OBJEKTS JURIDISKĀ ADRESE OBJEKTA ADRESE INFORMATĪVAIS MATERIĀLS SABIEDRĪBAI
AS "Olainfarm" Rūpnīcu iela 5, Olaine Rūpnīcu iela 5, Olaine Informatīvais materiāls
SIA "Olaines ķīmiskā rūpnīca "Biolars"" Rūpnīcu iela 3, Olaine Rūpnīcu iela 3, Olaine

Informatīvais materiāls

Ārpusobjekta civilās aizsardzības plāns

SIA "Pirmas" Olaines naftas bāze Alises iela 3, Rīga "Naftas bāze", Olaines pagasts,  Olaines novads

Civilās aizsardzības plāns

CAP pielikumi