Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2018. gada 17. augusts

Pašvaldībā licencētās izglītības programmas

Saskaņā ar 2017. gada 25. janvārī apstiprinātajiem Olaines novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.SN2/2017 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību" Olaines novada pašvaldība ir izsniegusi sekojošas interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licences (spēkā esošas uz 08.06.2018.). 

 

Programmas nosaukums

Licences saņēmējs un īstenotājs

Programmas īstenošanas vieta

Licences izsniegšanas datums

Licences derīguma termiņš

Licences Nr.

Piezīmes

„Sporta deju pamatiemaņas 4-5 gadu vecuma bērniem”

Inga Cepīte

Olaines PII “Zīle”, Kūdras iela 9, Olaine

29.09.2015.

30.09.2018.

Nr.16

Interešu izglītība

„Sporta deju pamatiemaņas 6-7 gadu vecuma bērniem”

Inga Cepīte

 

Olaines PII “Zīle”, Kūdras iela 9, Olaine

29.09.2015.

30.09.2018.

Nr.17

Interešu izglītība

“Bērnu fitness” 4-5 gadus veciem bērniem

Jevgēnija Konošonoka

 

Olaines PII “Zīle”, Kūdras iela 9, Olaine

29.09.2015.

30.09.2018.

Nr.18

Interešu izglītība

“Bērnu fitness” 5-7 gadus veciem bērniem

Jevgēnija Konošonoka

 

Olaines PII “Zīle”, Kūdras iela 9, Olaine

29.09.2015.

30.09.2018.

Nr.19

Interešu izglītība

Austrumcīņa “Džosui Kararate”

Biedrība “Latvijas džosui karatē federācija”

Olaines 2.vidusskola, Skolas iela 2, Olaine

19.10.2015.

20.10.2018.

Nr.20

Interešu izglītība

“Latviešu sarunvalodas kurss”

Jeļena Semjonkina – Getmaņuka

 

Olaines novada NVO zāle, Zemgales iela 31, Olaine

27.11.2015.

28.11.2018.

Nr.21

Pieaugušo neformālā izglītība

Kustību studijas “Marmelāde” aerobikas un mūsdienu deju nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem

Zaiga Oše

 

Olaines PII “Magonīte”, Baznīcas iela 1, Jaunolaine

11.02.2016.

11.02.2019.

Nr.22

Interešu izglītība

Montessori attīstības nodarbības

Biedrība Olaines ģimeņu atbalstam “Pumpurs”

 

Jelgavas iela 15, Olaine

16.03.2016.

17.03.2019.

Nr.23

Interešu izglītība

ORFF mūzika bērniem

Biedrība “Izglītības laboratorija”

Jaunolaines kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

24.03.2016.

25.03.2019.

Nr.24

Interešu izglītība

“Viņš & Viņa”

Biedrība “Izglītības laboratorija”

 

Olaines pagasta zāle, Meža iela 2, Jaunolaine

24.03.2016.

25.03.2019.

Nr.25

Pieaugušo neformālā izglītība

Vokālā studija “Notis”

Jūlija Streļajeva

 

Jaunolaines kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

07.04.2016.

08.04.2019.

Nr.26

Interešu izglītība

Krievu valoda 12-13

gadīgajiem pusaudžiem

SIA “LET US”

 

Kūdras iela 27, Olaine

20.04.2016.

21.04.2019.

Nr.27

Interešu izglītība

Krievu valoda pieaugušajiem

ar priekšzināšanām

SIA “LET US”

 

Kūdras iela 27, Olaine

20.04.2016.

21.04.2019.

Nr.28

Interešu izglītība

Vācu valoda pieaugušajiem

bez priekšzināšanām

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

20.04.2016.

21.04.2019.

Nr.29

Pieaugušo neformālā izglītība

Angļu valoda 3-4

gadīgajiem bērniem

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

20.04.2016.

21.04.2019.

Nr.30

Interešu izglītība

Angļu valoda 5-6

gadīgajiem bērniem

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

20.04.2016.

21.04.2019.

Nr.31

Interešu izglītība

Angļu valoda 7-8

gadīgajiem bērniem

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

20.04.2016.

21.04.2019.

Nr.32

Interešu izglītība

Angļu valoda 8-9

gadīgajiem bērniem

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

20.04.2016.

