Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2018. gada 16. decembris

Saistošie noteikumi

2018.gads 

 

Nr.SN9/2018

(Spēkā no 30.11.2018.)

 

Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību publiskā vietā Olaines novadā

(Saistošo noteikumu pielikumi)

 Nr.SN6/2018

(Spēkā no 21.06.2018.)

Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2018. gadam

Nr.SN4/2018

(Spēkā no 23.03.2018.)

          Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Olaines novadā

Nr.SN3/2018

(Spēkā no 06.03.2018.)

Lokālplānojuma Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība un ar to saistītās infrastruktūras teritorijas attīstība Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa

 (Saistošo noteikumu pielikumi)

Nr.SN2/2018

 

Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2018. gadam

Nr.SN1/2018

(Spēkā no 01.03.2018.)

Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība

 

2017.gads 

 

Nr.SN19/2017

(Spēkā no 09.01.2018.)

Par Olaines novada domes 2017.gada 23.augusta  saistošo noteikumu Nr.SN8/2017 “Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu” atcelšanu

Nr.SN15/2017

(Spēkā no 01.01.2018.)

PAR MATERIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM OLAINES NOVADĀ

Nr.SN14/2017

(Spēkā no 01.01.2018.)

PAR ĢIMENES VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS PERSONAS ATZĪŠANU PAR TRŪCĪGU VAI MAZNODROŠINĀTU UN PAR SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM OLAINES NOVADĀ

Nr.SN9/2017

(Spēkā no 05.10.2017.)

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS

Nr.SN5/2017

(Spēkā no 03.05.2017.)

PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU OLAINES NOVADĀ

(Ar grozījumiem 14.06.2017.)

Nr.SN2/2017

(Spēkā no 23.02.2017.)

PAR INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN  PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU LICENCĒŠANU

 

2016.gads 

Nr.SN19/2016

(Spēkā no 26.01.2017.)

PAR OLAINES NOVADA SIMBOLIKU

Nr.SN16/2016

(Spēkā no 26.01.2017.)

PAR KĀRTĪBU OLAINES NOVADA BĒRNU ROTAĻU UN SPORTA LAUKUMOS

Nr.SN10/2016

(Spēkā no 01.01.2017.)

Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā

 

Nr.SN6/2016

(Spēkā no 17.06.2016.)

Nodevas par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu, būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu un izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās

 

2015.gads

Nr.16

(Spēkā no 08.01.2016.)

PAR OLAINES NOVADA DOMES SAISTOŠO NOTEIKUMU PUBLICĒŠANAS VIETU

Nr.15

(Spēkā no 22.01.2016.)

PAR OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS "OLAINES SOCIĀLAIS DIENESTS" MAKSAS PAKALPOJUMIEM


2013.gads

 Nr. 34

(Spēkā no 01.01.2014)

 Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Olaines novadā

(Ar grozījumiem 21.12.2016.)

 Nr.24

(Spēkā no 01.01.2014.)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Olaines novada administratīvajā teritorijā 2014. gadā

2012. gads

 Nr.18

(Spēkā no 18.12.2012.)

 Nodeva par Olaines novada simbolikas izmantošanu

(Ar grozījumiem 25.09.2013.)

 Nr.11

(Spēkā no 01.10.2012.)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas atbalsta pasākumiem Olaines novadā

 Nr.6

(Spēkā no 15.06.2012.)

 Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Olaines novadā

2011. gads

 Nr.17

(Spēkā no 27.10.2011.)

 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Olaines novadā

 Nr.8

(Spēkā no 16.06.2011.)

 Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs Olaines novadā

 Nr.7

(Spēkā no 16.06.2011.)

 Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests" NOLIKUMS

(Ar grozījumiem 20.05.2015.)

Nr. 6

(Spēkā no 17.03.2011.)

Par autoceļu uzturēšanas klasēm Olaines novadā

 Nr.4

(Spēkā no 21.02.2011.)

 Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība Olaines novada pašvaldībā

(Ar grozījumiem 27.02.2013.)

2010.gads

 Nr.21

(Spēkā no 27.01.2011.)

 Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta veicināšanai Olaines novadā

(Ar grozījumiem 25.09.2013.)

 Nr.17

(Spēkā no 20.10.2010.)

 Olaines novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi

(Ar grozījumiem 26.10.2011.; 23.10.2013.)

 Nr.16

(Spēkā no 23.09.2010.)

 Olaines novada sabiedriskās kārtības un sanitārās tīrības noteikumi

(Ar grozījumiem 23.10.2013.; 25.01.2017.)

 Nr.14

(Spēkā no 23.09.2010.)

 Dzīvnieku turēšanas un nodevas par dzīvnieku turēšanu samaksas noteikumi Olaines novadā

(Ar grozījumiem 23.10.2013.)

 Nr. 13

(Spēkā no 20.10.2010.)

 Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība

 Nr.9

(Spēkā no 19.08.2010.)

 Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Olaines novadā

(Ar grozījumiem 22.07.2015.)

  Nr.3

(Spēkā no 24.03.2010.)

  Olaines novada pašvaldības kapsētu uzturēšanas noteikumi  

                         

 2009. gads

Nr.140

(Spēkā no 04.01.2010.)

Par licences un licences kartītes izsniegšanas kārtību pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un maksimālo taksometru pārvadājumu tarifu Olaines novada administratīvajā teritorijā 

(Ar grozījumiem 27.11.2013.)

Nr.139

(Spēkā no 15.02.2010.)

Par braukšanas maksas atvieglojumiem lauku teritorijā dzīvojošiem vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamiem Olaines novadā 

 

 

 

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: olainesdome@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Datu aizsardzības speciālists
Tālrunis: 26658265, 27753113
e-pasts: 
datu.specialists@olaine.lv
 

 
 

Vārda dienas svin:
Alvīne
Jaunumi e-pastā
Decembris, 2018
P
O
T
C
Pk
S
Sv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31