA "ELEKOMS" EUR 3148,57 No: 20.10.2014.
Līdz: 19.12.2014.
Vienošanās Nr.1 pie līguma par Olaines novada attīstības programmas 2014. - 2020.gadam izstrādi SIA "Reģionālie projekti|" paliek nemainīga No: 20.10.2014.
Līdz: 31.12.2014.
Par darbu - veikt pedagoģiski psiholoģisko novērošanu pirmsskolas izglītības iestādes "Zīle" 4.grupā Dace Lasmane EUR 220,00 No: 16.10.2014.
Līdz: 28.10.2014.
Par logu piegādi un uzstādīšanu dzīvoklim Zemgales ielā 19-31, Olainē SIA "Nordplast" EUR 776,56 No: 15.10.2014.
Līdz: 11.11.2014.
Par gaismekļu piegādi SIA "Gaismas instrumenti" EUR 1743,82 No: 13.10.2014.
Līdz: 10.11.2014.
Par informatīvi izglītojošu sižetu sagatavošanu SIA "Ziņas TV" EUR 123,97 No: 10.10.2014.
Līdz: 14.10.2014.
Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Valsts Reģionālās attīstības aģentūra EUR 24549,00 No: 08.10.2014.
Līdz: 31.12.2021.
Dzesētavu piegādes līgums SIA "Purnavu muiža" EUR 3800,48 No: 06.10.2014.
Līdz: 31.10.2014.
Par konsultāciju sniegšanu Olaines novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmas pilnveidošanā SIA "OLLY TM" EUR 1083,00 No: 06.10.2014.
Līdz visa pakalpojuma sniegšanai
Par ēkas Jelgavas ielā 32, Olainē, Olaines novadā jumta remontdarbiem SIA "Dakstiņu Jumti" EUR 2940,34 No: 06.10.2014.
Līdz: 14 kalendāro dienu laikā pēc avansa rēķina saņemšanas
Par Sila kapličas interjera elementu autoruzraudzību SIA "ADZ birojs" EUR 580,00 No: 03.10.2014.
Līdz pilnīgai izpildei
Par tulkojumu veikšanu SIA "Baltic Translations" EUR 67,81 No: 02.10.2014.
Līdz: 09.10.2014.
Par iekšējās melioratīvās sistēmas sakārtošanu (grāvju tīrīšana) uz DKS "Lazdas" koplietošanas zemes, finansēšanu Dārzkopības Sabiedrība "Lazdas" EUR 1459,26 No: 02.10.2014.
Līdz saistību izpildei
Par d/s "Liepas" iekšēja koplietošanas ceļa asfaltseguma izbūve, finansēšanu Dārzkopības Sabiedrība "Liepas" EUR 2003,76 No: 01.10.2014.
Līdz saistību izpildei
Vienošanās par izpildāmo darbu SIA "AKTINO" EUR 184,97  No: 01.10.2014.
Līdz: 14.10.2014.
Vienošanās Nr. 1 pie 2014/gada 1.septembra līguma "Par dzīvokļa Skolas ielā 2-29, Olainē, Olaines novadā remontu" SIA "UNI SAN" paliek nemainīga No: 30.09.2014.
Līdz: 10.10.2014.
Par sižeta par pasākumu "Dzērveņu festivāls Olainē" sagatavošanu un pārraidīšanu SIA "Ziņas TV" EUR 300,00 No: 26.09.2014.
Līdz: 10.10.2014.
Par informatīvi izglītojoša sižeta "Mehānikas un tehnoloģijas koledžas 50 gadu jubileja" sagatavošanu SIA "Ziņas TV" EUR 363,00 No: 26.09.2014.
Līdz: 28.09.2014.
Par darbu ar Olaines novada izglītības iestāžu pedagogiem par tēmu "Latviešu valoda bilingvāla mācību procesa pilnveidošanai" Velta Šinkarenko EUR 1080,00 No: 23.09.2014.
Līdz: 15.12.2014.
Par darbu ar Olaines novada izglītības iestāžu pedagogiem par tēmu "Latviešu valoda bilingvāla mācību procesa pilnveidošanai" Dace Anstrate EUR 1080,00 No: 23.09.2014.
Līdz: 15.12.2014.
Par Metu izstrādi Jaunolaines sākumskolas sporta zāles jaunbūvei SIA "BARRACUDA" EUR 3400,00 No: 22.09.2014.
Līdz: 27.10.2014.
Par seminārnodarbības novadīšanu Olaines novada izglītības iestāžu atbalsta personālam Elvita Rudzāte EUR 95,00 No: 22.09.2014.
Līdz: 26.09.2014.
Par informatīvi izglītojoša video materiāla par Olaines novadu sagatavošanu un pārraidīšanu SIA "DK Media" EUR 300,00 No: 19.09.2014.
Līdz: 25.09.2014.
Vienošanās nr.1 pie līguma Nr.ONP 2014/28/2 "Par rotaļu un sporta laukumu labiekārtošanas darbiem Olaines novadā" SIA "INTERSPORTS" paliek nemainīga No: 18.09.2014.
Līdz: 10.11.2014.
Autoratlīdzības līgums Edgars Aivars EUR 250,00 No: 18.09.2014.
Līdz: 26.09.2014.
Par būvuzraudzības pakalpojumiem Aigars Matisons EUR 150,00 No: 18.09.2014.
Līdz: 19.11.2014.
Transporta pakalpojumu līgums Olaines novada vēlēšanu komisija EUR 10,50 stundā No: 18.09.2014.
Līdz: 10.10.2014.
Transporta pakalpojumu līgums Olaines novada vēlēšanu komisija EUR 11,00 stundā No: 18.09.2014.
Līdz: 10.10.2014.
Vienošanās Nr. 1 pie Līguma Nr. ONP 2014/28/2 "Par rotaļu un sporta laukumu labiekārtošanas darbiem Olaines novadā" SIA "INTERSPORTS" paliek nemainīga No: 18.09.2014.
Līdz: 10.11.2014.
Vienošanās Nr.1 pie līguma "Par sporta inventāra, mēbeļu piegādi un uzstādīšanu Olaines sporta bāzei" SIA "Rantzows sport" paliek nemainīga No: 17.09.2014.
Līdz: 12.12.2014.
Par informācijas, rakstu sagatavošanu, apkopošanu Domes Vēstīm, pasākumu fotografēšanu Arturs Lagzdiņš  EUR 1400,00  No: 15.09.2014.
Līdz: 30.12.2014.
Par teritorijas apgaismojuma atjaunošanas darbiem uz ceļa CA016 A8-Kūdras fabrika, Medemciemā, Olaines pagastā SIA "ELEKOMS"   EUR 710,71 No: 11.09.2014.
Līdz: 31.10.2014.
Par nekustamā īpašuma novērtēšanu IK "KHV" EUR 100,00 No: 10.09.2014.
Līdz: 15.09.2014.
Par meliorācijas grāvja izbūvi un servitūta nodibināšanu SIA "Rīgas meži"  EUR 476,24 No: 10.09.2014.
Uz nenoteiktu laiku
Par saimnieciski finansiālā darbības revīzijas veikšanu periodu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim SIA "Auditorfirma Inspekcija AMJ" EUR 3990,00 No: 08.09.2014.
Līdz:30.05.2015.
Par Olaines novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā gada pārskata pārbaudi SIA "Auditorfirma Inspekcija AMJ" EUR 3990,00 No: 08.09.2014.
Līdz pilnīgai saistību izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 31.05.2015.
Par konsultāciju sniegšanu Olaines novada izglītības iestāžu vadītājiem Brigita Melnace   EUR 85,00 No: 05.09.2014.
Līdz: 10.09.2014.
Par finansiālu atbalstu Āfrikas cūku mēra un klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanai Lauku atbalsta dienests EUR 3800,48 No: 04.09.2014.
Līdz: 15.12.2014.
Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu 1., 2. un 3.klases skolēniem Olaines 1.vidusskolas struktūrvienībā "Olaines sākumskolā" Olaines PII "Magonīte", Olaines sākumskola EUR 1,14 par porciju No: 01.09.2014.
