Esam vienoti svētkos un ikdienā!          Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2017. gada 27. aprīlis

Pašvaldībā licencētās izglītības programmas

Saskaņā ar 2016. gada 22. septembrī apstiprinātajiem Olaines novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.10 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību" Olaines novada pašvaldība ir izsniegusi sekojošas interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licences (spēkā esošas uz 19.04.2017.). 

Programmas nosaukums

Licences saņēmējs un īstenotājs

Programmas īstenošanas vieta

Licences izsniegšanas datums

Licences derīguma termiņš

Licences Nr.

Piezīmes

Sporta deju studija „DanceArt”

Biedrība „ArtDance”

Jaunolaines kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

25.09.2014.

26.09.2017.

Nr.10

Interešu izglītība

„Angļu valodas programma pirmsskolas vecuma bērniem”

Dina Baltaiskalna

 

Olaines PII „Dzērvenīte”, Zemgales iela 39, Olaine;

Olaines PII „Zīle”, Kūdras iela 9, Olaine

09.09.2014.

10.10.2017.

Nr.11

Interešu izglītība

„Vokālā studija „Serpentīns””

Jūlija Streļajeva

 

Jaunolaines kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

31.10.2014.

01.11.2017.

Nr.12

Interešu izglītība

„Steps un Spēks”

SIA „MUVIT”

Ludmila Saveļjeva,

Jaunolaines kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

15.12.2014.

01.11.2017.

Nr.13

Pieaugušo neformālā izglītība

„Angļu valodas programma pirmsskolas vecuma bērniem”

Bērnu attīstības un izklaides centrs „DAIKO”

Olaines PII „Zīle”, Kūdras iela 9, Olaine

31.10.2014.

01.11.2017.

Nr.14

Interešu izglītība

„Vizuālā māksla radošās izpausmes veids”

Kristīne Boļšedrova

 

Olaines Pieaugušo izglītības centrs, Zemgales iela 31, Olaine

30.12.2014.

31.12.2017.

Nr.15

Pieaugušo neformālā izglītība

„Sporta deju pamatiemaņas 4-5 gadu vecuma bērniem”

Inga Cepīte

Olaines PII “Zīle”, Kūdras iela 9, Olaine

29.09.2015.

30.09.2018.

Nr.16

Interešu izglītība

„Sporta deju pamatiemaņas 6-7 gadu vecuma bērniem”

Inga Cepīte

 

Olaines PII “Zīle”, Kūdras iela 9, Olaine

29.09.2015.

30.09.2018.

Nr.17

Interešu izglītība

“Bērnu fitness” 4-5 gadus veciem bērniem

Jevgēnija Konošonoka

 

Olaines PII “Zīle”, Kūdras iela 9, Olaine

29.09.2015.

30.09.2018.

Nr.18

Interešu izglītība

“Bērnu fitness” 5-7 gadus veciem bērniem

Jevgēnija Konošonoka

 

Olaines PII “Zīle”, Kūdras iela 9, Olaine

29.09.2015.

30.09.2018.

Nr.19

Interešu izglītība

Austrumcīņa “Džosui Kararate”

Biedrība “Latvijas džosui karatē federācija”

Olaines 2.vidusskola, Skolas iela 2, Olaine

19.10.2015.

20.10.2018.

Nr.20

Interešu izglītība

“Latviešu sarunvalodas kurss”

Jeļena Semjonkina – Getmaņuka

 

Olaines novada NVO zāle, Zemgales iela 31, Olaine

27.11.2015.

28.11.2018.

Nr.21

Pieaugušo neformālā izglītība

Kustību studijas “Marmelāde” aerobikas un mūsdienu deju nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem

Zaiga Oše

 

Olaines PII “Magonīte”, Baznīcas iela 1, Jaunolaine

11.02.2016.

11.02.2019.

Nr.22

Interešu izglītība

Montessori attīstības nodarbības

Biedrība Olaines ģimeņu atbalstam “Pumpurs”

 

Jelgavas iela 15, Olaine

16.03.2016.

17.03.2019.

Nr.23

Interešu izglītība

ORFF mūzika bērniem

Biedrība “Izglītības laboratorija”

Jaunolaines kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

24.03.2016.

25.03.2019.

Nr.24

Interešu izglītība

“Viņš & Viņa”

Biedrība “Izglītības laboratorija”

 

Olaines pagasta zāle, Meža iela 2, Jaunolaine

24.03.2016.

25.03.2019.

Nr.25

Pieaugušo neformālā izglītība

Vokālā studija “Notis”

Jūlija Streļajeva

 

Jaunolaines kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

07.04.2016.

08.04.2019.

Nr.26

Interešu izglītība

Krievu valoda 12-13

gadīgajiem pusaudžiem

SIA “LET US”

 

Kūdras iela 27, Olaine

20.04.2016.

21.04.2019.

Nr.27

Interešu izglītība

Krievu valoda pieaugušajiem

ar priekšzināšanām

SIA “LET US”

 

Kūdras iela 27, Olaine

20.04.2016.

21.04.2019.

Nr.28

Interešu izglītība

Vācu valoda pieaugušajiem

bez priekšzināšanām

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

20.04.2016.

21.04.2019.

Nr.29

Pieaugušo neformālā izglītība

Angļu valoda 3-4

gadīgajiem bērniem

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

20.04.2016.

21.04.2019.

