Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2019. gada 21. janvāris

Teritorijas plānojums 2018-2030 (izstrāde)

Paziņojums par Olaines novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu 

Saskaņā ar Olaines novada Domes 2017. gada 26. jūlija sēdes lēmumu “Par Olaines novada teritorijas plānojuma 2017.-2030. gadam izstrādes uzsākšanu” (12. protokols, 20 .p.) uzsākta Olaines novada teritorijas plānojuma izstrāde ar mērķi izstrādāt normatīviem atbilstošu ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu. 

Plašāka sabiedrības informēšanas kampaņa par teritorijas plānojuma izstrādes procesu, teritorijas plānojuma izstrādes mērķi un sabiedrības lomu plānošanas procesā, sāksies pēc tam, kad būs noslēdzies publiskais iepirkums šī pakalpojuma saņemšanai - 2017.gada septembrī, oktobrī.

Aicinām sekot līdzi detalizētai informācijai Olaines novada tīmekļa vietnē www.olaine.lv., Olaines novada domes izdevumā Olaines domes vēstis, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Olaines novada teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs – Olaines novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs Kristaps Kauliņš kristaps.kaulins@olaine.lv mob. 27093332.

 


Attīstības plānošanas dokumenti

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: pasts@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Datu aizsardzības speciālists
Tālrunis: 26658265, 27753113
e-pasts: 
datu.specialists@olaine.lv
 

 
 

Vārda dienas svin:
Agnese, Agnija, Agne
Jaunumi e-pastā