Olaines panorāma
2019. gada 19. jūnija Olaines novada domes sēdē ar Atzinības rakstu

2019. gada 19. jūnija Olaines novada domes sēdē ar Atzinības rakstu

2019. gada 19. jūnija Olaines novada domes sēdē ar Atzinības rakstu

par ilggadēju, godprātīgu darbu Olaines novada iedzīvotāju bibliotekārajā apkalpošanā un ieguldījumu novadpētniecības darbā apbalvota Olaines novada domes Olaines Kultūras centra Gaismu Bibliotēkas vadītāja Guna Gabrāne.

 

Guna Gabrāne Gaismu Bibliotēkā (tolaik Rīgas rajona Centralizētajā bibliotēku sistēmas Gaismu ciemata bibliotēkā) darbu kā vecākā bibliotekāre uzsāka 1988. gadā. Par Gaismu Bibliotēkas vadītāju strādā no 2010. gada. Visus darba gadus ir radoša un enerģiska sava darba veicēja, kas ne tikai veicinājusi bibliotēkas fonda un informācijas resursu pieejamību lasītājiem, bet bibliotēkā pulcinājusi Stūnīšu ciema iedzīvotājus, piedāvājot tiem dažādas bibliotekārās izstādes un literāros pasākumus. Viņas īpašais ieguldījums ir novada vēstures izpēte. Ar apkopotajiem novadpētniecības materiāliem ir iepazīstinājusi ne tikai Stūnīšu ciema iedzīvotājus, bet tie ir bijuši pieejami visiem novada interesentiem.

Apsveicam Gunu Gabrāni ar Atzinības raksta saņemšanu un Gaismu Bibliotēkas 40 gadu darbību!