Līdz: 31.08.2015.
Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu 1., 2. un 3.klases skolēniem Olaines 1.vidusskolā SIA "Nadine Plus", Olaines 1.vidusskola EUR 1,14 par porciju No: 01.09.2014.
Līdz: 31.08.2015.
Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu 1., 2. un 3.klases skolēniem Olaines 2.vidusskolā SIA "Nadine Plus", Olaines 2.vidusskola EUR 1,28 par porciju No: 01.09.2014.
Līdz: 31.08.2015.
Vienošanās par izpildāmo darbu SIA "AKTINO" EUR 184,97 No: 01.09.2014.
Par skolēnu pārvadājumu pakalpojumiem SIA "KM Transports" EUR 3280,92 No: 01.09.2014.
Līdz: 31.05.2015.
Par Olaines novada kartes iegādi SIA "Karšu izdevniecības Jāņa sēta" EUR 324,00 No: 01.09.2014.
Līdz: 05.09.2014.
Par dzīvokļa Skolas iela 2-29, Olainē, Olaines novadā remontu SIA "UNI SAN"  EUR 4337,87  No: 01.09.2014.
Līdz: 30.09.2014.
Par rotaļu un sporta laukumu labiekārtošanas darbiem Olaines novadā SIA "INTERSPORTS" EUR 12702,41 No: 01.09.2014.
Līdz: 29.09.2014.
Par rotaļu un sporta laukumu labiekārtošanas darbiem Olaines novadā SIA "Ksil Baltic"  EUR  76422,06 No: 01.09.2014.
Līdz: 13.10.2014.
Par atrakciju uzstādīšanu Mežaparkā SIA "Outdoors"   EUR 600,00   No: 29.08.2014.
Līdz: 30.08.2014.
Vispārīgā vienošanās par pārtikas produktu piegādi iepirkumu sistēmas dalībniekiem SIA "Lanekss", SIA "VALKS", SIA "Kabuleti Fruit", SIA "LaFruta", SIA "Ambers 99" EUR 90 000,00 No: 27.08.2014.
Līdz: 31.08.2018.
Vispārīgā vienošanās par pārtikas produktu piegādi iepirkumu sistēmas dalībniekiem SIA "VALKS", SIA "Kabuleti Fruit" EUR 6 000,00 No: 27.08.2014.
Līdz: 31.08.2018.
Vispārīgā vienošanās par pārtikas produktu piegādi iepirkumu sistēmas dalībniekiem SIA "VALKS", SIA "Kabuleti Fruit" EUR 60 000,00 No: 27.08.2014.
Līdz: 31.08.2018.
Vispārīgā vienošanās par pārtikas produktu piegādi iepirkumu sistēmas dalībniekiem SIA "VALKS", SIA "LaFruta", SIA "Kabuleti Fruit", SIA "Ambers 99" EUR 41 000,00 No: 27.08.2014.
Līdz: 31.08.2018.
Vispārīgā vienošanās par pārtikas produktu piegādi iepirkumu sistēmas dalībniekiem SIA "VALKS", SIA "Kabuleti Fruit", SIA "Žabo" EUR 22 000,00 No: 27.08.2014.
Līdz: 31.08.2018.
Vispārīgā vienošanās par pārtikas produktu piegādi iepirkumu sistēmas dalībniekiem SIA „Egija AVS”, SIA "VALKS", SIA "Žabo", SIA "Kabuleti Fruit",  EUR 150 000,00 No: 27.08.2014.
Līdz: 31.08.2018.
Vispārīgā vienošanās par pārtikas produktu piegādi iepirkumu sistēmas dalībniekiem SIA "VALKS", SIA "Kabuleti Fruit", SIA "LaFruta", SIA "Ambers 99" EUR 46 000,00 No: 27.08.2014.
Līdz: 31.08.2018.
Vispārīgā vienošanās par pārtikas produktu piegādi iepirkumu sistēmas dalībniekiem SIA "VALKS", SIA "Kabuleti Fruit", SIA "LaFruta" EUR 300 000,00 No: 27.08.2014.
Līdz: 31.08.2018.
Vispārīgā vienošanās par pārtikas produktu piegādi iepirkumu sistēmas dalībniekiem SIA "VALKS", SIA "Lanekss", SIA "Kabuleti Fruit", SIA "LaFruta", SIA "Ambers 99" EUR 60 000,00 No: 27.08.2014.
Līdz: 31.08.2018.
Vispārīgā vienošanās par pārtikas produktu piegādi iepirkumu sistēmas dalībniekiem SIA "VALKS", SIA "Kabuleti Fruit", SIA "LaFruta" EUR 120000,00  No: 27.08.2014.
Līdz: 31.08.2018.
Par mūzikāla priekšnesuma izpildīšanu Jauniešu dienā 30.augustā Krists Indrišonoks EUR 89,00 No: 25.08.2014.
Līdz: 30.08.2014.
Par aktivitāšu video uzņemšanu Jauniešu dienā 30.augustā Mazens Zibara EUR 45,00 No: 25.08.2014.
Līdz: 30.08.2014.
Par aktivitāšu fotografēšanu Jauniešu dienā 30.augustā Aleksandrs Hrisanfovs EUR 45,00 No: 25.08.2014.
Līdz: 30.08.2014.
Par sporta inventāra, mēbeļu piegādi un uzstādīšanu Olaines sporta bāzei SIA "Rantzows sport" EUR 47609,06 No: 25.08.2014.
Līdz: 03.10.2014.
Vienošanās Nr.1 "Par tehniskā projekta "Sporta bāzes rekonstrukcija Zemgales ielā 33A, Olainē, Olaines novadā", autoruzraudzības līguma Nr.01/28-10/2013 izmaiņām SIA "BARRACUDA" paliek nemainīga 22.08.2014.
Aizdevuma līgums KPFI projekta (Nr. KPFI-15.3/138) "Kompleksi risinājumi siltumefekta gāzu emisiju samazināšanai Olaines pirmsskolas izglītības iestādē "Magonīte"" īstenošanai   Valsts kase  EUR 55195,00  No: 21.08.2014.
Līdz: 20.08.2019.
Aizdevuma līgums KPFI projekta (Nr. KPFI-15.3/139) "Kompleksi risinājumi siltumefekta gāzu emisiju samazināšanai Olaines 1.vidusskolā" īstenošanai Valsts kase   EUR 68252,00 No: 21.08.2014.
Līdz: 20.08.2019.
Aizdevuma līgums ERAF projekta (Nr.3DP/3.4.1.0/13/APIA/CFLA/014/135) "Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā" īstenošanai  Valsts kase EUR 19881,00  No: 21.08.2014.
Līdz: 20.08.2024.
Par boksa ringa piegādi un uzstādīšanu  SIA "Sporta halle" EUR 4323,00  No: 21.08.2014.
Līdz: 02.10.2014.
Par nodarbības/diskusijas "Man vajag, ka acis deg" vadīšanu Baiba Damberga  EUR 100,00  No: 20.08.2014.
Līdz: 28.08.2014.
Par lekcijas "Globālās ekenomikas attīstības aktualitātes un izaicinājumi izglītībai" nolasīšanu  Tatjana Volkova EUR 170,00  No: 20.08.2014.
Līdz: 28.08.2014.
Par apmācības vadīšanu  SIA "RIPA" EUR 100,00  No: 20.08.2014.
Līdz: 28.08.2014.
Par tehniskā projekta izstrādi Olaines pieaugušo un bērnu bibliotēkas rekonstrukcijai SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI” EUR 15750,00 No: 18.08.2014.
Līdz: 17.02.2015.
Par piebraucamā ceļa "Kalte-Andrejbaudas" izbūvi SIA "Agrosēta" EUR 96906,77 No: 18.08.2014.
Līdz: 17.11.2014.
Par būvuzraudzības pakalpojumiem Ilmārs Krieviņš EUR 50,00 No: 18.08.2014.
Līdz: 18.11.2014.
Par izklaides programmas vadīšanu pasākumā "Olaines novada Jauniešu diena 2014" Robijs Trankalis EUR 142,29 No: 15.08.2014.
Līdz: 30.08.2014.
Par Olaines novada jauniešu dienas plakāta maketa izveidošanu Andris Krūmiņš EUR 60,00 No: 13.08.2014.
Līdz: 15.08.2014.
Par skolēnu pārvadāšanu 2014./2015.m.g. Olaines novadā AS "Rīgas Taksometru parks" EUR 69122,00 No: 12.08.2014.
Līdz: 30.06.2015.