21.04.2019.

Nr.33

Interešu izglītība

Angļu valoda 10-11

gadīgajiem bērniem

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

20.04.2016.

21.04.2019.

Nr.34

Interešu izglītība

Angļu valoda 11-12

gadīgajiem bērniem

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

20.04.2016.

21.04.2019.

Nr.35

Interešu izglītība

Angļu valoda 12-13

gadīgajiem bērniem

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

20.04.2016.

21.04.2019.

Nr.36

Interešu izglītība

Bērni sporto 5-7 gadi

Biedrība “Sporta studija ACTIVE”

Stadiona iela 2, Olaine

06.05.2016.

07.05.2019.

Nr.37

Interešu izglītība

Bērni sporto 3-4 gadi

Biedrība “Sporta studija ACTIVE”

Stadiona iela 2, Olaine

06.05.2016.

07.05.2019.

Nr.38

Interešu izglītība

Cigun - ievads

Ingrīda Poļaka

Zemgales iela 31, Olaine

16.05.2016.

17.05.2019.

Nr.39

Pieaugušo neformālā izglītība

Latviešu valoda 7-8

gadīgajiem bērniem

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

18.05.2016.

19.05.2019.

Nr.40

Interešu izglītība

Franču valoda pieaugušajiem

ar priekšzināšanām

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

18.05.2016.

19.05.2019.

Nr.41

Interešu izglītība

Latviešu valoda pieaugušajiem

ar priekšzināšanām

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

18.05.2016.

19.05.2019.

Nr.42

Pieaugušo neformālā izglītība

Angļu valoda pieaugušajiem,

līmenis – Pre-Intermediate

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

18.05.2016.

19.05.2019.

Nr.43

Pieaugušo neformālā izglītība

Angļu valoda pieaugušajiem,

līmenis – Intermediate

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

18.05.2016.

19.05.2019.

Nr.44

Pieaugušo neformālā izglītība

Angļu valoda pieaugušajiem,

līmenis – Upper-Intermediate

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

18.05.2016.

19.05.2019.

Nr.45

Pieaugušo neformālā izglītība

Latviešu valoda mazākumtautību bērniem (vecumā no 5 līdz 7 gadiem)

Ilzes Zemītes

 

Zemgales iela 19-39, Olaine

01.08.2016.

02.08.2019.

Nr.46

Interešu izglītība

“Radošā māksla un rokdarbi bērniem 3-4 gadu vecumā”

Santa Lubāne

 

Olaines PII “Magonīte”, Baznīcas iela 1, Jaunolaine

26.08.2016.

27.08.2019.

Nr.47

Interešu izglītība

“Radošā māksla un rokdarbi bērniem 5-7 gadu vecumā”

Santa Lubāne

 

Olaines PII “Magonīte”, Baznīcas iela 1, Jaunolaine

26.08.2016.

27.08.2019.

Nr.48

Interešu izglītība

“Radošā māksla un rokdarbi bērniem 7-10 gadu vecumā”

Santa Lubāne

 

Jaunolaines kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

26.08.2016.

27.08.2019.

Nr.49

Interešu izglītība

“Konstruēšana un programmēšana mazajiem”

Biedrība “Tehniskās izglītības un jaunrades skola”

Olaines PII “Magonīte”, Baznīcas iela 1, Jaunolaine,

Olaines PII “Dzērvenīte”, Zemgales iela 39, Olaine

14.10.2016.

15.10.2019.

Nr.50

Interešu izglītība

“Rudens Bībeles skola”

Olaines baptistu draudze

 

Jaunolaines kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

17.10.2016.

18.10.2019.

Nr.51

Interešu izglītība

“Krievu valoda”

Biedrība “Olaines Krievu kopiena”

Olaines Pieaugušo izglītības centrs, Zemgales iela 31, Olaine

07.11.2016.

08.11.2019.

Nr.52

Pieaugušo neformālā izglītība

“Pērļu pīšana”

Ligita Jegorova

Olaines Pieaugušo izglītības centrs, Zemgales iela 31, Olaine

28.12.2016.

29.12.2019.

