Olaines panorāma
Informācija par laulību, dzimšanas un miršanas faktu reģistrēšanu

Informācija par laulību, dzimšanas un miršanas faktu reģistrēšanu

Informācija par laulību, dzimšanas un miršanas faktu reģistrēšanu

Ārkārtējās situācijas laikā Olaines novada dzimtsarakstu nodaļa ierobežojusi apmeklētāju apkalpošanu klātienē un aicina risināt jautājumus attālināti, taču klātienē joprojām nodrošina dzimšanas un miršanas fakta reģistrāciju, tomēr savu apmeklējumu būtu vēlams pieteikt telefoniski - 67146018; 26174613 vai pa e-pastu dzimtsaraksti@olaine.lv

Iesniegumus arhīva jautājumos par atkārtotām civilstāvokļa aktu apliecībām un izziņām dzimtsarakstu nodaļa pieņem elektroniski, izmantojot portālus www.latvija.lv vai www.epakalpojumi.lv. Plašāka informācija pieejama ŠEIT.

Iesniegumus laulību reģistrācijai šobrīd aicinām sūtīt dzimtsarakstu nodaļai elektroniski; iesniegums par laulības noslēgšanu ar drošu elektronisko parakstu ir jāparaksta abām personām, kas laulību vēlas noslēgt. Vairāk informācijas ŠEIT. Ja nav šādas iespējas, lūdzam katra gadījuma izvērtēšanai sazināties telefoniski ar dzimtsarakstu nodaļu, lai vienotos par turpmāko rīcību.

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļa reģistrē arī pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas pieteiktās laulības. Jāatzīmē, ka, šobrīd drošības apsvērumu dēļ, laulību reģistrācija notiek tikai liecinieku klātbūtnē bez viesiem.  Ja personas nevēlas iepriekš pieteikto laulību reģistrēt ārkārtējās situācijas laikā, laulības reģistrāciju iespējams pārcelt, vienojoties ar dzimtsarakstu nodaļu par citu laulības noslēgšanas laiku. 

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments vēlas vērst uzmanību, ka, ņemot vērā klātienē sniedzamo pakalpojumu ierobežojumus, netiek pieņemti jauni vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesniegumi. Attiecībā uz jau pieņemtajiem lēmumiem par vārda vai uzvārda maiņu paskaidrojam, ka, personai sakarā ar vārda vai uzvārda maiņu būtu maināms personu apliecinošs dokuments. Tomēr tā kā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir pārtraukusi klientu pieņemšanu klātienē, šobrīd nav iespējams saņemt jaunu personu apliecinošu dokumentu sakarā ar vārda vai uzvārda maiņu (arī uzvārda maiņu, noslēdzot laulību). Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir informējusi, ka, ja Latvijas Republikā izsniegtam personu apliecinošam dokumentam ir beidzies derīguma termiņš, tad šis personu apliecinošais dokuments joprojām ir izmantojams personas identificēšanai ārkārtējās situācijas izsludināšanas laikā.


Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, gan dzimtsarakstu nodaļas , gan reliģiskās organizācijas, iesaka iedzīvotājiem izturēties atbildīgi pret savu un apkārtējo drošību, ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus laulību un bēru rīkošanā. Ievērot 2 metru distanci, nepulcēties vairāk par 50 cilvēkiem, un izvērtēt pulcēšanās nepieciešamību un iespējamos riskus.