Olaines panorāma
Aizvadīta izglītojoša konference vecākiem – "Es liels, tu mazs"

Aizvadīta izglītojoša konference vecākiem – "Es liels, tu mazs"

Aizvadīta izglītojoša konference vecākiem – "Es liels, tu mazs"

Konferences mērķis bija radīt vecākos izpratni par atšķirībām izglītības jomā tad, kad skolā gāja viņi paši, un to, kā mainās un mainīsies mācīšanās šī brīža pirmsskolās un skolās. Bez šīs izpratnes nevar veidoties veiksmīga sadarbība starp pedagogiem un vecākiem, kā arī vecāki nevar būt gudrs atbalsts saviem bērniem.

Konferenci atklāja Olaines novada domes priekšsēdētāja pirmā vietniece Inta Purviņa, kura novēlēja sekot līdzi pārmaiņām izglītības sistēmā, lai mūsu jaunā paaudze izaugtu gudra un pašapzinīga.

Latvijas Universitātes profesore Zanda Rubene konferences dalībniekus aicināja ne tikai domāt, bet arī sniedza pētījumos argumentētas atbildes uz jautājumiem par mūsdienu bērnu audzināšanu: “Kādēļ mūsdienās “bērnības” modeli īstenot kļūst arvien grūtāk?”; “Kādēļ mazinās pieaugušo autoritāte audzināšanā?”; “Kādēļ pieaugušie mēdz sūdzēties, ka mūsdienās bērniem ir pārāk daudz tiesību?”.

Par aktualitātēm pirmsskolas izglītības jomā un to, kā panākt bērna pašvadītu/patstāvībā veicinātu mācību procesa organizāciju mūsdienās, stāstīja projekta “Skola 2030” pārstāve, Latvijas Montesori asociācijas priekšsēdētāja, privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Pērļu māja” vadītāja Zane Baltgaile.

Konferences otrajā daļā, kas tika veltīta sarunām par ģimeni, par mammas un tēta lomu, klātesošos uzrunāja lektore dūla Inga Babure un psiholoģe Agita Iļjučonoka.

Konferences laikā uzdotie jautājumi un pēc tās savstarpējās diskusijas par dzirdēto liecināja, ka šāda konference ir bijusi ļoti rosinoša vecākiem vēl vairāk domāt par to, kā vislabāk izprast sevi un savus bērnus, kā kopā būt laimīgiem.

Liels paldies lektoriem, kas profesionāli sniedza informāciju katrs savā jomā! Liels paldies arī Olaines novada bērnu vokālajam ansamblim “Olaines cālīši” par brīnišķīgo priekšnesumu!

Maira Ezermane,

Olaines novada pašvaldības

pirmsskolas izglītības speciāliste