Olaines panorāma
Par izmaiņām skolēnu pārvadājumos Olaines novadā

Par izmaiņām skolēnu pārvadājumos Olaines novadā

Papildus parastām braukšanas kartēm no šī gada augusta Olaines novadā tiks ieviestas skolēnu braukšanas e-kartes konkrētos maršrutos. Skolēnu braukšanas e-karte darbosies gan kā sabiedriskā autobusa e-talons, gan kā apliecība braukšanai skolēnu autobusā, kas kursēs atbilstoši sarakstam.

Skolēna braukšanas e-karti varēs izmantot braukšanai:

  • Olaines novada skolēnu autobusos atbilstoši sarakstam (tikai uzrādot e-karti);
  • papildus (kā e-talons) Olaines novada sabiedriskajos autobusos konkrētajā maršrutā ne vairāk kā 2 reizes (kopā turp/atpakaļ) mācību dienā (sabiedriskais autobuss Nr. 5034 “Olaine – Rīga”, Nr. 6859 “Medemciems – Mežsētas”, AS “Rīgas taksometru parks”);

Skolēnu braukšanas e-kartes izgatavošanai pilngadīgajiem skolēniem, skolēnu vecākiem vai pilnvarotām personām līdz 2017.gada 28.augustam jāierodas izglītības iestādē (Olaines 1.vidusskolā vai Olaines 2.vidusskolā) un jāaizpilda pieteikumu skolēna braukšanas e-kartes saņemšanai un kopā ar pieteikumu jāiesniedz 1 fotogrāfija (dokumentiem ar izmēru 3 x 4 cm).

  • Skolēna braukšanas e-karte tiks izgatavota no plastikāta, tās derīguma termiņš attiecīgajam mācību gadam tiks norādīts uz kartes (ja mācību gada laikā skolēns izstāsies no skolas, kartes derīguma termiņš beigsies).
  • Skolēna braukšanas e-karte darbosies tikai mācību gada mācību dienās (nedarbosies brīvdienās un rudens, ziemas, pavasara, vasaras skolēnu brīvlaikā).
  • Nozaudēšanas gadījumā ir iespējams bloķēt un atjaunot, nezaudējot pašvaldības apmaksātos pakalpojumus.
  • Pirmreizējā braukšanas kartes izsniegšana ir bezmaksas, atkārtota skolēna braukšanas e-kartes izgatavošana nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumā maksās EUR 7,00.

No 2017.gada 29.augusta Olaines 1.vidusskolas un Olaines 2.vidusskolas kancelejā Olaines novadā deklarētie skolēni varēs saņemt parastās braukšanas kartiņas. Parastās braukšanas kartes saņemšanai līdzi jāņem 1 skolēna fotogrāfija 3x4 cm un jāaizpilda pieteikums.

Skolēna braukšanas karte darbojas tikai mācību gada mācību dienās (nedarbojas brīvdienās un rudens, ziemas, pavasara, vasaras brīvlaikā).

Izsniedzamo skolēnu braukšanas karšu veids atbilstoši braukšanas maršrutam

   

Braukšanas kartes veids

Nr.p.k.

Maršruta nosaukums (pieturas)

parastā braukšanas karte

e-karte

1.

MEDEMCIEMS - DZ.ST.”BALOŽI” - JAUNOLAINE - OLAINES 1.VIDUSSKOLA -OLAINES 2.VIDUSSKOLA (Medemciems (galapunkts pie bērnu rotaļu laukuma), pietura pie Pionieru ielas, Jaunolaine (pie sākumskolas), Grēnes (pietura šosejā)

 JĀ Olaine - Medemciems (Stūnīši) vai Olaine - Jaunolaine

2.

VECTĪREĻI - OLAINE - UZVARAS LĪDUMS – DAMRADI - PĒTERNIEKI – EZĪTIS (PIE PĒTERNIEKIEM) - OLAINES 1.VIDUSKOLA -OLAINES 2.VIDUSSKOLA  (Vectīreļi, Olaine, Uzvaras līdums, Damradi, Karklāji, Māja “Ramas”, D/s Ezītis (pie Pēterniekiem), Pēternieki)

3.

JĀŅUPE (VAIVADI) -VĪKSNAS (PURIŅI) -OSTNIEKS - DĀVI -IELEJAS – BLIJAS -JAUNOLAINE - OLAINE (Vaivadi, Mežsētas, Medņi , Ozollejas, Vīksnas, Puriņi, Jāņupietis, Liepas, D/s”Ostnieks” (caur D/s „Celtnieks”, „Tiltiņi”, Stīpnieki, Gavanna”), Dāvi, Plakanciems, Ielejas)

        JĀ Olaine - Medemciems + Medemciems - Mežsētas

4.

VIRŠI, DZ/S „AURORA” - BIRZNIEKI -JAUNOLAINE - DZ/S „EZĪTIS” (PIE PASTNIEKIEM) - OLAINES 1.VIDUSSKOLA -OLAINES 2.VIDUSSKOLA (Virši , Dz/s „Aurora”, D/s „Pavasaris”, D/s „Vasara”, Birznieki, Lubauši, Jaunolaine, Dz/s „Ezītis” (pie Pastniekiem))

          NĒ* (*atsevišķos gadījumos papildus - Olaine - Medemciems vai Olaine - Jaunolaine)

5.

GRĒNES - VECTĪREĻI - OLAINES 1. VIDUSSKOLA -OLAINES 2.VIDUSSKOLA- JAUNOLAINE (SĀKUMSKOLA) (Grēnes (Upenieku un Lauru ielu krustojums), Vectīreļi)

NĒ * (*atsevišķos gadījumos papildus - Olaine - Jaunolaine)

6.

OLAINES 2.VIDUSSKOLA -OLAINES 1.VIDUSSKOLA -JAUNOLAINE (SĀKUMSKOLA)

JĀ Olaine - Jaunolaine

       

P.S.

Olaines sākumskolas (Olaines 1.vidusskolas) skolēniem, kas deklarēti Jaunolainē un mācās Olaines Mūzikas un mākslas skolā izsniedz skolēna braukšanas e-karti maršrutā "Olaine - Jaunolaine". Kartes saņemšanai jāaizpilda pieteikums un e-karti jāsaņem izglītības iestādē.

*

Gadījumā, ja skolēns apmeklē Olaines novada izglītības iestāžu interešu izglītības pulciņus vai nodarbības, kas beidzas pēc plkst.16.00