Olaines panorāma
Olaines ugunsdzēsības depo veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi

Olaines ugunsdzēsības depo veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi

Olaines ugunsdzēsības depo veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi

Nodrošinājuma valsts aģentūra ir pabeigusi Olaines ugunsdzēsības depo ēkas Rīgas ielā 14, Olainē, energoefektivitātes paaugstināšanas un citus nepieciešamos ēkas atjaunošanas darbus. Šā gada 3. janvārī Olaines novada pašvaldības būvvaldes komisija novērtēja veiktos būvdarbus un pieņēma ēku ekspluatācijā.

Pēc veiktajiem darbiem uzlabojusies ugunsdzēsības depo ēkas siltumnoturība un pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlaboti ēkas lietotāju darba un sadzīves apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, kā arī palielināts tās kalpošanas laiks.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas ietvaros tika veiktas kompleksas aktivitātes: ārsienu siltināšana, logu un durvju ailu siltināšana, veco logu nomaiņa, veco koka ārdurvju (t.sk. lūku) nomaiņa, pagraba pārseguma siltināšana, pamatu siltināšana (t.sk. redzamas daļas jeb cokola), jumta siltināšana, ieklājot jaunu hidroizolācijas slāni, karstā ūdens sistēmas cauruļvadu siltumizolācijas nomaiņa, apkures sistēmas atjaunošana, esošās apgaismojuma sistēmas nomaiņa pret energoefektīvu LED apgaismojuma sistēmu, veco pašteces sadzīves kanalizācijas stāvvadu nomaiņa, drenu ūdens un lietus ūdens ārējās kanalizācijas atjaunošanas darbi, izbūvējot infiltrācijas lauku.

Ēkas atjaunošanas darbi tika veikti ERAF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas projekta  Nr.4.2.1.2/17/I/031 „Paaugstināt valsts ēkas Rīgas ielā 14, Olainē, Olaines novadā energoefektivitāti” ietvaros.

Ēkas atjaunošanas darbus veica pilnsabiedrība „Anzāģe un Build Invest Latvia”, vienotais reģistrācijas numurs 40203068135, būvuzraudzību nodrošināja sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Būvētika”, vienotais reģistrācijas numurs 40103446440 un autoruzraudzību – SIA „JaunRīga ECO”, vienotais reģistrācijas numurs 40103680902.