Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2019. gada 21. janvāris

Pašvaldības policija

Adrese: Jelgavas iela 32, Olaine
Tālruņi: 67967196, 29198070, 26613481

e-pasts: policija@olaine.lv
Olaines novada pašvaldības policijas priekšnieks: Ervīns Siliņš, tālr.: 29190951

Olaines novada pašvaldības policija ir Olaines novada pašvaldības struktūrvienība, kuras galvenais uzdevums ir sabiedriskās kārtības uzturēšana Olaines novada administratīvajā teritorijā, Olaines novada domes apstiprināto saistošo noteikumu ievērošanas un izpildes kontrole un regulāra patrulēšana novada teritorijā. Pašvaldības policijas pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem. Tā ir pakļauta Olaines novada domes priekšsēdētājam. Darba organizācijas jautājumos Pašvaldības policija sadarbojas ar Valsts policijas iestādēm un citām institūcijām.

Olaines pašvaldības policija izveidota 1991.gada rudenī. Pašvaldības policijā strādā 24 darbinieki: priekšnieks, galvenais inspektors, četri vecākie inspektori, sabiedrisko attiecību inspektore, septiņpadsmit inspektori.

Pašvaldības policijas materiāltehnisko apgādi veic Olaines novada pašvaldība par Olaines novada pašvaldības līdzekļiem. Pašvaldības policijas rīcībā ir trīs automašīnas, divi motorolleri, laiva, videonovērošana, sakaru līdzekļi un cits sekmīgam darbam nepieciešamais aprīkojums.

Olaines novada pašvaldības policijas darbības pārskats

 

Atskaite par pašvaldības policijas darbu 2017. gadā 

Atskaite par pašvaldības policijas darbu 2016. gadā 

Atskaite par pašvaldības policijas darbu 2015. gadā 

Atskaite par pašvaldības policijas darbu 2014. gadā 

Atskaite par pašvaldības policijas darbu 2013. gadā

Atskaite par pašvaldības policijas darbu 2012. gadā

Atskaite par pašvaldības policijas darbu 2011. gadā
 

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: pasts@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Datu aizsardzības speciālists
Tālrunis: 26658265, 27753113
e-pasts: 
datu.specialists@olaine.lv
 

 
 

Vārda dienas svin:
Agnese, Agnija, Agne
Jaunumi e-pastā