Olaines panorāma
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža pievienosies Rīgas Tehniskajai universitātei

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža pievienosies Rīgas Tehniskajai universitātei

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža kļūs par Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) aģentūru “Rīgas Tehniskās universitātes Tehnoloģijas koledža”, savukārt Rīgas 1. medicīnas koledža turpinās pastāvēt kā Latvijas Universitātes (LU) aģentūra “Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža”.

Rīgas 1. medicīnas koledža un Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža nodrošina kvalitatīvu speciālistu sagatavošanu valstij svarīgās tautsaimniecības jomās, un koledžu absolventi darba tirgū ir pieprasīti un novērtēti. 

Reorganizācijas rezultātā visas pašreizējās Rīgas 1. medicīnas koledžas un Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas īstenotās programmas turpinās īstenot universitāšu aģentūras, nodrošinot studējošiem plašākas studiju un pētniecības iespējas un paaugstinot starptautisko konkurētspēju. Koledžu integrācija universitātēs ļaus efektīvi izmantot augstākās izglītības un zinātnes resursus, paaugstinot studiju programmu kvalitāti un stiprināt to sasaisti ar pētniecību.

RTU attīstības prorektors Artūrs Zeps uzskata, ka vienošanās ar Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžu par tās integrāciju RTU ir labs piemērs, kā izglītības iestādes sadarbībā ar industriju pārdomātā procesā vienojas kopīgi strādāt, lai darba tirgum sagatavotu izcilus speciālistus. “Apvienojot spēkus, tiek stiprināts gan studiju process, gan veicināta kopēja resursu izmantošana, tā veidojot spēcīgāku pamatu ķīmijas jomas tālākai attīstībai,” saka augstskolas prorektors.

Arī Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas direktore Dace Vilkena uzsver, ka šīs ir pozitīvas pārmaiņas, kas koledžai pavērs jaunas attīstības iespējas. ”Varēsim vieglāk un ātrāk reaģēt uz nozaru darbaspēka pieprasījuma izmaiņām un operatīvāk sagatavot nozarēm nepieciešamos speciālistus ar profesionālo kvalifikāciju,” uzsver direktore.

IZM ir nodrošinājusi, ka koledžu infrastruktūrā tiek veikti nozīmīgi ES struktūrfondu ieguldījumi, stiprinot iestāžu iekšējo pārvaldību un resursu vadību. Tiek modernizētas STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika), tostarp medicīnas un radošās industrijas, studiju programmas, uzlabota pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības mācību vide koledžās.

Pārmaiņu mērķis ir mobilizēt profesionālās un augstākās izglītības resursus, lai veicinātu augstākās profesionālās izglītības orientāciju uz inovāciju kompetenču veidošanu un tādējādi nodrošinātu Latvijas ekonomikas attīstībai nepieciešamā cilvēkkapitāla attīstīšanu.

IZM sagatavotos Ministru kabineta rīkojuma projektus “Par Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas reorganizāciju” un “Par Rīgas 1.medicīnas koledžas reorganizāciju” plānots izsludināt valsts sekretāru sanāksmē 2018.gada 4.oktobrī.

Informācijas avots: www.izm.gov.lv, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas direktore Dace Vilkena