Nr.30

Interešu izglītība

Angļu valoda 5-6

gadīgajiem bērniem

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

20.04.2016.

21.04.2019.

Nr.31

Interešu izglītība

Angļu valoda 7-8

gadīgajiem bērniem

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

20.04.2016.

21.04.2019.

Nr.32

Interešu izglītība

Angļu valoda 8-9

gadīgajiem bērniem

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

20.04.2016.

21.04.2019.

Nr.33

Interešu izglītība

Angļu valoda 10-11

gadīgajiem bērniem

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

20.04.2016.

21.04.2019.

Nr.34

Interešu izglītība

Angļu valoda 11-12

gadīgajiem bērniem

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

20.04.2016.

21.04.2019.

Nr.35

Interešu izglītība

Angļu valoda 12-13

gadīgajiem bērniem

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

20.04.2016.

21.04.2019.

Nr.36

Interešu izglītība

Bērni sporto 5-7 gadi

Biedrība “Sporta studija ACTIVE”

Stadiona iela 2, Olaine

06.05.2016.

07.05.2019.

Nr.37

Interešu izglītība

Bērni sporto 3-4 gadi

Biedrība “Sporta studija ACTIVE”

Stadiona iela 2, Olaine

06.05.2016.

07.05.2019.

Nr.38

Interešu izglītība

Cigun - ievads

Ingrīda Poļaka

Zemgales iela 31, Olaine

16.05.2016.

17.05.2019.

Nr.39

Pieaugušo neformālā izglītība

Latviešu valoda 7-8

gadīgajiem bērniem

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

18.05.2016.

19.05.2019.

Nr.40

Interešu izglītība

Franču valoda pieaugušajiem

ar priekšzināšanām

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

18.05.2016.

19.05.2019.

Nr.41

Interešu izglītība

Latviešu valoda pieaugušajiem

ar priekšzināšanām

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

18.05.2016.

19.05.2019.

Nr.42

Pieaugušo neformālā izglītība

Angļu valoda pieaugušajiem,

līmenis – Pre-Intermediate

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

18.05.2016.

19.05.2019.

Nr.43

Pieaugušo neformālā izglītība

Angļu valoda pieaugušajiem,

līmenis – Intermediate

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

18.05.2016.

19.05.2019.

Nr.44

Pieaugušo neformālā izglītība

Angļu valoda pieaugušajiem,

līmenis – Upper-Intermediate

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

18.05.2016.

19.05.2019.

Nr.45

Pieaugušo neformālā izglītība

Latviešu valoda mazākumtautību bērniem (vecumā no 5 līdz 7 gadiem)

Ilzes Zemītes

 

Zemgales iela 19-39, Olaine

01.08.2016.

02.08.2019.

Nr.46

Interešu izglītība

“Radošā māksla un rokdarbi bērniem 3-4 gadu vecumā”

Santa Lubāne

 

Olaines PII “Magonīte”, Baznīcas iela 1, Jaunolaine

26.08.2016.

27.08.2019.

Nr.47

Interešu izglītība

“Radošā māksla un rokdarbi bērniem 5-7 gadu vecumā”

Santa Lubāne

 

Olaines PII “Magonīte”, Baznīcas iela 1, Jaunolaine

26.08.2016.

27.08.2019.

Nr.48

Interešu izglītība

“Radošā māksla un rokdarbi bērniem 7-10 gadu vecumā”

Santa Lubāne

 

Jaunolaines kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

26.08.2016.

27.08.2019.

Nr.49

Interešu izglītība

“Konstruēšana un programmēšana mazajiem”

Biedrība “Tehniskās izglītības un jaunrades skola”

Olaines PII “Magonīte”, Baznīcas iela 1, Jaunolaine,

Olaines PII “Dzērvenīte”, Zemgales iela 39, Olaine

14.10.2016.

15.10.2019.

Nr.50

Interešu izglītība

“Rudens Bībeles skola”

Olaines baptistu draudze

 

Jaunolaines kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

17.10.2016.

18.10.2019.

Nr.51

Interešu izglītība

“Krievu valoda”

Biedrība “Olaines Krievu kopiena”

Olaines Pieaugušo izglītības centrs, Zemgales iela 31, Olaine

07.11.2016.

08.11.2019.

Nr.52

Pieaugušo neformālā izglītība

“Pērļu pīšana”

Ligita Jegorova

Olaines Pieaugušo izglītības centrs, Zemgales iela 31, Olaine

28.12.2016.

29.12.2019.

Nr.53

Pieaugušo neformālā izglītība

“Robotehnikas, mehānikas un programmēšanas pamati”

Biedrība “Sporta un Izglītības Robotikas Asociācija”

Olaines 2.vidusskola, Skolas iela 1, Olaine

28.12.2016.

29.12.2019.

Nr.54

Interešu izglītība

“Futbols”

Biedrība “Futbola klubs “Olaine””

Olaines Sporta centra sporta objekti, Olaines novads

28.12.2016.

29.12.2019.

Nr.55

Interešu izglītība

“Deju nodarbības sievietēm “Latino for ladies””

Biedrība „ArtDance”

Jaunolaines kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

27.03.2017.

28.03.2020.

Nr.56

Pieaugušo neformālā izglītība

 

Drukāt

Vārda dienas svin:
Tāle, Raimonda, Raina, Klementīne
Jaunumi e-pastā
Aprīlis, 2017
P
O
T
C
Pk
S
Sv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930