Par Olaines novada vietējo ģeodēzisko tīklu punktu apsekošanu un pārskata sagatavošanu

SIA "Apriņķa mērnieks"  EUR 5695,00  No: 12.08.2014.
Līdz: 11.02.2015.
Par muzikālās programmas atskaņošanu Skolotāju pasākumā 2014.gada 28.augustā SIA "GrandPR" EUR 60,00 No: 11.08.2014.
Līdz: 28.08.2014.
Par plakātu maketu sagatavošanu publiskās apspriešanas nodrošināšanai Gints Lapiņš EUR 85,00 No: 08.08.2014.
Līdz: 11.08.2014.
Vienošanās par izpildāmo darbu SIA "AKTINO" EUR 184,97 No: 01.08.2014.
Līdz: 31.12.2014.
Velonovietņu piegāde un uzstādīšana Olaines novadā SIA "DIGOL" EUR 12817,98 No: 31.07.2014.
Līdz: 04.09.2014.
Par zemūdens/niršanas pakalpojumu nodrošināšanu Biedrība "Latvijas pludmales glābēju asociācija" EUR 301,90 No: 22.07.2014.
Līdz: 22.07.2014.
Par Olaines novada pašvaldības ceļa izmantošanu kokmateriālu transportēšanai un remontu tā bojāšanas gadījumā SIA "BILLERUDKORSNAS LATVIA" EUR 700,00 No: 18.07.2014.
Līdz: 30.08.2014.
Laboratorisko izmeklējumu līgums Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātn.ins. "Bior" pēc pasūtījuma No: 14.07.2014.
Līdz: 14.07.2016.
Par elektrotīklu montāžas darbiem "Sporta aprīkojuma inventāra uzstādīšanai Olaines sporta bāzē" SIA "Kvadrum" EUR 1033,39 No: 09.07.2014.
Līdz: 22.08.2014.
Par projekta pieteikuma sagatavošanu SIA "IRB" EUR 1000,00 No: 09.07.2014.
līdz: 21.07.2014.
Vienošanās Nr. 1 pie 2013.gada 28.oktobra līguma Nr. ONP 2013/36 "Par kapličas izbūvi Olaines novada Sila kapos" SIA "Ota un partneri" paliek nemainīga No: 09.07.2014.
Līdz: 01.10.2014.
Par izklaides programmas nodrošināšanu SIA "Soul Tap management" EUR 70,00 No: 08.07.2014.
Līdz: 30.08.2014.
Par būvuzraudzības pakalpojumiem Ilmārs Krieviņš EUR 2224,62 No: 01.07.2014.
Līdz: 30.11.2014.
Servisa līgums firmas SHARP kopējamām iekārtām SIA "Formula" EUR 14,70 mēnesī No: 01.07.2014.
Līdz: 30.06.2015.
Pasūtījuma līgums par zemes kadastrālo uzmērīšanu atmežošanas veikšanai SIA "Latvijasmernieks.lv" EUR 726,00 No: 27.06.2014.
Līdz: 09.07.2014.
Par juridiskās palīdzības sniegšanu Jānis Bramanis, zvērināts advokāts EUR 1375,00 No: 20.06.2014.
Līdz tiesas spriedums stāsies spēkā
Vienošanās Nr. 1 pie līguma Nr. ONP 2014/13/03 Par speciālās programmatūras piegādi Olaines novada pašvaldībai Autodesk AutoCAD 2015 SLM  SIA „InfoEra Latvia” EUR 4774,00 13.06.2014.
Par autobusa ar šoferi nomu Olaines novada pašvaldības iestāžu vajadzībām SIA "Hansabuss Latvia", SIA "ARGU", SIA "KONTI BUSS", SIA "HUMUS", SIA "LUX" līdz EUR 41 999,00   No: 12.06.2014.
Līdz: 31.12.2015.
Par Olaines novada pašvaldības ēku apdrošināšanu Seesam Insurance AS Latvijas filiāle EUR 14000,00 No: 04.06.2014.
Līdz: 03.06.2016.
Vienošanās pie 2014.gada 5.marta līguma SIA "IE.LA" summa nemainīga No: 02.06.2014.
Līdz: 05.07.2014.
Par preču iegādi un piegādi SIA "SLM Solutions" EUR 1148,90 No: 23.05.2014.
Līdz: 30 dienu laikā
Par ēkas Zemgales ielā 33, Olainē, tehnisko apsekošanu Jānis Blumbergs EUR 3250,41 No: 20.05.2014.
Līdz: 30 darba dienu laikā
Par nodarbības novadīšanu Jurģis Stabingis EUR 56,00 20.05.2014.
Pr bērnu vasaras eko-nometnes "Varavīksne" dalībnieku ēdināšanu SIA "Nadine Plus" EUR 1253,95 No: 19.05.2014.
Līdz: 20.06.2014.
Par Olaines pilsētas svētku fotogrāfēšanu Ineta Dozberga EUR 100,00 No: 15.05.2014.
Līdz: 29.05.2014.
Par speciālās programmatūras piegādi Olaines novada pašvaldībai Autodesk AutoCAD 2015 SLM  SIA „InfoEra Latvia” EUR 4774,00 No: 08.05.2014.
Līdz: 22.05.2014.

Par speciālās programmatūras piegādi Olaines novada pašvaldībai Bentley PowerDraft V8i

SIA "MikroKods" EUR 2626,00 No: 08.05.2014.
Līdz: 22.05.2014.

Par datortehnikas ar programmatūru piegādi Olaines novada pašvaldībai

SIA "ATEA" EUR 16 963,56 No: 08.05.2014.
Līdz: 22.05.2014.
Par privātās pirmsskolas izglītības iestādes "Bērnu attīstības centrs "Pīlīte"" sniegtajiem pakalpojumiem SIA "Rubuls un Co" EUR 205,64 mēnesī No: 08.05.2014.
Līdz: 31.07.2014.
Par privātās pirmsskolas izglītības iestādes "Bērnu attīstības centrs "Pīlīte"" sniegtajiem pakalpojumiem SIA "Rubuls un Co" EUR 205,64 mēnesī No: 08.05.2014.
Līdz: 31.07.2014.
Juridisko pakalpojumu līgums Zvērināto advokātu birojs "Triniti" EUR 3900,00 No: 06.05.2014.
Līdz: 27.05.2014.
Servisa līgums firmas SHARP kopējamām iekārtām SIA "Formula" EUR 14,70 mēnesī No: 01.05.2014.
līdz: 30.04.2015.
Zemgales iela 2, Olainē, dzīvokļa Nr. 43 remonts SIA "Remonta Celtniecības kantoris" EUR 7317,84 No: 30.04.2014.
Līdz: 13.06.2014.
Par logu ailes pārbūvi Olaines novada pašvaldības ēkā, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā SIA "Kvadrum" EUR 633,28 No: 28.04.2014.
Līdz: 30.05.2014.
Par pakalpojumu sniegšanu SIA "Baltijas konsultācijas" EUR 1210,00 No: 23.04.2014.
Līdz: 30.05.2014.
Par semināra "Pirts rituāli" novadīšanu Igors Krutjakovs EUR 105,00 17.04.2014.
Par kabinetu remontu Jelgavas ielā 32, 1.stāvā SIA "Repull" EUR 4958,68 No: 16.04.2014.
Līdz: 06.06.2014.
Vienošanās pie 2010.gada 23.novembrī noslēgtā līguma SIA "Getliņi EKO" EUR 12,01 EUR/tonnā No: 15.04.2014.
Līdz: 30.04.2014.
Par poligrāfiskās produkcijas iegādi SIA "Hromets poligrāfija" EUR 1457,70 11.04.2014.
Par nozīmīšu izgatavošanu SIA "FOKUSS-F" EUR 1088,00 No: 09.04.2014.
Līdz: 15 darba dienu laikā
Par projektēšanas darbiem barošanas kabeļa nomaiņai Olaines mūzikas un mākslas skolā SIA "Elarc" EUR 325,00 No: 09.04.2014.
Līdz: 23.04.2014.
Par informatīva pasākuma rīkošanu māju pārvaldīšanas jautājumos SIA "FORB IG" EUR 1149,50 No: 07.04.2014.
Līdz: 16.04.2014.
Par nozīmīšu izgatavošanu Aivars Kotins EUR 523,00 No: 04.04.2014.
Līdz: 16.05.2014.
Par Olaines novada pašvaldības autoceļa izmantošanu smilts izvešanai un tā remoontu bojājuma gadījumā SIA "Lokširs" EUR 700,00 No: 03.04.2014.
Līdz: 30.12.2014.
Vienošanās par elektroietaišu būvprojekta izstrādi AS "Latvenergo"    
Vienošanās pie 2011.gada 1.jūlija līguma par Olaines novada pašvaldībai piederošo (īpašuma un valdījumā) dzīvokļu apsaimniekošanu SIA "Zeiferti" paliek nemainīga No: 02.04.2014.
Vienošanās pie 2011.gada 1.jūlija līguma par Olaines novada pašvaldībai piederošo (īpašuma un valdījumā) dzīvokļu apsaimniekošanu AS "Olaines ūdens un siltums" paliek nemainīga No: 02.04.2014.
Vienošanās par izpildāmo darbu SIA "AKTINO" EUR 184,97 No: 01.04.2014.
Līdz: 15.04.2014.
Par mērniecības darbu veikšanas sagatavošanu objektā Celtnieku iela 1, Olainē SIA "MaksGEO" EUR 300,00 No: 01.04.2014.
Līdz 10.04.2014.

Par degvielas piegādi Olaines novada pašvaldībai

SIA "NESTE LATVIJA" EUR 29183,54 No: 01.04.2014.
Līdz: 31.03.2015.

Par kancelejas preču piegādi Olaines novada pašvaldības vajadzībām

SIA "Hermess" EUR 10583,47 No: 01.04.2014.
Līdz: 31.03.2015.
Par videonovērošanas sistēmas apkalpošanu SIA "Belam-Rīga" EUR 3933,00 No: 01.04.2014.
līdz: 31.03.2015.
Par biroja tehnikas izejmateriālu piegādi un printeru apkopi SIA "Vissofisam.lv" līdz EUR 3990,00 No: 01.04.2014.
Līdz: 31.03.2015.
Servisa līgums firmas SHARP kopējamām iekārtām SIA "Formula" EUR 14,70 mēnesī

No: 01.04.2014.
Līdz: 31.03.2015.

