Olaines panorāma
Stūnīšu sadzīves atkritumu konteineru laukumi būs slēgti ar kodu atslēgām

Stūnīšu sadzīves atkritumu konteineru laukumi būs slēgti ar kodu atslēgām

Arī Stūnīšu daudzdzīvokļu māju iemītnieki no 2019.gada 1.novemba sadzīves atkritumus varēs izmest ar kodu atslēgām slēgtos atkritumu konteineru laukumos.

Pie daudzdzīvokļu namiem būs divi slēgtie sadzīves atkritumu laukumi - Gaismas ielā 3 un Gaismas ielā 6. Līdzšinējais laukums Gaismas ielā 4 (pie meža) tiks likvidēts, taču tajā esošie konteineri tiks novietoti Gaismas ielā 6 un līdz ar to kopējais atkritumu konteineru skaits netiks samazināts.

Iedzīvotāji varēs turpināt samazināt rēķinus par aizvestajiem atkritumiem, šķirojot atkritumus, kas joprojām ir bezmaksas pakalpojums.

Plānots, ka līdzīgi kā Jaunolainē, arī Stūnīšos tiks organizēta lielgabarīta atkritumu izvešana konkrētos laikos, kas iepriekš tiks izziņoti.

Jaunā kārtība tiks ieviesta, lai izskaustu negodprātīgu privātmāju un vasarnīcu iedzīvotāju rīcību, savus atkritumus izmetot konteineros pie daudzdzīvokļu mājām, un arī tāpēc, ka  ieviestā prakse no augusta veiksmīgi darbojas Jaunolainē.

Jaunā kārtība paredz - katrs atkritumu laukums ir piesaistīts konkrētām daudzdzīvokļu mājām, lai iedzīvotāji varētu samazināt savus atkritumu apsaimniekošanas rēķinus. Rēķini būs mazāki arī tad, ja daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji atkritumus šķiros, jo par sašķiroto atkritumu izvešanu iedzīvotājiem nav jāmaksā. Savukārt atkritumu laukumu aizslēgšana nodrošinās to, ka tur savus atkritumus vairs nevarēs izmest privātmāju un vasarnīcu īpašnieki.

Katram konteinera laukumam ir savs kods, tāpēc lūgums to neizpaust citām personām, jo tas palīdzēs novērst svešu atkritumu vešanu uz šiem laukumiem.

Dzīvokļu īpašnieki informāciju par savu pieejas kodu saņems pastkastītēs!

Veiksmīgai mērķa sasniegšanai (līdzekļu ietaupīšanai) Stūnīšu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem lūgums ievērot šādu kārtību:

  • Vienmēr pēc atkritumu izmešanas aizslēgt atkritumu laukuma durvis;
  • Sava konteinera laukuma kodu neizpaust citām personām;
  • Ziņot Olaines novada pašvaldības policijai par jebkādām nelikumībām un saistošo noteikumu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Olaines novadā” neievērošanu.

Jaunā kārtība tiek ieviesta vairāku iemeslu dēļ:

  • lai samazinātu atkritumu svaru, ko var panākt, ja nepiederošas personas nemet atkritumus slēgtajos konteineros, savukārt jumts virs konteineriem nerada lieku svara pieaugumu nokrišņu dēļ;
  • lai daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji maksātu tikai par saviem atkritumiem, proti, pēc principa “radītājs maksā”;
  • lai sakārtotu atkritumu plūsmu, nodalot sadzīves atkritumus no lielgabarīta atkritumiem;
  • lai veicinātu atkritumu šķirošanu;
  • lai sakārtotu vidi atkritumu laukumos un ap tiem.