Olaines panorāma
Šodien uzsākta Olaines novada iedzīvotāja karšu

Šodien uzsākta Olaines novada iedzīvotāja karšu

Šodien uzsākta Olaines novada iedzīvotāja karšu

4. februārī uzsākta Olaines novada iedzīvotāja karšu izsniegšana sabiedriskā transporta maksas atvieglojumu saņemšanai.

Karti var izmantot visos autobusu maršrutos, kurus AS “Rīgas Taksometru parks” nodrošina Olaines novada iedzīvotājiem:

maršrutā Nr. 5034 “Rīga – Olaine”,

Nr. 5139 "Rīga – Gaismas",

Nr. 5172 "Rīga – Mežsētas – Vaivadi",

Nr. 5173 "Rīga- Medemciems",

Nr. 5171 "Rīga – Pavasaris - Virši",

Nr. 5140 "Olaine – Sila kapi – Pēternieku kapi – Jaunolaine",

Nr. 6852 "Rīga – Straume",

Nr. 6859 "Rīga – Mežsētas".

Olaines novada iedzīvotāja karti var saņemt 

(pamatojoties uz 2017. gada 22. novembra Olaines novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN15/2017 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā”):

  • daudzbērnu ģimene (ja ģimenes visu pilngadīgo ģimenes locekļu, izņemot bērna, kas sasniedzis pilngadību, dzīvesvieta ir deklarēta Olaines novadā);
  • persona, kura sasniegusi 75 gadu vecumu un tai nav tiesības saņemt transporta pabalstu kā trūcīgai vai maznodrošinātai personai, un tai nav piešķirts valsts pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai;
  • trūcīga vai maznodrošināta pilngadīga persona ar invaliditāti, ja tai nav piešķirts valsts pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai;
  • trūcīga vai maznodrošināta persona, kura ir vecuma pensijas saņēmēja, ja tai nav piešķirts valsts pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai.

Olaines novada iedzīvotāja kartes izsniegšanas kārtība

Personai jāpierakstās rindā kartes noformēšanai: Olaines Sociālajā dienestā Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, 2. stāvā, 214.B kabinetā, vai pa tālruni 67146041 vai Olaines Sociālā dienesta klientu apkalpošanas centrā Jaunolainē, Meža ielā 2, Olaines novadā, 1. stāvā, 108. kabinetā, vai pa tālruni 67811295.

Līdzi ir jābūt personu apliecinošam dokumentam. Individuālās kartes izgatavošanai persona tiks fotografēta uz vietas. Daudzbērnu ģimenes kartēm fotogrāfija nav paredzēta.

P/a “Olaines Sociālais dienests”, tālr. uzziņām 67146041