Olaines novada pašvaldības, Zemgales 33, Olainē, ēkas 2.stāva kabinetu un palīgtelpas remonts SIA "Slokas celtnieks E" EUR 1508,95 No: 28.03.2014.
Līdz: 14.04.2014.
Par sagatavošanas darbu veikšanu publiskajiem iepirkumiem SIA "Colemont FKB Latvia" līdz EUR 3999,00 No: 26.03.2014.
Līdz: 26.03.2015.
Par Olaines novada sabiedrības sociālās integrācijas jautājumu risināšanas veicināšanu Olaines jauniešu biedrība "Mākonis" EUR 996,00 No: 25.03.2014.
Līdz: 31.12.2014.
Par tehniskās jaunrades dienas organizēšanu SIA "Aspired" EUR 3099,66 No: 25.03.2014.
Līdz: 11.04.2014.
Par nodarbības "Kā runāt ar bērnu par "neērtām tēmām"" novadīšanu Dace Lasmane EUR 51,21 No: 24.03.2014.
Līdz: 27.03.2014.
Vienošanās Nr. 1 pie 2014.gada 17.februāra līguma SIA "Agrosēta" paliek nemainīga No: 20.03.2014.
Līdz: 24.11.2014.
Par ārējā apgaismojuma izbūvi un daļēju rekonstrukciju Olaines novadā SIA RKF "ELEKOMS" EUR 53757,73 No: 19.03.2014.
Līdz: 19.11.2014.
Par balss reģistrēšanas sistēmas EST iegādi SIA "Betacom" EUR 278,30 No: 19.03.2014.
Līdz saistību izpildei
Par skolēnu zinātnieski pētniecisko darbu recenzēšanu Inga Laipniece EUR 36,00 No: 18.03.2014.
Līdz: 24.03.2014.
Olaines pilsētas un novada reputācijas/komunikācijas audits SIA "Hill and knowlton Latvia" EUR 2300,00 No: 18.03.2014.
Līdz: 19.05.2014.
Par nodarbību novadīšanu jauniešiem krievu valodas pilnveidošanai Inna Potapova EUR 435,34 No: 14.03.2014.
Līdz: 08.05.2014.
Par semināra novadīšanu Olaines novada pedagogiem par tēmu "Vērtības un attieksmes izglītībā un kultūrā" Dagmāra Beitnere EUR 137,50

No: 10.03.2014.
Līdz: 18.03.2014.

16 soliņu un 15 atkritumu urnu piegāde un uzstādīšana Olaines novadā SIA "Z Company" EUR 4703,30 No: 07.03.2014.
Līdz: 22.04.2014.
Par tehniskā projekta "Autoceļa Kalte-Andrejbaudas" izstrādi SIA "IE.LA" EUR 3890,15 No: 05.03.2014.
Līdz: 05.06.2014.
Par projekta "Gājēju celiņa izbūve DS Rīts, Ieviņa 99" izstrādi SIA "IE.LA" EUR 544,50 No: 05.03.2014
Līdz: 05.04.2014.
Par Olaines novada pašvaldības kapu apsaimniekošanu un uzturēšanu AS "Olaines ūdens un siltums" - No: 01.03.2014.
Līdz: 28.02.2020.
Par izbraukuma mācību kursu "Bērnu tiesību aizsardzība" Biedrība "Latvijas Pašvaldību mācību centrs" EUR 1510,00 No: 27.02.2014.
Līdz: 11.04.2014.
Par elektroenerģijas piegādi SIA "Zeiferti" EUR 33,84 mēnesī No: 27.02.2014.
Līdz: 31.12.2014.
Vienošanās par izpildāmo darbu SIA "AKTINO" EUR 184,97 No: 24.02.2014.
Līdz: 10.03.2014.
Par elektroenerģijas piegādi AS "Olaines ūdens un siltums" EUR/kWh 0,1253 No: 21.02.2014.
Līdz: 31.12.2014.
Par ēkas Zemgales ielā 20a, Olainē demontāžas veikšanu AS "Olaines ūdens un siltums" EUR 7819,92 No: 10.02.2014.
Līdz: 28.02.2014.
Par sūtījumu piegādi SIA "Abonēšanas centrs Diena" samaksa pēc rēķinu saņemšanas No: 03.02.2014.
Līdz: 31.12.2014.
Par nodarbības novadīšanu izglītības iestāžu atbalsta personālam Gundega Ventiņa   EUR 36,00 14.01.2014.
Par būvkonstrukciju sadaļas izstrādāšanu Olaines sporta bāzei Zemgales ielā 33a  SIA "VIKIT" EUR 710,00 No: 10.01.2014.
Līdz: 27.01.2014. 
Vienošanās pie līguma Nr. ONP 2013/06  SIA "RusLatNafta"  EUR 21787,72  No: 03.01.2014.
Līdz: 31.03.2014.
Par pakalpojuma sniegšanu SIA "SILIN"   EUR līdz 570,00 No: 02.01.2014.
Līdz: 31.12.2014.
Mājaslapas uzturēšanas līgums SIA "SENET" EUR 42,72 No: 02.01.2014.
Līdz: 31.12.2014.
Par Zemgales ielas 33, Olaine, IV stāva divu kabinetu un palīgtelpas remontu SIA "Slokas celtnieks E"   EUR 4624,74 No: 02.01.2014.
Līdz: 03.02.2014.
Olaines novada pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas līgums AS "Olaines ūdens un siltums"  EUR 477459,83 No: 02.01.2014.
Līdz: 31.12.2017.
Vienošanās protokols Nr. 4 par grozījumiem 15.03.2010. līgumā Nr. ONP 2010/1 "Par Olaines novada apgaismojuma sistēmu apkalpošanu no 01.03.2010. līdz 28.02.2015." SIA "ELEKOMS"  EUR 112688,25  No: 02.01.2014.
Līdz: 01.03.2015.
Par apsardzes-ugunsaizardzības-trauksmes tehnisko sistēmu apsekošanu IK "VASaps"  EUR  324,41 mēnesī No: 01.01.2014
Līdz: 31.12.2014.
Par centralizēto apsardzi SIA "VEGA MS"   EUR 317,31 mēnesī No: 01.01.2014
Līdz: 31.12.2014.
Par apsardzes-ugunsaizardzības-trauksmes tehnisko sistēmu apsekošanu IK "VASaps"  EUR  324,41 mēnesī No: 01.01.2014
Līdz: 31.12.2014.
Par centralizēto apsardzi SIA "VEGA MS"   EUR 317,31 mēnesī No: 01.01.2014
Līdz: 31.12.2014.
Vienošanās par grozījumiem 2011.gada 03.janvāra līgumā par darba aizsardzības pakalpojumiem SIA "Media Control" EUR 2149,27 No: 17.12.2013.
Līdz: 31.12.2014.
Servisa līgums firmas SHARP kopējamām iekārtām SIA "Formula" EUR 14,70 mēnesī No: 02.12.2013.
Līdz: 01.12.2014.

Uz augšu

Olaines 1.vidusskola

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
Vienošanās Nr.2 pie Līguma Nr. ONP 2014/35/KPFI "Par ēkas jumta siltināšanu, lietus noteku un daļēju PVC logu nomaiņu, apkures sistēmu un ventilācijas sistēmu ieregulēšanu Olaines 1.vidusskolā" SIA "FRONTONS" EUR 130439,31 No: 12.12.2014.
Līdz: 16.12.2014.
Vienošanās Nr.1 pie Līguma Nr. ONP 2014/35/KPFI "Par ēkas jumta siltināšanu, lietus noteku un daļēju PVC logu nomaiņu, apkures sistēmu un ventilācijas sistēmu ieregulēšanu Olaines 1.vidusskolā" SIA "FRONTONS" paliek nemainīga No: 23.11.2014.
Līdz: 16.12.2014.
Par ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas izbūvi Olaines 1.vidusskolā SIA "ES Technology" EUR 38148,55 No: 20.08.2014.
Līdz: 19.10.2014.

Par ēkas jumta siltināšanu, lietus noteku un daļēju PVC logu nomaiņu, apkures sistēmu un ventilācijas sistēmu ieregulēšanu Olaines 1.vidusskolā

SIA "FRONTONS" EUR 116531,24 No: 01.08.2014.
Līdz: 30.11.2014.

Par videonovērošanas sistēmas iekārtu piegādi un uzstādīšanu Olaines 1.vidusskolā

SIA "Rīgas datortīkli"  EUR 11214,43  No: 17.07.2014.
Līdz: 28.08.2014.
Par remontdarbiem Olaines 1.vidusskolā SIA "FRONTONS"  EUR 47550,87  No: 18.06.2014.
Līdz: 18.08.2014.

