Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2018. gada 12. decembris

Pašvaldībā licencētās izglītības programmas

Saskaņā ar 2017. gada 25. janvārī apstiprinātajiem Olaines novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.SN2/2017 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību" Olaines novada pašvaldība ir izsniegusi sekojošas interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licences (spēkā esošas uz 03.12.2018.). 

 

Programmas nosaukums

Licences saņēmējs un īstenotājs

Programmas īstenošanas vieta

Licences izsniegšanas datums

Licences derīguma termiņš

Licences Nr.

Piezīmes

Kustību studijas “Marmelāde” aerobikas un mūsdienu deju nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem

Zaiga Oše

 

Olaines PII “Magonīte”, Baznīcas iela 1, Jaunolaine

11.02.2016.

11.02.2019.

Nr.22

Interešu izglītība

Montessori attīstības nodarbības

Biedrība Olaines ģimeņu atbalstam “Pumpurs”

 

Jelgavas iela 15, Olaine

16.03.2016.

17.03.2019.

Nr.23

Interešu izglītība

ORFF mūzika bērniem

Biedrība “Izglītības laboratorija”

Jaunolaines kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

24.03.2016.

25.03.2019.

Nr.24

Interešu izglītība

“Viņš & Viņa”

Biedrība “Izglītības laboratorija”

 

Olaines pagasta zāle, Meža iela 2, Jaunolaine

24.03.2016.

25.03.2019.

Nr.25

Pieaugušo neformālā izglītība

Vokālā studija “Notis”

Jūlija Streļajeva

 

Jaunolaines kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

07.04.2016.

08.04.2019.

Nr.26

Interešu izglītība

Krievu valoda 12-13

gadīgajiem pusaudžiem

SIA “LET US”

 

Kūdras iela 27, Olaine

20.04.2016.

21.04.2019.

Nr.27

Interešu izglītība

Krievu valoda pieaugušajiem

ar priekšzināšanām

SIA “LET US”

 

Kūdras iela 27, Olaine

20.04.2016.

21.04.2019.

Nr.28

Interešu izglītība

Vācu valoda pieaugušajiem

bez priekšzināšanām

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

20.04.2016.

21.04.2019.

Nr.29

Pieaugušo neformālā izglītība

Angļu valoda 3-4

gadīgajiem bērniem

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

20.04.2016.

21.04.2019.

Nr.30

Interešu izglītība

Angļu valoda 5-6

gadīgajiem bērniem

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

20.04.2016.

21.04.2019.

Nr.31

Interešu izglītība

Angļu valoda 7-8

gadīgajiem bērniem

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

20.04.2016.

21.04.2019.

Nr.32

Interešu izglītība

Angļu valoda 8-9

gadīgajiem bērniem

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

20.04.2016.

21.04.2019.

Nr.33

Interešu izglītība

Angļu valoda 10-11

gadīgajiem bērniem

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

20.04.2016.

21.04.2019.

Nr.34

Interešu izglītība

Angļu valoda 11-12

gadīgajiem bērniem

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

20.04.2016.

21.04.2019.

Nr.35

Interešu izglītība

Angļu valoda 12-13

gadīgajiem bērniem

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

20.04.2016.

21.04.2019.

Nr.36

Interešu izglītība

Bērni sporto 5-7 gadi

Biedrība “Sporta studija ACTIVE”

Stadiona iela 2, Olaine

06.05.2016.

07.05.2019.

Nr.37

Interešu izglītība

Bērni sporto 3-4 gadi

Biedrība “Sporta studija ACTIVE”

Stadiona iela 2, Olaine

06.05.2016.

07.05.2019.

Nr.38

Interešu izglītība

Cigun - ievads

Ingrīda Poļaka

Zemgales iela 31, Olaine

16.05.2016.

17.05.2019.

Nr.39

Pieaugušo neformālā izglītība

Latviešu valoda 7-8

gadīgajiem bērniem

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

18.05.2016.

19.05.2019.

Nr.40

Interešu izglītība

Franču valoda pieaugušajiem

ar priekšzināšanām

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

18.05.2016.

19.05.2019.

Nr.41

Interešu izglītība

Latviešu valoda pieaugušajiem

ar priekšzināšanām

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

18.05.2016.

19.05.2019.

Nr.42

Pieaugušo neformālā izglītība

Angļu valoda pieaugušajiem,

līmenis – Pre-Intermediate

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

18.05.2016.

19.05.2019.

Nr.43

Pieaugušo neformālā izglītība

Angļu valoda pieaugušajiem,

līmenis – Intermediate

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

18.05.2016.

19.05.2019.

Nr.44

Pieaugušo neformālā izglītība

Angļu valoda pieaugušajiem,

līmenis – Upper-Intermediate

SIA “LET US”

Kūdras iela 27, Olaine

18.05.2016.

19.05.2019.

Nr.45

Pieaugušo neformālā izglītība

Latviešu valoda mazākumtautību bērniem (vecumā no 5 līdz 7 gadiem)

Ilzes Zemītes

 

Zemgales iela 19-39, Olaine

01.08.2016.

02.08.2019.

Nr.46

Interešu izglītība

“Radošā māksla un rokdarbi bērniem 3-4 gadu vecumā”

Santa Lubāne

 

Olaines PII “Magonīte”, Baznīcas iela 1, Jaunolaine

26.08.2016.

27.08.2019.

Nr.47

Interešu izglītība

“Radošā māksla un rokdarbi bērniem 5-7 gadu vecumā”

Santa Lubāne

 

Olaines PII “Magonīte”, Baznīcas iela 1, Jaunolaine

26.08.2016.

27.08.2019.

Nr.48

Interešu izglītība

“Radošā māksla un rokdarbi bērniem 7-10 gadu vecumā”

Santa Lubāne

 

Jaunolaines kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

26.08.2016.

27.08.2019.

Nr.49

Interešu izglītība

“Konstruēšana un programmēšana mazajiem”

Biedrība “Tehniskās izglītības un jaunrades skola”

Olaines PII “Magonīte”, Baznīcas iela 1, Jaunolaine,

Olaines PII “Dzērvenīte”, Zemgales iela 39, Olaine

14.10.2016.

15.10.2019.

Nr.50

Interešu izglītība

“Rudens Bībeles skola”

Olaines baptistu draudze

 

Jaunolaines kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

17.10.2016.

18.10.2019.

Nr.51

Interešu izglītība

“Krievu valoda”

Biedrība “Olaines Krievu kopiena”

Olaines Pieaugušo izglītības centrs, Zemgales iela 31, Olaine

07.11.2016.

08.11.2019.

Nr.52

Pieaugušo neformālā izglītība

“Pērļu pīšana”

Ligita Jegorova

Olaines Pieaugušo izglītības centrs, Zemgales iela 31, Olaine

28.12.2016.

29.12.2019.

Nr.53

Pieaugušo neformālā izglītība

“Robotehnikas, mehānikas un programmēšanas pamati”

Biedrība “Sporta un Izglītības Robotikas Asociācija”

Olaines 2.vidusskola, Skolas iela 1, Olaine

28.12.2016.

29.12.2019.

Nr.54

Interešu izglītība

“Futbols”

Biedrība “Futbola klubs “Olaine””

Olaines Sporta centra sporta objekti, Olaines novads

28.12.2016.

29.12.2019.

Nr.55

Interešu izglītība

“Deju nodarbības sievietēm “Latino for ladies””

Biedrība „ArtDance”

Jaunolaines kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

27.03.2017.

28.03.2020.

Nr.56

Pieaugušo neformālā izglītība

“Sagatavošanas programma hokejā”

Biedrība “Attīstām Hokeja prasmes”

Olaines Slidotava,

Kūdras iela 5, Olaine

14.09.2017.

15.09.2020.

Nr.1/17

Interešu izglītība

“Angļu valodas programma pirmsskolas vecuma bērniem (no 4 līdz 7 gadu vecumam)”

Dina Baltaiskalna

Olaines PII “Zīle”, Kūdras iela 9, Olaine,

Olaines PII “Dzērvenīte”, Zemgales iela 39, Olaine

14.09.2017.

15.09.2020.

Nr.2/17

Interešu izglītība

“Fotogrāfija, kā pasaules izzināšanas veids”

Linda Tabūne

Olaines Pieaugušo izglītības centrs, Zemgales iela 31, Olaine

26.09.2017.

27.09.2020.

Nr.3/17

Pieaugušo neformālā izglītība

Sporta studijas “Active” fitnesa nodarbības

Biedrība “Sporta studija Active”

Stadiona iela 2, Olaine

11.10.2017.

12.10.2020.

Nr.5/17

Pieaugušo neformālā izglītība

“Sporta deju nodarbības bērniem”

Biedrība “ArtDance”

Jaunolaines kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

16.10.2017.

17.10.2020.

Nr.6/17

Interešu izglītība

“Fitness kids”

Biedrība “Sporta studija Active”

Stadiona iela 2, Olaine

30.10.2017.

31.10.2020.

Nr.4/17

Interešu izglītība

“Steps un spēks”

Ludmila Saveļjeva

Jaunolaines kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

10.11.2017.

11.11.2020.

Nr.7/17

Pieaugušo neformālā izglītība

“Galda teniss”

Biedrība “A-73”

Olaines Sporta centra objekti, Olaines novads

13.11.2017.

14.11.2020.

Nr.8/17

Interešu izglītība

“Badmintons”

Biedrība “A-73”

Olaines Sporta centra objekti, Olaines novads

13.11.2017.

14.11.2020.

Nr.9/17

Interešu izglītība

“Teniss”

Biedrība “A-73”

Olaines Sporta centra objekti, Olaines novads

13.11.2017.

14.11.2020.

Nr.10/17

Interešu izglītība

“Programmēšanas un robottehnikas pamati”

SIA “001A”

Olaines 1.vidusskola, Zeiferta iela 4, Olaine

10.11.2017.

11.11.2020.

Nr.11/17

Interešu izglītība

“Vizuālā māksla - radošās izpausmes veids”

Kristīna Boļšedvorova

 

Olaines Pieaugušo izglītības centrs, Zemgales iela 31, Olaine

08.01.2018.

09.01.2021.

Nr.1/18

Pieaugušo neformālā izglītība

“Brīvā cīņa”

Biedrība “Lauras Skujiņas cīņas sporta klubs”

Jaunolaines sporta nams, Meža iela 2b, Jaunolaine

10.01.2018.

11.01.2021.

Nr.2/18

Interešu izglītība

“Personības izaugsmes nodarbības caur jogu un meditāciju”

Svetlana Ribakova

Jaunolaines kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

Olaines kultūras nams

Zeiferta iela 11, Olaine

08.06.2018.

09.06.2021.

Nr.4/18

Pieaugušo neformālā izglītība

“Norvēģu valoda bez priekšzināšanām, līmenis A1”

SIA “LET US PLUS”

Kūdras iela 27, Olaine

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.5/18

Pieaugušo neformālā izglītība

“Norvēģu valoda ar priekšzināšanām, līmenis A2”

SIA “LET US PLUS”

Kūdras iela 27, Olaine

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.6/18

Pieaugušo neformālā izglītība

Krievu valoda pieaugušajiem bez priekšzināšanām, līmenis A1-A2

SIA “LET US PLUS”

Kūdras iela 27, Olaine

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.7/18

Pieaugušo neformālā izglītība

Angļu valoda pieaugušajiem, līmenis – Elementary

SIA “LET US PLUS”

Kūdras iela 27, Olaine

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.8/18

Pieaugušo neformālā izglītība

“Angļu valoda pieaugušajiem, līmenis – Pre-Intermediate

SIA “LET US PLUS”

Kūdras iela 27, Olaine

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.9/18

Pieaugušo neformālā izglītība

“Angļu valoda pieaugušajiem, līmenis – Intermediate”

SIA “LET US PLUS”

Kūdras iela 27, Olaine

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.10/18

Pieaugušo neformālā izglītība

“Angļu valoda pieaugušajiem, līmenis – Upper-Intermediate”

SIA “LET US PLUS”

Kūdras iela 27, Olaine

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.11/18

Pieaugušo neformālā izglītība

Latviešu valoda ar priekšzināšanām, līmenis A1-A2

SIA “LET US PLUS”

Kūdras iela 27, Olaine

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.12/18

Pieaugušo neformālā izglītība

Krievu valoda 12-13 gadīgajiem pusaudžiem

SIA “LET US PLUS”

Kūdras iela 27, Olaine

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.13/18

Interešu izglītība

Latviešu valoda 5-6 gadīgajiem bērniem

SIA “LET US PLUS”

Kūdras iela 27, Olaine

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.14/18

Interešu izglītība

“Latviešu valoda 7-8 gadīgajiem bērniem”

SIA “LET US PLUS”

Kūdras iela 27, Olaine

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.15/18

Interešu izglītība

“Latviešu valoda 8-9 gadīgajiem bērniem”

SIA “LET US PLUS”

Kūdras iela 27, Olaine

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.16/18

Interešu izglītība

“Latviešu valoda 9-10 gadīgajiem bērniem”

SIA “LET US PLUS”

Kūdras iela 27, Olaine

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.17/18

Interešu izglītība

“Latviešu valoda 10-11 gadīgajiem bērniem”

SIA “LET US PLUS”

Kūdras iela 27, Olaine

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.18/18

Interešu izglītība

“Latviešu valoda 12-13 gadīgajiem pusaudžiem

SIA “LET US PLUS”

Kūdras iela 27, Olaine

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.19/18

Interešu izglītība

“Latviešu valoda 15-16 gadīgajiem pusaudžiem”

SIA “LET US PLUS”

Kūdras iela 27, Olaine

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.20/18

Interešu izglītība

Angļu valoda 3-4 gadīgajiem bērniem

SIA “LET US PLUS”

Kūdras iela 27, Olaine

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.21/18

Interešu izglītība

“Angļu valoda 4-5 gadīgajiem bērniem”

SIA “LET US PLUS”

Kūdras iela 27, Olaine

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.22/18

Interešu izglītība

“Angļu valoda 5-6 gadīgajiem bērniem”

SIA “LET US PLUS”

Kūdras iela 27, Olaine

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.23/18

Interešu izglītība

“Angļu valoda 6-7 gadīgajiem bērniem”

SIA “LET US PLUS”

Kūdras iela 27, Olaine

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.24/18

Interešu izglītība

“Angļu valoda 7-8 gadīgajiem bērniem”

SIA “LET US PLUS”

Kūdras iela 27, Olaine

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.25/18

Interešu izglītība

“Angļu valoda 8-9 gadīgajiem bērniem”

SIA “LET US PLUS”

Kūdras iela 27, Olaine

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.26/18

Interešu izglītība

“Angļu valoda 9-10 gadīgajiem bērniem”

SIA “LET US PLUS”

Kūdras iela 27, Olaine

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.27/18

Interešu izglītība

“Angļu valoda 10-11 gadīgajiem bērniem”

SIA “LET US PLUS”

Kūdras iela 27, Olaine

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.28/18

Interešu izglītība

“Angļu valoda 11-12 gadīgajiem bērniem”

SIA “LET US PLUS”

Kūdras iela 27, Olaine

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.29/18

Interešu izglītība

Angļu valoda 12-13 gadīgajiem pusaudžiem, līmenis Elementary

SIA “LET US PLUS”

