2020. gada 14. aprīļa lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu

Nr. ONP/4.17.9./20/1822-ND

Nr. ONP/4.17.9./20/1788-ND

 

2019. gada 19. augusta lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu