Olaines panorāma
No 2019. gada janvāra mainīsies sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs Olaines novadā

No 2019. gada janvāra mainīsies sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs Olaines novadā

Tarifa maiņa pamatojama ar to, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome 28. novembrī apstiprināja jaunus atkritumu poligona "Getliņi" apsaimniekotāja SIA "Getliņi EKO" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus, kas stāsies spēkā no nākamā gada 1.janvāra. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem atkritumu apsaimniekošanas maksa, kas ir par vienu deklarēto personu, pieaugs vidēji par aptuveni 70 centiem. Savukārt tiem atkritumu radītājiem, kas savos īpašumos izmanto standarta konteinerus (0,24m3) vienai izvešanas reizei izmaksas pieaugs no 3,59 EUR uz 4,07 EUR.

SPRK padomes lēmums pieejams šeit

Jaunais tarifs pie dabas resursu nodokļa (DRN) likmes 43 eiro uz tonnu poligonā "Getliņi" būs 58,12 eiro uz tonnu. Tarifs attieksies uz tiem komersantiem un individuālajiem atkritumu piegādātājiem, kas nodod nešķirotus sadzīves atkritumus apglabāšanai poligonā "Getliņi" - Rīgas pilsētas un Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionu, skaidro SPRK.

Olaines novadā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu īsteno pašvaldības uzņēmums AS “Olaines ūdens un siltums”. Ikvienai mājsaimniecībai un juridiskai personai  ir jābūt noslēgtam līgumam par atkritumu apsaimniekošanu.

Iedzīvotāji ir aicināti šķirot atkritumus, jo šķirojot atkritumus, samazinās maksa par kopējiem sadzīves atkritumiem!

"Olaines ūdens un siltums" reģistrēts 1994.gadā, tā 100% kapitāldaļu turētāja ir Olaines novada pašvaldība.

Ineta Valdmane

AS „Olaines ūdens un siltums”

Sabiedrisko attiecību speciāliste