Uz augšu

Olaines 2.vidusskola

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
Vājstrāvu sistēmu projektēšanas darbi Olaines 2.vidusskolā SIA "Telekom Serviss" EUR 1200,00 No: 13.10.2014.
Līdz: 13.11.2014.
Par obligātās veselības pārbaudes veikšanu Olaines 2.vidusskolas darbiniekiem SIA "Olaines veselības centrs" pēc rēķina līdz 30.09.2014.
Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Olaines 2.vidusskolā SIA "Nadine Plus" EUR 137997,85 No: 11.08.2014.
Līdz: 30.06.2015.
Par mēbeļu piegādi Olaines 2.vidusskolai SIA "NV Stils" EUR 6975,48 No: 23.07.2014.
Līdz: 15.08.2014.
Par Olaines 2.vidusskolas ēdnīcas telpu rekonstrukcijas būvdarbu autoruzraudzību  SIA "Komunālprojekts Jelgava" EUR 2820,00 No:18.06.2014.
Līdz: 12.09.2014.
Par Olaines 2.vidusskolas ēdnīcas rekonstrukciju  SIA "Cleanhouse" EUR 311965,02 No: 12.06.2014.
Līdz: 12.09.2014.
Grāmatu piegāde Olaines 2.vidusskolā SIA "NOLANS" Atbilstoši rēķinā noteiktajai cenai, sortimentam, daudzumam un kvalitātei No: 02.06.2014.
Līdz: 31.12.2014.
Par datortehnikas ar programmatūru piegādi Olaines 2.vidusskolai SIA "ATEA" EUR 2334,35 No: 15.05.2014.
Līdz: 29.05.2014.
Lekcijas novadīšana Olaines 2.vidusskolā "Kā sevi iedvesmot pozitīvām pārmaiņām" Kaspars Bikše EUR 127,80 30.04.2014.
Par remontdarbiem Olaines 2.vidusskolā SIA "Mītavas celtnieks" EUR 24394,91 No: 15.04.2014.
Līdz: 13.08.2014.
Olaines 2.vidusskolas renovācijas projekta vadību, specifikāciju sagatavošanu un būvuzraudzību SIA "Būvalts" EUR 3900,00 No; 11.04.2014.
Līdz pušu savstarpējo saistību izpildei
Par kancelejas preču piegādi Olaines 2.vidusskolā SIA "Hermess" EUR 1896,00 No: 01.04.2014.
līdz: 31.03.2015.
Olaines 2.vidusskolas remontdarbu 203., 207., 302., 303.kabinetos specifikācijas sagatavošana Marija Jurša  EUR 300.00 No: 19.02.2014.
Līdz: 10.03.2014.
Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi SIA "Media Control" EUR 106,12 mēnesī No: 14.01.2014.
Līdz: 16.01.2015.
Apsaimniekošanas darbi AS "Olaines ūdens un siltums" EUR 423,77 mēnesī No: 01.01.2014.
Līdz: 31.12.2014.
AUT tehnisko sistēmu apsekošana, apkope un remonts IK "VASaps" EUR 328,10 mēnesī No: 01.01.2014.
Līdz: 31.12.2014.
Centralizētā apsardze SIA "VEGA MS" EUR 326,70 mēnesī No: 01.01.2014.
Līdz: 31.12.2014.

Uz augšu

Olaines Kultūras centrs

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
Vecgada atpūtas vakara vadīšana SIA "Valmieras Konostudija" EUR 800,00 No: 15.12.2014.
Līdz: 31.12.2014.
Izrāde bērniem "Smurfiņu Ziemassvētki" SIA "Valmieras Kinostudija" EUR 500,00 No: 15.12.2014.
Līdz: 17.12.2014.
Koncertprogramma "Rūķu sētas stāsts" Biedrība "Koris Universum" EUR 200,00 No: 12.12.2014.
Līdz: 14.12.2014.
Ziemassvētku oratorija (Autoratlīdzības līgums) Rihards Rudzītis EUR 760,00 No: 12.12.2014.
Līdz: 20.12.2014.
Lampu piegāde Jaunolaine Kultūras namā SIA "Muzikālā Dizaina Grupa" EUR 2 607,26 No: 04.12.2014.
Līdz: 10.12.2014.
Lampu uzstādīšana Kino-koncertzālē SIA "SAVE.LV" EUR 1 965,53 No: 01.12.2014.
Līdz: 22.12.2014.
Apsardzes pakalpojumi SIA "ASGS" EUR 250,00 No: 11.12.2014.
Līdz 31.12.2014.
Uzņēmuma līgums par gaismas un skaņas aparatūras nomu pasākumam "Ziemassvētki sabraukuši" SIA "ASGS" EUR 413,22 No: 10.12.2014.
Līdz: 22.12.2014.
Skaņu un gaismu nodrošinājums - noma pasākumam "Tik Balti" SIA "Ļiza" EUR 152,00 No: 10.12.2014.
Līdz: 21.12.2014.
Vecgada atpūtas vakara muziālais nodrošinājums SIA "LAIRITA" EUR 578,51 No: 10.12.2014.
Līdz: 31.12.2014.
Jaungada pasākuma muzikālais noformējums un tehniskais nodrošinājums SIA "Ļiza" EUR 1 000,00 No: 01.12.2014.
Līdz: 31.12.2014.
Kosmētiskais remonts Olaines Bibliotēkas BLN kāpnēs SIA "ORSINO" EUR 449,80 No: 24.11.2014.
Līdz: 08.12.2014.
Izrādes "Ezītis un Egle" sniegšana Jaunolaines Kultūras namā VSIA "Latvijas Leļļu teātris" EUR 600,00 No: 21.11.2014.
Līdz: 11.01.2015.
16 gaismas ķermeņu piegāde SIA "ELTOR" EUR 2 880,00 No: 20.11.2014.
Līdz: 28.11.2014.
300 cepurīšu ar apdruku izgatavošana SIA "Ekodāvanas" EUR 570,00 No: 19.11.2014.
Līdz: 12.12.2014.
Tērpu izgatavošana deju kolektīvam "OĻI" SIA "ANVI AM" EUR 3 577,56 No: 19.11.2014.
Līdz: 22.12.2014.
Plaukti garderobei SIA "ELFA Mēbeles" EUR 830,08 No: 13.11.2014.
Līdz: 28.11.2014.
Muzikālais noformējums Valsts svētku pasākumā (Autoratlīdzības līgums) Jānis Šnipskis EUR 610,00 No: 11.11.2014.
Līdz: 17.11.2014.
Mākslinieciskās programmas nodrošinājums "Melodijas dzimtenei" Fonds KULTŪRA.LV EUR 1 478,40 No: 10.11.2014.
Līdz: 16.11.2014.
Muzikālais noformējums pasākumā "Sibīrijas valdzinājums" (Autoratlīdzības līgums) Agris Siliņš EUR 380,00 No: 06.11.2014.
Līdz: 07.11.2014.
Tautastērpu izgatavošana JKN bērnu deju kolektīvam SIA "MUDURI" EUR 2 396,69 No: 17.10.2014.
Līdz: 23.12.2014.
Koncertprogrammas sagatavošana (Autoratlīdzības līgums) Rodrigo Fomins EUR 731,71 No:15.10.2014.
Līdz: 19.10.2014.
Svārku šūšana no pasūtītāja materiāla "Undīnei" SIA "Baltijas Modes studija" EUR 400,00 No: 08.10.2014.
Līdz: 30.11.2014.
Pasažieru pārvadāšana Olaine - Slovākija SIA "KONTI BUSS" EUR 2 673,70 No: 01.10.2014.
Līdz: 29.10.2014.
Vainadziņu izgatavošana korim "Dziesma" SIA "ANVI AM" EUR 825,00 No: 01.10.2014.
Līdz: 30.11.2014.
Nomas līgums SIA "Filmu studija RIJA" EUR 100,00 No: 23.09.2014.
Līdz: 27.09.2014.
Muzikālais uzvedums "Johhny Salamander un Meldra" Dzērveņu festivālā (autoratlīdzības līgums) Jānis Gūža EUR 2 074,00 No: 19.09.2014.
Līdz: 27.09.2014.
Vagonu piegāde "dzērveņu festivāla aktivitātēm" SIA "LDZ CARGO" EUR 1 019,46 No: 17.09.2014.
Līdz: 27.09.2014.
Durvju ailes un pakāpiena remonts Zeiferta ielā 11 SIA "ANGREGONA" EUR 526,64 No: 16.09.2014.
Līdz: 15.10.2014.
Pasākuma "dzērveņu festivāls" apdrošināšana (Civiltiesiskās Apdrošināšanas polise) ERGO Insurance SE EUR 60,00 No: 12.09.2014.
Līdz: 27.09.2014.
Par tautastērpu izgatavošanu Jaunolaines KN jauniešu deju kolektīvam "Kalējs" SIA "MUDURI" EUR 1 776,15 No: 11.09.2014.
Līdz: 20.12.2014.
Atrakciju noma Olainē SIA "VELO Atrakcijas" EUR 200,00 No: 08.09.2014.
Līdz: 13.09.2014.
Par pakalpojuma sniegšanu pasākumā "Tēva diena Olaine" SIA "A-Z Technologies" EUR 150,00 No: 03.09.2014.
Līdz: 30.09.2014.
Ventilācijas iekārtu tehniskā apkope SIA "Inženiercentrs Komforts" EUR 240,00 No: 01.09.2014.
Līdz 31.08.2015.
Grupas GAIN FAST koncerts SIA "RemiX GROUP" EUR 968,00 No: 30.08.2014.
Līdz: 30.08.2014.
Konofilmas "Ogijs un tarakāni" un koncertfilmas "Instrumenti TRU" demonstrēšana SIA "ART un ecēt" EUR 1 011.,60 No: 25.08.2014.
Līdz: 28.08.2014.
Pasākuma "Jāņupes Varavīksne" apdrošināšana ERGO Insurance SE EUR 40,00 No: 23.08.2014.
Līdz: 23.08.2014.

