Saistošie noteikumi

Nr. SN1/2018
Stājas spēkā: 01.03.2018
Nr. SN10/2016
Stājas spēkā: 01.01.2017
Nr. 139
Stājas spēkā: 15.02.2010
Par braukšanas maksas atvieglojumiem lauku teritorijā dzīvojošiem vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamiem Olaines novadā
Pielikums: