Olaines panorāma
Olainē pabeigta sadzīves kanalizācijas izbūve Zemgales ielā

Olainē pabeigta sadzīves kanalizācijas izbūve Zemgales ielā

Izbūve realizēta Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” (5.3.1.0/16/I/012) ietvaros.

Jaunajiem kanalizācijas tīkliem pieslēgti visi tīklu zonā esošie objekti, arī tādi, kuriem līdz šim nebija pieejami centralizētās kanalizācijas pakalpojumi - daudzdzīvokļu māja Rīgas ielā 8.

2018.gada decembrī plānots izbūvēt kanalizācijas šķērsojumu pāri Rīgas ielai  (iepretī  Tīreļu ielai), līdz ar šī šķērsojuma izbūvi ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” (5.3.1.0/16/I/012) ietvaros veicamie būvdarbi būs pabeigti.

Projekta īstenošanas gaitā ir rekonstruēta daļa no Olaines pilsētas kanalizācijas tīkliem posmā no Zemgales ielas un Zeiferta ielas krustojuma līdz dzelzceļa pārbrauktuvei (pie pilsētas stadiona), kā arī izbūvēti jauni sadzīves kanalizācijas tīkli no Zemgales ielas dzelzceļa pārbrauktuves līdz Tīreļa ielai. Projekta realizēšanas ieguvēji būs minētajā teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji  (vismaz 30 iedzīvotāji) un uzņēmumi, kā arī visi objekti, kas nākotnē varētu atrasties šajā teritorijā.

Projekta īstenošana ļaus sasniegt sākotnēji izvirzīto mērķi - nodrošināt 100% Olaines aglomerācijas iedzīvotājiem pieejamību sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanai, tai skaitā: uzlabojot to kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazināt vides piesārņojumu un veicināt Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā. Turpmāk tiks novērsta gruntsūdeņu piesārņošana ar sadzīves notekūdeņiem un līdz ar to - novērsti riski iedzīvotāju veselībai.

2018.gada maijā AS „Olaines ūdens un siltums” noslēdza līgumu ar SIA “Siltumbūve” (reģistrācijas numurs 40103840757) par būvdarbu veikšanu projektā, vienlaikus projekta ietvaros noslēdza līgumu ar SIA “Būvuzraugi LV” par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu. SIA “Siltumbūve” 2018.gada aprīlī tika atzīta par uzvarētāju AS „Olaines ūdens un siltums” rīkotajā iepirkuma procedūrā, kurā no pieciem pretendentiem piedāvāja zemāko līgumcenu - 244 967,08 eiro bez PVN. Savukārt cenu aptaujā par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu par uzvarētāju tika atzīta SIA “Būvuzraugi LV” (reģistrācijas numurs 40103310974) ar zemāko piedāvāto līgumcenu - 9 900,00 eiro.

2018.gada jūnijā sākās būvdarbi,  kuru laikā tika  rekonstruēta daļa no Olaines pilsētas kanalizācijas tīkliem posmā no Zemgales ielas un Zeiferta ielas  krustojuma līdz dzelzceļa pārbrauktuvei (pie pilsētas stadiona), kā arī izbūvēti jauni sadzīves kanalizācijas tīkli no Zemgales ielas dzelzceļa pārbrauktuves līdz Tīreļa ielai, tai skaitā:

  • sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve DN 250, L 641 m;
  • sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija DN 250, L 285 m;
  • kanalizācijas spiedvada izbūve DN 160, L 401 m;
  • kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve.

Projekta realizācija tiek īstenota Eiropas Savienības (ES)  Kohēzijas fonda (KF)  līdzfinansētā  ūdenssaimniecības projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” ietvaros. Projekta realizācijas piešķirtais KF līdzfinansējums ir 127 479 eiro.

Līgums par  ES KF finansējuma piešķiršanu projekta realizācijai starp AS „Olaines ūdens un siltums” un VA „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” tika noslēgts 2017.gada 27.jūnijā.

Ineta Valdmane

AS „Olaines ūdens un siltums” 

Sabiedrisko attiecību speciāliste