Pasākuma apdrošināšana Olaines mežaparka estrādē (Civiltiesiskās Apdrošināšanas polise)

ERGO Insurance SE EUR 45,00 No: 23.08.2014.
Līdz 23.08.2014.
Pasākuma "Tēva diena" un "ROC out" organizēšana SIA "REFS" EUR 3 884,30 No: 15.08.2014.
Līdz: 13.09.2014.
Gaismas iekārtu profilakse un kronšteinu uzstādīšana SIA "Muzikālā Dizaina grupa" EUR 1 993,16 No: 14.08.2015.
Līdz: 21.08.2014.
Apskaņošanas un apgaismošanas darbi pasākumā "Country diena Olainē" SIA "Audio vizuālais serviss" EUR 1 041,36 No: 06.08.2014.
Līdz: 30.08.2014.
Par muzikālā pakalpojuma sniegšanu OME SIA "La N TEH" EUR 872,00 No: 06.08.2014.
Līdz: 24.08.2014.
Bērnu izklaides pasākuma vadīšana "Neaizmirstamais ceļojums" olaines Mežaparka estrādē SIA "Jogitas pasākumi" EUR 506,85 No: 09.07.2014.
Līdz: 26.07.2014.
Radošās Darbnīcas nometnei Biedrība "Debessmanna" EUR 502,15 No: 05.07.2014.
Līdz: 11.07.2014.
Deju kolektīva "Janita" brauciens - dalības maksas SIA "Travel RSP" EUR 3 000,00 No: 03.07.2014.
Līdz: 03.08.2014.
Koncertprogramma "Zilo kalnu milzis" un balle Biedrība "Ogres Muzikālais teātris" EUR 3 500,00 No: 03.07.2014.
Līdz: 05.07.2014.
Koncertprogramma ar Jersikas orķestra piedalīšanos SIA "Sound Systems" EUR 3 560,00 No: 02.07.2014.
Līdz: 11.07.2014.
Rulešu žalūzijas uzstādīšana Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā SIA "NORKIS UN PARTNERI" EUR 193,35 No: 01.07.2014.
Līdz: 03.07.2014.
BDK "Pienenīte" apkalpošana deju seminārā SIA "JURITA" EUR 1 090,90 No: 30.06.2014.
Līdz: 29.07.2014.
Kinofilmas "Daāna" demonstrēšana SIA "ART un ecēt" EUR 941,00 No: 25.06.2014.
Līdz: 08.07.2014.
Atrakciju noma bērnu pasākumā SIA "Sniega cilvēks" EUR 380,00 No: 25.06.2014.
Līdz: 28.06.2014.
Brīvdabas Kino Olaines mežaparka estrādē SIA "ART un ecēt" EUR 844,60 No: 21.06.2014.
Līdz: 26.06.2014.
Mūzikas atskaņošana Olaines Mežaparka estrādē SIA "Ļiza" EUR 380,00 No: 15.06.2014
Līdz: 17.08.2014.
Muzikālais pakalpojums "Saulgriežu nakts dejas" SIA "DOMES KAKTS" EUR 826,45 No: 09.06.2014.
Līdz: 23.06.2014.
Telpu noma BDK "Pienenīte" deju semināram Engures vidusskola EUR 1 080,00 No: 06.06.2014.
Līdz: 29.07.2014.
Servisa līgums kopējamai iekārtai Jaunolaines Bibliotēkai SIA "Formula" EUR 213,48 No: 01.06.2014.
Līdz: 31.05.2015.
Servisa līgums kopējamai iekārtai Gaismu Bibliotēkai SIA "Formula" EUR 213,48 No: 01.06.2014.
Līdz: 31.05.2015.
Izrādes "Mūsu Pifs" izrādīšana Jaunolainē Biedrība "Ieeja no pagalma puses" EUR 300,00 No: 28.05.2014.
Līdz: 10.06.2014.
Piepūšamo atrakciju piegāde un apkalpošana SIA "ĶIRK"  EUR 255,60 No: 27.05.2014.
Līdz: 30.05.2014.
Skaņas un gaismas nodrošināšana Olaines novada svētkos SIA "Pro Sound" EUR 1 379,75 No: 25.05.2014.
Līdz: 25.05.2014.
Tribīņu uzstādīšana pilsētas svētkos SIA "ASGS" EUR 2 840,00 No: 25.05.2014.
Līdz: 25.05.2014.
 Autotransporta pakalpojumi uz Baltkrieviju SIA "Trans-Tur" EUR 1 250,00 No: 22.05.2014.
Līdz: 07.06.2014.
Radošā darbnīca Olaines novada svētkos SIA "Pārsteigumu Karuselis" EUR 300,00 No: 22.05.2014.
Līdz: 25.05.2014.
Par skaņas un gaismas aparatūras nomu olaines novada svētkos, mežaparka estrādē SIA "Muzikālā Dizaina Grupa" EUR 2 450,00 No: 20.05.2014.
Līdz: 25.05.2014.
"Saucēju Rati" cirks "Statuetes" Biedrība "Cietokšņa kopiena" EUR 933,05 No: 19.05.2014.
Līdz: 30.05.2014.
Par skaņas un gaismas tehniskā nodrošinājuma pakalpojumu sniegšanu Olaines novada svētku laikā SIA "Eiropas Skaņa" EUR 550,00 No: 19.05.2014.
Līdz: 25.05.2014.
Datortehnikas un programmatūras piegāde SIA "ATEA" EUR 6 400,53 No: 16.05.2014.
Līdz: 02.06.2014.
Konkursa "Dziesmu kari 2014" apskaņošana SIA "Mr Karaoke" EUR 400,00 No: 15.05.2014.
Līdz: 30.05.2014.
Telpu remonts JOKN Meža ielā 2 SIA "Repull" EUR 7 767,45 No: 14.05.2014.
Līdz: 20.06.2014.
Ādas apavu iegāde OKN vokālajam ansamblim "Ivuški" SIA "Mirandolina" EUR 518,18 No: 12.05.2014.
Līdz: 14.06.2014.
Skatuves virsgaismu remonts SIA "Muzikālā dizaina grupa" EUR 7 822,03 No: 10.05.2014.
Līdz: 30.06.2014.
Mākslas filmas "Džimlai rūdi rallallā" demonstrēšana SIA "ART un ecēt" EUR 1 055,50 No: 08.05.2014.
Līdz: 30.05.2014.
30 minūšu strūklaku salūts "Ūdens melodijas" Olaines novada svētkos SIA "Bravisimo" EUR 4 980,00 No: 30.04.2014.
Līdz: 30.04.2014.
Par sadarbības projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" realizācijā Rubicon enciklopēdiju datu bāzes izmantošana 2014.-2015.gadā Kultūras Informācijas Sistēmu centrs EUR 70,25 No: 29.04.2014.
Līdz: 01.05.2014.
Žalūziju izgatavošana un uzstādīšana SIA "NORKIS un Partneri" EUR 441,00 No: 17.04.2014.
Līdz: 14.05.2014.
Par transporta pārvadājumiem iz Slovākiju SIA "Hansabuss Latvia" EUR 2 600,00 No: 17.04.2014.
Līdz: 05.05.2014.
Teātra izrādes šova "Sex Guru" rīkošana SIA "MAKROCONCERT" EUR 1 300,00 No: 13.04.2014.
Līdz: 13.04.2014.
12 tērpu (blūzes, svārki) izgatavošana SIA "LUNOR" EUR 952,06 No: 03.04.2014.
Līdz 7 nedēļām pēc avansa saņemšanas
Ventilācijas sistēmas remonts Jaunolaines Kultūras nama baletzālei SIA "PSP Group" EUR 2 906,52 No: 02.04.2014.
Līdz: 30.05.2014.
Skaņas aparatūras noma un apskaņošanas pakalpojums OKN VA "Undīne" izrādē "7 vecmeitas" SIA "ASGS" EUR 352,90 No: 02.04.2014.
Līdz: 03.04.2014.
12 tautisko puišu bikšu izgatavošana SIA "ANVI AM" EUR 413,28 No: 28.03.2014.
Līdz: 10.04.2014.
Dziesmu fonogrammu sagatavošana popgrupas "Domino" dalībniekiem (Jāņtārpiņš) Atis Auzāns EUR 536,00 No: 17.03.2014.
Līdz: 11.04.2014.
Par diģitālo filmu piegādi demontrēšanai Olaines Kultūras centrā ("Tantiņas") SIA "TFB" EUR 50,00 + no 50% no virsienākumiem par filmas demontrēšanu No: 10.04.2014.
Līdz pilnīgai saistību izpildei
Par klavieru skaņošanas, remonta un apkopes darbu veikšanu (Jaunolaines KN) I/U "ASL Konsultants" EUR 135,00 No: 06.03.2014.
Līdz pilnīgai saistību izpildei
Popgrupas "Domino" dziesmu fonogrammas sagatavošana Atis Auzāns EUR 536,00 No: 17.02.2014.
Līdz: 14.03.2014.
Skatuves fona aizkaru izgatavošana un uzstādīšana SIA "DZ" EUR 646,40 No: 10.02.2014.
Līdz: 13.02.2014.
Par tiesībām izmantot autoru muzikālus darbus publiskā izpildījumā demonstrējot filmas Biedrība AKKA/LAA 2 x gadā pēc atskaites par notikušajiem kino seansiem No: 01.02.2014.
Līdz: 31.01.2015.
Skaņas un gaismas tehnikas nodrošinājums un apkalpošana pasākumā  SIA "ASGS" EUR 1591,69 No: 22.02.2014.
Līdz: 23.02.2014.
Dokumentālās filmas "Getto games" demonstrēšana SIA "ART un ecēt" bez atlīdzības 24.02.2014.
Gaismas aparatūras noma  SIA "RJK" EUR 2273,76 22.02.2014.
Gaismas aparatūras noma un objektu izgaismošana SIA "RTG Group" EUR 2804,76 22.02.2014.
Ledus skulptūras izgatavošana 1,7x1,00 Rinolds Opincāns EUR 705,00 22.02.2014.
Dziesmu aranžējuma sagatavošana un fonogramma Atis Auzāns EUR 536,00 22.02.2014.
Olaines pilsētas 47.gadadienas pasākuma koncertprogramma Emīls Balcers EUR 1006,00 22.02.2014.
Vienošanās par grozījumiem 2011.gada 28.01. noslēgtajā līgumā par darba aizsardzības pakalpojumiem SIA "Media Control" EUR 675,24 gadā No: 01.02.2014.
Līdz: 31.01.2015.
Par paklāju nomu Olaines bibliotēkā Zemgales ielā 24 AS "Berendsen Tekstila serviss" EUR 146,88 gadā No: 31.01.2014.
Līdz: 30.01.2017.
Apsardzes-ugunsaizardzības-trauksmes tehnisko sistēmu apkope un remonts IK "VASaps" EUR 2032.,80 No: 01.01.2014.
Līdz: 31.12.2014.
Par centralizēto apsardzi Olaines Kultūras centra struktūrvienībās  SIA "VEGA MS" EUR 3943,08 No: 01.01.2014.
Līdz: 31.12.2014.

