Olaines novads - aktīvs, industriāls, zaļš!         Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2018. gada 23. janvāris

Vakances valsts un pašvaldības iestādēs

Olaines novada pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests" aicina pieteikties uz vakanto Sociālā rehabilitētāja amatu

Prasības pretendentam:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās rehabilitācijas jomā;
 • vēlama sekmīga pieredze sociālā darba jomā;
 • ļoti labas komunikācijas un motivēšanas pārmaiņām spējas, kā arī sadarbības prasmes;
 • spēja patstāvīgi veikt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas un labas krievu valodas prasmes;
 • labas datorlietotāja iemaņas un prasme strādāt ar biroja tehniku.

Galvenie amata pienākumi:

 • novērtēt klientu sociālās funkcionēšanas spējas;
 • atbilstoši sociālo prasmju un atbalsta jomām, kurās nepieciešams darbs ar klientu, izstrādāt un realizēt sociālās rehabilitācijas plānu personām, kuras dažādu sociālu, garīgu vai fizisku traucējumu dēļ ir izolētas no sabiedrības, kurām ir zemas pašapŗūpes prasmes un sociālā funkcionēšana;
 • sekmēt klientu sadzīves prasmju attīstību, veicināt sociālo prasmju pilnveidi un jaunu prasmju veidošanos personas dzīvesvietā vai ģimenes vidē.

Darba alga (bruto) no 702,00 EUR.

Darba slodze – pilna laika darbs.

Detalizētākai informācijai lūdzam zvanīt Olaines novada pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītājai Solvitai Deglei, tālr.nr. 67146039; 22023169.

Pretendents līdz 2018.gada 16. februārim aicināts iesniegt:

 • amatam motivētu pieteikumu;
 • profesionālo aprakstu (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 • atsauksmes vai ieteikumus no iepriekšējās vai esošās darba vietas, vai profesionālajā aprakstā norādīt personu kontaktinformāciju, kuras var sniegt rekomendācijas.

Pieteikumu sūtīt elektroniski uz e-pastu: soc.dienests@olaine.lv  vai iesniegt personīgi Olaines novada pašvaldības aģentūrā "Olaines sociālais dienests" (220.kab.) Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, LV-2114.

Jau iepriekš pateicamies par ieinteresētību un atsaucību! Sazināsimies ar pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.


Olaines PII "Zīle" aicina darbā logopēdu mazākumtautību grupās bērniem uz 0.6 slodzi

Galvenie pienākumi:

 • plānot un organizēt  un pārzināt pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstības īpatnības un individualitāti, rūpēties par izglītojamā drošību;
 • veikt individuālu darbu ar izglītojamajiem;
 • sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajiem izglītības procesā;
 • veikt izglītojamā attīstības dinamikas izpēti un analīzi.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša kvalifikācija;
 • augstākās pakāpes latviešu valodas zināšanas.

Piedāvājam:

 • darbu ar bērniem vispārējās pirmsskolas izglītības programmā;
 • darbu uz 0,6  slodzi;
 • atbildīgu un intensīvu darbu komandā;
 • stabilu atalgojumu;
 • sociālās garantijas.

Vakancei var pieteikties, sūtot CV uz e-pasta adresi: zile@olaine.lv, vai zvanot uz tālr.: 67966249; 29178909.


Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte" (Parka iela 5, Olaine, Olaines novads) aicina darbā:

 • pirmsskolas izglītības skolotājus;
 • pirmsskolas izglītības skolotāja palīgus;
 • pirmsskolas izglītības sporta skolotāju peldbaseinā;
 • speciālo pedagogu.

Plašāka informācija pieejama šeit.


Olaines PII "Dzērvenīte" aicina darbā izglītības psihologu (prof. klas. kods 263403)

Galvenie pienākumi:

 • veikt izglītojamo psiholoģisko izpēti, izmantojot dažādas izpētes metodes, analizēt un interpretēt izpētes rezultātus;
 • sniegt atbalstu pedagogiem izglītojamo psiholoģisko problēmu gadījumos;
 • sadarboties ar vecākiem, informēt par izglītojamā panākumiem un problēmām izglītības iestādē, kopīgi meklējot risinājumus;
 • sagatavot rakstiskus atzinumus par izglītojamā psiholoģiskās izpētes rezultātiem.

Prasības:

 • augstākā izglītība (izglītības psihologa kvalifikācija);
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • zināšanas un prasmes izmantot un pielietot dažāda veida psiholoģiskās izpētes un konsultēšanas metodes;
 • teicamas organizatoriskās, komunikācijas un sadarbības prasmes, strādājot individuāli un komandā;
 • atbildības sajūta, patstāvība un ātra reakcija krīzes situācijās.

Piedāvājam:

 • darbu uz nepilnu slodzi – 15 stundas nedēļā;
 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu;
 • sociālās garantijas.

Lūgums CV sūtīt uz e-pastu: pii_dzervenite@inbox.lv, tālrunis informācijai 67962808, 29625513.


