Brīvpusdienas skolēniem ārkārtējās situācijas laikā

1. aprīlī Olaines novada domes ārkārtas sēdē nolemts ārkārtējās situācijas laikā nodrošināt brīvpusdienas daudzbērnu, trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem, kuri mācās Olaines novada skolās – Olaines 1. vidusskolā un Olaines 2. vidusskolā –, no 1. līdz 12. klasei.

Tāpat brīvpusdienas tiks nodrošinātas arī pārējiem Olaines novada skolu  1.-4. klašu skolēniem, ja viņi ir deklarēti Olaines novadā un viņu vecāki būs pieteikuši šo pakalpojumu.

Brīvpusdienas skolēni saņems savā dzīvesvietā. Olaines skolu ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs nodrošinās brīvpusdienu sagatavošanu un iepakošanu, sociālais dienests organizēs un nodrošinās brīvpusdienu piegādi. Pirms pieņemt šādu lēmumu tika izskatīts arī variants par paku piegādi, bet, lai atvieglotu vecākiem ikdienas rūpes un aiztaupītu laiku vismaz vienai gatavošanas reizei, tika pieņemts lēmums par gatavo pusdienu piegādi.

Brīvpusdienu apmaksai tiks izlietota aprīlī saņemtā valsts budžeta dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai izglītojamajiem no 1. līdz 4. klasei un p/a “Olaines Sociālais dienests” budžeta līdzekļi.


P/a „Olaines Sociālais dienests” darbinieki 2020.gada 6.aprīlī uzsāka piegādāt silto ēdienu uz mājām tiem skolēniem, kuriem pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas no pašvaldības vai valsts puses tika nodrošinātas brīvpusdienas Olaines novada skolās, un kuru vecāki pēc aicinājuma e-klasē/mykoobā ir pieteikuši šo pakalpojumu.

Ēdiena piegāde ārkārtas situācijā tiek nodrošināta divas reizes nedēļā: pirmdienās un trešdienās (izņemot nedēļu pēc Lieldienām, kad piegāde tiks nodrošināta otrdien un ceturtdien). Gatavs ēdiens tiek piegādāts fasēts vienreizējos iepakojumos un vienreizējos maisiņos. Pirmdienā piegādā vienu iepakojumu zupas un vienu iepakojumu gaļas ēdienu ar piedevām. Trešdienā piegādā vienu iepakojumu zupas un vienu iepakojumu ar divām porcijām otra ēdiena.

Katram ēdienam ir virsū datums, līdz kurām rekomendēts izlietot ēdienuĒdiens jāuzglabā ledusskapī 2-5C,  un jāizlieto līdz norādītam datumam.

Ēdiens tiek komplektēts un fasēts atbilstoši noteiktām kalorijām saskaņā ar  MK 13.03.2012. noteikumu Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”.

Ņemot vērā, ka ēdiens ārkārtas situācijā tiek piegādāts vairākām dienām, tas ir bez svaigiem dārzeņu salātiem, jo tiem ir īss derīguma termiņš. Pirmdienā piegādāts:  1 iepakojums zupas, kas atbilst pusdienas kalorijām un 1 iepakojums gaļas ēdiena ar piedevām, kas atbilst kalorijām, trešdien piegādāts 1 iepakojums zupas un 1 iepakojums ar 2 porcijām otrā ēdiena, kas atbilst pusdienas kalorijām (MK 13.03.2012. noteikumu Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” 4.punkts).

Brīvpusdienu izmaksas 1.-4. klašu skolēniem sastāda EUR 1,42 dienā un 5.-12. klašu skolēniem – EUR 1,48 dienā (bez iepakojuma).

P/a „Olaines Sociālais dienests” darbinieki, piegādājot ēdienu, ir saskārušies ar problēmu, ka pieteiktajās adresēs neviens nav sasniedzams un neviens neatbild uz norādīto telefona numuru. Ja šāda situācija atkārtosies divas reizes pēc kārtas, tad šiem skolēniem ēdiena piegāde tiks pārtraukta.

Tāpat p/a „Olaines Sociālais dienests” darbinieki lūdz pēc saņemta zvana operatīvi paņemt piegādāto ēdienu, lai varētu pēc iespējas ātri piegādāt ēdienu visiem bērniem, kuri to gaida.

Ja vecāki vairs nevēlās saņemt ēdināšanas pakalpojumu – ēdiena piegādi skolēnam mājās, no tā var atteikties jebkurā brīdī, paziņojot par to p/a „Olaines Sociālais dienests” (e-pasts: soc.dienests@olaine.lv) vai skolas e-klasē.


ēdienkarte 25. - 30. maijam

ēdienkarte 18. - 22. maijam

ēdienkarte 11. - 15. maijam

ēdienkarte 20.-24. aprīlim

ēdienkarte 27.-30. aprīlim

ēdienkarte 5.-8. maijam