Uz augšu

Olaines Mūzikas un mākslas skola

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš

Par Olaines Mūzikas un mākslas skolas 2. un 3.stāva telpu elektroinstalācijas renovāciju

RKF SIA "ELEKOMS"  EUR 22133,56  No: 16.06.2014.
Līdz: 25.08.2014.

Uz augšu

Olaines PII "Dzērvenīte"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš

Par paneļu nožogojuma uzstādīšanu Olaines pirmsskolas izglītības iestādē "Dzērvenīte"

SIA "ŽOGU FABRIKA" EUR 11157,50 No: 14.05.2014.
Līdz: 18.06.2014.
Par rotaļu laukuma ar gumijas segumu izveide Olaines PII "Dzērvenīte" SIA "KSIL Baltic" EUR 18866,15 No: 17.04.2014.
Līdz: 27.06.2014.
Par divu nojumīšu konstrukciju izveidi un uzstādīšanu PII "Dzērvenīte" SIA "KSIL Baltic" EUR 7654,35 No: 25.03.2014.
Līdz saistību izpildei
Par teritorijas labiekārtošanas darbiem SIA "Agrosēta" EUR 13222,94 No: 20.03.2014.
Līdz: 02.06.2014.
Pirkuma līgums (mazgājamie līdzekļi) SIA "BG" pēc rēķina saņemšanas No: 18.03.2014.
Līdz: 31.12.2016.
Maināmo nomas paklāju līgums SIA "LINDSTROM" EUR 55,44 mēnesī No: 18.03.2014.
Līdz: 01.04.2015.
Pirkuma līgums ar pēcapmaksu (saimniecības preces) SIA "SALTA BM"   pēc rēķina saņemšanas No: 18.03.2014
L'idz: 31.12.2014.
Par iekārtu agregātu apskati, regulēšanu, tīrīšanu SIA "INkomercs" EUR 149,67 mēnesī No: 02.01.2014.
Līdz saistību izpildei
Par preču piegādi un iekārtas nomu SIA "VENDEN" EUR 49,75 mēnesī No: 01.01.2014.
Līdz: 31.12.2014.
Par ēkas (telpas) apsardzi SIA "VEGA MS" EUR 42,69 mēnesī No: 01.01.2014.
Līdz: 31.12.2014.
 Par apsardzes-ugunsdrošības-trauksmes tehnisko sitēmu apsekošanu SIA "VASaps" EUR 56,92 mēnesī No: 01.01.2014.
Līdz: 31.02.2014.

Uz augšu

Olaines PII "Magonīte"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
Vienošanās Nr. 1 pie līguma Nr. ONP 2014/34/KPFI "Par norobežojošo konstrukciju silitināšanu Olaines pirmsskolas izglītības iestādē "Magonīte"" SIA "FRONTONS" EUR 98730,99 No: 19.11.2014.
Līdz: 30.11.2014.
Nojumītes izbūves darbi SIA "BB Būve" EUR 9940,00 29.08.2014.

Par norobežojošo konstrukciju siltināšanu Olaines pirmsskolas izglītības iestādē ''Magonīte''

SIA "FRONTONS" EUR 87364,52 No: 01.08.2014.
Līdz: 30.11.2014.
Par datortehnikas ar programmatūru piegādi SIA "ATEA" EUR 542,53 No: 15.05.2014.
Līdz: 29.05.2014.
Par tautas tērpu šūšanu SIA "MUDURI" EUR 1489,20 01.10.2014.
Par kancelejas preču piegādi SIA "Hermess" EUR 1176,03 No: 01.04.2014.
Līdz: 31.03.2015.
Kopējamo iekārtu apkope un remonts SIA "Formula" EUR 427,10 12.03.2015.
Papildus vienošanās pie līguma Nr. 06/2013 SIA "Ekoncepti" EUR 1000,00 No: 01.01.2014.
Līdz: 28.02.2014.
Darba aizsardzības pakalpojumi SIA "Media Control" EUR 719,52 No: 01.01.2014.
Līdz: 31.12.2014.
Deratizācija, dezinfekcija SIA "Dezinfektors - 1" EUR 596,40 No: 01.01.2014.
Līdz: 31.12.2014.
Apgaismojuma un spēka elektrotīkla sistēmas uzturēšanas un apkalpošanas darbi RKF SIA "Elekoms" EUR 2265,84 No: 01.01.2014.
Līdz: 31.12.2014.
Ēkas (telpas) apsardze SIA "VEGA MS" EUR 1365,96 No: 01.01.2014.
Līdz: 31.12.2014.
AUT tehniskās sistēmas apsekošana un apkope IK "VASaps" EUR 426,84 No: 01.01.2014.
Līdz: 31.12.2014.
Datorprogrammas "Rausītis" apkalpošana SIA "Progresija" EUR 170,00 No: 01.01.2014.
Līdz: 31.12.2014.

Uz augšu

Olaines PII "Zīle"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
Par Olaines PII "Zīle" energoefektivitātes paaugstināšanu, ventilācijas izbūvi un gaisa kondicionēšanas sistēmu izbūvi grupu telpās SIA "I.K. Būve" EUR 152137,78 No: 27.08.2014.
Līdz: 27.12.2014.

