Olaines panorāma
Daudzdzīvokļu ēkas renovācija

Daudzdzīvokļu ēkas renovācija

 Kāpēc jāveic daudzdzīvokļu ēkas renovācija?

  • Jūs iegūstat pilnībā renovētu ēku, kurā tuvāko 20 gadu laikā nav nepieciešams novērst avārijas, nav nepieciešami kārtējie remonti;
  • uzlabojas mājas iekšējais klimats un komforts;
  • Jūs iegūstat iespējas pašiem regulēt temperatūru dzīvoklī;
  • Jūs maksāsit par Jūsu patērēto siltumu;
  • palielinās nekustāmā īpašuma vērtība;
  • samazinās ēkas ekspluatācijas izmaksas;
  • samazinās izmaksas par siltumu; 
  • sakārtota vide.
 
Svarīgi zināt:
1. Pieņemot kopsapulcē lēmumu par procesa uzsākšanu, līdz pilnībā renovētai ēkai būs vajadzīgi 6-18 mēneši. Laba rezultāta priekšnoteikums ir arī operatīva svarīgu lēmumu pieņemšana kopsapulcēs. 
2. Lēmums par projektēšanas uzsākšanu nenozīmē renovētu ēku un iztērētu naudu. Tas ir pirmais solis garajā procesā.
3. Lai process noritētu veiksmīgi, no mājas nepieciešams pārstāvis, kas piedalās visos procesos, no projektēšanas līdz darbu nodošanai "Altum".
4. Pirms projekta izstrādes skaidri jāzina, kādus darbus plānots veikt un kādus – nē. 
5. Speciālisti iesaka kompleksus daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanas risinājumus – veikt renovāciju pilnībā, sakārtojot fasādes, inženiertīklus (arī kanalizāciju un ūdeni), jumtu un bēniņus, pagrabu un koplietošanas telpas, ventilāciju.
6. Galīgās būvniecības izmaksas tiek noteiktas iepirkuma procedūras/konkursa kārtībā, ko organizē darbu pasūtītājs.
7. Ja izmaksas neatbilst plānotajām un Jūsu iespējām, pirms ir uzsākta būvniecība un veikts aizņēmums, vienmēr var apstāties un pateikt "NĒ".
 
Gandrīz visi dzīvokļi ir privatizēti. Tas nozīmē, ka tie ir iedzīvotāju privātīpašums. Ir jāatceras, ka privātīpašums vienmēr nozīmē gan privilēģiju, gan pienākumus. Bet daudzdzīvokļu ēkā iedzīvotājiem ir arī kopīpašums, par kuru visiem konkrētas mājas dzīvokļu īpašniekiem jārūpējas. 
Kopīpašumā esoša mājas daļa ir daudzdzīvokļu mājas daļa, kas sastāv no ārsienām, dzīvokļus atdalošām sienām, jumta, bēniņiem, kāpņu telpām, pagrabtelpām, kā arī logiem, durvīm, komunikācijām, iekārtām un citiem ar mājas ekspluatāciju funkcionāli nedalāmi saistītiem elementiem, kas nepieder pie dzīvokļa.

Plānotā shēma "Daudzdzīvokļu māju renovācijas procesa virzība līdzfinansējuma saņemšanai"