Olaines panorāma
VAS „Privatizācijas aģentūra” paziņo

VAS „Privatizācijas aģentūra” paziņo

27.02.2019. noslēgts zemesgabala Rīgas ielā 21, Olainē, Olaines nov., kad. Nr.80090062601, nomaksas pirkuma līgums. Pircējs SIA “Olaines kūdra”, pirkuma cena 439 274 EUR.