Olaines panorāma
Olaines novads pošas Dziesmu un deju svētkiem

Olaines novads pošas Dziesmu un deju svētkiem

Latvijas valsts simtgades zīmē notiekošie svētki pulcēs 43 000 dalībnieku no 118 Latvijas pašvaldībām, kā arī citām pasaules valstīm, kur latvieši uztur un attīsta Dziesmu un deju svētku tradīciju. Septiņās dienās svētku dalībnieki piedalīsies vairāk nekā 65 pasākumos – koru, deju, pūtēju orķestru, kokļu, tautas mūzikas, vokālo ansambļu, folkloras kopu u. c. koncertprogrammās, latviešu tautastērpu skatē, tautas lietišķās mākslas izstādē un amatierteātru izrādēs. 

Olaines novadu šajos svētkos pārstāvēs astoņi kolektīvi:
 
Olaines novada Jaunolaines Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Kalējs” (vadītājs Mārcis Zeibots) dibināts 2013. gada 3. oktobrī, un jau šajā gadā, piedaloties starptautiskā konkursā Sanktpēterburgā, iegūts augstākais novērtējums – “Grand Prix”.

Jaunolaines Kultūras nama vidējās paaudzes deju kopa “Viducis”, kuras vadītāja ir Elīna Grebežniece, par sevi saka: “Moža gara pilns ir viss – Jaunolaines “Viducis”!”

Olaines novada Olaines Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam “Janita” ir ne vien skanīgs nosaukums, bet tas radies, apvienojot deju kolektīva vadītāju Jāņa un Anitas Precinieku vārdus un enerģiju: “Janita” – jautra, atraktīva, naska, izcila, tautiska, aktīva!

Olaines Kultūras nama sieviešu vokālā ansambļa “Ivuški” dalībnieces līdz ar vadītāju Olgu Zujeviču ir krāšņas, skanīgas, temperamentīgas un azartiskas dziedātājas, kuru dziesmu ritmam ir grūti nepievienoties. 
 
Tāpat Olaines Kultūras nama jauktais koris “Dziesma” (diriģente Ilze Bērziņa) ir atraktīvs, jautrs un humoru mīlošs kolektīvs, kas izceļojies pa malu malām, bet pāri visam Latvija tam ir vismīļākā un skaistākā zeme, kur dzīvot un dziedāt. Koris ap sevi pulcē trīs paaudžu cilvēkus, te satiekas pat 10 ģimeņu, un tā jau pusgadsimta garumā! “Lai dzīvo Latvija un dziesma!” vēl kora dalībnieki.

Olaines 1. vidusskolas jauniešu deju kolektīvs “Dzērve”, kura vadītājs ir Juris Gogulis, 2017. gadā savas skaistākās piedzīvojumu dienas aizvadīja Dziesmu un deju svētkos Baltimorā, ASV. “Tās ir atmiņas, kuras nekad neatņemt,” teic dejotāji.

Olaines Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansambli “Dzirksts” (vadītāja Anda Eglīte) veido tikai piecas mazas dzirkstelītes, tomēr ar savu muzicēšanu tās spēj sasildīt jebkuru sirdi!

Savukārt Olaines Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris, kura diriģente ir Māra Zandersone, pirmo reizi piedalās Dziesmu un deju svētkos. Kolektīvā spēlē vienīgi mūzikas skolas audzēkņi.
 
Atbalstīsim savus draugus, paziņas, bērnus un tuviniekus XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku gājienā, skaļi uzgavilējot 2018. gada 1. jūlijā Rīgā!