Olaines panorāma
NVA aicinājums

NVA aicinājums

Izveidojot subsidēto darba vietu,  darba devējs saņem subsīdiju bezdarbnieka darba algai - 50% no noteiktās (bruto) darba algas, bet ne vairāk kā valstī noteikto minimālo darba algu.

Šī aktivitāte tiek īstenota pasākuma ESF projekta "Pasākumi noteiktām personu grupām" ietvaros.

Pasākuma organizēšanas kārtība un pieteikuma forma tā īstenošanai, kā arī citi saistītie dokumenti pieejami NVA mājas lapā: www.nva.gov.lv, sadaļā DARBA DEVĒJIEM -> NVA piedāvātie pakalpojumi darba devējiem -> "Pasākums noteiktām personu grupām" (ESF projekts).

Ja darba vieta tiks veidota Rīgā vai Rīgas reģionā pieteikumus subsidētās nodarbinātības organizēšanai jāiesniedz:

NVA Rīgas reģionālajā filiālē, Jēzusbaznīcas ielā 11, 202.telpā.

tālrunis uzziņām 67465577, mob.tālr.26149333, 22040850.

e-pasts:signe.sproge@nva.gov.lv, sanita.medne@nva.gov.lv,

Detalizētāks projekta apraksts

Pieteikuma veidlapa