Olaines panorāma
Noslēgusies konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” pirmā kārta.

Noslēgusies konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” pirmā kārta.

Olaines novads nominēts iekļūšanai otrajā kārtā!

Kopumā konkursa otrajai kārtai nominētas šādas pilsētas un pašvaldības:

Kurzemes plānošanas reģionā:
☑️Alsungas, Brocēnu, Grobiņas, Skrundas novadi un Ventspils pilsēta
Zemgales plānošanas reģionā:
☑️Iecavas, Jaunjelgavas, Kokneses, Krustpils novadi un Jēkabpils pilsēta
Rīgas plānošanas reģionā:
☑️Ādažu, Inčukalna, Olaines, Mārupes, Stopiņu novadi
Vidzemes plānošanas reģionā:
☑️Cēsu, Madonas, Beverīnas, Alūksnes un Smiltenes novadi
Latgales plānošanas reģionā:
☑️Ludzas, Ciblas, Preiļu, Līvānu novadi un Daugavpils pilsēta

Atgādinām, ka konkursa pirmajā kārtā tika vērtēti iedzīvotāju balsojumā iegūtie dati, administratīvie dati (pašvaldības atbalsts ģimenēm ar bērniem 2019. gadā), kā arī dzimstības dati un pašvaldību iesaistīšanās konkursa informatīvajā kampaņā.
Pateicamies visiem, kas piedalījās balsošanā!

  

Avoti:

https://www.facebook.com/vietagimenei/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBTWbWTyiNCskdbpuHyLb4knEYjg3IpjOjl6tjsvPUidqExUfgcSDBJR3P8jeL1cdy3GCz6trmcr1Lb

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Latvija.lv