Esam vienoti svētkos un ikdienā!          Piesakies pašvaldības izdevuma "Olaines Domes Vēstis" saņemšanai Tavā pasta kastītē!     

2017. gada 26. marts

Vakances

 

Olaines Kultūras centrs aicina darbā Jaunolaines Kultūras nama kultūras pasākumu organizatoru.

Galvenie darba pienākumi:

 • plānot, organizēt, veidot un vadīt dažāda žanra un satura kultūras, atpūtas un izklaides, kultūrizglītojošos pasākumus Jaunolaines Kultūras namā, Olaines novadā, turpinot un radot jaunas tradīcijas;
 • veikt darba procesa plānošanu, organizēšanu, analīzi, uzskaiti, kontroli.
 • sadarboties ar mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem, regulārs darbs ar kolektīvu vadītājiem;
 • analizēt sabiedrības intereses un vajadzības kultūras jomā, iniciēt jaunas, radošas idejas;
 • veidot sadarbību ar novada iestādēm.

Prasības kandidātiem:

 • augstākā profesionālā vai augstākā akadēmiskā izglītība kultūras specialitātē;
 • pieredze kultūras pasākumu izstrādē un vadībā;
 • kultūras nozares pārzināšana;
 • spēja racionāli organizēt savu darbu un uzņemties atbildību;
 • labas saskarsmes un sadarbības iemaņas;
 • datorprasmes: Microsoft Office programmas – labā lietotāja līmenī;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, labas angļu un krievu valodas zināšanas.

Olaines Kultūras centrs piedāvā:

 • radošu, dinamisku un atbildīgu darbu;
 • iespēju realizēt savas idejas;
 • iespēju profesionāli pilnveidoties;
 • darbu pozitīvā vidē un jauku kolēģu vidū;
 • sociālās garantijas.

Vakancei var pieteikties līdz 2017. gada 5. aprīlim, sūtot CV un pieteikuma vēstuli uz e-pastu: linda.vagale@inbox.lv, par vakanci interesēties pa tālruni 29136339


Olaines Kultūras centrs aicina darbā Olaines Kultūras nama teātra studijas vadītāju.

 Galvenie darba pienākumi:

 • organizē un vada teātra studijas regulārus mēģinājumus, sastāda gada darba plānu, plāno nodarbību norisi un vada nodarbības saskaņā ar plānu;
 • plāno teātra studijas nepieciešamos materiālos līdzekļus, piedalās nepieciešamo līdzekļu nodrošināšanā un atskaišu sniegšanā;
 • gatavo metodiskos, literāros un muzikālos materiālus brīvi izvēlētam un obligātam (skatēm) repertuāram;
 • rūpīgi izvēloties materiālu pie kura strādā, rada savu izrāžu, etīžu un uzvedumu repertuāru;
 • rūpējas, lai papildinās dalībnieku prasmes un spējas.

Prasības kandidātiem:

 • augstākā vai 1. līmeņa augstākā profesionālā izglītība;
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • augsta atbildības sajūta un pozitīva attieksme pret darbu;
 • spēja racionāli organizēt savu darbu un uzņemties atbildību;
 • datorprasmes: Microsoft Office programmas – labā lietotāja līmenī;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, labas angļu un krievu valodas zināšanas.

Olaines Kultūras centrs piedāvā:

 • radošu, dinamisku un atbildīgu darbu;
 • iespēju realizēt savas idejas;
 • iespēju profesionāli pilnveidoties;
 • darbu pozitīvā vidē un jauku kolēģu vidū;
 • sociālās garantijas.

Vakancei var pieteikties līdz 2017. gada 5. aprīlim, sūtot CV un pieteikuma vēstuli uz e-pastu: linda.vagale@inbox.lv, par vakanci interesēties pa tālruni 29136339.Uzņēmums "Clean R" aicina komandai pievienoties APKOPĒJAS/US

Pienākumi:

 • kvalitatīvi veikt klientu pasūtīto telpu tīrīšanas un uzkopšanas darbus;
 • ievērot un precīzi pildīt uzkopšanas noteikumus un instrukcijas.

Prasības:

 • vēlme  darīt videi un sabiedrībai derīgu darbu;
 • augsta atbildības sajūta;
 • centīgums;
 • pieklājība, izpalīdzība, vēlme sadarboties
 • nepieciešama sanitārā grāmatiņa.

Mēs piedāvājam:

 • nepilnu darba slodzi (maiņu grafiks);
 • iespēju apvienot ar pamata darbu vai mācībām;
 • izaugsmes iespējas un pārkvalificēšanos;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

Darba vieta: Stacijas iela 8, Olaine

Darba laiks: no plkst. 19:00-22:00

Darba alga: EUR/h 2.40

Darba vietu skaits: 1

 CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: personals@cleanr.lv vai zvanīt DARBDIENĀS no plkst. 8.30-16.00 uz mob.tālr.nr.22016262 vai 26114899


Uzņēmums "Clean R" aicina komandai pievienoties APKOPĒJAS/US

Pienākumi:

 • veikt klientu pasūtīto telpu tīrīšanu un uzkopšanas darbus;
 • ievērot un precīzi pildīt uzkopšanas noteikumus un instrukcijas;
 • kvalitatīvi uzkopt atbildībā esošo teritoriju.

Prasības:

 • vēlme  darīt videi un sabiedrībai derīgu darbu;
 • augsta atbildības sajūta;
 • centīgums;
 • pieklājība, izpalīdzība, vēlme sadarboties.

Mēs piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi (maiņu grafiks);
 • izaugsmes iespējas un pārkvalificēšanos;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Darba vieta: Grēnes, Šarlotes, Olaines nov.

Darba laiks: no plkst. 8.00-17.00

Darba alga: EUR/h 2.50

Darba vietu skaits: 2 

CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: personals@cleanr.lv vai zvanot uz mob.tālr.nr. 22016262 vai nr.26114899


Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte” (Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, tālr. nr. 67965768, 67964059, 29666084, tīmekļa vietnes adrese: http://www.olainesabelite.lv/lv/par-mums) aicina darbā: 

 • Speciālās izglītības skolotāju (prof.klas.kods 2352 02); 
 • Pirmsskolas izglītības skolotāju (prof.klas.kods 2342 01); 
 • Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju (prof.klas.kods 2342 02); 
 • Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgu grupā (prof.klasif.kods 5312 01); ; 
 • Pavāru (prof.klasif.5120 02); 
 • Sētnieku-dārznieku (prof.klasif.kods 9613 01, 6113 01).

Plašāka informācija par vakancēm un pieteikšanās kārtību pieejama šeit.
 


 


Metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmums SIA "ESP European Steel Production" (Rūpnīcu iela-4, Olaine, LV-2114) aicina darbā metinātāju ar pieredzi nestandarta metālkonstrukciju ražošanā.

Darba laiks: no plkst. 7.00 līdz 15.30.

Darba alga: no 4.50 līdz 6.00 EUR/h (bruto).

Pēc viena nostrādāta gada – veselības apdrošināšana.

CV lūdzu sūtīt uz e-pasta adresi: info@esp.lv. Kontakttālrunis: 67069824.


Olaines PII ”Dzērvenīte” aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju (prof. klasif. 2342 01).

Galvenie pienākumi:

 • plānot un organizēt  un pārzināt pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstības īpatnības un individualitāti, rūpēties par izglītojamā drošību;
 • veikt individuālu darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, nostiprinātu veselību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu adaptācijas problēmas;
 • sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajiem izglītības procesā;
 • organizēt svētku pasākumus;
 • regulāri organizēt vecāku sapulces, konsultācijas, atvērto durvju dienas;
 • veikt izglītojamā attīstības dinamikas izpēti un analīzi.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, atbilstoši  MK noteikumiem Nr. 662;
 • augstākās pakāpes latviešu valodas zināšanas.

