Olaines panorāma
Lielgabarīta atkritumus Jaunolaines iedzīvotāji varēs nodot 12. un 26. oktobrī

Lielgabarīta atkritumus Jaunolaines iedzīvotāji varēs nodot 12. un 26. oktobrī

Lielgabarīta atkritumus Jaunolaines iedzīvotāji varēs nodot 12. un 26. oktobrī

Lai veiksmīgi organizētu lielgabarīta atkritumu savākšanu Jaunolainē, iedzīvotāji divas reizes mēnesī lielgabarīta atkritumus var nodot pie jaunizveidotajiem sadzīves atkritumu laukumiem. Speciāls konteiners lielgabarīta atkritumiem būs novietots katra mēneša 2. un 4. sestdienā.

OKTOBRĪ Jaunolaines iedzīvotāji lielgabarīta atkritumus varēs izmest

12. un 26. datumā

Laukumā Meža ielā (pie Sporta nama)

plkst. 9:00-12:00

Pionieru ielā

plkst. 13:00- 15:00

 

Jāņem vērā, ka speciālajos konteineros atļauts izmest mēbeles, matračus, lielākus sadzīves priekšmetus,

taču aizliegts – riepas, sadzīves tehniku, svinu saturošus priekšmetus (akumulatori, baterijas), medikamentus, celtniecības un ražošanas atkritumus.

Plānotā kārtība paredz, ka lielgabarīta atkritumi uz konteineru jānogādā iepriekš norādītā grafika konkrētos laikos, bet ir aizliegts to atstāt iepriekš pie sadzīves atkritumu laukumiem.

!!! Atgādinām, ka nolietotās elektropreces un citus bīstamos sadzīves atkritumus iedzīvotāji var nodot AS “BAO” bezmaksas atkritumu nodošanas punktā Celtnieku ielā 3A, Olainē.