Olaines panorāma
Deju kopai “Viducis” – 5!

Deju kopai “Viducis” – 5!

Deju kopai “Viducis” – 5!

Saulainā 6. aprīļa diena Jaunolaines Kultūras nama deju kopai “Viducis” sākās ar sportiskām aktivitātēm apkārtējā vidē. Uz dejotāju piecgades svētkiem bija sabraukuši draugi – Helsinku (Somija) latviešu tautas deju kopa “Aurora”, Jūrmalas pilsētas Kultūras centra jauniešu deju kolektīvs “Zālīte”, Bauskas novada Īslīces pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Līdums”, Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienības “Jumpravas Kultūras nams” vidējās paaudzes deju kolektīvs “Saime”, Ropažu novada Kultūras un izglītības centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Cielava” un Valmieras Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Agrā rūsa”. VPDK “Viducis” saviem deju draugiem piedāvāja šo svētku dienu pavadīt visiem kopā brīvā dabā, piedaloties orientēšanās spēlē, kuras uzdevumos ietilpa kontrolpunktu sameklēšana un dažādu uzdevumu veikšana – dejas soļu izpildīšana, baznīcas baušļu uzskaitīšana, sporta piramīdu veidošana. Pēc sportiskajām aktivitātēm visiem ļoti garšoja VPDK “Viducis” gatavotā zupa, ko izcili uzvārīja Mārcis Zīvarts ar palīgiem.

Plkst. 19.00 – piecgades koncerts Jaunolaines Kultūras namā. Vienā elpas vilcienā – sešas dejas! Precīzi, kvalitatīvi, enerģētiski piesātināti un sirsnīgi izstāstot katras dejas stāstu par mūsu zemi, par mūsu tautu un tās tradīcijām, par mums pašiem šajās dejās, tautā, valstī – Latvijā. To pēc neatlaidīga piecu gadu darba spēj deju kopa “Viducis”. To dejotājos ir saskatījusi viņu vadītāja Elīna Grebežniece, protot ne tikai fiziski mācīt deju soļus, bet dodot katrai soļu kombinācijai emocionālu piepildījumu, saliedējot visus dejotājus vienā veselumā, vienā elpā, vienā sniegumā.

Skatītājus priecēja visu kolektīvu dejas, par ko liecināja aplausi gan deju izpildījuma laikā, gan pēc aizrautīgi nodejotiem priekšnesumiem. Īpašu skatītāju atbalstu noteikti sajuta dejotāji no Somijas, jo šim kolektīvam tas bija pirmais koncerts, uz kuru kolektīvs saņēmis ielūgumu, atbrauca uz savu dzimto zemi un aizrautīgi nodejoja apgūtās dejas.

Deju kopa “Viducis” pateicas visiem, kuri ir atbalstījuši kolektīvu viņu darbībā, snieguši finansiālu palīdzību, dodot iespēju iegādāties tautas tērpus, rūpējušies par mēģinājumu norisi un ar savu darbu palīdzējuši “Viducim” gan ikdienā, gan svētku reizēs!