Piedāvājam:

 • darbu ar bērniem vispārējās pirmsskolas izglītības programmā;
 • darbu uz pilnu slodzi;
 • darbu uz noteiktu laiku;
 • atbildīgu un intensīvu darbu komandā;
 • stabilu atalgojumu;
 • sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: pii_dzervenite@inbox.lv.

Tālrunis informācijai: 29625513, 29803483. 


Olaines PII ”Dzērvenīte” aicina darbā Pavāru (prof.klasif.5120 02).

Galvenie pienākumi:

 • bērniem atbilstoša un augstvērtīga ēdiena pagatavošana (t.sk. diētisku ēdienu pagatavošana);
 • ēdienu gatavošanas tehnoloģisko procesu ievērošana;
 • produktu pieņemšana un pareiza apstrāde;
 • ēdiena izsniegšana;
 • pārzināt darbā lietojamo tehnisko līdzekļu drošības principus, lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību;
 • uzturēt tīrībā un kārtībā darba vietu.

Prasības:

 • vidējā profesionālā izglītība;
 • latviešu valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1.pakāpei;
 • pārzināt ēdienu gatavošanas tehnoloģiskos procesus;
 • izprast un ievērot ražošanas un personīgās higiēnas prasības pārtikas produktu apstrādē;
 • prast plānot savu darbu un strādāt komandā, ievērojot darba ētikas principus;
 • būt atbildīgam.

Piedāvājam: 

 • darbu uz pilnu slodzi;
 • darbu uz noteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu;
 • sociālās garantijas

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: pii_dzervenite@inbox.lv.

Tālrunis informācijai: 29625513, 29803483.


Olaines PII "Zīle" aicina darbā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju.

Galvenie pienākumi:

 • plānot un vadīt muzikālās audzināšanas nodarbības;
 • organizēt svētkus un jautros brīžus, izstrādāt scenārijus tiem;
 • veikt individuālo darbu ar bērniem;
 • rūpēties par izglītojamo drošību.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un mūzikas skolotāja kvalifikācija;
 • augstākās pakāpes latviešu valodas zināšanas;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

 • darbu ar bērniem 3 grupās;
 • darbu uz nepilnu slodzi - 0,5 likme;
 • darbu uz noteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu;
 • sociālās garantijas.

Vakancei var pieteikties, sūtot CV uz e-pasta adresi: zile@olaine.lv, vai zvanot uz tālr.: 67966249; 29178909.


Olaines PII "Zīle" aicina darbā pirmsskolas izglītības sporta skolotāju.

Galvenie pienākumi:

 • plānot un vadīt sporta nodarbības;
 • organizēt svētkus un jautros brīžus, izstrādāt scenārijus tiem;
 • veikt individuālo darbu ar bērniem;
 • rūpēties par izglītojamo drošību.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība ;
 • augstākās pakāpes latviešu valodas zināšanas;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

 • darbu ar bērniem 5 grupās;
 • darbu uz nepilnu slodzi - 0,63 likme;
 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu;
 • sociālās garantijas.

Vakancei var pieteikties, sūtot CV uz e-pasta adresi: zile@olaine.lv, vai zvanot uz tālr.: 67966249; 29178909.


Olaines pirmsskolas izglītības iestāde "Magonīte" aicina darbā pirmsskolas skolotājus.
Tālrunis uzziņām: 29150382, e-pasta adrese: piimagonite@inbox.lv                                                                            

Drukāt

Olaines novads

Olaines novada pašvaldība
Tālrunis: 67964333
e-pasts: olainesdome@olaine.lv

Olaines pagasta pārvalde
Tālrunis: 67962442
Mob.tālr.: 29510971
e-pasts: pagasts@olaine.lv

Vārda dienas svin:
Eiženija, Ženija
Jaunumi e-pastā
Marts, 2017
P
O
T
C
Pk
S
Sv
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031