Olaines panorāma
Šogad paaugstinās energoefektivitāti Olaines Sociālās aprūpes centra ēkai

Šogad paaugstinās energoefektivitāti Olaines Sociālās aprūpes centra ēkai

Šogad paaugstinās energoefektivitāti Olaines Sociālās aprūpes centra ēkai

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas ietvaros šā gada 25. aprīlī Olaines novada pašvaldība parakstīja līgumu Nr. 4.2.2.0/17/I/087 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības projekta “Olaines novada Sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” (turpmāk – projekts) realizēšanu. Projekta kopējās izmaksas ir 416 785,66 eiro, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 158 185,00 eiro, attiecināmās izmaksas – 347 462,25 eiro, neattiecināmās izmaksas – 69 323,41 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 151 424,71 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 37 852,54 eiro.

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu un Olaines novada pašvaldības izdevumus par ēkas uzturēšanu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un uzlabojot telpu mikroklimatu. Ēkā ir Olaines Sociālās aprūpes centrs, kurā ilgstoši dzīvo seniori un cilvēki ar nopietnām veselības problēmām, tādējādi telpu mikroklimats un temperatūra var būtiski uzlabot Olaines Sociālās aprūpes centra klientu dzīves kvalitāti un veicināt veselības stāvokļa uzlabojumus.

Projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt ēkas ārsienu siltumizolēšanu, kas palielinās energoefektivitāti un uzlabos pilsētvidi, pamatu un jumta siltumizolēšanu, kā arī logu un ārdurvju nomaiņu, uzlabojot ēkas mikroklimatu un nodrošinot vienmērīgu temperatūru visās telpās.

Šobrīd projekta ietvaros Olaines novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA “Torensberg”, kas apņemas veikt Olaines novada Sociālā aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu Zeiferta ielā 8, Olainē, Olaines novadā.

Projektu plānots realizēt līdz 2019. gada 24. decembrim.