Vēlētāju uzskaitei EP vēlēšanās lieto iepriekš izveidotus vēlētāju sarakstus. Katrs vēlētājs ir reģistrēts noteiktā iecirknī, kurā jābalso vēlēšanu dienā.

Olaines novadā ir četri vēlēšanu iecirkņi:

• Nr. 792 – Jaunolaines Kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov.;

• Nr. 763 – Olaines Kultūras centrs, Zeiferta iela 11, Olaine, Olaines nov.;

• Nr. 789 – Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines Sociālais dienests" klientu apkalpošanas centrs "Gaismas", Gaismas iela 6, Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov.;

• Nr. 764 – Olaines Vēstures un mākslas muzejs, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov.

Noskaidrot savu vēlēšanu iecirkni iespējams tīmekļa vietnē  www.pmlp.gov.lv vai pa tālruni 67049999. Vēlēšanu iecirkņu saraksts pieejams tīmekļa vietnē www.cvk.lv. Sākotnēji vēlētāji tiek iekļauti reģistrētajai dzīvesvietai atbilstošajā iecirknī, bet no 2019. gada 16. marta  līdz 7. maijam iecirkni var mainīt. 

Reģistrēties balsošanai citā iecirknī būs iespējams divos veidos:

• tiešsaistē – izmantojot iecirkņa maiņas e-pakalpojumu;

• klātienē – piesakot iecirkņa maiņu jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Pieteikums par iecirkņa maiņu jāiesniedz līdz 2019. gada 7. maijam Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļā 105. vai 106. kabinetā. Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

pirmdienās plkst. 13.00–19.00;

otrdienās plkst. 8.00–12.00;

trešdienās plkst. 8.00–12.00;

ceturtdienās plkst. 13.00–16.30;

piektdienās plkst. 8.00–12.00.

Pieteikuma veidlapa

Iesniedzot pieteikumu, jāuzrāda pase vai personas apliecība. Mainīt iecirkni var arī elektroniski, izmantojot www.pmlp.gov.lv pieejamo e-pakalpojumu “Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana un maiņa”.