Olaines panorāma
Eiropas Komisijas veidota 3D platforma jauniešiem “Atklāj savu redzējumu” darbu sāks 2022. gadā

Eiropas Komisijas veidota 3D platforma jauniešiem “Atklāj savu redzējumu” darbu sāks 2022. gadā

Eiropas Komisijas veidota 3D platforma jauniešiem “Atklāj savu redzējumu” darbu sāks 2022. gadā

Eiropas Komisija ir izveidojusi jaunu digitālo platformu “Atklāj savu redzējumu”, kurā jaunie eiropieši var ierakstīt savu personīgo un unikālo vēstījumu. Jaunās platformas mērķis ir iedrošināt jauniešus no dažādām sabiedrības grupām un kontinenta daļām skaļi paust savu nākotnes redzējumu — sākot ar nodarbinātības, sociālās iekļaušanas, miera un drošības jautājumiem un beidzot ar klimata pārmaiņām, izglītību, garīgo veselību un ne tikai.

Pēc globālas pandēmijas un, saskaroties ar agresīvu karu pret Ukrainu, jaunatnes uzskati gūst arvien lielāku nozīmi. Šajā kontekstā platforma “Atklāj savu redzējumu” kalpo par progresīvu un interaktīvu viedokļu paušanas vietu, kas, vārda tiešākajā nozīmē, sniedz cilvēkiem iespēju piešķirt sev balsi, ierakstot savu personīgo vēstījumu un daloties viedokļos un idejās par jomām, kuras pašiem šķiet visnozīmīgākās. 

Platforma ir izveidota tā, lai to varētu izmantot dažādiem vēstījumiem visās ES oficiālajās valodās (tāpat arī norvēģu, turku, serbu, maķedoniešu un islandiešu valodā). Pēc pievienošanās platformai, katrs tās dalībnieks veido neatkārtojamu 3D viļņa formu, kas mijiedarbojas ar visiem pārējiem platformā ievietotajiem ierakstiem un ļauj ikvienam noklausīties citu sakāmo jebkurā valodā, ierīcē vai brīdī.

ES jaunatnes komisāre Marija Gabriela (Mariya Gabriel): “Platformu “Atklāj savu redzējumu” personificē jauneklīgs, jēgpilns, dinamisks un atvērts koprades gars, kas piemīt visam Jaunatnes gadam. Tas kalpo par iespēju Eiropas jaunatnei būt redzamai, izteikties un dalīties savās ar nākotni saistītajās bažās un idejās. Platforma “Atklāj savu redzējumu” ir pieejama jauniešiem aktuālā laikā – ne vien kā Eiropas iedzīvotājiem, bet arī kā daļai sabiedrības, kas šobrīd vairāk nekā jebkad iepriekš piedzīvo pārbaudījumiem pilnu periodu. Mēs aicinām visus jauniešus iesaistīties un līdzdarboties. Katra balss ir svarīga Eiropas ceļā uz izaugsmi, zināšanām, inovācijām, iespējām un labākiem, atbilstošākiem, uz jaunatni vērstiem risinājumiem. Mēs turpretī uzmanīgi klausīsimies un nodrošināsim, ka jaunatnes politiku ir iespējams veidot atvērtāku un uz sadarbību vērstā vidē. Visas jauniešu balsis tiek uzklausītas un ņemtas vērā gan šajā gadā, gan arī turpmāk.”

Eiropas Jaunatnes gada ietvaros Latvijā jau ir organizētas vairāk nekā 150 aktivitātes, tostarp Eiropas Jaunatnes mērķu diskusijas un dažādi jaunatnes organizāciju pasākumi, un, kā norāda Raivis Gunārs Tauriņš, Eiropas Jaunatnes gada nacionālais koordinators Latvijā, nākamajos mēnešos ir paredzēts caur jaunatnes iniciatīvu konkursu, Latvijas Jaunatnes padomes un citu partneru aktivitātēm kopumā īstenot vairāk nekā 300 pasākumus. Daži no piemēriem ir JAUNĀ skatuve festivālā LAMPA, festivāls KOPUMS 12. - 13. augustā Jūrmalā, Dzintaru mežaparkā, un daudz cits aktuālais. Seko jaunumiem www.ljp.lv/ejg un Eiropas Jaunatnes gada kartē (insert link: https://europa.eu/youth/year-of-youth_lv).

Arī jaunā platforma “Atklāj savu redzējumu” tiks integrēta šajos pasākumos, kā arī kalpos par centrālo elementu Eiropas Jaunatnes gada mantojumā pēc 2022. gada — tajā būs uzkrāti ieraksti, kuros jaunieši aicinās uz pārmaiņām un palīdzēs veidot nākotnes politiku.

 

Par 2022. gadu kā Eiropas Jaunatnes gadu

Eiropas Komisija 2022. gadu kā Eiropas Jaunatnes gadu aizsāka, veltot to “jauniešiem, kuri no tik daudz kā ir atteikušies citu labā”, to ierosināja priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena savā runā par stāvokli Eiropas Savienībā 2021. gadā. Tādējādi šis gads ir pilnībā veltīts jaunatnei, lai dotu iespēju, iedrošinātu un sniegtu viņiem jaunas iespējas un veidus līdzdalībai un aktīvai pilsoniskai darbībai sabiedrībā.

Eiropas Jaunatnes gada vispārējais mērķis ir iedrošināt visus gados jaunos cilvēkus tikt sadzirdētiem un līdzdarboties, daloties savā redzējumā par šī gada galvenajiem tematiem, kā arī savās cerībās par Eiropas nākotni. Turklāt gada mērķis ir arī nodrošināt Eiropas vērtību atpazīstamību, vienlaikus jaunatnē izplatot vēstījumu par solidaritāti un atbalstot Ukrainu ar dažādu pasākumu palīdzību.

Tai pat laikā Eiropas Jaunatnes gadu raksturo koprades un daudzpusīgas līdzdalības gars, kurā aktīvi piedalās simtiem jaunatnes organizāciju un ieinteresēto personu. Rezultātā veidojas daudz valsts un vietēja mēroga aktivitāšu — šobrīd Eiropas Jaunatnes gada tīmekļvietnē augšupielādēts jau vairāk nekā 1650 pasākumu, apvienojot gados jaunus cilvēkus, lai kopīgi iesaistītos šī gada norisē.

 

Vairāk informācijas  https://youthvoices.eu/ un  Kas ir Eiropas Jaunatnes gads? | Eiropas Jaunatnes portāls (europa.eu)

Oficiālie tēmturi: #EYY2022 #EuropeanYearOfYouth un #AtklājSavuRedzējumu