Olaines panorāma
Pasniegts Atzinības raksts Olaines Kultūras centra Jaunolaines Kultūras nama senioru vokālā ansambļa "Sarma" vadītājai Baibai Ozoliņai

Pasniegts Atzinības raksts Olaines Kultūras centra Jaunolaines Kultūras nama senioru vokālā ansambļa "Sarma" vadītājai Baibai Ozoliņai

Pasniegts Atzinības raksts Olaines Kultūras centra Jaunolaines Kultūras nama senioru vokālā ansambļa "Sarma" vadītājai Baibai Ozoliņai par ilggadēju, profesionālu un apzinīgu darbu Olaines novadā.

Apbalvotā Baiba Ozoliņa (ar Atzinības rakstu rokās) un Olaines novada domes priekšsēdētāju Andri Bergu

Baiba Ozoliņa Olaines Kultūras centrā strādā no 2007. gada 01. novembra (darba stāžs 15 gadi), godprātīgi pildot savus darba pienākumus. Olaines Kultūras centra Jaunolaines Kultūras nama senioru vokālais ansamblis "Sarma" Baibas Ozoliņas vadībā sevi ir pierādījis gan vietējā mēroga, gan arī Latvijas mēroga pasākumos. Ansamblis regulāri piedalās dažādos Latvijas senioru ansambļu sadziedāšanās svētkos un festivālos, kā arī pierāda savu varēšanu, piedaloties ansambļu skatēs, kur iegūti gan II, gan I pakāpes diplomi.

Ar Olaines Kultūras centra Jaunolaines Kultūras nama senioru vokālā ansambļa "Sarmas" vadītājas Baibas Ozoliņas iniciatīvu katru gadu Jaunolaines kultūras namā tiek rīkoti senioru ansambļu sadziedāšanās svētki, kur aicināti dažādi senioru ansambļi no visas Latvijas, tādējādi popularizējot Olaines novada tēlu.

Prieks un lepnums!