Kūdras iela 27, Olaine

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.30/18

Interešu izglītība

“Angļu valoda 13-14 gadīgajiem pusaudžiem, līmenis Elementary+”

SIA “LET US PLUS”

Kūdras iela 27, Olaine

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.31/18

Interešu izglītība

“Angļu valoda 14-15 gadīgajiem pusaudžiem, līmenis Pre-Intermediate

SIA “LET US PLUS”

Kūdras iela 27, Olaine

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.32/18

Interešu izglītība

“Angļu valoda 15-16 gadīgajiem pusaudžiem, līmenis Intermediate”

SIA “LET US PLUS”

Kūdras iela 27, Olaine

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.33/18

Interešu izglītība

“Angļu valoda 16-18 gadīgajiem pusaudžiem, līmenis Upper-Intermediate”

SIA “LET US PLUS”

Kūdras iela 27, Olaine

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.34/18

Interešu izglītība

“Joga”

Rasma Tāra

Olaines Sporta centra objekti, Olaines novads

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.35/18

Pieaugušo neformālā izglītība

“Mūsdienu deja pieaugušajiem”

Zaiga Oše

Jaunolaines kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

12.09.2018.

13.09.2021.

Nr.36/18

Pieaugušo neformālā izglītība

“Treniņu programma hokejā”

Biedrība “Attīstām Hokeja prasmes”

Olaines slidotava

Kūdras iela 5, Olaine

Jaunolaines sporta nams, Meža iela 2b, Jaunolaine

08.10.2018.

09.10.2021.

Nr.37/18

Interešu izglītība

““Esi veikls” 4-5 g. v. bērniem”

Jevgēnija Konošonoka

 

Olaines PII “Zīle”, Kūdras iela 9, Olaine

10.10.2018.

11.10.2021.

Nr.38/18

Interešu izglītība

““Esi veikls” 5-7 g. v. bērniem”

Jevgēnija Konošonoka

 

Olaines PII “Zīle”, Kūdras iela 9, Olaine

10.10.2018.

11.10.2021.

Nr.39/18

Interešu izglītība

“Peldēšana bērniem un jauniešiem”

Olaines Sporta centrs

Olaines peldbaseins, Stadiona iela 2, Olaine

10.10.2018.

11.10.2021.

Nr.40/18

Interešu izglītība

“Algoritmizācijas un programmēšanas pamati robottehnikā pirmsskolas izglītības iestādēm”

SIA “001A”

Olaines PII “Zīle”, Kūdras iela 9, Olaine

10.10.2018.

11.10.2021.

Nr.41/18

Interešu izglītība

“Intelektuālo galda spēļu apmācības bērnu un pusaudžu vidū”

Biedrība “Intelektuālo galda spēļu klubs “LOĢIKA””

 

Jaunolaines sporta nams, Meža iela 2b, Jaunolaine

Olaines sporta nams,

Zemgales iela 33a, Olaine

14.11.2018.

15.11.2021.

Nr.42/18

Interešu izglītība

“Mūsdienu deju grupa “Vitamīni””

Olaines Kultūras centrs

Jaunolaines Kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

30.11.2018.

01.12.2021.

Nr.43/18

Interešu izglītība

 

“Jaunolaines kultūras nama vokālais ansamblis “Spārītes””

Olaines Kultūras centrs

Jaunolaines Kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

30.11.2018.

01.12.2021.

Nr.44/18

Interešu izglītība

 

“Vokālā studija “Serpentīns””

Olaines Kultūras centrs

Jaunolaines Kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

30.11.2018.

01.12.2021.

Nr.45/18

Interešu izglītība

 

“Eiropas deju senioru kolektīvs “Veldze””

Olaines Kultūras centrs

Jaunolaines Kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

30.11.2018.

01.12.2021.