Par remontdarbiem Olaines PII „Zīle”

SIA "STARBAG" EUR 24375,01 No: 26.08.2014.
Līdz: 27.10.2014.
Vienošanas Nr. 1 pie līguma Nr. ONP 2014/16/1 "Par paneļu nožogojuma uzstādīšanu Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs"  SIA "ŽOGU FABRIKA" EUR 362,10 No: 12.08.2014.
Līdz: 18.08.2014.
Tūrisma pakalpojuma sniegšanas līgums SIA "Mundus Travel institute" EUR 711,00 No: 25.06.2014.
Līdz saistību izpildei
Vienošanās par sertificētu (e-paraksta) apmaksu AS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" EUR 42,98 No: 16.05.2014.
Līdz: sertifikātu derīguma termiņa beigām
Par piepūšamās atrakcijas nomu SIA "Salaspils daiļdārznieks" EUR 152,89 16.05.2014.
Par paneļu nožogojuma uzstādīšanu Olaines pirmsskolas izglītības iestādē "Zīle"  SIA "ŽOGU FABRIKA" EUR  10832,50 No: 14.05.2014.
Līdz: 15.08.2014.
Par veļas mazgāšanas pakalpojumu IK "Rūķi SM"   No: 09.05.2014.
Līdz: 09.05.2015.
Pirkuma līgums (datora iegāde) SIA "BBTC Group" EUR 1113,22 No: 22.04.2014.
Līdz saistību izpildei
Vienošanās Nr. 06-01/14/229 (darba drošība) SIA "Media Control" EUR 889,67 No: 17.04.2014.
Līdz: 17.04.2015.
Par kancelejas preču piegādi SIA "Hermess" EUR 5785,00 No: 01.04.2014.
Līdz: 31.03.2015.
Pirkuma-pārdevuma līgums (biroja tehnikas, izejmateriālu un printeru apkope) SIA "Vissofisam.lv" EUR 500,00 No; 01.04.2014.
Līdz: 31.03.2015.
Par bērnu krēsliņu izgatavošanu un piegādi SIA "Evilat" EUR 2587,04 No: 21.02.2014
Līdz: 30.04.2014.
Par centralizēto apsardzi SIA "VEGA MS" EUR 2390,40 No: 01.01.2014.
Līdz: 31.12.2014.
Par sadarbību apsardzes-ugunsaizsardzības-trauksmes tehnisko sistēmu apkopē un remontā, konsultāciju par šiem jautājumiem sniegšanā SIA "VEGA MS" EUR 705,52 No: 01.01.2014.
Līdz: 31.12.2014.

Uz augšu

Olaines SPII "Ābelīte"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
Par Ziemassvētku vecīša darbu Gunvaldis Tarvids EUR 50,40

No: 16.12.2014.
Līdz: 22.12.2014.

Par klavieru skaņošanu, remontu un apkopes darbu veikšanu J/U "ASL Konsultants" EUR 90,00 No: 09.10.2014.
Līdz pilnīgai saistību izpildei
Par logu mazgāšanu no ārpuses SIA "Comfort Clean" EUR 597,61 No: 25.09.2014.
Līdz: 15.10.2014.
Par iestādes tehnisko apsekošanu SIA "CMB" EUR 2750,00 No: 22.09.2014.
Līdz: 07.11.2014.
Pirkuma līgums par pārtikas piegādi SIA "Egija AVS" līdz EUR 28246,26 No: 02.09.2014.
Līdz: 31.08.2018.
Pirkuma līgums par pārtikas piegādi SIA "Valks" līdz EUR 15428,31 No: 02.09.2014.
Līdz: 31.08.2018.
Vienošanās Nr. 3 pie līguma Nr. ONP 2014/14 "Par Olaines speciālās PII "Ābelīte" 1.korpusa telpu vienkāršoto renovāciju" SIA "Latbūvnieks" paliek nemainīga No: 02.09.2014.
Līdz: 15.09.2014.
Vienošanās Nr. 2 pie līguma Nr. ONP 2014/14 "Par Olaines speciālās PII "Ābelīte" 1.korpusa telpu vienkāršoto renovāciju" SIA "Latbūvnieks" EUR 96191,77 No: 27.08.2014.
Līdz: 15.09.2014.
Par datorsistēmas apkalpošanu SIA "Progresija" EUR 120,00 No: 21.08.2014.
Līgumu var izbeigt vai pagarināt pēc pušu vienošanās
Vienošanās Nr. 1 pie līguma Nr. ONP 2014/14 "Par Olaines speciālās PII "Ābelīte" 1.korpusa telpu vienkāršoto renovāciju" SIA "Latbūvnieks" paliek nemainīga No: 01.08.2014.
Līdz: 15.08.2014.
Par mēbeļu piegādi Olaines SPII "Ābelīte" vajadzībām SIA "Ritmeks" EUR 7145,00 No: 04.06.2014.
Līdz: 25.07.2014.
 Par Olaines speciālās PII "Ābelīte" 1.korpusa telpu vienkāršoto renovāciju SIA "Latbūvnieks"  EUR 90915,39 No: 21.05.2014.
Līdz: 01.08.2014.
Par datortehnikas ar programmatūru piegādi SIA "ATEA" EUR 500,86 No: 15.05.2014.
Līdz: 29.05.2014.
Pirkšanas-pārdošanas līgums par kopēšanas/drukāšanas iekārtas iegādi SIA "MINAPA" EUR 1058,68 No: 04.04.2014.
Līdz: 16.04.2014.
Kancelejas preču piegāde SIA "Hermess" EUR 495,87 No: 01.04.2014.
Līdz: 31.03.2015.
Ēkas vienkāršotās renovācijas projekta izstrāde SIA "BŪVALTS" EUR 2300,00 No: 10.03.2014.
Līdz saistību izpildei
Par apgaismojuma un spēka elektotīkla sistēmas uzturēšanas un apkalpošanas darbu izpildi SIA "Elekoms" EUR 2529,96 No: 03.03.2014.
Līdz: 03.03.2015.
Par žāvēšanas iekārtas iegādi SIA "PROLUX" EUR 2279,00 No: 27.02.2014.
Līdz saistību izpildei
Tautas tērpu iegāde SIA "ANVI AM" EUR 946,00 No: 25.02.2014.
Līdz saistību izpildei
Veļas aizvešana, mazgāšana, žāvēšana, gludināšana un piegāde SIA "VRV" EUR 0,83 par 1 kg veļas No: 02.01.2014.
Līdz: 01.01.2015.
Centralizēta apsardze ar pasūtītāja uzstādītiem apsardzes, ugunsdrošības un trauksmes signalizācijas līdzekļiem, operatīvas mobilās grupas izbraukšanas nodrošināšana SIA "Vega MS"  EUR 619,80 No: 02.01.2014.
Līdz: 01.01.2015.
Par sadarbību apsardzes - ugunsaizsardzības - trauksmes tehnisko sistēmu apkopē un remontā, konsultāciju sniegšanā par šiem jautājumeim  IK "VASaps" EUR 257,16 No: 02.01.2014.
Līdz: 01.01.2015.

Uz augšu

Olaines Sporta centrs

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
       
       
       
Datortehnikas ar programmatūru piegāde SIA "ATEA" EUR 124,24 No: 15.05.2014.
Līdz: 29.05.2014.
Sporta pasākumu apdrošināšana ERGO Latvija EUR 190,00 No: 07.05.2014.
Līdz: 23.08.2014.
Tualetes un dušu telpu remonta darbi Olaines slidotavā SIA "WESTBŪVE" EUR 10250,53 No: 23.04.2014.
Līdz saistību izpildei
Degvielas 95E markas piegādāšana SIA "Neste Latvija" EUR 1684,68 No: 07.04.2014.
Līdz: 31.03.2015.
Kancelejas preču piegāde SIA "Hermess" EUR 1763,64 No: 01.04.2014.
Līdz: 31.03.2015.
Biotualetes noma SIA "LATOI" EUR 1000,00  No: 20.03.2014.
Līdz: 31.12.2014.
Polikarbonāta plāksnes izgatavošana, piegāde SIA RF "RIKOM" EUR 214,88 12.03.2014.
Darba aizsardzības pakalpojumi SIA "Media Control" EUR 652,08 No: 01.03.2014.
Līdz: 28.02.2015.
Elektroniskā kases aparāta apkalpošana SIA "JUKOMA" EUR 35,57 No: 01.02.2014.
Līdz: 01.02.2015.

Uz augšu

Olaines Vēstures un mākslas muzejs

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
       

Uz augšu

PA "Olaines sociālais dienests"

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa bez PVN Līguma termiņš
Par Olaines sociālā aprūpes centra remontdarbiem SIA "Salta BM" EUR 42275,40 No: 27.08.2014.
Līdz: 26.10.2014.
Par medicīnas palīgmateriālu un hiģiēnas preču piegādi Olaines PA "Olaines sociālais dienests" vajadzībām  SIA "MAGNUM MEDICAL" līdz EUR 23140,50  No: 03.03.2014.
Līdz: 29.02.2016.
Par medikamentu piegādi Olaines novada PA "Olaines sociālais dienests" vajadzībām  AS "RECIPE PLUS" līdz EUR 16528,93 No: 03.03.2014.
Līdz: 29.02.2016.
 Par jauna speciāli aprīkota mikroautobusa piegādi finanšu līzingā  SIA "Swedbank Līzings"    EUR 35205,30 No: 19.02.2014.
Līdz: 30.05.2019.

Uz augšu

 

 

Drukāt

Vārda dienas svin:
Alvīne
Jaunumi e-pastā
Decembris, 2018
P
O
T
C
Pk
S
Sv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31