Nr.53

Pieaugušo neformālā izglītība

“Robotehnikas, mehānikas un programmēšanas pamati”

Biedrība “Sporta un Izglītības Robotikas Asociācija”

Olaines 2.vidusskola, Skolas iela 1, Olaine

28.12.2016.

29.12.2019.

Nr.54

Interešu izglītība

“Futbols”

Biedrība “Futbola klubs “Olaine””

Olaines Sporta centra sporta objekti, Olaines novads

28.12.2016.

29.12.2019.

Nr.55

Interešu izglītība

“Deju nodarbības sievietēm “Latino for ladies””

Biedrība „ArtDance”

Jaunolaines kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

27.03.2017.

28.03.2020.

Nr.56

Pieaugušo neformālā izglītība

“Sagatavošanas programma hokejā”

Biedrība “Attīstām Hokeja prasmes”

Olaines Slidotava,

Kūdras iela 5, Olaine

14.09.2017.

15.09.2020.

Nr.1/17

Interešu izglītība

“Angļu valodas programma pirmsskolas vecuma bērniem (no 4 līdz 7 gadu vecumam)”

Dina Baltaiskalna

Olaines PII “Zīle”, Kūdras iela 9, Olaine,

Olaines PII “Dzērvenīte”, Zemgales iela 39, Olaine

14.09.2017.

15.09.2020.

Nr.2/17

Interešu izglītība

“Fotogrāfija, kā pasaules izzināšanas veids”

Linda Tabūne

Olaines Pieaugušo izglītības centrs, Zemgales iela 31, Olaine

26.09.2017.

27.09.2020.

Nr.3/17

Pieaugušo neformālā izglītība

Sporta studijas “Active” fitnesa nodarbības

Biedrība “Sporta studija Active”

Stadiona iela 2, Olaine

11.10.2017.

12.10.2020.

Nr.5/17

Pieaugušo neformālā izglītība

“Sporta deju nodarbības bērniem”

Biedrība “ArtDance”

Jaunolaines kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

16.10.2017.

17.10.2020.

Nr.6/17

Interešu izglītība

“Fitness kids”

Biedrība “Sporta studija Active”

Stadiona iela 2, Olaine

30.10.2017.

31.10.2020.

Nr.4/17

Interešu izglītība

“Steps un spēks”

Ludmila Saveļjeva

Jaunolaines kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

10.11.2017.

11.11.2020.

Nr.7/17

Pieaugušo neformālā izglītība

“Galda teniss”

Biedrība “A-73”

Olaines Sporta centra objekti, Olaines novads

13.11.2017.

14.11.2020.

Nr.8/17

Interešu izglītība

“Badmintons”

Biedrība “A-73”

Olaines Sporta centra objekti, Olaines novads

13.11.2017.

14.11.2020.

Nr.9/17

Interešu izglītība

“Teniss”

Biedrība “A-73”

Olaines Sporta centra objekti, Olaines novads

13.11.2017.

14.11.2020.

Nr.10/17

Interešu izglītība

“Programmēšanas un robottehnikas pamati”

SIA “001A”

Olaines 1.vidusskola, Zeiferta iela 4, Olaine

10.11.2017.

11.11.2020.

Nr.11/17

Interešu izglītība

“Vizuālā māksla - radošās izpausmes veids”

Kristīna Boļšedvorova

 

Olaines Pieaugušo izglītības centrs, Zemgales iela 31, Olaine

08.01.2018.

09.01.2021.

Nr.1/18

Pieaugušo neformālā izglītība

“Brīvā cīņa”

Biedrība “Lauras Skujiņas cīņas sporta klubs”

Jaunolaines sporta nams, Meža iela 2b, Jaunolaine

10.01.2018.

11.01.2021.

Nr.2/18

Interešu izglītība

Personības izaugsmes nodarbības caur jogu un meditāciju”

Svetlana Ribakova

Jaunolaines kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

Olaines kultūras nams

Zeiferta iela 11, Olaine

08.06.2018.

09.06.2021.

Nr.4/18

Pieaugušo neformālā izglītība

 

 

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: olainesdome@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Datu aizsardzības speciālists
Tālrunis: 26658265, 27753113
e-pasts: info@fpda.lv 
 

Vārda dienas svin:
Vineta, Oļegs
Jaunumi e-pastā
Augusts, 2018
P
O
T
C
Pk
S
Sv
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031