Nr.46/18

Pieaugušo neformālās izglītība

 

“Bērnu deju kolektīvs “Pienenīte””

Olaines Kultūras centrs

Jaunolaines Kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

30.11.2018.

01.12.2021.

Nr.47/18

Interešu izglītība

 

“Senioru vokālais ansamblis “SARMA””

Olaines Kultūras centrs

Jaunolaines Kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

30.11.2018.

01.12.2021.

Nr.48/18

Pieaugušo neformālās izglītība

 

“Vidējās paaudzes deju kopa “VIDUCIS””

Olaines Kultūras centrs

Jaunolaines Kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine

30.11.2018.

01.12.2021.

Nr.49/18

Pieaugušo neformālās izglītība

 

“Olaines Kultūras nama teātra studija “Atspulgi””

Olaines Kultūras centrs

Olaines Kultūras nams, Zeiferta iela 11, Olaine

30.11.2018.

01.12.2021.

Nr.50/18

Interešu izglītība

 

“Olaines Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Undīne””

Olaines Kultūras centrs

Olaines Kultūras nams, Zeiferta iela 11, Olaine

30.11.2018.

01.12.2021.

Nr.51/18

Interešu izglītība

 

“Olaines Kultūras nama līnijdeju kolektīvi - deju grupas “Open Line” un “JazzBox””

Olaines Kultūras centrs

Olaines Kultūras nams, Zeiferta iela 11, Olaine

30.11.2018.

01.12.2021.

Nr.52/18

Interešu izglītība

 

“Olaines Kultūras nama bērnu vokālais ansamblis “Olaines cālīši””

Olaines Kultūras centrs

Olaines Kultūras nams, Zeiferta iela 11, Olaine

30.11.2018.

01.12.2021.

Nr.53/18

Interešu izglītība

 

“Olaines Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Janita””

Olaines Kultūras centrs

Olaines Kultūras nams, Zeiferta iela 11, Olaine

30.11.2018.

01.12.2021.

Nr.54/18

Interešu izglītība

 

“Olaines Kultūras nama mazākumtautību jauniešu ansamblis “Fantāzija””

Olaines Kultūras centrs

Olaines Kultūras nams, Zeiferta iela 11, Olaine

30.11.2018.

01.12.2021.

Nr.55/18

Interešu izglītība

 

“Olaines Kultūras nama mazākumtautību sieviešu vokālais ansamblis “Ivuški””

Olaines Kultūras centrs

Olaines Kultūras nams, Zeiferta iela 11, Olaine

30.11.2018.

01.12.2021.

Nr.56/18

Interešu izglītība

 

“Olaines Kultūras nama jauktais koris “Dziesma””

Olaines Kultūras centrs

Olaines Kultūras nams, Zeiferta iela 11, Olaine

30.11.2018.

01.12.2021.

Nr.57/18

Interešu izglītība

 

“Olaines Kultūras nama folkloras kopa “Dzedzieda””

Olaines Kultūras centrs

Olaines Kultūras nams, Zeiferta iela 11, Olaine

30.11.2018.

01.12.2021.

Nr.58/18

Interešu izglītība

 

“Olaines Kultūras nama eksotisko deju kolektīvs “Oriental flowers””

Olaines Kultūras centrs

Olaines Kultūras nams, Zeiferta iela 11, Olaine

30.11.2018.

01.12.2021.

Nr.59/18

Interešu izglītība

 

“Olaines Kultūras nama bērnu deju kolektīvs “Oļi””

Olaines Kultūras centrs

Olaines Kultūras nams, Zeiferta iela 11, Olaine

30.11.2018.

01.12.2021.

Nr.60/18

Interešu izglītība

 

 

 

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: olainesdome@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Datu aizsardzības speciālists
Tālrunis: 26658265, 27753113
e-pasts: 
datu.specialists@olaine.lv
 

 
 

Vārda dienas svin:
Otīlija, Iveta
Jaunumi e-pastā
Decembris, 2018
P
O
T
C
Pk
S
Sv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31