Namu apsaimniekošanas uzņēmums "Olaines ūdens un siltums" aicina pievienoties savai komandai profesionālu kolēģi amatā: SANTEHNIĶIS/-E

Pienākumi:

 • Uzturēt darba kārtībā daudzdzīvokļu namu siltumapgādes sistēmas, ēku ūdensapgādes, siltumapgādes un kanalizācijas sistēmas un to iekārtas;
 • Īstenot iekārtu ikdienas tehnisko apkopi, to pārbaudes, kā arī iekārtu bojāto detaļu apzināšanu un remontu;
 • Veikt sistēmu inženiertehnisko iekārtu - kanalizācijas un ūdensvadu tehnisko apsekošanu;
 • Konstatēt un novērst iekārtu darbības traucējumus;
 • Novērst bojājumus inženiertehniskajos tīklos;
 • Izmantot ar darba pienākumu veikšanu saistītu tehnisko dokumentāciju, rasējumus, shēmas;
 • Veikt dažādu (santehnisko, siltumtehnisko) sistēmu un mezglu būvniecības vai atjaunošanas darbus;
 • Uzmanīt un uzturēt ēku lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas darbību, funkcionēšanu. Nepieciešamības gadījumā veikt sistēmas tīrīšanu vai nomaiņu;
 • Veikt siltumenerģijas lietotāju objektu apsekošanu, aktu sastādīšanu par siltuma mezglu temperatūru, spiedienu, veikt automātiskā siltummezgla iestatīšanu (iestatīt karstā ūdens temp./iestatīt apkures temp.). Iestatīšanas darbus veikt saskaņā ar grafiku;
 • Rakstīt ar darba pienākumu veikšanu saistītus ziņojumus, iesniegumus;
 • Veikt elementārus aprēķinus ar datoru, veidot grafikus un tabulas ar datoru, iegūt informāciju no datortīkliem, pārraidīt informāciju ar datoru;
 • Mainīt ūdensskaitītājus.

Prasības pretendentam:

 • Santehniķa darba pieredze un atbilstošas prasmes;
 • Pamata datorprasmes;
 • B1 līmeņa valsts valodas zināšanas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs Jums piedāvāsim:

 • Atbildīgu un dinamisku darbu stabilā uzņēmuma vidē;
 • Iespēju pilnveidot praktisko pieredzi;
 • Draudzīgus kolēģus;
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Lūgums sūtīt CV uz e-pastu: info@ous.lv. Sazināsimies tikai ar kandidātiem, kas izvēlēti otrajai kārtai!


Namu apsaimniekošanas uzņēmums "Olaines ūdens un siltums" aicina pievienoties savai komandai: AUTOVADĪTĀJU darbam atkritumu izvešanas mašīnā

Prasības:

 • B1 līmeņa valsts valodas zināšanas;
 • C kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvāsim:

 • Darbu maiņās;
 • Draudzīgus kolēģus;
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas. 

Lūgums pieteikumus sūtīt uz e-pastu: atkritumi@ous.lv vai darba laikā sazināties pa tālruni: 25425911


Namu apsaimniekošanas uzņēmuma "Olaines ūdens un siltums" Remontdarbu un labiekārtošanas iecirknis aicina pievienoties savai komandai: SĒTNIEKU/-CI

Prasības:

 • A1 līmeņa valsts valodas zināšanas.

Piedāvāsim:

 • Dalīto darba grafiku;
 • Sešu dienu darba nedēļu;
 • Sociālās garantijas.

Lūgums pieteikumus sūtīt uz e-pastu: info@ous.lv vai darba laikā sazināties pa tālruni: 29354538.Olaines PII ”Zīle” aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotājus (prof. klasif. 2342 01).

Galvenie pienākumi:

 • plānot un organizēt  un pārzināt pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstības īpatnības un individualitāti, rūpēties par izglītojamā drošību;
 • veikt individuālu darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, nostiprinātu veselību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu adaptācijas problēmas;
 • sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajiem izglītības procesā;
 • organizēt svētku pasākumus;
 • regulāri organizēt vecāku sapulces, konsultācijas, atvērto durvju dienas;
 • veikt izglītojamā attīstības dinamikas izpēti un analīzi.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, atbilstoši  MK noteikumiem Nr. 662;
 • augstākās pakāpes latviešu valodas zināšanas.

Piedāvājam:

 • darbu ar bērniem vispārējās pirmsskolas izglītības programmā;
 • darbu uz pilnu slodzi;
 • atbildīgu un intensīvu darbu komandā;
 • stabilu atalgojumu;
 • sociālās garantijas.

Vakancei var pieteikties, sūtot CV uz e-pasta adresi: zile@olaine.lv, vai zvanot uz tālr.: 67966249; 29178909.


 

 

 

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
Mob.tālr.: 20178620
e-pasts: olainesdome@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Vārda dienas svin:
Grieta, Strauta
Jaunumi e-pastā
Janvāris, 2018
P
O
T
C
Pk
S
Sv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031