Olaines panorāma
Olaines Sociālajam dienestam – 20

Olaines Sociālajam dienestam – 20

Olaines Sociālajam dienestam – 20

 

Skaistā atvasaras laikā, kad gaisā ir jūtama rudens brieduma smarža, pašvaldības aģentūra “Olaines Sociālais dienests” atzīmē 20. dzimšanas dienu. Pirms divdesmit gadiem, apvienojoties Olaines pilsētas pašvaldības Sociālajai nodaļai un SIA “Olaines Sociālās aprūpes centrs”, tika izveidota pašvaldības aģentūra “Olaines Sociālais dienests”.

Šo divdesmit gadu laikā ir notikušas ievērojamas pārmaiņas iestādes attīstībā. Pēc apvienošanās ar Olaines pagastu bijām viena no lielākajām pašvaldībām, bet pēc pēdējās administratīvi teritoriālās reformas esam kļuvuši par vienu no mazākajiem novadiem. Tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka dienestam ir mazāk pienākumu. Visus šos gadus esam rūpējušies par vismazāk aizsargātajām cilvēku grupām. Arvien attīstām pakalpojumus senioriem. Pašvaldībā ir savs sociālās aprūpes centrs, kur pašvaldība nodrošina saviem iedzīvotājiem ievērojami lētāku pakalpojumu. Pakāpeniski attīstām aprūpes mājās pakalpojumu, nodrošinot aprūpi arī personām, kuras dzīvo attālākos novada rajonos.

Sniedzam atbalstu personām bez konkrētas dzīvesvietas, kā arī personām pēc atgriešanās no ieslodzījuma vietām, ja nav iespējams atgriezties iepriekšējā dzīvesvietā. Šīs personas var saņemt bezmaksas ēdienu vienu reizi dienā, kā arī dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumus.

Sniedzam atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām personām, izsniedzot pabalstus par mājokli, medicīnas pakalpojumiem un citus pabalstus. Jau vairākus gadus iesaistāmies Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas īstenošanā, izsniedzot pārtikas pakas, higiēnas preces un bērnu aprūpes komplektus dažādiem vecumiem. Aktīvi iesaistījāmies energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma atbalsta pasākumu realizēšanā Olaines novadā un Ukrainas kara bēgļu atbalsta programmā.

Cenšamies atbalstīt dažādas cilvēku grupas, kuras nonākušas grūtos apstākļos. Veidojam jaunus pakalpojumus gan bērniem, gan viņu vecākiem, kuri saskārušies ar dzīves grūtībām. Cenšamies atbalstīt šīs ģimenes, piedāvājot dažādu speciālistu pakalpojumus un organizējot vecākiem atbalsta grupas. Katrai ģimenes problēmai tiek meklēta individuāla pieeja. Attīstām psihosociālo konsultēšanu gadījumu risināšanā, kas ir vērsta uz individuālu pieeju.

Darbiniekiem pēdējie gadi bijuši izaicinājumu pilni. Bija jāstrādā Covid-19 pandēmijas apstākļos, pēc tam saskārāmies ar Ukrainas bēgļu jautājumiem, kā arī ar energoresursu atbalsta pasākumu realizāciju pašvaldībās, kas atņēma daudz enerģijas, lai risinātu tiešos darba uzdevumus.

Jubilejas gadā mums ir īpašs notikums. Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros esam saņēmuši jaunu ēku, kurā darbojas dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centrs bērniem ar īpašām vajadzībām.

Mēs esam pateicīgi pašvaldībai par atbalstu un sadarbību un ceram arī uz turpmāku kopīgu darbu, lai attīstītu sociālos pakalpojumus un palīdzību, jo mūsu novadā vēl daudziem cilvēkiem ir nepieciešama palīdzība. Paldies arī visiem mūsu klientiem un darbiniekiem, kas visus šos gadus ir mūs atbalstījuši un devuši jaunas idejas un spēkus sociālā darba attīstībai pašvaldībā!